Commit 00b1ba11 authored by Rowan Goemans's avatar Rowan Goemans
Browse files

irma/main#328

	- Cleaned up project structure and removed various unused template stuff.
	- Added i18n lib and split moved all translations to seperate files.
        - Added very simple language selector.
parent 79cadfbb
---
BUNDLE_PATH: "vendor/bundle"
BUNDLE_PATH: "vendor"
BUNDLE_NO_INSTALL: "true"
......@@ -17,7 +17,8 @@ gem "jekyll", "~> 3.6.0"
# If you have any plugins, put them here!
group :jekyll_plugins do
gem "jekyll-feed", "~> 0.6"
gem "jekyll-menus"
gem "jekyll-menus", "0.6"
gem 'jekyll-multiple-languages-plugin'
end
# Windows does not include zoneinfo files, so bundle the tzinfo-data gem
......
GEM
remote: https://rubygems.org/
specs:
addressable (2.5.2)
public_suffix (>= 2.0.2, < 4.0)
addressable (2.7.0)
public_suffix (>= 2.0.2, < 5.0)
colorator (1.1.0)
ffi (1.9.25)
ffi (1.11.1)
forwardable-extended (2.6.0)
jekyll (3.6.3)
addressable (~> 2.4)
......@@ -17,31 +17,31 @@ GEM
pathutil (~> 0.9)
rouge (>= 1.7, < 3)
safe_yaml (~> 1.0)
jekyll-feed (0.9.2)
jekyll-feed (0.11.0)
jekyll (~> 3.3)
jekyll-menus (0.6.0)
jekyll (~> 3.1)
jekyll-multiple-languages-plugin (1.6.0)
jekyll (>= 2.0, < 4.0)
jekyll-sass-converter (1.5.2)
sass (~> 3.4)
jekyll-watch (1.5.1)
listen (~> 3.0)
kramdown (1.17.0)
liquid (4.0.1)
listen (3.1.5)
rb-fsevent (~> 0.9, >= 0.9.4)
rb-inotify (~> 0.9, >= 0.9.7)
ruby_dep (~> 1.2)
liquid (4.0.3)
listen (3.2.0)
rb-fsevent (~> 0.10, >= 0.10.3)
rb-inotify (~> 0.9, >= 0.9.10)
mercenary (0.3.6)
pathutil (0.16.1)
pathutil (0.16.2)
forwardable-extended (~> 2.6)
public_suffix (3.0.3)
public_suffix (4.0.1)
rb-fsevent (0.10.3)
rb-inotify (0.9.10)
ffi (>= 0.5.0, < 2)
rb-inotify (0.10.0)
ffi (~> 1.0)
rouge (2.2.1)
ruby_dep (1.5.0)
safe_yaml (1.0.4)
sass (3.6.0)
safe_yaml (1.0.5)
sass (3.7.4)
sass-listen (~> 4.0.0)
sass-listen (4.0.0)
rb-fsevent (~> 0.9, >= 0.9.4)
......@@ -53,8 +53,9 @@ PLATFORMS
DEPENDENCIES
jekyll (~> 3.6.0)
jekyll-feed (~> 0.6)
jekyll-menus
jekyll-menus (= 0.6)
jekyll-multiple-languages-plugin
tzinfo-data
BUNDLED WITH
1.16.2
1.17.2
......@@ -3,14 +3,17 @@ title: IRMA
author: Privacy by Design Foundation
email: ''
description: Met IRMA heb je in de hand wat er met jouw gegevens gebeurt.
baseurl: "/"
baseurl: ""
url: ''
languages: ["nl", "en", "de"]
exclude_from_localizations: ["uploads", css"]
defaults:
- scope:
path: ''
values:
layout: default
markdown: kramdown
gems:
plugins:
- jekyll-feed
- jekyll-menus
- jekyll-multiple-languages-plugin
nav:
home_link: "/"
home_text: IRMA
usage_link: "#gebruik"
usage_text: Gebruik
explanation_link: "#uitleg"
explanation_text: Uitleg
faq_link: "#faqs"
faq_text: FAQs
links_link: "#links"
links_text: Links
banner:
headline: Kies IRMA. <br><strong>Zet een digitaal paspoort op je eigen mobiel.</strong>
ios: IRMA voor iOS
ios_url: https://apps.apple.com/nl/app/irma-authenticatie/id1294092994
android: IRMA vor Android
android_url: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.irmacard.cardemu
product_shot_src: "/uploads/non-free/screenshot.png"
product_shot_alt: Product Shot
usage:
id: gebruik
login_headline: Inloggen
login_alt: Login
login_content: Met IRMA kun je makkelijk inloggen en jezelf bekend maken. Je laat alleen
die kenmerken van jezelf zien die relevant zijn. Bijvoorbeeld om een bepaalde
film te kijken, bewijs je dat je ouder dan 16 bent, en verder niets.
