Commit 0c71b553 authored by Tomas's avatar Tomas
Browse files

chore: Update digidProef credentials

parent 06207e0d
Pipeline #38832 passed with stage
in 12 seconds
<IssueSpecification version="4">
<Name>
<en>Demo Home address</en>
<nl>Demo Woonadres</nl>
<en>Demo Address</en>
<nl>Demo Adres</nl>
</Name>
<ShortName>
<en>Demo Home address</en>
<nl>Demo Woonadres</nl>
<en>Demo Address</en>
<nl>Demo Adres</nl>
</ShortName>
<SchemeManager>irma-demo</SchemeManager>
<IssuerID>digidproef</IssuerID>
......@@ -21,12 +21,34 @@
<IsULIssueURL>true</IsULIssueURL>
<ShouldBeSingleton>true</ShouldBeSingleton>
<ForegroundColor>#000000</ForegroundColor>
<BackgroundGradientStart>#FFFFFF</BackgroundGradientStart>
<BackgroundGradientEnd>#FFFFFF</BackgroundGradientEnd>
<ForegroundColor>#ffffff</ForegroundColor>
<BackgroundGradientStart>#014483</BackgroundGradientStart>
<BackgroundGradientEnd>#2574A6</BackgroundGradientEnd>
<IsInCredentialStore>true</IsInCredentialStore>
<Category>
<en>Personal data</en>
<nl>Persoonsgegevens</nl>
</Category>
<FAQIntro>
<en></en>
<nl>Zet je adres uit de basisregistratie personen (BRP) in je IRMA-app.</nl>
</FAQIntro>
<FAQPurpose>
<en></en>
<nl>Met jouw adres in de IRMA-app kun jij bewijzen waar je woont.\nDan kun je bijvoorbeeld bewijzen in welke gemeente je woont zonder je exacte adres prijs te geven.</nl>
</FAQPurpose>
<FAQContent>
<en></en>
<nl>Je haalt de volgende gegevens op:\n• straat\n• huisnummer\n• postcode\n• plaats\n• gemeente</nl>
</FAQContent>
<FAQHowto>
<en></en>
<nl>Doorloop de volgende stappen:\n1. Open de Sesam ID-app en voer je pincode in.\n2. Kies in de Sesam ID-app voor 'Gegevens delen' en kies voor 'IRMA'.\n3. Bevestig het overzetten van je gegevens naar je IRMA-app.\n\nJe ontvangt twee kaartjes:\n• een kaartje met je adres\n• een kaartje met je persoonsgegevens</nl>
</FAQHowto>
<Attributes>
<Attribute id="street" displayIndex="0">
<Attribute id="street" displayIndex="1">
<Name>
<en>Street</en>
<nl>Straat</nl>
......@@ -36,7 +58,7 @@
<nl>Uw straat</nl>
</Description>
</Attribute>
<Attribute id="houseNumber" optional="true" displayIndex="1">
<Attribute id="houseNumber" optional="true" displayIndex="2">
<Name>
<en>House number</en>
<nl>Huisnummer</nl>
......@@ -46,7 +68,7 @@
<nl>Uw huisnummer, letter en/of toevoeging</nl>
</Description>
</Attribute>
<Attribute id="zipcode" displayIndex="2">
<Attribute id="zipcode" displayIndex="3">
<Name>
<en>Zip code</en>
<nl>Postcode</nl>
......@@ -56,7 +78,7 @@
<nl>Uw postcode</nl>
</Description>
</Attribute>
<Attribute id="municipality" displayIndex="3">
<Attribute id="municipality" displayIndex="5">
<Name>
<en>Municipality</en>
<nl>Gemeente</nl>
......@@ -69,11 +91,11 @@
<Attribute id="city" displayIndex="4">
<Name>
<en>City</en>
<nl>Woonplaats</nl>
<nl>Plaats</nl>
</Name>
<Description>
<en>Your city of residence</en>
<nl>Uw woonplaats</nl>
<nl>Uw plaats</nl>
</Description>
</Attribute>
</Attributes>
......
