nl.yml 31.4 KB
Newer Older
Rowan Goemans's avatar
Rowan Goemans committed
1
2
3
4
5
6
7
8
9
nav:
 home_link: "/"
 home_text: IRMA
 usage_link: "#gebruik"
 usage_text: Gebruik
 explanation_link: "#uitleg"
 explanation_text: Uitleg
 faq_link: "#faqs"
 faq_text: FAQs
Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
10
 start_link: "/irma-start"
Hanna's avatar
Hanna committed
11
 start_text: Integreer IRMA
Rowan Goemans's avatar
Rowan Goemans committed
12
13
 links_link: "#links"
 links_text: Links
Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 users_link: "#start_gebruikers"
 users_text: Gebruikers
 verifiers_link: "#start_verifiers"
 verifiers_text: Verifiers
 issuers_link: "#start_issuers"
 issuers_text: Issuers
 start_links_link: "#start_links"
 start_links_text: Links


Rowan Goemans's avatar
Rowan Goemans committed
24
25

banner:
Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
26
 headline: Kies IRMA <br><strong>Zet een digitaal paspoort op je eigen mobiel</strong>
Rowan Goemans's avatar
Rowan Goemans committed
27
28
 ios: IRMA voor iOS
 ios_url: https://apps.apple.com/nl/app/irma-authenticatie/id1294092994
29
 android: IRMA voor Android
Rowan Goemans's avatar
Rowan Goemans committed
30
 android_url: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.irmacard.cardemu
Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
31
32
 fdroid: IRMA via F-droid
 fdroid_url: https://f-droid.org/en/packages/org.irmacard.cardemu/
Hanna Schraffenberger's avatar
i18n    
Hanna Schraffenberger committed
33
 product_shot_src: "/uploads/non-free/screenshot-nl.png"
Rowan Goemans's avatar
Rowan Goemans committed
34
35
 product_shot_alt: Product Shot

Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
36

Rowan Goemans's avatar
Rowan Goemans committed
37
38
39
40
41
usage:
 id: gebruik
 login_headline: Inloggen
 login_alt: Login
 login_content: Met IRMA kun je makkelijk inloggen en jezelf bekend maken. Je laat alleen
42
  die kenmerken van jezelf zien die nodig zijn. Om bijvoorbeeld een bepaalde
Rowan Goemans's avatar
Rowan Goemans committed
43
44
45
46
47
48
  film te kijken, bewijs je dat je ouder dan 16 bent, en verder niets.
 sign_headline: Ondertekenen
 sign_alt: Ondertekenen
 sign_content: Ook kun je met IRMA documenten digitaal ondertekenen. Je gebruikt alleen
  relevante kenmerken van jezelf, in een soort digitaal stempel. Zo kun je met
  IRMA ondertekenen als arts, als burger of vanuit een andere rol.
49
50
 trust_headline: Zeker weten
 trust_alt: Zeker weten
Hanna's avatar
Hanna committed
51
 trust_content: Gegevens in een IRMA-app komen uit betrouwbare bronnen en zijn cryptografisch
Rowan Goemans's avatar
Rowan Goemans committed
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
  beschermd. De kenmerken die jij met IRMA bekend maakt zijn daarmee echt, en
  echt van jou.

slogan:
 id: start
 heading: Met IRMA heb je <strong>in de hand</strong> wat er met jouw gegevens gebeurt.

explanation:
 id: uitleg
 getstarted_headline: Zelf aan de slag met IRMA
 getstarted_alt: Zelf aan de slag met IRMA
Hanna's avatar
Hanna committed
63
 getstarted_content: Iedereen kan de IRMA-app gratis downloaden (<a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=org.irmacard.cardemu">Android</a>
Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
64
  en <a href="https://itunes.apple.com/us/app/irma-authentication/id1294092994">iOS</a> en <a href="https://f-droid.org/en/packages/org.irmacard.cardemu/">F-droid</a>)
65
66
  en vullen met je eigen gegevens. Bijvoorbeeld bij de gemeente kun je inlogggen
  en je basisgegevens (naam, adres, etc.) over jezelf ophalen. Maar ook kun je jouw
Hanna's avatar
Hanna committed
67
  e-mailadres of 06-nummer in je IRMA-app opslaan. Met zulke gegevens kan iedereen
Rowan Goemans's avatar
Rowan Goemans committed
68
69
70
71
72
73
74
  zichzelf online bekend maken.
 tool_headline: IRMA is een middel, geen doel op zich
 tool_alt: IRMA is een middel, geen doel op zich
 tool_content: Voor iedereen is het gebruik van allerlei wachtwoorden veel gedoe. Toch
  moeten websites weten met wie ze te maken hebben. IRMA geeft zekerheid. Met
  IRMA kun je op een makkelijke en veilige manier online doen wat je wil doen.
  Bijvoorbeeld een film kijken of iets (ver)kopen.
75
76
 usecases_headline: Wat kan ik nu met IRMA?
 usecases_alt: Wat kan ik nu met IRMA?
Hanna's avatar
Hanna committed
77
 usecases_content: Er komen steeds meer websites waarop je met IRMA in kan loggen (zie <a href="https://privacybydesign.foundation/gebruik/" target="_blank">https://privacybydesign.foundation/gebruik/</a> voor een overzicht). Met <a href="https://irma-meet.nl/lang/nl">IRMA-meet</a> kun je videobellen met zekerheid over met wie je praat. Artsen kunnen bijvoorbeeld met IRMA bij medische dossiers op de website <a href="https://www.helder.health"
78
79
  target="_blank">helder</a>. Vooral bij gemeenten en in de zorg wordt nu aan verder
  gebruik van IRMA gewerkt zodat je daar met IRMA kunt inloggen. Om een indruk te krijgen van de mogelijkheden kun
Rowan Goemans's avatar
Rowan Goemans committed
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
  je zelf een aantal IRMA <a href="https://privacybydesign.foundation/demo/" target="_blank">demo's</a>
  uitproberen.

