ConvertMWObject.icl 24.5 KB
Newer Older
Diederik van Arkel's avatar
Diederik van Arkel committed
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484
implementation module ConvertMWObject;

import StdClass,StdInt,StdChar,StdBool,StdString,StdArray,StdFile,StdMisc;
from StdList import ++,hd;

import linker2,linker3;

XMC_RO:==1;
XMC_TI:==12;
XMC_TB:==13;
XMC_TD:==16;

HUNK_START:==0x4567;
HUNK_END:==0x4568;
HUNK_SEGMENT:==0x4569;
HUNK_LOCAL_CODE:==0x456a;
HUNK_GLOBAL_CODE:==0x456b;
HUNK_LOCAL_UDATA:==0x456c;
HUNK_GLOBAL_UDATA:==0x456d;
HUNK_LOCAL_IDATA:==0x456e;
HUNK_GLOBAL_IDATA:==0x456f;
HUNK_GLOBAL_ENTRY:==0x4570;
HUNK_LOCAL_ENTRY:==0x4571;
HUNK_XREF_16BIT:==0x4573;
HUNK_XREF_16BIT_IL:==0x4574;
HUNK_XREF_24BIT:==0x4575;
HUNK_XREF_32BIT:==0x4576;
HUNK_XREF_32BIT_REL:==0x4577;

read_file_data_records n_object_files file
	| n_object_files==0
		= ([],file);
	# (_,moddate,file)=freadi file;
	 (_,filename,file)=freadi file;
	 (_,fullpathname,file)=freadi file;
	 (_,objectstart,file)=freadi file;
	 (_,objectsize,file)=freadi file;
	 (file_error,file) = ferror file;
	| file_error
		= abort "Error in file data records";
		# (rest,file) = read_file_data_records (n_object_files-1) file;
		= ([(objectstart,objectsize):rest],file);

read_object_header object_file_offset object_file_size file
	# (seek_ok,file)=fseek file object_file_offset FSeekSet;
	| not seek_ok
		= abort "Seek failed";
	# (_,magic_word,file)=freadi file;
	 (_,version_and_flags,file)=freadi file;
	 (_,obj_size,file)=freadi file;
	 (_,name_table_offset,file)=freadi file;
	 (_,nametable_names,file)=freadi file;
	 (_,symtable_offset,file)=freadi file;
	 (_,symtable_size,file)=freadi file;
	 (_,code_size,file)=freadi file;
	 (_,udata_size,file)=freadi file;
	 (_,idata_size,file)=freadi file;
	 (_,toc_size,file)=freadi file;
	 (_,old_def_version,file)=freadi file;
	 (_,old_imp_version,file)=freadi file;
	 (_,current_version,file)=freadi file;
	 (seek_ok,file)=fseek file 52 FSeekCur;
	 (file_error,file) = ferror file;
	| not seek_ok || file_error || magic_word<>0x504F5752
		= abort "Error in object header";
		= (name_table_offset,nametable_names,obj_size,file);

:: MWRelocation = {
		relocation_kind		::Int,
		relocation_class	::Int,
		relocation_name_id	::Int,
		relocation_offset	::Int
	};

:: FileContents = {
		code_offset			:: !Int,
		code_list			:: [String],
		data_offset			:: !Int,
		data_list			:: [String],
		text_relocation_n	:: !Int,
		text_relocations	:: [MWRelocation],
		data_relocation_n	:: !Int,
		data_relocations	:: [MWRelocation],
		local_symbols		:: !.{#Bool},
		symbol_table		:: !.SymbolTable
	};

read_object_data_hunks file_contents file
	# (read_ok,i,file)=freadi file;
	| not read_ok
		= abort "Error in object data";
		= read_object_data_next_hunk i file_contents file;