sign_headline: Ondertekenen
sign_alt: Ondertekenen
sign_content: Ook kun je met IRMA documenten digitaal ondertekenen. Je gebruikt alleen
relevante kenmerken van jezelf, in een soort digitaal stempel. Zo kun je met
IRMA ondertekenen als arts, als burger of vanuit een andere rol.
trust_headline: Vertrouwen
trust_alt: Vertrouwen
trust_content: Gegevens in een IRMA app komen uit betrouwbare bronnen en zijn cryptografisch
beschermd. De kenmerken die jij met IRMA bekend maakt zijn daarmee echt, en
echt van jou.
slogan:
id: start
heading: Met IRMA heb je <strong>in de hand</strong> wat er met jouw gegevens gebeurt.
explanation:
id: uitleg
getstarted_headline: Zelf aan de slag met IRMA
getstarted_alt: Zelf aan de slag met IRMA
getstarted_content: Iedereen kan de IRMA app gratis downloaden (<a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=org.irmacard.cardemu">Android</a>
en <a href="https://itunes.apple.com/us/app/irma-authentication/id1294092994">iOS</a>)
en vullen met eigen gegevens. Bijvoorbeeld bij de gemeente kun je inlogggen
en basisgegevens (naam, adres, etc.) over jezelf ophalen. Maar ook kun je jouw
emailadres of 06-nummer in je IRMA app opslaan. Met zulke gegevens kan iedereen
zichzelf online bekend maken.
tool_headline: IRMA is een middel, geen doel op zich
tool_alt: IRMA is een middel, geen doel op zich
tool_content: Voor iedereen is het gebruik van allerlei wachtwoorden veel gedoe. Toch
moeten websites weten met wie ze te maken hebben. IRMA geeft zekerheid. Met
IRMA kun je op een makkelijke en veilige manier online doen wat je wil doen.
Bijvoorbeeld een film kijken of iets (ver)kopen.
usecases_headline: Wat kan ik er al mee?
usecases_alt: Wat kan ik er al mee?
usecases_content: Er komen steeds meer websites waar je met IRMA in kan loggen. Artsen,
bijvoorbeeld, kunnen via IRMA bij medische dossiers op de website <a href="https://www.helder.health"
target="_blank">helder</a>. Vooral bij gemeenten en in de zorg wordt aan verder
gebruik van IRMA gewerkt. Om een indruk te krijgen van de mogelijkheden kun
je zelf een aantal IRMA <a href="https://privacybydesign.foundation/demo/" target="_blank">demo's</a>
uitproberen.
faq:
id: faqs
headline: <span class="light">Veel gestelde vragen en <strong>antwoorden</strong>
daarop<span>
item1:
question: Hoe moet ik met IRMA inloggen op een website?
answer: Websites waar je met IRMA in kunt loggen hebben een knop daarvoor, waar
bijvoorbeeld op staat <em>Log in met IRMA</em>. Als je de IRMA app nog niet
op je telefoon hebt zul je die eerst moeten installeren en vullen met de kenmerken
die je nodig hebt.<br><br> Als je de IRMA app al wel hebt, zijn er twee verschillende
situaties<span>:</span><ul class="indent"><li> Als je de website bekijkt op
je computer of laptop en je drukt op die login knop verschijnt er een QR code.
Je opent dan de IRMA app op je telefoon met je PIN. Onderaan in de app zit een
knopje waarmee je de QR code kunt scannen. In de app krijg je dan de vraag of
je kenmerken waarom de website vraagt wil vrijgeven. Als je op OK klikt, ben
je ingelogd.</li><li> Als je de website op je telefoon bekijkt wordt na het
indrukken van de login knop automatisch overgeschakeld naar de IRMA app. Daarin
verschijnt de vraag of je de gevraagde kenmerken wil vrijgeven. Nadat je op
OK hebt gedrukt ga je terug naar de website en ben je ingelogd. Als het goed
is gaat je telefoon automatisch terug, maar soms moet je dat met de hand doen.</li></ul><br>Het
kan zijn dat de website vraagt om kenmerken die je nog niet in je IRMA app geladen
hebt. Dan moet je dat eerst nog even doen voordat je in kunt loggen.
item2:
question: Welke kenmerken kan ik nu (en later) in de IRMA app zetten?
answer: Vanuit gemeenten kun je zelf kenmerken zoals je naam, adres, geboortedatum,
BSN in je IRMA app zetten, maar ook of je bijvoorbeeld ouder dan 18 of 65 bent.
Daarnaast kun je een of meer email adressen en mobiele telefoonnummers, na controle, toevoegen.
Studenten en medewerkers in het (hoger) onderwijs kunnen ook hun registratie
toevoegen. Medewerkers in de zorg kunnen zogenaamde BIG en AGB registraties
toevoegen. Ook vanuit sociale media (LinkedIn, Twitter, Facebook) kun je gegevens
laden. Hiermee kun je in veel situaties voldoende van jezelf bekend maken.<br><br>Naar
verwachting zullen de komende tijd nog veel andere bronnen van persoonsgegevens
aan IRMA toegevoegd worden, voor gebruikers in het algemeen en ook voor speciale
(beroeps)groepen.
item3:
question: Kan ik IRMA op een tweede telefoon of tablet zetten?
answer: Jazeker, op ieder (<a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=org.irmacard.cardemu">Android</a>
en <a href="https://itunes.apple.com/us/app/irma-authentication/id1294092994">iOS</a>)
apparaat kun je een apart IRMA account openen en vullen met persoonskenmerken.