......@@ -21,33 +21,34 @@
<IsULIssueURL>true</IsULIssueURL>
<ShouldBeSingleton>true</ShouldBeSingleton>
<ForegroundColor>#000000</ForegroundColor>
<BackgroundGradientStart>#FFFFFF</BackgroundGradientStart>
<BackgroundGradientEnd>#FFFFFF</BackgroundGradientEnd>
<ForegroundColor>#ffffff</ForegroundColor>
<BackgroundGradientStart>#014483</BackgroundGradientStart>
<BackgroundGradientEnd>#2574A6</BackgroundGradientEnd>
<IsInCredentialStore>true</IsInCredentialStore>
<Category>
<en>Personal data</en>
<nl>Persoonsgegevens</nl>
</Category>
<FAQIntro>
<en></en>
<nl></nl>
<nl>Zet je persoonsgegevens uit de basisregistratie personen (BRP) in je IRMA-app.</nl>
</FAQIntro>
<FAQPurpose>
<en></en>
<nl></nl>
<nl>Met jouw persoonsgegevens in de IRMA-app kun jij jezelf online bekendmaken.\nDan kun je bijvoorbeeld bewijzen dat je ouder bent dan 18 jaar, zonder je geboortedatum prijs te geven.</nl>
</FAQPurpose>
<FAQContent>
<en></en>
<nl></nl>
<nl>Je haalt de volgende gegevens op:\n• volledige naam\n• voorletters\n• voornamen\n• achternaam\n• geslacht\n• geboortedatum\n• leeftijd (ouder dan 12, 16, 18, 21 of 65)\n• nationaliteit\n• geboorteland\n• burgerservicenummer (BSN)</nl>
</FAQContent>
<FAQHowto>
<en></en>
<nl></nl>
<nl>Doorloop de volgende stappen:\n1. Open de Sesam ID-app en voer je pincode in.\n2. Kies in de Sesam ID-app voor 'Gegevens delen' en kies voor 'IRMA'.\n3. Bevestig het overzetten van je gegevens naar je IRMA-app.\n\nJe ontvangt twee kaartjes:\n• een kaartje met je persoonsgegevens\n• een een kaartje met je adres</nl>
</FAQHowto>
<Attributes>
<Attribute id="initials" displayIndex="1">
<Attribute id="initials" displayIndex="2">
<Name>
<en>Initials</en>
<nl>Voorletters</nl>
......@@ -57,7 +58,7 @@
<nl>Uw voorletters, een afkorting van uw voornamen</nl>
</Description>
</Attribute>
<Attribute id="firstnames" displayIndex="2">
<Attribute id="firstnames" displayIndex="3">
<Name>
<en>First names</en>
<nl>Voornamen</nl>
......@@ -67,7 +68,7 @@
<nl>Uw voornamen</nl>
</Description>
</Attribute>
<Attribute id="prefix" displayIndex="3">
<Attribute id="prefix" optional="true" displayIndex="4">
<Name>
<en>Prefix</en>
<nl>Voorvoegsel</nl>
......@@ -77,17 +78,17 @@
<nl>Voorvoegsel van uw achternaam</nl>
</Description>
</Attribute>
<Attribute id="familyname" displayIndex="4">
<Attribute id="familyname" displayIndex="5">
<Name>
<en>Family name</en>
<nl>Geslachtsnaam</nl>
<nl>Achternaam</nl>
</Name>
<Description>
<en>Your family name, as given to you at birth</en>
<nl>Uw achternaam, zoals aan u toegekend bij uw geboorte</nl>
</Description>
</Attribute>
<Attribute id="fullname" optional="true" displayIndex="0">
<Attribute id="fullname" optional="true" displayIndex="1">
<Name>
<en>Full name</en>
<nl>Volledige naam</nl>
......@@ -97,7 +98,7 @@
<nl>Uw volledige naam</nl>
</Description>
</Attribute>
<Attribute id="gender" displayIndex="5">
<Attribute id="gender" displayIndex="6">
<Name>
<en>Gender</en>
<nl>Geslacht</nl>
......@@ -107,7 +108,7 @@
<nl>Uw geslacht</nl>
</Description>
</Attribute>
<Attribute id="nationality" optional="true" displayIndex="12">
<Attribute id="nationality" optional="true" displayIndex="13">
<Name>
<en>Dutch nationality</en>
<nl>Nederlandse nationaliteit</nl>
......@@ -117,7 +118,7 @@
<nl>Of u de Nederlandse nationaliteit bezit</nl>
</Description>
</Attribute>
<Attribute id="dateofbirth" displayIndex="6">
<Attribute id="dateofbirth" displayIndex="7">
<Name>
<en>Date of birth</en>
<nl>Geboortedatum</nl>
......@@ -127,7 +128,7 @@
<nl>Uw geboortedatum</nl>
</Description>
</Attribute>
<Attribute id="countryofbirth" displayIndex="13">
<Attribute id="countryofbirth" displayIndex="14">
<Name>
<en>Country of birth</en>
<nl>Geboorteland</nl>
......@@ -137,7 +138,7 @@
<nl>Uw geboorteland</nl>
</Description>
</Attribute>
<Attribute id="over12" displayIndex="7">
<Attribute id="over12" displayIndex="8">
<Name>
<en>Over 12</en>
<nl>Ouder dan 12</nl>
......@@ -147,7 +148,7 @@
<nl>Of u ouder dan 12 bent</nl>
</Description>
</Attribute>
<Attribute id="over16" displayIndex="8">
<Attribute id="over16" displayIndex="9">
<Name>
<en>Over 16</en>
<nl>Ouder dan 16</nl>
......@@ -157,7 +158,7 @@
<nl>Of u ouder dan 16 bent</nl>
</Description>
</Attribute>
<Attribute id="over18" displayIndex="9">
<Attribute id="over18" displayIndex="10">
<Name>
<en>Over 18</en>
<nl>Ouder dan 18</nl>
......@@ -167,7 +168,7 @@
<nl>Of u ouder dan 18 bent</nl>
</Description>
</Attribute>
<Attribute id="over21" displayIndex="10">
<Attribute id="over21" displayIndex="11">
<Name>
<en>Over 21</en>
<nl>Ouder dan 21</nl>
......@@ -177,7 +178,7 @@
<nl>Of u ouder dan 21 bent</nl>
</Description>
</Attribute>
<Attribute id="over65" displayIndex="11">
<Attribute id="over65" displayIndex="12">
<Name>
<en>Over 65</en>
<nl>Ouder dan 65</nl>
......@@ -187,7 +188,7 @@
<nl>Of u ouder dan 65 bent</nl>
</Description>
</Attribute>
<Attribute id="bsn" displayIndex="14">
<Attribute id="bsn"displayIndex="15">
<Name>
<en>BSN</en>
<nl>BSN</nl>
......@@ -197,7 +198,7 @@
<nl>Uw Burgerservicenummer (BSN)</nl>
</Description>
</Attribute>
<Attribute id="photo" displayIndex="15" displayHint="portraitPhoto">
<Attribute id="photo" displayIndex="16" displayHint="portraitPhoto">
<Name>
<en>Photo</en>
<nl>Foto</nl>
......