faq:
 id: faqs
 headline: <span class="light">Veel gestelde vragen en <strong>antwoorden</strong>
  daarop<span>
 item1:
  question: Hoe moet ik met IRMA inloggen op een website?
  answer: Websites waar je met IRMA in kunt loggen hebben een knop daarvoor, waar
Hanna's avatar
Hanna committed
90
   bijvoorbeeld op staat <em>Log in met IRMA</em>. Als je de IRMA-app nog niet
Rowan Goemans's avatar
Rowan Goemans committed
91
   op je telefoon hebt zul je die eerst moeten installeren en vullen met de kenmerken
Hanna's avatar
Hanna committed
92
   die je nodig hebt.<br><br> Als je de IRMA-app al wel hebt, zijn er twee verschillende
Rowan Goemans's avatar
Rowan Goemans committed
93
94
   situaties<span>:</span><ul class="indent"><li> Als je de website bekijkt op
   je computer of laptop en je drukt op die login knop verschijnt er een QR code.
Hanna's avatar
Hanna committed
95
   Je opent dan de IRMA-app op je telefoon met je PIN. Onderaan in de app zit een
Rowan Goemans's avatar
Rowan Goemans committed
96
97
98
   knopje waarmee je de QR code kunt scannen. In de app krijg je dan de vraag of
   je kenmerken waarom de website vraagt wil vrijgeven. Als je op OK klikt, ben
   je ingelogd.</li><li> Als je de website op je telefoon bekijkt wordt na het
Hanna's avatar
Hanna committed
99
   indrukken van de login knop automatisch overgeschakeld naar de IRMA-app. Daarin
Rowan Goemans's avatar
Rowan Goemans committed
100
101
102
   verschijnt de vraag of je de gevraagde kenmerken wil vrijgeven. Nadat je op
   OK hebt gedrukt ga je terug naar de website en ben je ingelogd. Als het goed
   is gaat je telefoon automatisch terug, maar soms moet je dat met de hand doen.</li></ul><br>Het
Hanna's avatar
Hanna committed
103
   kan zijn dat de website vraagt om kenmerken die je nog niet in je IRMA-app geladen
104
   hebt. Dan moet je die eerst voordat je in kunt loggen.
Rowan Goemans's avatar
Rowan Goemans committed
105
 item2:
Hanna's avatar
Hanna committed
106
  question: Welke kenmerken kan ik nu (en later) in de IRMA-app zetten?
Rowan Goemans's avatar
Rowan Goemans committed
107
  answer: Vanuit gemeenten kun je zelf kenmerken zoals je naam, adres, geboortedatum,
Hanna's avatar
Hanna committed
108
   BSN in je IRMA-app zetten, maar ook of je bijvoorbeeld ouder dan 18 of 65 bent.
109
   Daarnaast kun je een of meer e-mail adressen en mobiele telefoonnummers, na controle, toevoegen.
Rowan Goemans's avatar
Rowan Goemans committed
110
   Studenten en medewerkers in het (hoger) onderwijs kunnen ook hun registratie
111
   toevoegen. Medewerkers in de zorg kunnen zogenaamde AGB registraties
Rowan Goemans's avatar
Rowan Goemans committed
112
113
114
115
116
117
118
119
   toevoegen. Ook vanuit sociale media (LinkedIn, Twitter, Facebook) kun je gegevens
   laden. Hiermee kun je in veel situaties voldoende van jezelf bekend maken.<br><br>Naar
   verwachting zullen de komende tijd nog veel andere bronnen van persoonsgegevens
   aan IRMA toegevoegd worden, voor gebruikers in het algemeen en ook voor speciale
   (beroeps)groepen.
 item3:
  question: Kan ik IRMA op een tweede telefoon of tablet zetten?
  answer: Jazeker, op ieder (<a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=org.irmacard.cardemu">Android</a>
Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
120
   en <a href="https://itunes.apple.com/us/app/irma-authentication/id1294092994">iOS</a> en <a href="https://f-droid.org/en/packages/org.irmacard.cardemu/">F-droid</a>)
Rowan Goemans's avatar
Rowan Goemans committed
121
122
123
124
125
   apparaat kun je een apart IRMA account openen en vullen met persoonskenmerken.
   Het is misschien wel verstandig omdat te doen, want als je dan het ene apparaat
   kwijt bent, kun je nog met een ander inloggen.
 item4:
  question: Hoezo is IRMA privacy-vriendelijk en veilig?
Hanna's avatar
Hanna committed
126
  answer: Persoonskenmerken van IRMA staan alleen in de IRMA-app en zijn beschermd
Rowan Goemans's avatar
Rowan Goemans committed
127
   met een PIN. Je laat alleen die gegevens van jezelf zien die in een bepaalde
128
   situatie relevant en nodig zijn (data minimalisatie, zoals vereist door de Algemene Verordening Gegevensbescherming). Bijvoorbeeld, om korting te krijgen moet je
Rowan Goemans's avatar
Rowan Goemans committed
129
   soms bewijzen dat je student bent; dat kun je met IRMA doen zonder je naam of
Hanna's avatar
Hanna committed
130
   studie te tonen.<br><br> Jouw kenmerken in de IRMA-app zijn digitaal ondertekend
131
   door de bron (uitgever) waar de gegevens vandaan komen. Daardoor kan een website of winkel,
Rowan Goemans's avatar
Rowan Goemans committed
132
133
134
   waar je jezelf bekend maakt, cryptografisch controleren dat de gegevens echt
   zijn. Deze uitwisseling van persoonskenmerken vindt rechtstreeks plaats, tussen
   je telefoon en deze website. Niemand anders kan zien dat jij je daar bekendmaakt.
135
136
   Dit is heel anders dan bij een (privacy-onvriendelijke) login via Facebook (en anderen),
   bijvoorbeeld bij een online winkel. Dan vindt de uitwisseling anders plaats<span>:</span>
Rowan Goemans's avatar
Rowan Goemans committed
137
   je moet eerst bij Facebook inloggen, waarna Facebook aan de webwinkel vertelt
138
   wie je bent. Facebook kan zo profielen opbouwen van wie waar wanneer inlogt.
Rowan Goemans's avatar
Rowan Goemans committed
139
140
 item5:
  question: Waar staan mijn IRMA gegevens opgeslagen?
Hanna's avatar
Hanna committed
141
  answer: De kenmerken van jezelf die je in de IRMA-app verzamelt staan alleen in
Rowan Goemans's avatar
Rowan Goemans committed
142
143
144
   de app zelf en worden door IRMA nergens anders opgeslagen. Ze staan dus niet
   ook nog ergens in een cloud. Als je jouw kenmerken uit de app verwijdert zijn
   ze ook echt weg. Jij geeft zelf steeds expliciet toestemming voordat deze kenmerken
Hanna's avatar
Hanna committed
145
   vanuit de IRMA-app aan een website doorgegeven worden.
Rowan Goemans's avatar
Rowan Goemans committed
146
147
 item6:
  question: Hoe lang zijn kenmerken in IRMA geldig en hoe kan ik ze verversen?
Hanna's avatar
Hanna committed
148
  answer: In de IRMA-app kun je op het kaartje met je kenmerken zien hoe lang ze
Rowan Goemans's avatar
Rowan Goemans committed
149
150
151
152
153
154
155
156
157
   geldig zijn. Die geldigheidsduur hangt af van het soort gegevens, namelijk van
   hoe veranderlijk ze zijn. Je naam en geboortedatum zijn vijf jaar geldig, maar
   je adres slechts een jaar. De uitgever (bron) van kenmerken bepaalt de geldigheidsduur.
   De geldigheid van IRMA kenmerken kan dus verlopen. De app geeft je daar een
   waarschuwing voor. Je kunt je kenmerken altijd, ook zonder waarschuwing, verversen
   door ze opnieuw op te halen bij de bron, net zo als je de eerste keer doet.
   Bijvoorbeeld, na je 18e verjaardag kun je opnieuw je gegevens bij je gemeente
   ophalen en heb je als nieuw kenmerk dat je ouder dan 18 bent.
 item7:
158
159
160
  question: Een link naar de IRMA app op een webpagina wordt niet geopend, bij het ophalen of vrijgeven van een kaartje. Wat nu?
  answer: Dit kan gebeuren met de Firefox browser op Android telefoons. Firefox opent standaard geen links naar andere apps, zoals IRMA. Dit kun je oplossen door de instellingen van Firefox aan te passen. Onder "Instellingen" kijk onder "Geavanceerd" en sta "Openen van koppelingen in apps" toe.
 item8:
161
  question: Ik heb een nieuwe mobiele telefoon en nu?
Hanna's avatar
Hanna committed
162
  answer: Op een nieuwe telefoon kun je de IRMA-app opnieuw installeren, een nieuw
Rowan Goemans's avatar
Rowan Goemans committed
163
164
   account openen, en je kenmerken opnieuw ophalen. Er is op dit moment geen mogelijkheid
   om je kenmerken van je oude telefoon over te zetten naar je nieuwe telefoon.
165
   Daarbij komen subtiele beveiligseisen kijken, maar daar wordt aan gewerkt. Gelukkig is het niet heel moeilijk om je gegevens
Rowan Goemans's avatar
Rowan Goemans committed
166
   opnieuw op te halen. Het kost wel een klein beetje tijd.
167
 item9:
168
  question: Ik ben mijn telefoon kwijt en nu?
Hanna's avatar
Hanna committed
169
