StdOverloadedList.dcl 14.2 KB
Newer Older
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444
definition module StdOverloadedList

import StdClass,StdBool,StdMisc,StdStrictLists

instance == [!a] | == a
instance == [a!] | == a
instance == [!a!] | == a
instance == [#a] | == a & UList a
	special
		a=Int; a=Char; a=Real
instance == [#a!] | == a & UTSList a
	special
		a=Int; a=Char; a=Real

instance < [!a] | Ord a
instance < [a!] | Ord a
instance < [!a!] | Ord a
instance < [#a] | Ord a & UList a
	special
		a=Int; a=Char; a=Real
instance < [#a!] | Ord a & UTSList a
	special
		a=Int; a=Char; a=Real

instance length [!]
instance length [ !]
instance length [!!]

Length :: !u:(l v:e) -> Int | List l e,[u<=v]
	special
		l=[]; l=[!]; l=[ !]; l=[!!]
		l=[#],e=Int ; l=[#!],e=Int
		l=[#],e=Char; l=[#!],e=Char
		l=[#],e=Real; l=[#!],e=Real

LengthM xs :== length_ 0 xs
	where
		length_ n [|x:xs] = length_ (inc n) xs
		length_ n [|]   = n

instance % [!a]
instance % [a!]
instance % [!a!]
instance % [#e] | UList e
	special e=Int; e=Char; e=Real		
instance % [#e!] | UTSList e
	special e=Int; e=Char; e=Real

instance toString [!x] | toChar x
instance toString [x!] | toChar x
instance toString [!x!] | toChar x
instance toString [#x] | toChar x & UList x
	special x=Int; x=Char
instance toString [#x!] | toChar x & UTSList x
	special x=Int; x=Char

instance fromString [!x] | fromChar x
instance fromString [x!] | fromChar x
instance fromString [!x!] | fromChar x
instance fromString [#x] | fromChar x & UList x
	special x=Int; x=Char
instance fromString [#x!] | fromChar x & UTSList x
	special x=Int; x=Char

(!!|) infixl 9 :: !u:(l v:e) !Int -> v:e | List l e,[u<=v]
	special
		l=[]; l=[!]; l=[ !]; l=[!!]
		l=[#],e=Int ; l=[#!],e=Int
		l=[#],e=Char; l=[#!],e=Char
		l=[#],e=Real; l=[#!],e=Real		

(!!$) infixl 9
(!!$) l n
	:== (!!|) l n
	where
	(!!|) [|] _
		= subscript_error
	(!!|) list i
		= index list i
		where
			index ::!u:(l v:e) !Int -> v:e | List l e,[u<=v]
			index [|hd:tl] 0
				= hd
			index [|hd:tl] n
				= index tl (n - 1)
			index [|] _
				= subscript_error

	subscript_error => abort "Subscript error in !!||,index too large"

(++|) infixr 5 :: !u:(l v:e) u:(l v:e) -> u:(l v:e) | List l e,[u<=v]
//(++|) infixr 5 :: !.(l .e) u:(l .e) -> u:(l .e) | List l e
	special
		l=[]; l=[!]; l=[ !]; l=[!!]
		l=[#],e=Int ; l=[#!],e=Int
		l=[#],e=Char; l=[#!],e=Char
		l=[#],e=Real; l=[#!],e=Real		

(++$) infixr 5
(++$) l1 l2 :== (++||) l1 l2
	where
		(++||) [|hd:tl]	list	= [|hd:tl ++|| list]
		(++||) nil 		list	= list

Flatten l :== flatten l
	where
		flatten [|h:t]	= h ++| flatten t
		flatten [|]		= [|]

FlattenM l :== flatten l
	where
		flatten [|h:t]	= h ++$ flatten t
		flatten [|]		= [|]

IsEmpty :: !u:(l v:e) -> .Bool | List l e,[u<=v]
	special
		l=[]; l=[!]; l=[ !]; l=[!!]
		l=[#],e=Int ; l=[#!],e=Int
		l=[#],e=Char; l=[#!],e=Char
		l=[#],e=Real; l=[#!],e=Real

IsEmptyM l :== isEmpty l
	where
		isEmpty	[|] = True
		isEmpty	_ = False

Hd :: !u:(l v:e) -> v:e | List l e,[u<=v]
	special
		l=[]; l=[!]; l=[ !]; l=[!!]
		l=[#],e=Int ; l=[#!],e=Int
		l=[#],e=Char; l=[#!],e=Char
		l=[#],e=Real; l=[#!],e=Real

HdM l :== hd_ l
	where
		hd_ [|a:x]	= a
		hd_ [|]		= abort "HdM of [|]"

Tl :: !u:(l v:e) -> u:(l v:e) | List l e,[u<=v]
	special
		l=[]; l=[!]; l=[ !]; l=[!!]
		l=[#],e=Int ; l=[#!],e=Int
		l=[#],e=Char; l=[#!],e=Char
		l=[#],e=Real; l=[#!],e=Real

TlM l :== tl_ l
	where
		tl_ [|a:x]	= x
		tl_ [|]		= abort "TlM of [|]"

Last :: !u:(l v:e) -> v:e | List l e,[u<=v]
	special
		l=[]; l=[!]; l=[ !]; l=[!!]
		l=[#],e=Int ; l=[#!],e=Int
		l=[#],e=Char; l=[#!],e=Char
		l=[#],e=Real; l=[#!],e=Real

LastM l :== last_ l
	where
		last_ [|a]	= a
		last_ [|a:tl]= last_ tl
		last_ [|]	= abort "LastM of [|]"

Init :: !u:(l v:e) -> .(l v:e) | List l e,[u<=v]
	special
		l=[]; l=[!]; l=[ !]; l=[!!]
		l=[#],e=Int ; l=[#!],e=Int
		l=[#],e=Char; l=[#!],e=Char
		l=[#],e=Real; l=[#!],e=Real

InitM l :== init_ l
	where
		init_ [|]   = [|]
		init_ [|x]  = [|]
		init_ [|x:xs] = [|x: init_ xs]

Take :: !Int u:(l v:e) -> u:(l v:e) | List l e,[u<=v]
	special
		l=[]; l=[!]; l=[ !]; l=[!!]
		l=[#],e=Int ; l=[#!],e=Int
		l=[#],e=Char; l=[#!],e=Char
		l=[#],e=Real; l=[#!],e=Real

TakeM n l :== if (n<=0) [|] (take n l)
	where
		take n [|x:xs]
			| n<=1
				= [|x]
				= [|x:take (n-1) xs]
		take n [|]
			| n<=0
				= [|]
				= [|]

TakeWhile f l :== takeWhile l
	where
		takeWhile [|a:x] | f a	= [|a:takeWhile x]
								= [|]
		takeWhile [|]			= [|]

Drop :: !Int !u:(l v:e) -> u:(l v:e) | List l e,[u<=v]
	special
		l=[]; l=[!]; l=[ !]; l=[!!]
		l=[#],e=Int ; l=[#!],e=Int
		l=[#],e=Char; l=[#!],e=Char
		l=[#],e=Real; l=[#!],e=Real

DropM n l :== drop n l
	where
		drop n xs | n<=0 = xs
		drop n [|x:xs] = drop (n - 1) xs
		drop n [|] = [|]

DropWhile f l :== dropWhile l
	where
		dropWhile cons=:[|a:x] | f a	= dropWhile x
										= cons
		dropWhile []					= [|]

Span p l :== span l
	where
		span list=:[|x:xs]
			| p x
				# (ys,zs) = span xs
				= ([|x:ys],zs)
				= ([|],list)
		span [|]
			= ([|], [|])

//Filter :: (e -> .Bool) !.(l e) -> .(l e) | List l e
Filter f l :== filter l
where
	filter [|a:x]
		| f a
			= [|a:filter x]
			= filter x
	filter nil = nil

FilterM f l :== filter l
where
	filter [|a:x]
		| f a
			= [|a:filter x]
			= filter x
	filter [|] = [|]

Reverse :: !u:(l v:e) -> u:(l v:e) | List l e,[u<=v]
	special
		l=[]; l=[!]; l=[ !]; l=[!!]
		l=[#],e=Int ; l=[#!],e=Int
		l=[#],e=Char; l=[#!],e=Char
		l=[#],e=Real; l=[#!],e=Real

//ReverseM :: !.(a .b) -> .(c .b) | List a b & List c b
ReverseM list :== reverse_ list [|]
where
	reverse_ [|hd:tl] list	= reverse_ tl [|hd:list]
	reverse_ [|] list		= list

Insert r x l :== insert_ x l
where
	insert_ x ls=:[|y : ys]
		| r x y		= 	[|x : ls]
					=	[|y : insert_ x ys]
	insert_ x [] 	= 	[|x]

InsertAt :: !Int v:e u:(l v:e) -> u:(l v:e) | List l e,[u<=v]
	special
		l=[]; l=[!]; l=[ !]; l=[!!]
		l=[#],e=Int ; l=[#!],e=Int
		l=[#],e=Char; l=[#!],e=Char
		l=[#],e=Real; l=[#!],e=Real

InsertAtM n l1 l2 :== insertAt_ n l1 l2
	where
		insertAt_ 0 x ys	= [|x:ys]
		insertAt_ _ x [|] = [|x]
		insertAt_ n x [|y:ys] = [|y : insertAt_ (n-1) x ys]

RemoveAt :: !Int !u:(l v:e) -> u:(l v:e) | List l e,[u<=v]
	special
		l=[]; l=[!]; l=[ !]; l=[!!]
		l=[#],e=Int ; l=[#!],e=Int
		l=[#],e=Char; l=[#!],e=Char
		l=[#],e=Real; l=[#!],e=Real

RemoveAtM n l :== removeAt_ n l
	where
		removeAt_ 0 [|y : ys] = ys
		removeAt_ n [|y : ys] = [|y : removeAt_ (n-1) ys]
		removeAt_ n [|] = [|]

UpdateAt :: !Int v:e !u:(l v:e) -> u:(l v:e) | List l e,[u<=v]
	special
		l=[]; l=[!]; l=[ !]; l=[!!]
		l=[#],e=Int ; l=[#!],e=Int
		l=[#],e=Char; l=[#!],e=Char
		l=[#],e=Real; l=[#!],e=Real

UpdateAtM n x l :== updateAt_ n x l
	where
		updateAt_ 0 x [|] = [|]
		updateAt_ 0 x [|y:ys] = [|x:ys]
		updateAt_ _ x [|] = [|]
		updateAt_ n x [|y:ys] = [|y : updateAt_ (n-1) x ys]

SplitAt :: !Int u:(l v:e) -> (.(l v:e),u:(l v:e)) | List l e,[u<=v]
	special
		l=[]; l=[!]; l=[ !]; l=[!!]
		l=[#],e=Int ; l=[#!],e=Int
		l=[#],e=Char; l=[#!],e=Char
		l=[#],e=Real; l=[#!],e=Real

SplitAtM n l :== splitAt_ n l
	where
		splitAt_ 0   xs	=	([|],xs)
		splitAt_ _   [|]	=	([|],[|])
		splitAt_ n [|x:xs]	=	([|x:xs`],xs``)
			where
				(xs`,xs``) = splitAt_ (n-1) xs

Map f l :== map_ l
	where
		map_ [|a:x]	= [|f a:map_ x]
		map_ [|]	= [|]

MapM f l :== map_ l
	where
		map_ [|a:x]	= [|f a:map_ x]
		map_ [|]	= [|]

Iterate f x	:== iterate_ x
	where
		iterate_ x = [|x:iterate_ (f x)]