Het is misschien wel verstandig omdat te doen, want als je dan het ene apparaat
kwijt bent, kun je nog met een ander inloggen.
item4:
question: Hoezo is IRMA privacy-vriendelijk en veilig?
answer: 'Persoonskenmerken van IRMA staan alleen in de IRMA app en zijn beschermd
met een PIN. Je laat alleen die gegevens van jezelf zien die in een bepaalde
situatie relevant en nodig zijn. Bijvoorbeeld, om korting te krijgen moet je
soms bewijzen dat je student bent; dat kun je met IRMA doen zonder je naam of
studie te tonen.<br><br> Jouw kenmerken in de IRMA app zijn digitaal ondertekend
door de bron waar de gegevens vandaan komen. Daardoor kan een website of winkel,
waar je jezelf bekend maakt, cryptografisch controleren dat de gegevens echt
zijn. Deze uitwisseling van persoonskenmerken vindt rechtstreeks plaats, tussen
je telefoon en deze website. Niemand anders kan zien dat jij je daar bekendmaakt.
Dit is heel anders dan bij een (privacy-onvriendelijke) login via Facebook,
bijvoorbeeld bij een online winkel. Dan vindt de uitwisseling anders plaats:
je moet eerst bij Facebook inloggen, waarna Facebook aan de webwinkel vertelt
wie je bent. Facebook kan zo profielen opbouwen van wie waar inlogt.'
item5:
question: Waar staan mijn IRMA gegevens opgeslagen?
answer: De kenmerken van jezelf die je in de IRMA app verzamelt staan alleen in
de app zelf en worden door IRMA nergens anders opgeslagen. Ze staan dus niet
ook nog ergens in een cloud. Als je jouw kenmerken uit de app verwijdert zijn
ze ook echt weg. Jij geeft zelf steeds expliciet toestemming voordat deze kenmerken
vanuit de IRMA app aan een website doorgegeven worden.
item6:
question: Hoe lang zijn kenmerken in IRMA geldig en hoe kan ik ze verversen?
answer: In de IRMA app kun je op het kaartje met je kenmerken zien hoe lang ze
geldig zijn. Die geldigheidsduur hangt af van het soort gegevens, namelijk van
hoe veranderlijk ze zijn. Je naam en geboortedatum zijn vijf jaar geldig, maar
je adres slechts een jaar. De uitgever (bron) van kenmerken bepaalt de geldigheidsduur.
De geldigheid van IRMA kenmerken kan dus verlopen. De app geeft je daar een
waarschuwing voor. Je kunt je kenmerken altijd, ook zonder waarschuwing, verversen
door ze opnieuw op te halen bij de bron, net zo als je de eerste keer doet.
Bijvoorbeeld, na je 18e verjaardag kun je opnieuw je gegevens bij je gemeente
ophalen en heb je als nieuw kenmerk dat je ouder dan 18 bent.
item7:
question: Wat doe ik als ik een nieuwe telefoon koop?
answer: Op een nieuwe telefoon kun je de IRMA app opnieuw installeren, een nieuw
account openen, en je kenmerken opnieuw ophalen. Er is op dit moment geen mogelijkheid
om je kenmerken van je oude telefoon over te zetten naar je nieuwe telefoon.
Daar wordt wel aan gewerkt. Gelukkig is het niet heel moeilijk om je gegevens
opnieuw op te halen. Het kost wel een klein beetje tijd.
item8:
question: Wat doe ik als ik mijn telefoon verlies?
answer: <span>De IRMA app op je telefoon is beschermd met een PIN, net als je
app voor internetbankieren. Wanneer je je telefoon verliest kan een ander dus
geen gebruik maken van je IRMA app en zich als jou voordoen. Als je dus een
goede PIN gekozen hebt, hoef je je geen zorgen te maken. <br><br> Je kunt jezelf
echter nog beter beschermen<span>:</span> bij het openen van een IRMA account heb je de
optie gekregen om een email adres toe te voegen. Als je dat gedaan hebt, kun
je via de <a href="https://privacybydesign.foundation/mijnirma/" target="_blank">MijnIRMA</a>
omgeving je IRMA account blokkeren. Dan kan er echt helemaal niks meer met de
IRMA app op je oude, verloren telefoon gebeuren. Als je nog geen email adres
toegevoegd hebt in MijnIRMA kun je dat alsnog doen, door <a href="https://privacybydesign.foundation/mijnirma/" target="_blank">daar</a>
met IRMA zelf in te loggen. Het is verstandig dat te doen.
item9:
question: Ik heb een vraag over IRMA; waar kan ik terecht?