  answer: <span>De IRMA-app op je telefoon is beschermd met een persoonlijk PIN-code, net als je
170
   app voor internetbankieren. Zo kan niemand jouw gegevens gebruiken. Als je dus een
Rowan Goemans's avatar
Rowan Goemans committed
171
172
   goede PIN gekozen hebt, hoef je je geen zorgen te maken. <br><br> Je kunt jezelf
   echter nog beter beschermen<span>:</span> bij het openen van een IRMA account heb je de
173
   optie gekregen om een e-mail adres toe te voegen. Als je dat gedaan hebt, kun
Rowan Goemans's avatar
Rowan Goemans committed
174
   je via de <a href="https://privacybydesign.foundation/mijnirma/" target="_blank">MijnIRMA</a>
175
   omgeving je oude IRMA account blokkeren. Dan kan er echt helemaal niks meer met de
Hanna's avatar
Hanna committed
176
   IRMA-app op je oude, verloren telefoon gebeuren. Als je nog geen e-mail adres
Rowan Goemans's avatar
Rowan Goemans committed
177
178
   toegevoegd hebt in MijnIRMA kun je dat alsnog doen, door <a href="https://privacybydesign.foundation/mijnirma/" target="_blank">daar</a>
   met IRMA zelf in te loggen. Het is verstandig dat te doen.
179
 item10:
Rowan Goemans's avatar
Rowan Goemans committed
180
181
182
183
184
185
186
  question: Ik heb een vraag over IRMA; waar kan ik terecht?
  answer: Als je een vraag hebt over inloggen met IRMA bij webwinkel De Hippe Kip,
   dan kun je die vraag het beste stellen aan De Hippe Kip zelf. Ook als die website
   je vraagt IRMA te installeren en dat lukt niet, dan kun je het beste daar met
   je vragen naar toegaan. Meestal staat er op zulke webpagina's informatie over
   hoe je vragen kunt stellen en contact op kunt nemen. <br><br> Als je tenslotte
   een vraag hebt over het systeem IRMA zelf, dan kun je een berichtje sturen naar
187
   het adres <a href="mailto:irma@privacybydesign.foundation">irma@privacybydesign.foundation</a>. Leg AUB duidelijk uit wat de vraag is en geef door om welk model telefoon het gaat, en voeg zo mogelijk screen shots toe als er iets fout gaat.
188
 item11:
Rowan Goemans's avatar
Rowan Goemans committed
189
190
191
192
  question: Wat gebeurt er met mijn gegevens als ik met IRMA inlog?
  answer: Als je inlogt bij een website maakt je telefoon rechtstreeks contact met
   de website. Nadat jij toestemming gegeven hebt worden de gevraagde kenmerken
   vanuit jouw telefoon direct aan de website getoond. Daar zit niemand tussen.
193
194
   De organisatie achter IRMA kan jouw kenmerken niet zien, omdat ze alleen op jouw telefoon
   staan, en kan ook niet zien welke attributen je aan welke website vrijgeeft.
195
 item12:
Hanna Schraffenberger's avatar
i18n    
Hanna Schraffenberger committed
196
  question: Kan ik IRMA ook buiten Nederland gebruiken?
197
  answer: Jazeker, IRMA is internationaal beschikbaar. Voor mensen buiten Nederland zijn echter nog niet zoveel attributen beschikbaar
Hanna Schraffenberger's avatar
i18n    
Hanna Schraffenberger committed
198
199
   als voor mensen binnen Nederland. In andere landen moeten er eerst ook aansluitingen komen van IRMA op leveranciers van attributen,
   zoals de Basisregistratie Personen (BRP) in Nederland.<br><br>
Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
200
   Je kan op het online <a href="https://privacybydesign.foundation/dashboard/" target="_blank">dashboard</a>
201
   zien hoe IRMA op de hele wereld gebruikt wordt.
202
 item13:
Rowan Goemans's avatar
Rowan Goemans committed
203
  question: Wie zit er achter IRMA?
Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
204
  answer: IRMA wordt gemaakt door de stichting <a href="https://privacybydesign.foundation/" target="_blank">Privacy by Design</a>. Deze stichting is in 2016 voortgekomen uit de <em>Digital Security</em>
Rowan Goemans's avatar
Rowan Goemans committed
205
   onderzoeksgroep van de Radboud Universiteit in Nijmegen. De stichting is onafhankelijk
206
207
   en maakt geen winst. Sinds 2019 werkt de stichting
   Privacy by Design samen met de stichting Internet Domeinregistratie
Rowan Goemans's avatar
Rowan Goemans committed
208
   Nederland (<a href="https://www.sidn.nl/" target="_blank">SIDN</a>). Mede door deze samenwerking wordt de stabiliteit
209
   en continuïteit van IRMA gegarandeerd.
210
 item14:
Rowan Goemans's avatar
Rowan Goemans committed
211
  question: Hoezo kan IRMA gratis zijn?
212
  answer: IRMA is gratis voor gebruikers. IRMA is ook gratis voor websites die
Hanna's avatar
Hanna committed
213
   gebruikers via IRMA laten inloggen<span>:</span> iedereen kan kenmerken uit een IRMA-app
Rowan Goemans's avatar
Rowan Goemans committed
214
215
   opvragen en bekijken, als de gebruiker toestemming geeft. Maar het is <em>niet
   gratis</em> om kenmerken uit te geven. Niet iedereen kan zomaar kenmerken in
Hanna's avatar
Hanna committed
216
   IRMA-apps zetten; dat zou snel een rommeltje worden.<br><br> Voor die uitgifte
Rowan Goemans's avatar
Rowan Goemans committed
217
   moet betaald worden en moet een contract getekend worden, waarbij de uitgever
Hanna's avatar
Hanna committed
218
   zich ertoe verplicht om alleen juiste gegevens in de IRMA-app van de juiste
219
   persoon te zetten. <br><br>Ook kan een contract afgesloten worden voor support garanties (een "SLA") via SIDN, zowel door uitgevers als ontvangers (controleurs) van attributen. Omdat IRMA een decentraal systeem is, waarbij gegevens alleen
Rowan Goemans's avatar
Rowan Goemans committed
220
221
   op telefoons staan en rechtstreeks met websites uitgewisseld worden, heeft de
   organisatie achter IRMA relatief weinig te doen. Omdat die organisatie bovendien
222
   geen winst maakt is IRMA een goedkoop systeem.
223
 item15:
Rowan Goemans's avatar
Rowan Goemans committed
224
  question: IRMA is <em>open source</em>; wat betekent dat?
225
  answer: De software van IRMA is open source. Dat betekent dat de manier waarop IRMA werkt door iedereen bekeken kan worden <span>:</span> de software staat gewoon online, namelijk op <a href="https://github.com/privacybydesign" target="_blank">GitHub</a>. Dit betekent dat mensen van buiten de stichting ook kunnen bijdragen, wat daadwerkelijk gebeurt<span>:</span> verschillende andere organisaties dragen bij met software en designs aan het IRMA ecosysteem. Natuurlijk moet je wel wat van computerprogramma's weten om de software echt te kunnen begrijpen, maar het principe is belangrijk<span>:</span> IRMA kent geen geheimen en werkt op een open manier. Dit draagt bij aan het vertrouwen in IRMA. Er zijn daarom met IRMA geen discussies over verborgen achterdoortjes van
226
227
   leveranciers met een eigen agenda, zoals bijvoorbeeld met 5G telecommunicatie. De stichting Privacy by Design achter IRMA vindt dat
   alle software die gebruikt wordt in infrastructuur met een publieke rol open source moet zijn.
228
 item16:
229
  question: Ik wil meer informatie over IRMA; waar kan ik terecht?
Rowan Goemans's avatar
Rowan Goemans committed
230
231
232
233
234
235
  answer: Het grotere verhaal achter IRMA staat beschreven in een
   <a href="https://privacybydesign.foundation/pdf/IRMA-manifest-2019.pdf" target="_blank">IRMA Manifest</a>.
   <br><br>Uitgebreidere uitleg over de werking van IRMA wordt gegeven door de
   stichting Privacy by Design op een eigen
   <a href="https://privacybydesign.foundation/irma-uitleg/" target="_blank">pagina</a>.
   Mensen die de software van IRMA willen bekijken kunnen terecht op een technische
236
   <a href="https://irma.app/docs" target="_blank">documentatie</a> pagina en op
Rowan Goemans's avatar
Rowan Goemans committed
237
   <a href="https://github.com/privacybydesign" target="_blank">GitHub</a>.
238
 item17:
Hanna's avatar
Hanna committed
239
  question: Kan ik de IRMA app op Android installeren zonder de Google Play Store?
Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
240
  answer: Ja, de app is hier te downloaden<span>:</span> <a href="https://f-droid.org/en/packages/org.irmacard.cardemu/">F-droid</a>, of via <a href="https://irma.app/irma.apk" target="_blank">https://irma.app/irma.apk</a>. Als je hem op de laatste manier installeert wordt hij echter niet automatisch geüpdate. 
Rowan Goemans's avatar
Rowan Goemans committed
241
242
243
244
245