......@@ -75,11 +75,11 @@ bfeb629b5d7e8dbce7d2dadc5ed84e5d8449ec5e6bd64a29917952a1b951eb36 irma-demo/chips
f77e7c48393cb255aa2b5d2165504c422ec704306b36765ff70aa14640b84108 irma-demo/chipsoft/description.xml
b877518924ccbc568ead1d9ba8c9707c6931e629797c9acde451c27eedd3feb3 irma-demo/chipsoft/logo.png
f40a37c2b14922fe29ffa25e4d872883f9c0837effb2ce7c4de2ac6999ba4254 irma-demo/description.xml
45400a10c418d74c18429d242e969390f1f852bf70d11ed2518f0e2433e8c5b6 irma-demo/digidproef/Issues/address/description.xml
052934484bb74932a243c04ffc2b90ba25e0c817749aa79d12fbb48d36851a58 irma-demo/digidproef/Issues/address/description.xml
1a1078dcd7d22e4a30ab34d53a7509256196a470baa883a92c99c073c40690af irma-demo/digidproef/Issues/address/logo.png
e869bc5196515fe5425e12d1314689e8e744dc005ac8ed50464e0818f959aca0 irma-demo/digidproef/Issues/basicPersonalData/description.xml
1a1078dcd7d22e4a30ab34d53a7509256196a470baa883a92c99c073c40690af irma-demo/digidproef/Issues/basicPersonalData/logo.png
e538d4c2f45b00441a22409f75becb7272ea42fc5a2846561cfa25c554326948 irma-demo/digidproef/Issues/personalData/description.xml
1d6a9702dd5ba8fab22d4ccf6d3f76cd26acd41c53b5df82b76e7cddd28e8459 irma-demo/digidproef/Issues/personalData/description.xml
1a1078dcd7d22e4a30ab34d53a7509256196a470baa883a92c99c073c40690af irma-demo/digidproef/Issues/personalData/logo.png
906660dffaab5632e220f67cccbcc964d9c8d11ae6cf0728e1d909d6f1496fc8 irma-demo/digidproef/PublicKeys/0.xml
5128b581eeeefd33a1490c8c2f62910901fd4c35fbeb0fc7c2b285e53e63ae5e irma-demo/digidproef/description.xml
......@@ -190,7 +190,7 @@ f373a2735a695d0fc7f88e0c55891da9e906020047a90c56791cb170b5e6e880 irma-demo/surf/
0e33cca719f8f2e31fce8ba7382cff0e2a349b9d50776b96ded7042eda911816 irma-demo/suwinet/PublicKeys/0.xml
4250631a47943de15794c0eb693f658c49840a4aa0c98f9c2f899005034a092a irma-demo/suwinet/description.xml
9c9646ba39bd7167d8c3e52af7e7a8bab2b9360baadd6bcd45bc95b57f0a5462 irma-demo/suwinet/logo.png
b890c0785ee6514707af953c07dc65781065591bdb124fcc92cc3c7d30fbb3f6 irma-demo/timestamp
6ba379a61826108c5ffd37fec33d02111dcd4c57c8ecc0b2bb050760c63f264a irma-demo/timestamp
dc9daf0a3517d586749b6a5d514ccd3d740fcd1b14e1aea06a307fef9a9afc3f irma-demo/vgz/Issues/machtiging/description.xml
28101078c16721b80c7427dcd154f6a0a9c55fb2b31bf674f03e8c526de235bf irma-demo/vgz/Issues/machtiging/logo.png
2f3916f85d185ecc0eb79886ef0f22153aa9d7c740afcfa2e5fc315dc31c1df8 irma-demo/vgz/PublicKeys/0.xml
......
No preview for this file type
1582278007
1582279125
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment