Skip to content

new release, v0.0.10

Eric Lieffers requested to merge version0010 into main

permissies f2bne.prom hard gezet, vanwege umask was de file aleen voor de user (root) leesbaar, niet voor de node-exporter

Merge request reports