footer:
 id: links
 irma_alt: IRMA logo
 irma_headline: Privacy by Design Foundation
246
 irma_content: "IRMA wordt gemaakt door de stichting <a href=\"https://privacybydesign.foundation/\" target=\"_blank\">Privacy by Design</a> in nauwe samenwerking met <a href=\"https://www.sidn.nl/\" target=\"_blank\">SIDN</a>. Uitgebreidere uitleg over de werking van IRMA wordt gegeven door de stichting Privacy by Design op haar eigen <a href=\"https://privacybydesign.foundation/irma-uitleg/\" target=\"_blank\">website</a>. <a href=\"https://privacybydesign.foundation/privacy-policy/\">Privacy policy.</a> Volg IRMA op Twitter voor actuele informatie op <br/> <a href=\"https://twitter.com/irma_privacy?ref_src=twsrc%5Etfw\" class=\"twitter-follow-button\" data-lang=\"nl\" data-size=\"large\" data-show-count=\"false\">@irma_privacy</a>"
Hanna's avatar
Hanna committed
247
248
249
250
 doc_headline: Ontwikkelaars
 doc_content: Mensen die de software van IRMA willen bekijken of willen bijdragen aan IRMA kunnen terecht op de
  <a href="https://irma.app/docs" target="_blank">documentatie</a> pagina en op <a href="https://github.com/privacybydesign" target="_blank">GitHub</a>.
 github_headline: Stakeholders
251
 github_content: De stichting <a href="https://privacybydesign.foundation/" target="_blank">Privacy by Design</a> werkt voortdurend aan nieuwe functionaliteit en toepassingen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met partners en stakeholders. Bezoek onze <a href="roadmap.html" target="_blank">Trello roadmap</a> om meer over onze toekomstplannen te leren.
Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
252
253
254
255
256
257
258
259


