StdOverloadedList.icl 16.5 KB
Newer Older
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651
implementation module StdOverloadedList

import StdClass,StdMisc,StdEnum,StdInt,StdChar,StdBool,StdArray,StdString,StdReal,StdStrictLists
 
instance == [!a] | == a
	where
	(==) [|] [|]
		= True
	(==) [|] _
		= False
	(==) [|_:_] [|]
		= False
	(==) [|a:as] [|b:bs] 
		= a == b && as == bs

instance == [a!] | == a
	where
	(==) [|] [|]
		= True
	(==) [|] _
		= False
	(==) [|_:_] [|]
		= False
	(==) [|a:as] [|b:bs] 
		= a == b && as == bs

instance == [!a!] | == a
	where
	(==) [|] [|]
		= True
	(==) [|] _
		= False
	(==) [|_:_] [|]
		= False
	(==) [|a:as] [|b:bs] 
		= a == b && as == bs

instance == [#a] | == a & UList a
	where
	(==) [|] [|]
		= True
	(==) [|] _
		= False
	(==) [|_:_] [|]
		= False
	(==) [|a:as] [|b:bs] 
		= a == b && as == bs

instance == [#a!] | == a & UTSList a
	where
	(==) [|] [|]
		= True
	(==) [|] _
		= False
	(==) [|_:_] [|]
		= False
	(==) [|a:as] [|b:bs] 
		= a == b && as == bs

instance < [!a] | Ord a
	where
	(<) [|] [|]
		= False
	(<) [|] _
		= True
	(<) [|_:_] [|]
		= False
	(<) [|a:as] [|b:bs]
		| a < b
			= True
		| a > b
			= False
			= as < bs

instance < [a!] | Ord a
	where
	(<) [|] [|]
		= False
	(<) [|] _
		= True
	(<) [|_:_] [|]
		= False
	(<) [|a:as] [|b:bs]
		| a < b
			= True
		| a > b
			= False
			= as < bs

instance < [!a!] | Ord a
	where
	(<) [|] [|]
		= False
	(<) [|] _
		= True
	(<) [|_:_] [|]
		= False
	(<) [|a:as] [|b:bs]
		| a < b
			= True
		| a > b
			= False
			= as < bs

instance < [#a] | Ord a & UList a
	where
	(<) [|] [|]
		= False
	(<) [|] _
		= True
	(<) [|_:_] [|]
		= False
	(<) [|a:as] [|b:bs]
		| a < b
			= True
		| a > b
			= False
			= as < bs

instance < [#a!] | Ord a & UTSList a
	where
	(<) [|] [|]
		= False
	(<) [|] _
		= True
	(<) [|_:_] [|]
		= False
	(<) [|a:as] [|b:bs]
		| a < b
			= True
		| a > b
			= False
			= as < bs

instance length [!]
	where
	length xs = acclen 0 xs
	where
		acclen n [|x:xs] = acclen (inc n) xs
		acclen n [|]   = n

instance length [ !]
	where
	length xs = acclen 0 xs
	where
		acclen n [|x:xs] = acclen (inc n) xs
		acclen n [|]   = n

instance length [!!]
	where
	length xs = acclen 0 xs
	where
		acclen n [|x:xs] = acclen (inc n) xs
		acclen n [|]   = n

Length :: !u:(l v:e) -> Int | List l e,[u<=v]
Length xs = acclen 0 xs
	where
		acclen n [|x:xs] = acclen (inc n) xs
		acclen n [|]   = n

LengthM xs :== length_ 0 xs
	where
		length_ n [|x:xs] = length_ (inc n) xs
		length_ n [|]   = n

instance % [!a]
	where
	(%) :: ![!a] !(!Int,!Int) -> [!a]
	(%) list (frm,to) = Take (to - frm + 1) (Drop frm list)

instance % [a!]
	where
	(%) :: ![a!] !(!Int,!Int) -> [a!]
	(%) list (frm,to) = Take (to - frm + 1) (Drop frm list)

instance % [!a!]
	where
	(%) :: ![!a!] !(!Int,!Int) -> [!a!]
	(%) list (frm,to) = Take (to - frm + 1) (Drop frm list)