answer: Als je een vraag hebt over inloggen met IRMA bij webwinkel De Hippe Kip,
dan kun je die vraag het beste stellen aan De Hippe Kip zelf. Ook als die website
je vraagt IRMA te installeren en dat lukt niet, dan kun je het beste daar met
je vragen naar toegaan. Meestal staat er op zulke webpagina's informatie over
hoe je vragen kunt stellen en contact op kunt nemen. <br><br> Als je tenslotte
een vraag hebt over het systeem IRMA zelf, dan kun je een berichtje sturen naar
het adres <a href="mailto:irma@privacybydesign.foundation">irma@privacybydesign.foundation</a>.
item10:
question: Wat gebeurt er met mijn gegevens als ik met IRMA inlog?
answer: Als je inlogt bij een website maakt je telefoon rechtstreeks contact met
de website. Nadat jij toestemming gegeven hebt worden de gevraagde kenmerken
vanuit jouw telefoon direct aan de website getoond. Daar zit niemand tussen.
De IRMA organistie kan jouw kenmerken niet zien — omdat ze alleen op jouw telefoon
staan — en kan ook niet zien welke attributen je aan welke website vrijgeeft.
item11:
question: Wie zit er achter IRMA?
answer: IRMA wordt gemaakt door de stichting <a href="https://privacybydesign.foundation/" target="_blank">Privacy
by Design</a>. Deze stichting is in 2016 voortgekomen uit de <em>Digital Security</em>
onderzoeksgroep van de Radboud Universiteit in Nijmegen. De stichting is onafhankelijk
en heeft geen doelstelling om winst te maken. Sinds 2019 heeft de stichting
Privacy by Design een strategische samenwerking met de stichting Internet Domeinregistratie
Nederland (<a href="https://www.sidn.nl/" target="_blank">SIDN</a>). Mede door deze samenwerking wordt de stabiliteit
en continuiteit van IRMA gegarandeerd.
item12:
question: Hoezo kan IRMA gratis zijn?
answer: RMA is gratis voor gebruikers. IRMA is ook gratis voor websites die
gebruikers via IRMA laten inloggen<span>:</span> iedereen kan kenmerken uit een IRMA app
opvragen en bekijken, als de gebruiker toestemming geeft. Maar het is <em>niet
gratis</em> om kenmerken uit te geven. Niet iedereen kan zomaar kenmerken in
IRMA apps zetten; dat zou snel een rommeltje worden.<br><br> Voor die uitgifte
moet betaald worden en moet een contract getekend worden, waarbij de uitgever
zich ertoe verplicht om alleen juiste gegevens in de IRMA app van de juiste
persoon te zetten. <br><br>Ook kan een contract afgesloten worden voor support garanties (een "SLA") via SIDN. Omdat IRMA een decentraal systeem is, waarbij gegevens alleen
op telefoons staan en rechtstreeks met websites uitgewisseld worden, heeft de
organisatie achter IRMA relatief weinig te doen. Omdat die organisatie bovendien
geen winstoogmerk heeft is IRMA als geheel een goedkoop systeem.
item13:
question: IRMA is <em>open source</em>; wat betekent dat?
answer: De software van IRMA is open source. Dat betekent dat de manier waarop IRMA werkt door iedereen bekeken kan worden<span>:</span> de software
staat gewoon online, namelijk op <a href="https://github.com/privacybydesign" target="_blank">GitHub</a>. Natuurlijk moet je wel wat van
computerprogramma's weten om dit echt te kunnen begrijpen, maar het principe is belangrijk<span>:</span> IRMA kent geen geheimen en werkt op een
transparante manier. Dit draagt bij aan het vertrouwen in IRMA. Er zijn daarom met IRMA geen discussies over verborgen achterdoortjes van
leveranciers met een eigen agenda, zoals bijvoorbeeld met 5G telecommunicatie. De stichting Privacy by Design achter IRMA vindt dat
alle software die gebruikt wordt in infrastructuur met een publieke rol open source moet zijn.
item14:
question: Ik wil meer informatie over IRMA; waar kan ik terecht?
answer: Het grotere verhaal achter IRMA staat beschreven in een
<a href="https://privacybydesign.foundation/pdf/IRMA-manifest-2019.pdf" target="_blank">IRMA Manifest</a>.
<br><br>Uitgebreidere uitleg over de werking van IRMA wordt gegeven door de
stichting Privacy by Design op een eigen
<a href="https://privacybydesign.foundation/irma-uitleg/" target="_blank">pagina</a>.