start_banner:
 headline: <strong>Heb je plannen met IRMA?</strong> <br><br> Lees vooral verder


start_intro:
 id: start_intro
Hanna's avatar
Hanna committed
260
 class: start
Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
261
 aandeslag_header: Aan de slag met IRMA
Hanna's avatar
Hanna committed
262
 aandeslag_content: Steeds meer mensen hebben de IRMA-app op hun telefoon en steeds meer organisaties willen het mogelijk maken dat mensen zichzelf bekend maken met IRMA, bijvoorbeeld om in te loggen, om zich via de telefoon bekend te maken, of om te videobellen met zekerheid over wie er deelneemt. Op deze pagina worden de belangrijkste punten van IRMA op een rijtje gezet, om duidelijk te maken wat IRMA biedt en waar je op moet letten als je IRMA wil gaan gebruiken. 
Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
263
 eco_header: Welke partijen spelen een rol?
Hanna's avatar
Hanna committed
264
 eco_content: <b>Gebruikers</b> zijn de mensen die IRMA op hun telefoon hebben, met daarin kaartjes met persoonsgegevens; gebruikers maken zich met IRMA bekend door (relevante) gegevens van die kaartjes te onthullen. <br> <b>Verifiers</b> zijn de organisaties die iets willen weten van gebruikers en die informatie opvragen via IRMA; verifiers zijn de partijen aan wie gebruikers hun gegevens onthullen.<br> <b>Issuers</b> zijn de organisaties die aan gebruikers persoonsgegevens over henzelf uitgeven, in de vorm van kaartjes in hun IRMA-app; gebruikers kunnen zich vervolgens bekend maken aan verifiers met de gegevens op die kaartjes.</li></ol>
Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
265
 issuer_verifier_example_header: Voorbeeld issuers en verifiers
Hanna's avatar
Hanna committed
266
 issuer_verifier_example_content: Een belangrijke issuer is de gemeente Nijmegen die een aansluiting heeft gemaakt op de Basisregistratie Personen (BRP) die voor iedereen beschikbaar is. Daarmee kan iedere gebruiker, ook als die niet in Nijmegen woont, kaartjes in de IRMA-app krijgen met gegevens die de overheid heeft, zoals naam, geboortedatum, BSN, adres en leeftijdsgrenzen. Een webwinkel kan als verifier vragen om deze adresgegevens voor bezorging. Met IRMA kunnen organisaties zowel issuer als verifier zijn&colon; een warenhuis kan in de rol van issuer (eenmaal) een klantenkaart aan een gebruiker uitgeven als kaartje in IRMA en in de rol van verifier dat kaartje (meermaals) opvragen bij online bestellingen.
Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276zekerheden_verplichtingen:
 id: zekerheden_verplichtingen
 heading: IRMA biedt <strong>zekerheden</strong> maar schept ook <strong>verplichtingen</strong>. Die zijn verschillend voor gebruikers, voor verifiers en voor issuers.