read_object_data_next_hunk :: !Int *FileContents !*File -> (!.FileContents,!.File);
read_object_data_next_hunk i file_contents file
	# hunk_code=i>>16;
	| hunk_code==HUNK_END
		= (file_contents,file);
	| hunk_code==HUNK_LOCAL_CODE
		# (_,name_id,file)=freadi file;
		= read_rest_of_code_hunk name_id i {file_contents & local_symbols={file_contents.local_symbols & [name_id]=True}} file;
	| hunk_code==HUNK_GLOBAL_CODE
		# (_,name_id,file)=freadi file;
		= read_rest_of_code_hunk name_id i file_contents file;
	| hunk_code==HUNK_LOCAL_IDATA
		# (_,name_id,file)=freadi file;
		 sm_class=(i>>8) bitand 255;
		| sm_class<>XMC_TC
			= read_rest_of_data_hunk name_id i {file_contents & local_symbols={file_contents.local_symbols & [name_id]=True}} file;
			= read_rest_of_data_hunk name_id i file_contents file;	
	| hunk_code==HUNK_GLOBAL_IDATA
		# (_,name_id,file)=freadi file;
		= read_rest_of_data_hunk name_id i file_contents file;	
	| hunk_code==HUNK_LOCAL_UDATA
		# (_,name_id,file)=freadi file;
		= read_rest_of_bss_hunk name_id i {file_contents & local_symbols={file_contents.local_symbols & [name_id]=True}} file;
	| hunk_code==HUNK_GLOBAL_UDATA
		# (_,name_id,file)=freadi file;
		= read_rest_of_bss_hunk name_id i file_contents file;
	| hunk_code==HUNK_SEGMENT
		# (_,name_id,file)=freadi file;
		= read_object_data_hunks {file_contents & local_symbols={file_contents.local_symbols & [name_id]=True}} file;

	read_rest_of_code_hunk :: Int !Int !*FileContents !*File -> (!.FileContents,!.File);
	read_rest_of_code_hunk name_id i file_contents file
		# (_,code_size,file)=freadi file;
		 (_,sym_offset,file)=freadi file;
		 (_,sym_decl_offset,file)=freadi file;
		 (code_string,file)=freads file code_size;
		| size code_string==code_size
			# sm_class=(i>>8)bitand 255;
			| sm_class==XMC_PR || sm_class==XMC_GL
				# (read_ok,i,file)=freadi file;
				| read_ok
					# (i,file_contents,file) = read_code_entries name_id i file_contents file;
					 code_module_offset=file_contents.code_offset;
					 first_relocation_n = file_contents.text_relocation_n;
					 (i,end_relocation_n,relocations,file)=read_object_hunk_relocations i first_relocation_n code_module_offset file_contents.FileContents.text_relocations file;
					 (text_symbols,file_contents) = file_contents!FileContents.symbol_table.text_symbols;
					 file_contents = {FileContents | file_contents &	code_list=[code_string:file_contents.code_list],
																		code_offset=code_module_offset+code_size,
																		text_relocation_n=end_relocation_n, text_relocations=relocations,
					 													symbol_table.symbols.[name_id<<1]=
																	 		Module {section_n=TEXT_SECTION,module_offset=code_module_offset,
															 				length=code_size, first_relocation_n=first_relocation_n,
														 					end_relocation_n=end_relocation_n, align=2},
																		symbol_table.text_symbols=SymbolIndex (name_id<<1) text_symbols};
					= read_object_data_next_hunk i file_contents file;
					= error;
				= error;
		{}{
			error=>abort "Error in object file";
		}

	read_code_entries :: !Int !Int *FileContents !*File -> (!Int,!.FileContents,!.File);
	read_code_entries module_name_id i file_contents file
		# hunk_code=i>>16;
		| hunk_code==HUNK_GLOBAL_ENTRY
			# (_,name_id,file)=freadi file;
			 (_,offset,file)=freadi file;
			 (_,_,file)=freadi file;
			 (_,_,file)=freadi file;
			 (text_symbols,file_contents) = file_contents!FileContents.symbol_table.text_symbols;
			 file_contents = {FileContents | file_contents & symbol_table.symbols.[name_id<<1]=
		 													Label {label_section_n=TEXT_SECTION,label_offset=offset,label_module_n=module_name_id<<1}
// removed 4-12-1997										,symbol_table.text_symbols=SymbolIndex (name_id<<1) text_symbols
		 													};
			 (_,i,file)=freadi file;
			= read_code_entries module_name_id i file_contents file;
			= (i,file_contents,file);