IndexList :: !(l e) -> (l Int) | List l e & List l Int
	special
		l=[]; l=[!]; l=[ !]; l=[!!]
		l=[#],e=Int ; l=[#!],e=Int
		l=[#],e=Char; l=[#!],e=Char
		l=[#],e=Real; l=[#!],e=Real

IndexListM x :== indexList_ 0 x
where
	indexList_ n [|a:x]	= [|n:indexList_ (n+1) x]
	indexList_ n [|]	= [|]

Repeatn :: !Int e -> .(l e) | List l e
	special
		l=[]; l=[!]; l=[ !]; l=[!!]
		l=[#],e=Int ; l=[#!],e=Int
		l=[#],e=Char; l=[#!],e=Char
		l=[#],e=Real; l=[#!],e=Real

RepeatnM n a :== repeatn_ n a
	where
		repeatn_ 0 _ = [|]
		repeatn_ n a = [|a:repeatn_ (dec n) a]

Repeat x :== cons
	where
		cons = [|x:cons]

Unzip:: !u:(l v:(.a,.b)) -> .(u:(l .a),u:(l .b)) | List l a & List l b & List l (a,b), [u<=v]
	special
		l=[]; l=[!]; l=[ !]; l=[!!]

UnzipM l :== unzip_ l
	where
		unzip_ [|] = ([|], [|])
		unzip_ [|(x,y) : xys] = ([|x : xs],[|y : ys])
			where
				(xs,ys) = unzip_ xys

Zip2 :: !u:(l .a) u:(l .b) -> u:(l v:(.a,.b)) | List l a & List l b & List l (a,b), [u<=v]
	special
		l=[]; l=[!]; l=[ !]; l=[!!]

Zip2M l1 l2 :== zip2_ l1 l2
	where
		zip2_ [|a:as] [|b:bs] = [|(a,b):zip2_ as bs]
		zip2_ as bs			= [|]

Zip :: !.(!u:(l .a),u:(l .b)) -> u:(l v:(.a,.b)) | List l a & List l b & List l (a,b), [u<=v]
	special
		l=[]; l=[!]; l=[ !]; l=[!!]

ZipM t :== zip_ t
	where
		zip_ (x,y) = Zip2M x y

Diag3 xs ys zs :== [| (x,y,z) \\ ((x,y),z) <- Diag2 (Diag2 xs ys) zs ]

Diag2 l1 l2 :== diag2_ l1 l2
	where
		diag2_ [|] ys = [|]
		diag2_ xs [|] = [|]
		diag2_ xs ys = [| (ae,be) \\ (a,b) <- takeall xs [|] ys [|], ae <|- a & be <|- b ]
		where
			takeall xin xout yin yout
			| morex&&morey	= [|(nxout,  nyout) : takeall nxin nxout nyin   nyout ]
			| morey			= [|( xout,Tl nyout) : takeall xin xout nyin (Tl nyout)]
			| morex			= [|(nxout,  yout) : takeall nxin nxout yin   yout ]
							= shift xout yout
			where
				(morex,nxin,nxout) = takexnext xin xout
				(morey,nyin,nyout) = takeynext yin yout
		
				takexnext [|x:xs] accu	= (True, xs,[|x:accu])
				takexnext [|]   accu 	= (False,[|],accu)
		
				takeynext [|y:ys] accu	= (True, ys,accu++|[|y])
				takeynext [|]   accu	= (False,[|],accu)
			
				shift xout [|_:ys]	= [|(xout,ys): shift xout ys]
				shift _  [|] 		= [|]

Foldl op r l
	:==	foldl r l
	where
		foldl r [|]		= r
		foldl r [|a:x]	= foldl (op r a) x

Foldr op r l
	:== foldr l
	where
		foldr [|] = r
		foldr [|a:x] = op a (foldr x)

Scan op r l :== scan_ r l
	where
		scan_ r [|a:x]	= [|r:scan_ (op r a) x]
		scan_ r [|]	= [|r]

And :: !u:(l v:Bool) -> Bool | List l Bool,[u<=v]
	special
		l=[]; l=[!]; l=[ !]; l=[!!]; l=[#]; l=[#!]

Or :: !u:(l v:Bool) -> Bool | List l Bool,[u<=v]
	special
		l=[]; l=[!]; l=[ !]; l=[!!]; l=[#]; l=[#!]

Any p l :== any_ l
	where		
445
		any_ [|]
446
			= False
447
		any_ [|b : tl]
448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500
			= p b || any_ tl

All p l :== all_ l
	where
		all_ [|]
			=	True
		all_ [|b : tl]
			= p b && all_ tl

IsMember:: e !.(l e) -> Bool | List l e & Eq e
	special
		l=[],e=Int; l=[],e=Char; l=[],e=Real;
		l=[!],e=Int; l=[!],e=Char; l=[!],e=Real;
		l=[ !],e=Int; l=[!],e=Char; l=[ !],e=Real;
		l=[!!],e=Int; l=[!!],e=Char; l=[!!],e=Real;
		l=[#],e=Int ; l=[#],e=Char; l=[#],e=Real
		l=[#!],e=Int; l=[#!],e=Char; l=[#!],e=Real

IsMemberM x l :== isMember_ x l
	where
		isMember_ x [|hd:tl] = hd==x || isMember_ x tl
		isMember_ x [|]	= False

IsAnyMember	:: !(l e) !(l e) -> Bool | List l e & Eq e
	special
		l=[],e=Int; l=[],e=Char; l=[],e=Real;
		l=[!],e=Int; l=[!],e=Char; l=[!],e=Real;
		l=[ !],e=Int; l=[!],e=Char; l=[ !],e=Real;
		l=[!!],e=Int; l=[!!],e=Char; l=[!!],e=Real;
		l=[#],e=Int ; l=[#],e=Char; l=[#],e=Real
		l=[#!],e=Int; l=[#!],e=Char; l=[#!],e=Real

IsAnyMemberM l1 l2 :== isAnyMember_ l1 l2
	where
		isAnyMember_ [|x:xs] list = IsMemberM x list || isAnyMember_ xs list
		isAnyMember_ [|] list = False

RemoveMember:: e !u:(l e) -> u:(l e) | List l e & Eq e
	special
		l=[],e=Int; l=[],e=Char; l=[],e=Real;
		l=[!],e=Int; l=[!],e=Char; l=[!],e=Real;
		l=[ !],e=Int; l=[!],e=Char; l=[ !],e=Real;
		l=[!!],e=Int; l=[!!],e=Char; l=[!!],e=Real;
		l=[#],e=Int ; l=[#],e=Char; l=[#],e=Real
		l=[#!],e=Int; l=[#!],e=Char; l=[#!],e=Real

RemoveMemberM e l :== removeMember_ e l
	where
		removeMember_ e [|a:as]
			| a==e		= as
						= [|a:removeMember_ e as]
		removeMember_ e [|] = [|]	

501
RemoveMembers :: !u:(l e) !.(l e) -> u:(l e) | List l e & Eq e
502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528
	special
		l=[],e=Int; l=[],e=Char; l=[],e=Real;
		l=[!],e=Int; l=[!],e=Char; l=[!],e=Real;
		l=[ !],e=Int; l=[!],e=Char; l=[ !],e=Real;
		l=[!!],e=Int; l=[!!],e=Char; l=[!!],e=Real;
		l=[#],e=Int ; l=[#],e=Char; l=[#],e=Real
		l=[#!],e=Int; l=[#!],e=Char; l=[#!],e=Real

RemoveMembersM x l :== removeMembers_ x l
	where
		removeMembers_ x [|]	= x
		removeMembers_ x [|b:y]	= removeMembers_ (RemoveMemberM b x) y

RemoveDup :: !.(l e) -> .(l e) | List l e & Eq e
	special
		l=[],e=Int; l=[],e=Char; l=[],e=Real;
		l=[!],e=Int; l=[!],e=Char; l=[!],e=Real;
		l=[ !],e=Int; l=[!],e=Char; l=[ !],e=Real;
		l=[!!],e=Int; l=[!!],e=Char; l=[!!],e=Real;
		l=[#],e=Int ; l=[#],e=Char; l=[#],e=Real
		l=[#!],e=Int; l=[#!],e=Char; l=[#!],e=Real

RemoveDupM l :== removeDup_ l
	where
		removeDup_ [|x:xs] = [|x:removeDup_ (Filter ((<>) x) xs)]
		removeDup_ _   = [|]

529
RemoveIndex :: !e !u:(l e) -> (Int,u:(l e)) | List l e & Eq e
530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607
	special
		l=[],e=Int; l=[],e=Char; l=[],e=Real;
		l=[!],e=Int; l=[!],e=Char; l=[!],e=Real;
		l=[ !],e=Int; l=[!],e=Char; l=[ !],e=Real;
		l=[!!],e=Int; l=[!!],e=Char; l=[!!],e=Real;
		l=[#],e=Int ; l=[#],e=Char; l=[#],e=Real
		l=[#!],e=Int; l=[#!],e=Char; l=[#!],e=Real

RemoveIndexM e xs :== removei e xs 0
	where
		removei e [|x:xs] i
			| x==e
				= (i,xs)
				= (j,[|x:res])
				with
					(j,res) = removei e xs (inc i)
		removei e [|] i = abort "Error in RemoveIndexM: element not found"

Limit :: !.(l e) -> e | List l e & == e
	special
		l=[],e=Int; l=[],e=Real;
		l=[!],e=Int; l=[!],e=Real;
		l=[ !],e=Int; l=[ !],e=Real;
		l=[!!],e=Int; l=[!!],e=Real;
		l=[#],e=Int ; l=[#],e=Real
		l=[#!],e=Int; l=[#!],e=Real

LimitM l :== limit_
	where
		limit_ [|a:cons=:[|b:x]]
			| a==b		= a
						= limit_ cons
		limit_ _ 		= abort "incorrect use of LimitM"

Sum:: !.(l e) -> e | List l e & + , zero e
	special
		l=[],e=Int; l=[],e=Real;
		l=[!],e=Int; l=[!],e=Real;
		l=[ !],e=Int; l=[ !],e=Real;
		l=[!!],e=Int; l=[!!],e=Real;
		l=[#],e=Int ; l=[#],e=Real
		l=[#!],e=Int; l=[#!],e=Real

SumM xs :== accsum zero xs
where
	accsum n [|x:xs] = accsum (n + x) xs
	accsum n [|]   = n

Prod :: !.(l e) -> e | List l e & * e & one e
	special
		l=[],e=Int; l=[],e=Real;
		l=[!],e=Int; l=[!],e=Real;
		l=[ !],e=Int; l=[ !],e=Real;
		l=[!!],e=Int; l=[!!],e=Real;
		l=[#],e=Int ; l=[#],e=Real
		l=[#!],e=Int; l=[#!],e=Real

ProdM xs :== accprod one xs
where
	accprod n [|x:xs] = accprod (n * x) xs
	accprod n [|]   = n

Avg :: !.(l e) -> e | List l e & / e & IncDec e
	special
		l=[],e=Int; l=[],e=Real;
		l=[!],e=Int; l=[!],e=Real;
		l=[ !],e=Int; l=[ !],e=Real;
		l=[!!],e=Int; l=[!!],e=Real;
		l=[#],e=Int ; l=[#],e=Real
		l=[#!],e=Int; l=[#!],e=Real

AvgM l :== avg_ l
	where
	avg_ [|] = abort "avg called with empty list"
	avg_ x = accavg zero zero x
		where
		accavg n nelem [|x:xs] = accavg (n + x) (inc nelem) xs
		accavg n nelem [|]   = n / nelem