gebruikers:
 headline: Gebruikers
Hanna's avatar
Hanna committed
277
 class: bolder
Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
278
279
280
281

start_gebruikers:
 id: start_gebruikers
 tonen_header: Kaartjes tonen
Hanna's avatar
Hanna committed
282
 tonen_content: In hun IRMA-app hebben gebruikers een overzicht van welke kaartjes ze hebben geladen (bij issuers). Een verifier kan aan een gebruiker vragen om zich bekend te maken met (een combinatie van) gegevens op die kaartjes, typisch via een "login" knop of via een link op de website. Wanneer de gebruiker op de eigen telefoon daarop klikt start de IRMA-app vanzelf. Wanneer op een aparte computer of laptop geklikt wordt verschijnt eerst een QR-code die door de gebruiker gescand kan worden, met de IRMA-app. Binnen de app komt er dan een scherm waarop zichtbaar is welke verifier om welke gegevens vraagt.
Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
283
 zekerheid_header: Zekerheid voor gebruikers
Hanna's avatar
Hanna committed
284
 zekerheid_content: IRMA biedt de gebruiker <b>zekerheid</b> in de vorm van transparantie&colon; de IRMA-app toont wie wat wil weten. De app vraagt de gebruiker expliciet om toestemming om de gevraagde persoonsgegevens te onthullen aan een verifier. Je kan als gebruiker niet aanpassen welke gegevens door een verifier gevraagd worden, maar soms heb je wel <b>opties</b>. Je hebt misschien verschillende e-mailadressen in je IRMA-app geladen, op verschillende kaartjes. Als een verifier dan om je e-mailadres vraagt, heb je zelf de optie welk adres (van welk kaartje) je onthult. Uiteindelijk is het altijd de gebruiker die beslist over het wel-of-niet onthullen van de gevraagde gegevens.
Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
285
 verplichting_header: Verplichtingen voor gebruikers
Hanna's avatar
Hanna committed
286
 verplichting_content: De gebruiker moet niet blind op de "ja" knop drukken en daarmee zomaar akkoord gaan met het doorgeven van de eigen gegevens aan een verifier. Het is verstandig eerst even goed te kijken wie wat vraagt voor welke dienst. De IRMA-app is een krachtig middel waarmee gebruikers veel van zichzelf kunnen onthullen. Dat geeft regie maar vereist ook voorzichtigheid. Die voorzichtigheid is een <b>verplichting</b> van de gebruiker ten opzichte van zichzelf. Zoals we verderop zullen zien mogen verifiers alleen om noodzakelijke gegevens vragen. Een online muziekwinkel mag niet om je geboortedatum vragen, gewoonweg omdat een geboortedatum niet noodzakelijk en relevant is om jou een CD te verkopen. Grote, bekende organisaties zullen zich waarschijnlijk wel netjes gedragen en zullen niet te veel gegevens vragen, maar als gebruiker moet je wel waakzaam blijven. Als een verifier duidelijk om te veel van jouw gegevens vraagt, moet je vooral niet akkoord gaan. Je kunt dan een klacht indienen bij die verifier zelf, of bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 
Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
287
288
289