Mensen die de software van IRMA willen bekijken kunnen terecht op een technische
<a href="https://irma.app/docs" target="_blank">documentatie</a> pagina en op
<a href="https://github.com/privacybydesign" target="_blank">GitHub</a>.
footer:
id: links
irma_alt: IRMA logo
irma_headline: Privacy by Design Foundation
irma_content: IRMA wordt gemaakt door de stichting <a href="https://privacybydesign.foundation/" target="_blank">Privacy
by Design</a>. Uitgebreidere uitleg over de werking van IRMA wordt gegeven door de stichting Privacy by Design op
haar eigen <a href="https://privacybydesign.foundation/irma-uitleg/" target="_blank">website</a>.
doc_headline: Docs
doc_content: Ontwikkelaars die met IRMA willen werken kunnen terecht op de technische
<a href="https://irma.app/docs" target="_blank">documentatie</a>.
github_headline: GitHub
github_content: Mensen die de software van IRMA willen bekijken of willen bijdragen aan IRMA kunnen
terecht op <a href="https://github.com/privacybydesign" target="_blank">GitHub</a>.
\ No newline at end of file
nav:
home_link: "/"
home_text: IRMA
usage_link: "#gebruik"
usage_text: Gebruik
explanation_link: "#uitleg"
explanation_text: Uitleg
faq_link: "#faqs"
faq_text: FAQs
links_link: "#links"
links_text: Links
banner:
headline: Kies IRMA. <br><strong>Zet een digitaal paspoort op je eigen mobiel.</strong>
ios: IRMA voor iOS
ios_url: https://apps.apple.com/nl/app/irma-authenticatie/id1294092994
android: IRMA vor Android
android_url: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.irmacard.cardemu
product_shot_src: "/uploads/non-free/screenshot.png"
product_shot_alt: Product Shot
usage:
id: gebruik
login_headline: Inloggen
login_alt: Login
login_content: Met IRMA kun je makkelijk inloggen en jezelf bekend maken. Je laat alleen
die kenmerken van jezelf zien die relevant zijn. Bijvoorbeeld om een bepaalde
film te kijken, bewijs je dat je ouder dan 16 bent, en verder niets.
sign_headline: Ondertekenen
sign_alt: Ondertekenen
sign_content: Ook kun je met IRMA documenten digitaal ondertekenen. Je gebruikt alleen
relevante kenmerken van jezelf, in een soort digitaal stempel. Zo kun je met
IRMA ondertekenen als arts, als burger of vanuit een andere rol.
trust_headline: Vertrouwen
trust_alt: Vertrouwen
trust_content: Gegevens in een IRMA app komen uit betrouwbare bronnen en zijn cryptografisch
beschermd. De kenmerken die jij met IRMA bekend maakt zijn daarmee echt, en
echt van jou.
slogan:
id: start
heading: Met IRMA heb je <strong>in de hand</strong> wat er met jouw gegevens gebeurt.
explanation:
id: uitleg
getstarted_headline: Zelf aan de slag met IRMA
getstarted_alt: Zelf aan de slag met IRMA
getstarted_content: Iedereen kan de IRMA app gratis downloaden (<a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=org.irmacard.cardemu">Android</a>
en <a href="https://itunes.apple.com/us/app/irma-authentication/id1294092994">iOS</a>)
en vullen met eigen gegevens. Bijvoorbeeld bij de gemeente kun je inlogggen
en basisgegevens (naam, adres, etc.) over jezelf ophalen. Maar ook kun je jouw
emailadres of 06-nummer in je IRMA app opslaan. Met zulke gegevens kan iedereen
zichzelf online bekend maken.
tool_headline: IRMA is een middel, geen doel op zich
tool_alt: IRMA is een middel, geen doel op zich
tool_content: Voor iedereen is het gebruik van allerlei wachtwoorden veel gedoe. Toch
moeten websites weten met wie ze te maken hebben. IRMA geeft zekerheid. Met
IRMA kun je op een makkelijke en veilige manier online doen wat je wil doen.
Bijvoorbeeld een film kijken of iets (ver)kopen.
usecases_headline: Wat kan ik er al mee?
usecases_alt: Wat kan ik er al mee?
usecases_content: Er komen steeds meer websites waar je met IRMA in kan loggen. Artsen,
bijvoorbeeld, kunnen via IRMA bij medische dossiers op de website <a href="https://www.helder.health"
target="_blank">helder</a>. Vooral bij gemeenten en in de zorg wordt aan verder
gebruik van IRMA gewerkt. Om een indruk te krijgen van de mogelijkheden kun
je zelf een aantal IRMA <a href="https://privacybydesign.foundation/demo/" target="_blank">demo's</a>
uitproberen.
faq:
id: faqs
headline: <span class="light">Veel gestelde vragen en <strong>antwoorden</strong>
daarop<span>
item1:
question: Hoe moet ik met IRMA inloggen op een website?
answer: Websites waar je met IRMA in kunt loggen hebben een knop daarvoor, waar
bijvoorbeeld op staat <em>Log in met IRMA</em>. Als je de IRMA app nog niet
op je telefoon hebt zul je die eerst moeten installeren en vullen met de kenmerken
die je nodig hebt.<br><br> Als je de IRMA app al wel hebt, zijn er twee verschillende
situaties<span>:</span><ul class="indent"><li> Als je de website bekijkt op
je computer of laptop en je drukt op die login knop verschijnt er een QR code.
Je opent dan de IRMA app op je telefoon met je PIN. Onderaan in de app zit een
knopje waarmee je de QR code kunt scannen. In de app krijg je dan de vraag of
je kenmerken waarom de website vraagt wil vrijgeven. Als je op OK klikt, ben
je ingelogd.</li><li> Als je de website op je telefoon bekijkt wordt na het
indrukken van de login knop automatisch overgeschakeld naar de IRMA app. Daarin
verschijnt de vraag of je de gevraagde kenmerken wil vrijgeven. Nadat je op
OK hebt gedrukt ga je terug naar de website en ben je ingelogd. Als het goed
is gaat je telefoon automatisch terug, maar soms moet je dat met de hand doen.</li></ul><br>Het
kan zijn dat de website vraagt om kenmerken die je nog niet in je IRMA app geladen
hebt. Dan moet je dat eerst nog even doen voordat je in kunt loggen.
item2:
question: Welke kenmerken kan ik nu (en later) in de IRMA app zetten?
answer: Vanuit gemeenten kun je zelf kenmerken zoals je naam, adres, geboortedatum,
BSN in je IRMA app zetten, maar ook of je bijvoorbeeld ouder dan 18 of 65 bent.
Daarnaast kun je een of meer email adressen en mobiele telefoonnummers, na controle, toevoegen.
Studenten en medewerkers in het (hoger) onderwijs kunnen ook hun registratie
toevoegen. Medewerkers in de zorg kunnen zogenaamde BIG en AGB registraties
toevoegen. Ook vanuit sociale media (LinkedIn, Twitter, Facebook) kun je gegevens
laden. Hiermee kun je in veel situaties voldoende van jezelf bekend maken.<br><br>Naar
verwachting zullen de komende tijd nog veel andere bronnen van persoonsgegevens
aan IRMA toegevoegd worden, voor gebruikers in het algemeen en ook voor speciale
(beroeps)groepen.
item3:
question: Kan ik IRMA op een tweede telefoon of tablet zetten?
answer: Jazeker, op ieder (<a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=org.irmacard.cardemu">Android</a>
en <a href="https://itunes.apple.com/us/app/irma-authentication/id1294092994">iOS</a>)
apparaat kun je een apart IRMA account openen en vullen met persoonskenmerken.
Het is misschien wel verstandig omdat te doen, want als je dan het ene apparaat
kwijt bent, kun je nog met een ander inloggen.
item4:
question: Hoezo is IRMA privacy-vriendelijk en veilig?
answer: 'Persoonskenmerken van IRMA staan alleen in de IRMA app en zijn beschermd
met een PIN. Je laat alleen die gegevens van jezelf zien die in een bepaalde
situatie relevant en nodig zijn. Bijvoorbeeld, om korting te krijgen moet je
soms bewijzen dat je student bent; dat kun je met IRMA doen zonder je naam of
studie te tonen.<br><br> Jouw kenmerken in de IRMA app zijn digitaal ondertekend
door de bron waar de gegevens vandaan komen. Daardoor kan een website of winkel,
waar je jezelf bekend maakt, cryptografisch controleren dat de gegevens echt
zijn. Deze uitwisseling van persoonskenmerken vindt rechtstreeks plaats, tussen
je telefoon en deze website. Niemand anders kan zien dat jij je daar bekendmaakt.
Dit is heel anders dan bij een (privacy-onvriendelijke) login via Facebook,
bijvoorbeeld bij een online winkel. Dan vindt de uitwisseling anders plaats:
je moet eerst bij Facebook inloggen, waarna Facebook aan de webwinkel vertelt
wie je bent. Facebook kan zo profielen opbouwen van wie waar inlogt.'
item5:
question: Waar staan mijn IRMA gegevens opgeslagen?
answer: De kenmerken van jezelf die je in de IRMA app verzamelt staan alleen in
de app zelf en worden door IRMA nergens anders opgeslagen. Ze staan dus niet
ook nog ergens in een cloud. Als je jouw kenmerken uit de app verwijdert zijn
ze ook echt weg. Jij geeft zelf steeds expliciet toestemming voordat deze kenmerken
vanuit de IRMA app aan een website doorgegeven worden.
item6:
question: Hoe lang zijn kenmerken in IRMA geldig en hoe kan ik ze verversen?
answer: In de IRMA app kun je op het kaartje met je kenmerken zien hoe lang ze
geldig zijn. Die geldigheidsduur hangt af van het soort gegevens, namelijk van
hoe veranderlijk ze zijn. Je naam en geboortedatum zijn vijf jaar geldig, maar
je adres slechts een jaar. De uitgever (bron) van kenmerken bepaalt de geldigheidsduur.
De geldigheid van IRMA kenmerken kan dus verlopen. De app geeft je daar een
waarschuwing voor. Je kunt je kenmerken altijd, ook zonder waarschuwing, verversen
door ze opnieuw op te halen bij de bron, net zo als je de eerste keer doet.