	read_rest_of_data_hunk :: Int Int !*FileContents !*File -> (!.FileContents,!.File);
	read_rest_of_data_hunk name_id old_i file_contents file
		# (_,data_size,file)=freadi file;
		 (_,sym_offset,file)=freadi file;
		 (_,sym_decl_offset,file)=freadi file;
		 (data_string,file)=freads file data_size;
		| size data_string<>data_size
			= abort "Error in object data";
			# file = seek;
				with {
					seek
						| (data_size bitand 3==0)
							= file;
							# (seek_ok,file) = fseek file (4-(data_size bitand 3)) FSeekCur;
							| not seek_ok
								= abort "Seek failed";
								= file;
				}
			 sm_class=(old_i>>8) bitand 255;
			| sm_class==XMC_TI || sm_class==XMC_TB
				# (i,file) = skip_object_hunk_relocations file;
				= read_object_data_next_hunk i file_contents file;
			# first_relocation_n = file_contents.data_relocation_n;
			 data_module_offset=file_contents.data_offset;
			 (_,i,file)=freadi file;
			 (i,end_relocation_n,relocations,file)=read_object_hunk_relocations i first_relocation_n data_module_offset file_contents.FileContents.data_relocations file;
			#! file_contents = {file_contents & data_list=[data_string:file_contents.data_list],
												data_offset=data_module_offset+data_size,
												data_relocation_n=end_relocation_n, data_relocations=relocations};
			| sm_class==XMC_RW || sm_class==XMC_RO
				# file_contents = {FileContents | file_contents & symbol_table.symbols.[name_id<<1]=
												 				Module {section_n=DATA_SECTION, module_offset=data_module_offset,
												 						length=data_size, first_relocation_n=first_relocation_n,
												 						end_relocation_n=end_relocation_n, align=2}};
				 (data_symbols,file_contents) = file_contents!FileContents.symbol_table.data_symbols;
				 file_contents = {FileContents | file_contents & symbol_table.data_symbols=SymbolIndex (name_id<<1) data_symbols};
				= read_object_data_next_hunk i file_contents file;
			| sm_class==XMC_TC
				# name_id2=1+(name_id<<1);
				 file_contents = {FileContents | file_contents & symbol_table.symbols.[name_id2]=
												 				Module {section_n=TOC_SECTION, module_offset=data_module_offset,
												 						length=data_size, first_relocation_n=first_relocation_n,
												 						end_relocation_n=end_relocation_n, align=2}};
				 (data_symbols,file_contents) = file_contents!FileContents.symbol_table.data_symbols;
				 file_contents = {FileContents | file_contents & symbol_table.data_symbols=SymbolIndex name_id2 data_symbols};
				= read_object_data_next_hunk i file_contents file;
			| sm_class==XMC_DS || sm_class==XMC_TD
				# file_contents = {FileContents | file_contents & symbol_table.symbols.[name_id<<1]=
												 				Module {section_n=TOC_SECTION, module_offset=data_module_offset,
												 						length=data_size, first_relocation_n=first_relocation_n,
												 						end_relocation_n=end_relocation_n, align=2}};
				 (data_symbols,file_contents) = file_contents!FileContents.symbol_table.data_symbols;
				 file_contents = {FileContents | file_contents & symbol_table.data_symbols=SymbolIndex (name_id<<1) data_symbols};
				= read_object_data_next_hunk i file_contents file;
			| sm_class==XMC_TC0
				# file_contents = {FileContents | file_contents & symbol_table.symbols.[name_id<<1]=
												 				Module {section_n=TOC_SECTION, module_offset=data_module_offset,
												 						length=data_size, first_relocation_n=first_relocation_n,
												 						end_relocation_n=end_relocation_n, align=2}};
				 (toc0_symbol,file_contents) = file_contents!FileContents.symbol_table.toc0_symbol;
				 file_contents = {FileContents | file_contents & symbol_table.toc0_symbol=SymbolIndex (name_id<<1) toc0_symbol};
				= read_object_data_next_hunk i file_contents file;