instance % [#e] | UList e
	where
	(%) :: ![#e] !(!Int,!Int) -> [#e] | UList e
	(%) list (frm,to) = Take (to - frm + 1) (Drop frm list)

instance % [#e!] | UTSList e
	where
	(%) :: ![#e!] !(!Int,!Int) -> [#e!] | UTSList e
	(%) list (frm,to) = Take (to - frm + 1) (Drop frm list)

instance toString [!x] | toChar x
	where
	toString::![!x] -> {#Char} | toChar x
	toString xs = ltosacc 0 xs (createArray (length xs) ' ')
	where
		ltosacc i [|h:t] arr = ltosacc (inc i) t {arr & [i]=toChar h}
		ltosacc _ [|]	arr	= arr

instance toString [x!] | toChar x
	where
	toString::![x!] -> {#Char} | toChar x
	toString xs = ltosacc 0 xs (createArray (length xs) ' ')
	where
		ltosacc i [|h:t] arr = ltosacc (inc i) t {arr & [i]=toChar h}
		ltosacc _ [|]	arr	= arr

instance toString [!x!] | toChar x
	where
	toString::![!x!] -> {#Char} | toChar x
	toString xs = ltosacc 0 xs (createArray (length xs) ' ')
	where
		ltosacc i [|h:t] arr = ltosacc (inc i) t {arr & [i]=toChar h}
		ltosacc _ [|]	arr	= arr

instance toString [#x] | toChar x & UList x
	where
	toString xs = ltosacc 0 xs (createArray (Length xs) ' ')
	where
		ltosacc i [|h:t] arr = ltosacc (inc i) t {arr & [i]=toChar h}
		ltosacc _ [|]	arr	= arr

instance toString [#x!] | toChar x & UTSList x
	where
	toString xs = ltosacc 0 xs (createArray (Length xs) ' ')
	where
		ltosacc i [|h:t] arr = ltosacc (inc i) t {arr & [i]=toChar h}
		ltosacc _ [|]	arr	= arr

instance fromString [!x] | fromChar x
	where
	fromString s = stolacc s (size s - 1) [|]
	where
		stolacc :: !String !Int u:[!a] -> u:[!a] | fromChar a
		stolacc s i acc 
			| i >= 0
				= stolacc s (dec i) [|fromChar (s.[i]) : acc]
				= acc

instance fromString [x!] | fromChar x
	where
	fromString s = stolacc s (size s - 1) [|]
	where
		stolacc :: !String !Int u:[a!] -> u:[a!] | fromChar a
		stolacc s i acc 
			| i >= 0
				= stolacc s (dec i) [|fromChar (s.[i]) : acc]
				= acc

instance fromString [!x!] | fromChar x
	where
	fromString s = stolacc s (size s - 1) [|]
	where
		stolacc :: !String !Int u:[!a!] -> u:[!a!] | fromChar a
		stolacc s i acc 
			| i >= 0
				= stolacc s (dec i) [|fromChar (s.[i]) : acc]
				= acc

instance fromString [#x] | fromChar x & UList x
	where
	fromString s = stolacc s (size s - 1) [|]
	where
		stolacc :: !String !Int u:[#a] -> u:[#a] | fromChar a & UList a
		stolacc s i acc 
			| i >= 0
				= stolacc s (dec i) [|fromChar (s.[i]) : acc]
				= acc

instance fromString [#x!] | fromChar x & UTSList x
	where
	fromString s = stolacc s (size s - 1) [|]
	where
		stolacc :: !String !Int u:[#a!] -> u:[#a!] | fromChar a & UTSList a
		stolacc s i acc 
			| i >= 0
				= stolacc s (dec i) [|fromChar (s.[i]) : acc]
				= acc

(!!|) infixl 9 :: !u:(l v:e) !Int -> v:e | List l e,[u<=v]
(!!|) [|] _
	= subscript_error
(!!|) list i
	= index list i
	where
		index ::!u:(l v:e) !Int -> v:e | List l e,[u<=v]
		index [|hd:tl] 0
			= hd
		index [|hd:tl] n
			= index tl (n - 1)
		index [|] _
			= subscript_error

subscript_error = abort "Subscript error in !!|,index too large"

(!!$) infixl 9
(!!$) l n
	:== (!!|) l n
	where
	(!!|) [|] _
		= subscript_error
	(!!|) list i
		= index list i
		where
			index ::!.(l .e) !Int -> .e | List l e
			index [|hd:tl] 0
				= hd
			index [|hd:tl] n
				= index tl (n - 1)
			index [|] _
				= subscript_error

	subscript_error => abort "Subscript error in !!||,index too large"

(++|) infixr 5 :: !u:(l v:e) u:(l v:e) -> u:(l v:e) | List l e,[u<=v]
//(++|) infixr 5 :: !.(l .e) u:(l .e) -> u:(l .e) | List l e
(++|) [|hd:tl]	list	= [|hd:tl ++| list]
(++|) nil 		list	= list

(++$) infixr 5
(++$) l1 l2 :== (++||) l1 l2
	where
		(++||) [|hd:tl]	list	= [|hd:tl ++|| list]
		(++||) nil 		list	= list

Flatten l :== flatten l
	where
		flatten [|h:t]	= h ++| flatten t
		flatten [|]		= [|]

FlattenM l :== flatten l
	where
		flatten [|h:t]	= h ++$ flatten t
		flatten [|]		= [|]

IsEmpty :: !u:(l v:e) -> .Bool | List l e,[u<=v]
IsEmpty	[|] = True
IsEmpty	_ = False

IsEmptyM l :== isEmpty l
	where
		isEmpty	[|] = True
		isEmpty	_ = False

Hd :: !u:(l v:e) -> v:e | List l e,[u<=v]
Hd [|a:x]	= a
Hd [|]		= abort "Hd of [|]"

HdM l :== hd_ l
	where
		hd_ [|a:x]	= a
		hd_ [|]		= abort "HdM of [|]"

Tl :: !u:(l v:e) -> u:(l v:e) | List l e,[u<=v]
Tl [|a:x]	= x
Tl [|]		= abort "Tl of [|]"

TlM l :== tl_ l
	where
		tl_ [|a:x]	= x
		tl_ [|]		= abort "TlM of [|]"

Last :: !u:(l v:e) -> v:e | List l e,[u<=v]
Last [|a]	= a
Last [|a:tl]= Last tl
Last [|]	= abort "last of [|]"

LastM l :== last_ l
	where
		last_ [|a]	= a
		last_ [|a:tl]= last_ tl
		last_ [|]	= abort "LastM of [|]"

Init :: !u:(l v:e) -> .(l v:e) | List l e,[u<=v]
Init [|]   = [|]
Init [|x]  = [|]
Init [|x:xs] = [|x: Init xs]

InitM l :== init_ l
	where
		init_ [|]   = [|]
		init_ [|x]  = [|]
		init_ [|x:xs] = [|x: init_ xs]

Take :: !Int u:(l v:e) -> u:(l v:e) | List l e,[u<=v]
Take n xs
	| n<=0
		= [|]
		= Take n xs
	where
		Take :: !Int !u:(l v:e) -> u:(l v:e) | List l e,[u<=v]
		Take n [|x:xs]
			| n<=1
				= [|x]
				= [|x:Take (n-1) xs]
		Take n [|] = [|]

TakeM n l :== if (n<=0) [|] (take n l)
	where
		take n [|x:xs]
			| n<=1
				= [|x]
				= [|x:take (n-1) xs]
		take n [|]
			| n<=0
				= [|]
				= [|]

TakeWhile f l :== takeWhile l
	where
		takeWhile [|a:x] | f a	= [|a:takeWhile x]
								= [|]
		takeWhile [|]			= [|]

Drop :: !Int !u:(l v:e) -> u:(l v:e) | List l e,[u<=v]
Drop n xs | n<=0 = xs
Drop n [|x:xs]	= Drop (n - 1) xs
Drop n [|] = [|]

DropM n l :== drop n l
	where
		drop n xs | n<=0 = xs
		drop n [|x:xs] = drop (n - 1) xs
		drop n [|] = [|]

DropWhile f l :== dropWhile l
	where
		dropWhile cons=:[|a:x] | f a	= dropWhile x
										= cons
		dropWhile []					= [|]

Span p l :== span l
	where
		span list=:[|x:xs]
			| p x
				# (ys,zs) = span xs
				= ([|x:ys],zs)
				= ([|],list)
		span [|]
			= ([|], [|])

//Filter :: (e -> .Bool) !.(l e) -> .(l e) | List l e
Filter f l :== filter l
where
	filter [|a:x]
		| f a
			= [|a:filter x]
			= filter x
	filter nil = nil

FilterM f l :== filter l
where
	filter [|a:x]
		| f a
			= [|a:filter x]
			= filter x
	filter [|] = [|]

Reverse :: !u:(l v:e) -> u:(l v:e) | List l e,[u<=v]
Reverse list = reverse_ list [|]
where
	reverse_ [|hd:tl] list	= reverse_ tl [|hd:list]
	reverse_ [|] list		= list

//ReverseM :: !.(a .b) -> .(c .b) | List a b & List c b
ReverseM list :== reverse_ list [|]
where
	reverse_ [|hd:tl] list	= reverse_ tl [|hd:list]
	reverse_ [|] list		= list

Insert r x l :== insert_ x l
where
	insert_ x ls=:[|y : ys]
		| r x y		= 	[|x : ls]
					=	[|y : insert_ x ys]
	insert_ x [] 	= 	[|x]

InsertAt :: !Int v:e u:(l v:e) -> u:(l v:e) | List l e,[u<=v]
InsertAt 0 x ys	= [|x:ys]
InsertAt _ x [|] = [|x]
InsertAt n x [|y:ys] = [|y : InsertAt (n-1) x ys]

InsertAtM n l1 l2 :== insertAt_ n l1 l2
	where
		insertAt_ 0 x ys	= [|x:ys]
		insertAt_ _ x [|] = [|x]
		insertAt_ n x [|y:ys] = [|y : insertAt_ (n-1) x ys]

RemoveAt :: !Int !u:(l v:e) -> u:(l v:e) | List l e,[u<=v]
RemoveAt 0 [|y : ys] = ys
RemoveAt n [|y : ys] = [|y : RemoveAt (n-1) ys]
RemoveAt n [|] = [|]

RemoveAtM n l :== removeAt_ n l
	where
		removeAt_ 0 [|y : ys] = ys
		removeAt_ n [|y : ys] = [|y : removeAt_ (n-1) ys]
		removeAt_ n [|] = [|]

UpdateAt :: !Int v:e !u:(l v:e) -> u:(l v:e) | List l e,[u<=v]
UpdateAt 0 x [|] = [|]
UpdateAt 0 x [|y:ys] = [|x:ys]
UpdateAt _ x [|] = [|]
UpdateAt n x [|y:ys] = [|y : UpdateAt (n-1) x ys]

UpdateAtM n x l :== updateAt_ n x l
	where
		updateAt_ 0 x [|] = [|]
		updateAt_ 0 x [|y:ys] = [|x:ys]
		updateAt_ _ x [|] = [|]
		updateAt_ n x [|y:ys] = [|y : updateAt_ (n-1) x ys]

SplitAt :: !Int u:(l v:e) -> (.(l v:e),u:(l v:e)) | List l e,[u<=v]
SplitAt 0   xs	=	([|],xs)
SplitAt _   [|]	=	([|],[|])
SplitAt n [|x:xs]	=	([|x:xs`],xs``)
	where
		(xs`,xs``) = SplitAt (n-1) xs

SplitAtM n l :== splitAt_ n l
	where
		splitAt_ 0   xs	=	([|],xs)
		splitAt_ _   [|]	=	([|],[|])
		splitAt_ n [|x:xs]	=	([|x:xs`],xs``)
			where
				(xs`,xs``) = splitAt_ (n-1) xs

Map f l :== map_ l
	where
		map_ [|a:x]	= [|f a:map_ x]
		map_ [|]	= [|]

MapM f l :== map_ l
	where
		map_ [|a:x]	= [|f a:map_ x]
		map_ [|]	= [|]

Iterate f x	:== iterate_ x
	where
		iterate_ x = [|x:iterate_ (f x)]

IndexList :: !(l e) -> (l Int) | List l e & List l Int
IndexList x = f 0 x
where
	f::!Int !(l e) -> (l Int) | List l e & List l Int
	f n [|a:x]	= [|n:f (n+1) x]
	f n [|]		= [|]

IndexListM x :== indexList_ 0 x
where
	indexList_ n [|a:x]	= [|n:indexList_ (n+1) x]
	indexList_ n [|]	= [|]

Repeatn :: !Int e -> .(l e) | List l e
Repeatn 0 _	= [|]
Repeatn n a	= [|a:Repeatn (dec n) a]

RepeatnM n a :== repeatn_ n a
	where
		repeatn_ 0 _ = [|]
		repeatn_ n a = [|a:repeatn_ (dec n) a]

Repeat x :== cons
	where
		cons = [|x:cons]

Unzip:: !u:(l v:(.a,.b)) -> .(u:(l .a),u:(l .b)) | List l a & List l b & List l (a,b), [u<=v]
Unzip [|] = ([|], [|])
Unzip [|(x,y) : xys] = ([|x : xs],[|y : ys])
	where
		(xs,ys) = Unzip xys

UnzipM l :== unzip_ l
	where
		unzip_ [|] = ([|], [|])
		unzip_ [|(x,y) : xys] = ([|x : xs],[|y : ys])
			where
				(xs,ys) = unzip_ xys

Zip2 :: !u:(l .a) u:(l .b) -> u:(l v:(.a,.b)) | List l a & List l b & List l (a,b), [u<=v]
Zip2 [|a:as] [|b:bs] = [|(a,b):Zip2 as bs]
Zip2 as bs			= [|]

Zip2M l1 l2 :== zip2_ l1 l2
	where
		zip2_ [|a:as] [|b:bs] = [|(a,b):zip2_ as bs]
		zip2_ as bs			= [|]

Zip :: !.(!u:(l .a),u:(l .b)) -> u:(l v:(.a,.b)) | List l a & List l b & List l (a,b), [u<=v]
Zip (x,y) = Zip2 x y

ZipM t :== zip_ t
	where
		zip_ (x,y) = Zip2M x y

Diag3 xs ys zs :== [| (x,y,z) \\ ((x,y),z) <- Diag2 (Diag2 xs ys) zs ]

Diag2 l1 l2 :== diag2_ l1 l2
	where
		diag2_ [|] ys = [|]
		diag2_ xs [|] = [|]
		diag2_ xs ys = [| (ae,be) \\ (a,b) <- takeall xs [|] ys [|], ae <|- a & be <|- b ]
		where
			takeall xin xout yin yout
			| morex&&morey	= [|(nxout,  nyout) : takeall nxin nxout nyin   nyout ]
			| morey			= [|( xout,Tl nyout) : takeall xin xout nyin (Tl nyout)]
			| morex			= [|(nxout,  yout) : takeall nxin nxout yin   yout ]
							= shift xout yout
			where
				(morex,nxin,nxout) = takexnext xin xout
				(morey,nyin,nyout) = takeynext yin yout
		
				takexnext [|x:xs] accu	= (True, xs,[|x:accu])
				takexnext [|]   accu 	= (False,[|],accu)
		
				takeynext [|y:ys] accu	= (True, ys,accu++|[|y])
				takeynext [|]   accu	= (False,[|],accu)
			
				shift xout [|_:ys]	= [|(xout,ys): shift xout ys]
				shift _  [|] 		= [|]

Foldl op r l
	:==	foldl r l
	where
		foldl r [|]		= r
		foldl r [|a:x]	= foldl (op r a) x

Foldr op r l
	:== foldr l
	where
		foldr [|] = r
		foldr [|a:x] = op a (foldr x)

Scan op r l :== scan_ r l
	where
		scan_ r [|a:x]	= [|r:scan_ (op r a) x]
		scan_ r [|]	= [|r]

And :: !u:(l v:Bool) -> Bool | List l Bool,[u<=v]
And [|]
	= True
And [|b : tl]
	= b && And tl

Or :: !u:(l v:Bool) -> Bool | List l Bool,[u<=v]
Or [|]
	= False
Or [|b : tl]
	= b || Or tl

Any p l :== any_ l
652 653
	where
		any_ [|]
654
			= False
655
		any_ [|b : tl]
656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695
			= p b || any_ tl

All p l :== all_ l
	where
		all_ [|]
			=	True
		all_ [|b : tl]
			= p b && all_ tl

IsMember:: e !.(l e) -> Bool | List l e & Eq e
IsMember x [|hd:tl] = hd==x || IsMember x tl
IsMember x [|]	= False

IsMemberM x l :== isMember_ x l
	where
		isMember_ x [|hd:tl] = hd==x || isMember_ x tl
		isMember_ x [|]	= False

IsAnyMember	:: !(l e) !(l e) -> Bool | List l e & Eq e
IsAnyMember [|x:xs] list = IsMember x list || IsAnyMember xs list
IsAnyMember [|] list = False

IsAnyMemberM l1 l2 :== isAnyMember_ l1 l2
	where
		isAnyMember_ [|x:xs] list = IsMemberM x list || isAnyMember_ xs list
		isAnyMember_ [|] list = False

RemoveMember:: e !u:(l e) -> u:(l e) | List l e & Eq e
RemoveMember e [|a:as]
	| a==e		= as
				= [|a:RemoveMember e as]
RemoveMember e [|] = [|]	

RemoveMemberM e l :== removeMember_ e l
	where
		removeMember_ e [|a:as]
			| a==e		= as
						= [|a:removeMember_ e as]
		removeMember_ e [|] = [|]	

696
RemoveMembers :: !u:(l e) !.(l e) -> u:(l e) | List l e & Eq e
697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713
RemoveMembers x [|]		= x
RemoveMembers x [|b:y]	= RemoveMembers (RemoveMember b x) y

RemoveMembersM x l :== removeMembers_ x l
	where
		removeMembers_ x [|]	= x
		removeMembers_ x [|b:y]	= removeMembers_ (RemoveMemberM b x) y

RemoveDup :: !.(l e) -> .(l e) | List l e & Eq e
RemoveDup [|x:xs] = [|x:RemoveDup (Filter ((<>) x) xs)]
RemoveDup _   = [|]

RemoveDupM l :== removeDup_ l
	where
		removeDup_ [|x:xs] = [|x:removeDup_ (Filter ((<>) x) xs)]
		removeDup_ _   = [|]

714
RemoveIndex :: !e !u:(l e) -> (Int,u:(l e)) | List l e & Eq e
715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786
RemoveIndex e xs = removei e xs 0
	where
		removei :: a u:(l a) !Int -> (Int,u:(l a)) | List l a & == a;
		removei e [|x:xs] i
			| x==e
				= (i,xs)
				= (j,[|x:res])
				with
					(j,res) = removei e xs (inc i)
		removei e [|] i = abort "Error in RemoveIndex: element not found"

RemoveIndexM e xs :== removei e xs 0
	where
		removei e [|x:xs] i
			| x==e
				= (i,xs)
				= (j,[|x:res])
				with
					(j,res) = removei e xs (inc i)
		removei e [|] i = abort "Error in RemoveIndexM: element not found"

Limit :: !.(l e) -> e | List l e & == e
Limit [|a:cons=:[|b:x]]
	| a==b		= a
				= Limit cons
Limit _ 		= abort "incorrect use of Limit"

LimitM l :== limit_
	where
		limit_ [|a:cons=:[|b:x]]
			| a==b		= a
						= limit_ cons
		limit_ _ 		= abort "incorrect use of LimitM"

Sum:: !.(l e) -> e | List l e & + , zero e
Sum xs = accsum zero xs
where
	accsum n [|x:xs] = accsum (n + x) xs
	accsum n [|]   = n

SumM xs :== accsum zero xs
where
	accsum n [|x:xs] = accsum (n + x) xs
	accsum n [|]   = n

Prod :: !.(l e) -> e | List l e & * e & one e
Prod xs = accprod one xs
where
	accprod n [|x:xs] = accprod (n * x) xs
	accprod n [|]   = n

ProdM xs :== accprod one xs
where
	accprod n [|x:xs] = accprod (n * x) xs
	accprod n [|]   = n

avg_nil = abort "avg called with empty list"

Avg :: !.(l e) -> e | List l e & / e & IncDec e
Avg [|] = avg_nil
Avg x = accavg zero zero x
where
	accavg n nelem [|x:xs] = accavg (n + x) (inc nelem) xs
	accavg n nelem [|]   = n / nelem

AvgM l :== avg_ l
	where
	avg_ [|] = abort "avg called with empty list"
	avg_ x = accavg zero zero x
		where
		accavg n nelem [|x:xs] = accavg (n + x) (inc nelem) xs
		accavg n nelem [|]   = n / nelem