Bijvoorbeeld, na je 18e verjaardag kun je opnieuw je gegevens bij je gemeente
ophalen en heb je als nieuw kenmerk dat je ouder dan 18 bent.
item7:
question: Wat doe ik als ik een nieuwe telefoon koop?
answer: Op een nieuwe telefoon kun je de IRMA app opnieuw installeren, een nieuw
account openen, en je kenmerken opnieuw ophalen. Er is op dit moment geen mogelijkheid
om je kenmerken van je oude telefoon over te zetten naar je nieuwe telefoon.
Daar wordt wel aan gewerkt. Gelukkig is het niet heel moeilijk om je gegevens
opnieuw op te halen. Het kost wel een klein beetje tijd.
item8:
question: Wat doe ik als ik mijn telefoon verlies?
answer: <span>De IRMA app op je telefoon is beschermd met een PIN, net als je
app voor internetbankieren. Wanneer je je telefoon verliest kan een ander dus
geen gebruik maken van je IRMA app en zich als jou voordoen. Als je dus een
goede PIN gekozen hebt, hoef je je geen zorgen te maken. <br><br> Je kunt jezelf
echter nog beter beschermen<span>:</span> bij het openen van een IRMA account heb je de
optie gekregen om een email adres toe te voegen. Als je dat gedaan hebt, kun
je via de <a href="https://privacybydesign.foundation/mijnirma/" target="_blank">MijnIRMA</a>
omgeving je IRMA account blokkeren. Dan kan er echt helemaal niks meer met de
IRMA app op je oude, verloren telefoon gebeuren. Als je nog geen email adres
toegevoegd hebt in MijnIRMA kun je dat alsnog doen, door <a href="https://privacybydesign.foundation/mijnirma/" target="_blank">daar</a>
met IRMA zelf in te loggen. Het is verstandig dat te doen.
item9:
question: Ik heb een vraag over IRMA; waar kan ik terecht?
answer: Als je een vraag hebt over inloggen met IRMA bij webwinkel De Hippe Kip,
dan kun je die vraag het beste stellen aan De Hippe Kip zelf. Ook als die website
je vraagt IRMA te installeren en dat lukt niet, dan kun je het beste daar met
je vragen naar toegaan. Meestal staat er op zulke webpagina's informatie over
hoe je vragen kunt stellen en contact op kunt nemen. <br><br> Als je tenslotte
een vraag hebt over het systeem IRMA zelf, dan kun je een berichtje sturen naar
het adres <a href="mailto:irma@privacybydesign.foundation">irma@privacybydesign.foundation</a>.
item10:
question: Wat gebeurt er met mijn gegevens als ik met IRMA inlog?
answer: Als je inlogt bij een website maakt je telefoon rechtstreeks contact met
de website. Nadat jij toestemming gegeven hebt worden de gevraagde kenmerken
vanuit jouw telefoon direct aan de website getoond. Daar zit niemand tussen.
De IRMA organistie kan jouw kenmerken niet zien — omdat ze alleen op jouw telefoon
staan — en kan ook niet zien welke attributen je aan welke website vrijgeeft.
item11:
question: Wie zit er achter IRMA?
answer: IRMA wordt gemaakt door de stichting <a href="https://privacybydesign.foundation/" target="_blank">Privacy
by Design</a>. Deze stichting is in 2016 voortgekomen uit de <em>Digital Security</em>
onderzoeksgroep van de Radboud Universiteit in Nijmegen. De stichting is onafhankelijk
en heeft geen doelstelling om winst te maken. Sinds 2019 heeft de stichting
Privacy by Design een strategische samenwerking met de stichting Internet Domeinregistratie
Nederland (<a href="https://www.sidn.nl/" target="_blank">SIDN</a>). Mede door deze samenwerking wordt de stabiliteit
en continuiteit van IRMA gegarandeerd.
item12:
question: Hoezo kan IRMA gratis zijn?
answer: RMA is gratis voor gebruikers. IRMA is ook gratis voor websites die
gebruikers via IRMA laten inloggen<span>:</span> iedereen kan kenmerken uit een IRMA app
opvragen en bekijken, als de gebruiker toestemming geeft. Maar het is <em>niet
gratis</em> om kenmerken uit te geven. Niet iedereen kan zomaar kenmerken in
IRMA apps zetten; dat zou snel een rommeltje worden.<br><br> Voor die uitgifte
moet betaald worden en moet een contract getekend worden, waarbij de uitgever
zich ertoe verplicht om alleen juiste gegevens in de IRMA app van de juiste
persoon te zetten. <br><br>Ook kan een contract afgesloten worden voor support garanties (een "SLA") via SIDN. Omdat IRMA een decentraal systeem is, waarbij gegevens alleen
op telefoons staan en rechtstreeks met websites uitgewisseld worden, heeft de
organisatie achter IRMA relatief weinig te doen. Omdat die organisatie bovendien
geen winstoogmerk heeft is IRMA als geheel een goedkoop systeem.
item13:
question: IRMA is <em>open source</em>; wat betekent dat?
answer: De software van IRMA is open source. Dat betekent dat de manier waarop IRMA werkt door iedereen bekeken kan worden<span>:</span> de software
staat gewoon online, namelijk op <a href="https://github.com/privacybydesign" target="_blank">GitHub</a>. Natuurlijk moet je wel wat van
computerprogramma's weten om dit echt te kunnen begrijpen, maar het principe is belangrijk<span>:</span> IRMA kent geen geheimen en werkt op een
transparante manier. Dit draagt bij aan het vertrouwen in IRMA. Er zijn daarom met IRMA geen discussies over verborgen achterdoortjes van
leveranciers met een eigen agenda, zoals bijvoorbeeld met 5G telecommunicatie. De stichting Privacy by Design achter IRMA vindt dat
alle software die gebruikt wordt in infrastructuur met een publieke rol open source moet zijn.
item14:
question: Ik wil meer informatie over IRMA; waar kan ik terecht?
answer: Het grotere verhaal achter IRMA staat beschreven in een
<a href="https://privacybydesign.foundation/pdf/IRMA-manifest-2019.pdf" target="_blank">IRMA Manifest</a>.
<br><br>Uitgebreidere uitleg over de werking van IRMA wordt gegeven door de
stichting Privacy by Design op een eigen
<a href="https://privacybydesign.foundation/irma-uitleg/" target="_blank">pagina</a>.
Mensen die de software van IRMA willen bekijken kunnen terecht op een technische
<a href="https://irma.app/docs" target="_blank">documentatie</a> pagina en op
<a href="https://github.com/privacybydesign" target="_blank">GitHub</a>.
footer:
id: links
irma_alt: IRMA logo
irma_headline: Privacy by Design Foundation
irma_content: IRMA wordt gemaakt door de stichting <a href="https://privacybydesign.foundation/" target="_blank">Privacy
by Design</a>. Uitgebreidere uitleg over de werking van IRMA wordt gegeven door de stichting Privacy by Design op
haar eigen <a href="https://privacybydesign.foundation/irma-uitleg/" target="_blank">website</a>.
doc_headline: Docs
doc_content: Ontwikkelaars die met IRMA willen werken kunnen terecht op de technische
<a href="https://irma.app/docs" target="_blank">documentatie</a>.
github_headline: GitHub
github_content: Mensen die de software van IRMA willen bekijken of willen bijdragen aan IRMA kunnen
terecht op <a href="https://github.com/privacybydesign" target="_blank">GitHub</a>.
\ No newline at end of file
nav:
home_link: "/"
home_text: IRMA
usage_link: "#gebruik"
usage_text: Gebruik
explanation_link: "#uitleg"
explanation_text: Uitleg
faq_link: "#faqs"
faq_text: FAQs
links_link: "#links"
links_text: Links
banner:
headline: Kies IRMA. <br><strong>Zet een digitaal paspoort op je eigen mobiel.</strong>
ios: IRMA voor iOS
ios_url: https://apps.apple.com/nl/app/irma-authenticatie/id1294092994
android: IRMA vor Android
android_url: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.irmacard.cardemu
product_shot_src: "/uploads/non-free/screenshot.png"
product_shot_alt: Product Shot
usage:
id: gebruik
login_headline: Inloggen
login_alt: Login
login_content: Met IRMA kun je makkelijk inloggen en jezelf bekend maken. Je laat alleen
die kenmerken van jezelf zien die relevant zijn. Bijvoorbeeld om een bepaalde
film te kijken, bewijs je dat je ouder dan 16 bent, en verder niets.
sign_headline: Ondertekenen
sign_alt: Ondertekenen
sign_content: Ook kun je met IRMA documenten digitaal ondertekenen. Je gebruikt alleen
relevante kenmerken van jezelf, in een soort digitaal stempel. Zo kun je met
IRMA ondertekenen als arts, als burger of vanuit een andere rol.
trust_headline: Vertrouwen
trust_alt: Vertrouwen
trust_content: Gegevens in een IRMA app komen uit betrouwbare bronnen en zijn cryptografisch
beschermd. De kenmerken die jij met IRMA bekend maakt zijn daarmee echt, en
echt van jou.
slogan:
id: start
heading: Met IRMA heb je <strong>in de hand</strong> wat er met jouw gegevens gebeurt.
explanation:
id: uitleg
getstarted_headline: Zelf aan de slag met IRMA
getstarted_alt: Zelf aan de slag met IRMA
getstarted_content: Iedereen kan de IRMA app gratis downloaden (<a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=org.irmacard.cardemu">Android</a>
en <a href="https://itunes.apple.com/us/app/irma-authentication/id1294092994">iOS</a>)
en vullen met eigen gegevens. Bijvoorbeeld bij de gemeente kun je inlogggen
en basisgegevens (naam, adres, etc.) over jezelf ophalen. Maar ook kun je jouw
emailadres of 06-nummer in je IRMA app opslaan. Met zulke gegevens kan iedereen
zichzelf online bekend maken.