verifiers:
 headline: Verifiers
Hanna's avatar
Hanna committed
290
291
 class: bolder

Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
292
293
294
295

start_verifiers:
 id: start_verifiers
 tonen_header: Gegevens van kaartjes vragen
Hanna's avatar
Hanna committed
296
 tonen_content: Een verifier is een organisatie die gebruikers vraagt om persoonsgegevens te onthullen die in hun IRMA-app zijn opgeslagen (op kaartjes). Met die gegevens kan bijvoorbeeld ingelogd worden bij de verifier, of kan automatisch een formulier ingevuld worden, of kan een telefoon/video gesprek gestart worden. <br> Er zijn geen technische beperkingen aan wat een verifier kan vragen -- maar wel juridische, zie verderop. De verifier kan in principe helemaal zelf kiezen welke gegevens hij aan gebruikers vraagt, uit welke kaartjes. De kaartjes in IRMA bevatten een digitale handtekening van de issuer. Hiermee kan de verifier zelf (cryptografisch) controleren welke partij de kaartjes uitgegeven heeft en daarmee garant staat voor de juistheid van de gegevens. Deze handtekening geeft de verifier <b>zekerheid</b> over wie de issuer is van het kaartje. De verifier moet zelf inschatten of hij een issuer betrouwbaar genoeg vindt. <br> Soms staat een bepaald gegeven, zoals een naam, op verschillende kaartjes. De verifier kan dan zelf de keuze maken ("ik wil de naam specifiek van dat kaartje") of de gebruiker een optie geven ("ik wil de naam van een van deze kaartjes; kies zelf maar welke je geeft"). Net zo kun je in veel situaties kiezen of je een paspoort of een rijbewijs toont. <br> Er zijn juridische beperkingen aan wat een verifier mag vragen. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) beschrijft <b>verplichtingen</b> voor verifiers, waaronder met name doelbinding en data-minimalisatie. Dit houdt in dat verifiers alleen om die gegevens mogen vragen die noodzakelijk zijn voor de geboden dienst.
Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
297
 verplichting_header: Data-minimalisatie voorbeelden
Hanna's avatar
Hanna committed
298
 verplichting_content: Stel je wil als verifier op je website korting geven aan studenten. Mensen die werken of studeren aan een onderwijsinstelling kunnen een "academisch" kaartje in hun IRMA-app laden met daarop hun naam, e-mailadres, nummer en instelling en status (medewerker/student). Je mag als verifier, voor het doel "korting" vragen dat de gebruiker aantoont&colon; status is student. Maar je mag niet ook nog vragen om de instelling waar deze persoon studeert, of om het studentnummer. Die gegevens zijn niet noodzakelijk. <br><br> Vaak willen organisaties een naam en geslacht weten enkel om hun klanten beleefd te kunnen benaderen met&colon; Beste Mevrouw Jansen, [boodschap]. Echter, naam en geslacht zijn niet noodzakelijk om beleefd te zijn. De organisatie kan klanten ook benaderen met een generieke formulering&colon; Beste Mijnheer, Mevrouw, [boodschap]. Opvragen van namen vanuit IRMA, enkel voor een beleefheidsdoel, mag dus niet. <br><br> Een online boekwinkel mag vragen om het adres van een klant voor bezorging van een fysiek boek, maar mag dan weer niet vragen om het adres als de klant een e-book koopt dat gedownload kan worden. <br><br> Om een bevestiging van een bestelling naar een klant te sturen mag je als webwinkel vragen om een e-mailadres of een mobiel nummer. Je kunt vervolgens klanten met zo'n adres of nummer ook in laten loggen (via IRMA). Inloggen met een wachtwoord is dan niet meer nodig.
Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
299
 tips_header: Tips voor verifiers
Hanna's avatar
Hanna committed
300
 tips_content: Deze doelbinding en data-minimalisatie eisen zijn over het algemeen logisch en vanzelfsprekend, maar je moet er als verifier wel even goed over nadenken. Het BSN is een heel gevoelig persoonsgegeven dat je als verifier alleen op mag vragen als je een wettelijke basis hebt om het BSN te verwerken. Bedenk daarbij ook dat het voor iedereen zichtbaar is om welke gegevens je vraagt met IRMA. De Autoriteit Persoonsgegevens kan het dus ook makkelijk controleren -- en kan zonodig ingrijpen. <br> Als je als verifier IRMA gebruikt hoef je sommige gegevens niet meer zelf op te slaan. Je kunt ze immers iedere keer opnieuw opvragen bij je gebruikers. Op zo'n manier beperk je ook je eigen risico's. Want wat je niet opslaat, kun je ook niet kwijtraken, door een hack of door een slordigheid. Om terugkerende klanten te herkennen kun je als verifier besluiten ook issuer te worden (zie later) en een eigen klantkaartje in IRMA uit te geven, met een klantnummer en eventueel andere relevante informatie. <br> Het gebruik van IRMA door verifiers is in principe gratis. Een verifier moet wel een "IRMA knop" op de eigen website inbouwen. Daarvoor is open source software beschikbaar, die ook gratis is. Een handige programmeur heeft IRMA in een paar uurtjes werkend. Je moet als verifier wel zelf een IRMA-server draaien en onderhouden. Er is 24/7 support beschikbaar voor het geval er iets misgaat met IRMA, maar daar betaal je wel voor. Als je geen eigen IRMA-server wil beheren, kun je een "ontzorg" dienst afnemen, via een broker die functioneert als IRMA verifier, namens jou. Je betaalt dan een tarief per login actie. Zo'n broker verwerkt gegevens van gebruikers voor jou verwerkt. Dat is minder privacy-vriendelijk voor jouw gebruikers dan dat je zelf een IRMA-server in beheer hebt.
Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
301
302
303
304


