new release, v0.0.10

Eric Lieffers requested to merge version0010 into main

permissies f2bne.prom hard gezet, vanwege umask was de file aleen voor de user (root) leesbaar, niet voor de node-exporter

Merge request reports