	read_rest_of_bss_hunk name_id old_i file_contents file
		# (_,size,file)=freadi file;
		 (_,sym_offset,file)=freadi file;
		 (_,sym_decl_offset,file)=freadi file;
		 sm_class=(old_i>>8) bitand 255;
		| sm_class==XMC_RW || sm_class==XMC_RO
			# file_contents = {FileContents | file_contents & symbol_table.symbols.[name_id<<1]=
											 				Module {section_n=BSS_SECTION, module_offset=0,
											 						length=size, first_relocation_n=0,
											 						end_relocation_n=0, align=2}};
			 (bss_symbols,file_contents) = file_contents!FileContents.symbol_table.bss_symbols;
			 file_contents = {FileContents | file_contents & symbol_table.bss_symbols=SymbolIndex (name_id<<1) bss_symbols};
			= read_object_data_hunks file_contents file;
		| sm_class==XMC_TD
			# data_module_offset=file_contents.data_offset;
			 file_contents = {file_contents & data_list=[createArray size '\0':file_contents.data_list],
											  data_offset=data_module_offset+size};
			 file_contents = {FileContents | file_contents & symbol_table.symbols.[name_id<<1]=
											 				Module {section_n=TOC_SECTION, module_offset=data_module_offset,
											 						length=size, first_relocation_n=0,
											 						end_relocation_n=0, align=2}};
			 (data_symbols,file_contents) = file_contents!FileContents.symbol_table.data_symbols;
			 file_contents = {FileContents | file_contents & symbol_table.data_symbols=SymbolIndex (name_id<<1) data_symbols};
			= read_object_data_hunks file_contents file;
			

	read_object_hunk_relocations i old_relocation_n module_offset old_relocations file
		# (i,relocation_n,relocations,file)=read_object_hunk_next_relocation i old_relocation_n module_offset old_relocations file;
		 n_new_relocations=relocation_n-old_relocation_n;
		| n_new_relocations<=1 || relocations_are_sorted relocations n_new_relocations
			= (i,relocation_n,relocations,file);
			# relocations=sort_relocations relocations n_new_relocations;
			= (i,relocation_n,relocations,file);

	relocations_are_sorted [{relocation_offset}:relocations] n_relocations
		= relocations_are_sorted2 relocation_offset relocations (n_relocations-1);
	{
		relocations_are_sorted2 previous_offset relocations 0
			= True;
		relocations_are_sorted2 previous_offset [{relocation_offset}:relocations] n_relocations
			= previous_offset>=relocation_offset && relocations_are_sorted2 relocation_offset relocations (n_relocations-1);
	}

	sort_relocations relocations n_new_relocations
		# (relocations1,relocations2)=split_at n_new_relocations relocations
		= hd (msort (pair relocations1)) ++ relocations2;
	{
		split_at 0 xs = ([],xs);
		split_at n [x:xs] = ([x:xs`],xs``);
		{
			(xs`,xs``) = split_at (n-1) xs;
		}
		
		pair [x1,x2:xs]
			| x1.relocation_offset>=x2.relocation_offset
				= [[x1,x2]:pair xs];
				= [[x2,x1]:pair xs];
		pair x = [x];

		msort [x1,x2:xs] = msort (merge_stage [x1,x2:xs]);
		msort x	= x;

		merge_stage [xs1,xs2:xxs] = [ mlists xs1 xs2 : merge_stage xxs ];
		merge_stage x = x;

		mlists xn=:[x:xs] yn=:[y:ys]
			| x.relocation_offset>=y.relocation_offset
				= [x : mlists xs yn];
				= [y : mlists xn ys];
		mlists [] ys = ys;
		mlists xs [] = xs;
	}


	read_object_hunk_next_relocation i relocation_n module_offset relocations file
		# hunk_code=i>>16;
		| hunk_code==HUNK_XREF_16BIT || hunk_code==HUNK_XREF_16BIT_IL || hunk_code==HUNK_XREF_24BIT || 
		 hunk_code==HUNK_XREF_32BIT || hunk_code==HUNK_XREF_32BIT_REL
			# (_,name_id,file)=freadi file;
			 (_,offset,file)=freadi file;
			 (_,next_i,file)=freadi file;
			= read_object_hunk_next_relocation next_i (relocation_n+1) module_offset
					[{relocation_kind=hunk_code, relocation_class=(i>>8) bitand 255,
					 relocation_name_id=name_id<<1, relocation_offset=module_offset+offset
					 }:relocations] file;
			= (i,relocation_n,relocations,file);

	skip_object_hunk_relocations file
		# (read_ok,i,file)=freadi file;
		| not read_ok
			= abort "Error in object data";
			# hunk_code=i>>16;
			| hunk_code==HUNK_XREF_16BIT || hunk_code==HUNK_XREF_16BIT_IL || hunk_code==HUNK_XREF_24BIT ||
			 hunk_code==HUNK_XREF_32BIT || hunk_code==HUNK_XREF_32BIT_REL
				# (_,name_id,file)=freadi file;
				 (_,offset,file)=freadi file;
				= skip_object_hunk_relocations file;
				= (i,file);
		
read_object_data n_names file
	# (read_ok,i,file)=freadi file;
	| not read_ok || (i>>16)<>HUNK_START
		= abort "Error in object data";
		= read_object_data_hunks {code_offset=0,code_list=[],data_offset=0,data_list=[],
								 text_relocation_n=0,text_relocations=[],data_relocation_n=0,data_relocations=[],
								 symbol_table=empty_symbol_table,
								 local_symbols=createArray n_names False} file;
		{
			empty_symbol_table = {	text_symbols=EmptySymbolIndex,
									data_symbols=EmptySymbolIndex,
									toc_symbols=EmptySymbolIndex,
									bss_symbols=EmptySymbolIndex,
									toc0_symbol=EmptySymbolIndex,
									imported_symbols=EmptySymbolIndex,
									symbols=createArray (n_names<<1) EmptySymbol
								 };
		};
		
read_names :: !Int !.Int {#Bool} SymbolIndexList Int *{!Symbol} *File *{!NamesTableElement} -> (!SymbolIndexList,!.{!Symbol},!.File,!.{!NamesTableElement});
read_names name_n n_names local_symbols imported_symbols file_n symbols file names_table
	| name_n>=n_names
		= (imported_symbols,symbols,file,names_table);		
	# (read_ok,_,file) = freadc file;
	| not read_ok
		= abort "Error in names table";
	# (read_ok,_,file) = freadc file;
	| not read_ok
		= abort "Error in names table";
	| local_symbols.[name_n]
		# file=skip_c_string file;
		= read_names (name_n+1) n_names local_symbols imported_symbols file_n symbols file names_table;
		{
			skip_c_string file
				# (read_ok,c,file) = freadc file;
				| not read_ok
					= abort "Error in names table";
				| c=='\0'
					= file;
					= skip_c_string file;
				
		}
		# (string,file) = read_c_string 0 (createArray 8 ' ') file;
			with {
				read_c_string i s file
					# (read_ok,c,file) = freadc file;
					| not read_ok
						= abort "Error in names table";
					| c=='\0'
						= (s % (0,i-1),file);
					| i<size s
						= read_c_string (i+1) {s & [i]=c} file;
						= read_c_string (i+1) (s+++.{createArray 8 ' ' & [0]=c}) file;
			}
		# name_n2=name_n<<1;
		#! symbol=symbols.[name_n2];
		= case symbol of {
			EmptySymbol
				-> read_names (name_n+1) n_names local_symbols (SymbolIndex name_n2 imported_symbols) file_n {symbols & [name_n2]=ImportLabel string} file names_table;
			_
				# names_table = insert_symbol_in_symbol_table string name_n2 file_n names_table;
				-> read_names (name_n+1) n_names local_symbols imported_symbols file_n symbols file names_table;
		 };

/*
(+++.) infixr 5 :: !{#Char} !{#Char} -> .{#Char};
(+++.) a b
	= code {
		.inline +++.
		.d 2 0
			jsr catAC
		.o 1 0
		.end
	};
*/
read_object_names n_names names_table_offset local_symbols imported_symbols file_n symbols file names_table
	# (seek_ok,file) = fseek file names_table_offset FSeekSet;
	| not seek_ok
		= abort "Seek failed";
	= read_names 1 n_names local_symbols imported_symbols file_n symbols file names_table;

convert_mw_relocations_to_xcoff_relocations n_relocations mw_relocations
	# relocation_string_size=n_relocations*SIZE_OF_RELOCATION;
	 (offset,relocations)=convert_relocations mw_relocations 0 (createArray relocation_string_size '\0');
	= relocations;

convert_relocations :: ![MWRelocation] !Int !*{#Char} -> (!Int,!.{#Char});
convert_relocations [] offset relocations
	= (offset,relocations);
convert_relocations [mw_relocation:mw_relocations] offset relocations
	# (offset,relocations)=convert_relocations mw_relocations offset relocations;
	# relocations=convert_relocation mw_relocation offset relocations;
	= (offset+SIZE_OF_RELOCATION,relocations);
{
	convert_relocation {relocation_kind,relocation_class,relocation_name_id,relocation_offset} offset relocations
		# relocation_symbol_n=relocation_name_id+relocation_name_id;
		 (relocation_type,relocation_size,relocation_offset,relocation_symbol_n) = convert_relocation_type relocation_kind relocation_class relocation_offset relocation_symbol_n;		  
		= {relocations & [offset] =toChar (relocation_offset>>24),
						 [offset+1]=toChar (relocation_offset>>16),
						 [offset+2]=toChar (relocation_offset>>8),
						 [offset+3]=toChar relocation_offset,
						 [offset+4]=toChar (relocation_symbol_n>>24),
						 [offset+5]=toChar (relocation_symbol_n>>16),
						 [offset+6]=toChar (relocation_symbol_n>>8),
						 [offset+7]=toChar relocation_symbol_n,
						 [offset+8]=toChar relocation_size,
						 [offset+9]=toChar relocation_type
						};
		{
			convert_relocation_type HUNK_XREF_16BIT XMC_PR relocation_offset relocation_symbol_n
				= (R_MW_BR,0x8f,relocation_offset+2,relocation_symbol_n);
			convert_relocation_type HUNK_XREF_16BIT XMC_TD relocation_offset relocation_symbol_n
				= (R_MW_TOC,0x8f,relocation_offset+2,relocation_symbol_n);
			convert_relocation_type HUNK_XREF_16BIT XMC_TC relocation_offset relocation_symbol_n
				= (R_MW_TOC,0x8f,relocation_offset+2,relocation_symbol_n+1);			
			convert_relocation_type HUNK_XREF_16BIT_IL XMC_TC relocation_offset relocation_symbol_n
				= (R_MW_TOC,0x8f,relocation_offset+2,relocation_symbol_n+1);
			convert_relocation_type HUNK_XREF_24BIT XMC_PR relocation_offset relocation_symbol_n
				= (R_MW_BR,0x99,relocation_offset,relocation_symbol_n);
			convert_relocation_type HUNK_XREF_32BIT XMC_TC relocation_offset relocation_symbol_n
				= (R_MW_POS,0x1f,relocation_offset,relocation_symbol_n+1);
			convert_relocation_type HUNK_XREF_32BIT relocation_class relocation_offset relocation_symbol_n
				= (R_MW_POS,0x1f,relocation_offset,relocation_symbol_n);
		}
}

list_of_strings_to_string total_string_size string_list
	# (offset,result_string)=copy_strings_in_list_to_string 0 string_list (createArray total_string_size '\0');
	= result_string;
	{
		copy_strings_in_list_to_string offset [] result_string
			= (offset,result_string);
		copy_strings_in_list_to_string offset [string:strings] result_string
			# (offset,result_string)=copy_strings_in_list_to_string offset strings result_string;
			= copy_string_data_to_string string 0 (size string) result_string offset;
		{
			copy_string_data_to_string :: !{#Char} !Int !Int !*{#Char} !Int -> (!Int,!.{#Char});
			copy_string_data_to_string source_string source_offset source_size destination_string destination_offset
				| source_offset==source_size
					= (destination_offset,destination_string);
					# destination_string = {destination_string & [destination_offset]=source_string.[source_offset]};
					= copy_string_data_to_string source_string (source_offset+1) source_size destination_string (destination_offset+1);
		}
	}

read_object_file :: !(.Int,.a) .{#Char} .Int *File *{!.NamesTableElement} -> (!.Xcoff,!.{#Char},!.{#Char},!.File,!.{!NamesTableElement});
read_object_file (object_file_offset,object_file_size) file_name file_n file names_table
	# (name_table_offset,nametable_names,obj_size,file) = read_object_header object_file_offset object_file_size file;

	 (file_contents,file) = read_object_data nametable_names file;

Diederik van Arkel's avatar
Diederik van Arkel committed
485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502
	 code_list			= file_contents.FileContents.code_list;
	 code_offset		= file_contents.FileContents.code_offset;
	 data_list			= file_contents.FileContents.data_list;
	 data_offset		= file_contents.FileContents.data_offset;
	 symbol_table		= file_contents.FileContents.symbol_table;
	 text_relocation_n	= file_contents.FileContents.text_relocation_n;
	 text_relocations	= file_contents.FileContents.text_relocations;
	 data_relocation_n	= file_contents.FileContents.data_relocation_n;
	 data_relocations	= file_contents.FileContents.data_relocations;
	 
//	 {text_symbols,data_symbols,toc_symbols,bss_symbols,toc0_symbol,imported_symbols,symbols}=symbol_table;
	 text_symbols		= symbol_table.text_symbols;
	 data_symbols		= symbol_table.data_symbols;
	 toc_symbols		= symbol_table.toc_symbols;
	 bss_symbols		= symbol_table.bss_symbols;
	 toc0_symbol		= symbol_table.toc0_symbol;
	 imported_symbols	= symbol_table.imported_symbols;
	 symbols			= symbol_table.symbols;
Diederik van Arkel's avatar
Diederik van Arkel committed
503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554

	 (imported_symbols,symbols,file,names_table) = read_object_names nametable_names (object_file_offset+name_table_offset) file_contents.local_symbols imported_symbols file_n symbols file names_table;

	 xcoff_header={
			file_name=file_name,
			text_section_offset=0,text_section_size=code_offset,
			data_section_offset=0,data_section_size=data_offset,
			text_v_address=0,data_v_address=0
		};
	 symbol_table={
			text_symbols=reverse_symbols text_symbols,
			data_symbols=reverse_symbols data_symbols,
			toc_symbols=reverse_symbols toc_symbols,
			bss_symbols=reverse_symbols bss_symbols,
			toc0_symbol=reverse_symbols toc0_symbol,
			imported_symbols=reverse_symbols imported_symbols,
			symbols=symbols
		};
	 xcoff={	header=xcoff_header,
				symbol_table=symbol_table,
				text_relocations=convert_mw_relocations_to_xcoff_relocations text_relocation_n text_relocations,
				data_relocations=convert_mw_relocations_to_xcoff_relocations data_relocation_n data_relocations,
				n_text_relocations=text_relocation_n,
				n_data_relocations=data_relocation_n,
				n_symbols=nametable_names<<1
		};
	= (xcoff,list_of_strings_to_string code_offset code_list,list_of_strings_to_string data_offset data_list,file,names_table);

read_object_files [] file_name file_n file names_table
	= ([],EndSections,file_n,file,names_table);
read_object_files [e:r] file_name file_n file names_table
	# (xcoff,text_section,data_section,file,names_table) = read_object_file e file_name file_n file names_table;
	 (xcoffs,sections,file_n,file,names_table) = read_object_files r file_name (file_n+1) file names_table;
	= ([xcoff:xcoffs],Sections text_section data_section sections,file_n,file,names_table);

read_mw_object_files :: !String !Int !*NamesTable !String !*File !*Files -> (![String],!Sections,![*Xcoff],!Int,!*NamesTable,!*Files);
read_mw_object_files file_name file_n names_table header_string file files
	# (ok1,data_size,file)=freadi file;
	 (ok2,n_object_files,file)=freadi file;
	| not ok1 || not ok2
	 	= error ("Error in object file header \""+++file_name+++"\"") file_n names_table header_string file files;
	# (object_file_offsets_and_size,file) = read_file_data_records n_object_files file;
	 (xcoffs,sections,file_n,file,names_table) = read_object_files object_file_offsets_and_size file_name file_n file names_table;
	 (close_ok,files)=fclose file files;
	| not close_ok
		= (["Error in object file \""+++file_name+++"\""],EndSections,[],file_n,names_table,files);	
		= ([],sections,xcoffs,file_n,names_table,files);
	{}{
 		error error_string file_n names_table header_string file files
 			# (_,files)=fclose file files;
 			= ([error_string],EndSections,[],file_n,names_table,files);
	}