issuers:
 headline: Issuers
Hanna's avatar
Hanna committed
305
 class: bolder
Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
306
307
308
309

start_issuers:
 id: start_issuers
 verplichting_header: Verplichtingen voor issuers
Hanna's avatar
Hanna committed
310
 verplichting_content: Een issuer is een organisatie die IRMA kaartjes uitgeeft aan gebruikers. Dit klinkt eenvoudig, maar het is geen kleinigheid om issuer te zijn in het IRMA ecosysteem. Je hebt als issuer eigenlijk alleen <b>verplichtingen</b>. <br><br><ul><li>Je moet als issuer zorgen dat de gegevens op kaartjes juist zijn en aan de juiste persoon uitgegeven worden -- en je moet transparant zijn over hoe je dat garandeert.</li> <li> Je moet zorgen dat je altijd beschikbaar bent, zodat gebruikers ten alle tijden kaartjes bij jou kunnen ophalen (of kunnen verversen). </li> <li> Je moet je ICT-goed op orde hebben en heel zorgvuldig omgaan met een "private key" die het uitgeven van IRMA kaartjes mogelijk maakt. </li> <li> Je moet kaartjes op tijd herroepen, als gegevens niet meer juist blijken te zijn; dit is alleen van toepassing wanneer je als issuer ook revocatie ondersteunt; </li> <li> Je moet ook nog eens betalen om issuer te zijn. </li></ul>
Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
311
312
313
314
315
316
317
318
 waarom_header: Waarom toch issuer worden?
 waarom_content: Gegeven al deze verplichtingen, waarom zou je eigenlijk issuer willen zijn? Het kan een noodzakelijk stap zijn om een groter geheel goed te laten functioneren. Dat is bijvoorbeeld de motivatie voor de gemeente Nijmegen om BRP kaartjes uit te geven, voor gebruik in de zorg, bij de overheid, bij webwinkels, of elders. Maar uitgifte van kaartjes kan ook goed passen in een eigen digitaliseringsstrategie&colon; een warenhuis wil misschien de bestaande plastic klantenkaart vervangen door een digitale kaartje in IRMA. Dan zal het warenhuis die IRMA kaartjes wel eerst uit moeten gaan geven. De kosten en moeite daarvan wegen misschien wel op tegen de voordelen, waaronder de bespaarde (ook milleu) kosten van het niet meer uitgeven en vervangen van plastic kaartjes. Als issuer moet je er rekening mee houden dat iedere verifier in principe jouw kaartjes op kan vragen. Dat is niet altijd zinvol, maar het kan wel. Net zo kan ook nu iedere winkel aan klanten vragen of ze een AH-bonuskaart hebben. Om issuer te worden moet je een contract tekenen met de organisatie achter IRMA, waarin de bovengenoemde verplichtingen netjes geregeld worden.

start_footer:
 id: start_links
 contact_headline: Contactpersoon
 contact_content: Wil je als organisatie aan de slag met IRMA en wil je misschien nog meer weten, neem dan contact op met Bob Kronenburg van SIDN, op&colon; <a href="Bob.kronenburg@sidn.nl">Bob.kronenburg@sidn.nl</a>. Met hem kun je zonodig een afspraak maken voor verdere informatie, consultancy, support, contracten etc.
 join_headline: Actief aan de gang?
Hanna's avatar
Hanna committed
319
 join_content: Voor praktische/technische vragen je terecht op het IRMA slack kanaal waar ook ervaringen uitgewisseld worden. Voor verdere informatie over de werking van IRMA is er uitgebreide <a href="https://irma.app/docs" target="_blank">documentatie</a>&semi; de IRMA software is open source en staat op <a href="https://github.com/privacybydesign" target="_blank">GitHub</a>.