Commit 30cc417a authored by Rowan Goemans's avatar Rowan Goemans
Browse files

- Changed config to generate nl as a sub-folder as well.

parent 0040613e
Pipeline #32231 passed with stage
in 16 seconds
......@@ -5,7 +5,7 @@ email: ''
description: Met IRMA heb je in de hand wat er met jouw gegevens gebeurt.
baseurl: ""
url: ''
languages: ["nl", "en", "de"]
languages: ["nl", "nl", "en", "de"]
defaults:
- scope:
path: ''
......
......@@ -9,17 +9,17 @@ nav:
faq_text: FAQs
links_link: "#links"
links_text: Links
flag_src: "/uploads/flags/de.png"
flag_alt: DE
flag_link: de
flag_src: "/uploads/flags/en.png"
flag_alt: EN
flag_link: en
banner:
headline: Kies IRMA. <br><strong>Zet een digitaal paspoort op je eigen mobiel.</strong>
ios: IRMA voor iOS
ios_url: https://apps.apple.com/nl/app/irma-authenticatie/id1294092994
android: IRMA vor Android
android: IRMA voor Android
android_url: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.irmacard.cardemu
product_shot_src: "/uploads/non-free/screenshot-en.png"
product_shot_src: "/uploads/non-free/screenshot-nl.png"
product_shot_alt: Product Shot
usage:
......@@ -97,7 +97,7 @@ faq:
BSN in je IRMA app zetten, maar ook of je bijvoorbeeld ouder dan 18 of 65 bent.
Daarnaast kun je een of meer email adressen en mobiele telefoonnummers, na controle, toevoegen.
Studenten en medewerkers in het (hoger) onderwijs kunnen ook hun registratie
toevoegen. Medewerkers in de zorg kunnen zogenaamde BIG en AGB registraties
toevoegen. Medewerkers in de zorg kunnen zogenaamde AGB registraties
toevoegen. Ook vanuit sociale media (LinkedIn, Twitter, Facebook) kun je gegevens
laden. Hiermee kun je in veel situaties voldoende van jezelf bekend maken.<br><br>Naar
verwachting zullen de komende tijd nog veel andere bronnen van persoonsgegevens
......@@ -112,19 +112,19 @@ faq:
kwijt bent, kun je nog met een ander inloggen.
item4:
question: Hoezo is IRMA privacy-vriendelijk en veilig?
answer: 'Persoonskenmerken van IRMA staan alleen in de IRMA app en zijn beschermd
answer: Persoonskenmerken van IRMA staan alleen in de IRMA app en zijn beschermd
met een PIN. Je laat alleen die gegevens van jezelf zien die in een bepaalde
situatie relevant en nodig zijn. Bijvoorbeeld, om korting te krijgen moet je
situatie relevant en nodig zijn (data minimalisatie, zoals vereist door de Algemene Verordening Gegevensbescherming). Bijvoorbeeld, om korting te krijgen moet je
soms bewijzen dat je student bent; dat kun je met IRMA doen zonder je naam of
studie te tonen.<br><br> Jouw kenmerken in de IRMA app zijn digitaal ondertekend
door de bron waar de gegevens vandaan komen. Daardoor kan een website of winkel,
door de bron (uitgever) waar de gegevens vandaan komen. Daardoor kan een website of winkel,
waar je jezelf bekend maakt, cryptografisch controleren dat de gegevens echt
zijn. Deze uitwisseling van persoonskenmerken vindt rechtstreeks plaats, tussen
je telefoon en deze website. Niemand anders kan zien dat jij je daar bekendmaakt.
Dit is heel anders dan bij een (privacy-onvriendelijke) login via Facebook,
bijvoorbeeld bij een online winkel. Dan vindt de uitwisseling anders plaats:
Dit is heel anders dan bij een (privacy-onvriendelijke) login via Facebook (en anderen),
bijvoorbeeld bij een online winkel. Dan vindt de uitwisseling anders plaats<span>:</span>
je moet eerst bij Facebook inloggen, waarna Facebook aan de webwinkel vertelt
wie je bent. Facebook kan zo profielen opbouwen van wie waar inlogt.'
wie je bent. Facebook kan zo profielen opbouwen van wie waar wanneer inlogt.
item5:
question: Waar staan mijn IRMA gegevens opgeslagen?
answer: De kenmerken van jezelf die je in de IRMA app verzamelt staan alleen in
......@@ -148,18 +148,18 @@ faq:
answer: Op een nieuwe telefoon kun je de IRMA app opnieuw installeren, een nieuw
account openen, en je kenmerken opnieuw ophalen. Er is op dit moment geen mogelijkheid
om je kenmerken van je oude telefoon over te zetten naar je nieuwe telefoon.
Daar wordt wel aan gewerkt. Gelukkig is het niet heel moeilijk om je gegevens
Daarbij komen subtiele beveiligseisen kijken, maar daar wordt aan gewerkt. Gelukkig is het niet heel moeilijk om je gegevens
opnieuw op te halen. Het kost wel een klein beetje tijd.
item8:
question: Wat doe ik als ik mijn telefoon verlies?
answer: <span>De IRMA app op je telefoon is beschermd met een PIN, net als je
app voor internetbankieren. Wanneer je je telefoon verliest kan een ander dus
geen gebruik maken van je IRMA app en zich als jou voordoen. Als je dus een
geen gebruik maken van je IRMA app en zich als jou voordoen (en identiteitsfraude plegen). Als je dus een
goede PIN gekozen hebt, hoef je je geen zorgen te maken. <br><br> Je kunt jezelf
echter nog beter beschermen<span>:</span> bij het openen van een IRMA account heb je de
optie gekregen om een email adres toe te voegen. Als je dat gedaan hebt, kun
je via de <a href="https://privacybydesign.foundation/mijnirma/" target="_blank">MijnIRMA</a>
omgeving je IRMA account blokkeren. Dan kan er echt helemaal niks meer met de
omgeving je oude IRMA account blokkeren. Dan kan er echt helemaal niks meer met de
IRMA app op je oude, verloren telefoon gebeuren. Als je nog geen email adres
toegevoegd hebt in MijnIRMA kun je dat alsnog doen, door <a href="https://privacybydesign.foundation/mijnirma/" target="_blank">daar</a>
met IRMA zelf in te loggen. Het is verstandig dat te doen.
......@@ -171,7 +171,7 @@ faq:
je vragen naar toegaan. Meestal staat er op zulke webpagina's informatie over
hoe je vragen kunt stellen en contact op kunt nemen. <br><br> Als je tenslotte
een vraag hebt over het systeem IRMA zelf, dan kun je een berichtje sturen naar
het adres <a href="mailto:irma@privacybydesign.foundation">irma@privacybydesign.foundation</a>.
het adres <a href="mailto:irma@privacybydesign.foundation">irma@privacybydesign.foundation</a>. Leg AUB duidelijk uit wat de vraag is en geef door om welk model telefoon het gaat, en voeg zo mogelijk screen shots toe als er iets fout gaat.
item10:
question: Wat gebeurt er met mijn gegevens als ik met IRMA inlog?
answer: Als je inlogt bij een website maakt je telefoon rechtstreeks contact met
......@@ -180,6 +180,13 @@ faq:
De IRMA organistie kan jouw kenmerken niet zien — omdat ze alleen op jouw telefoon
staan — en kan ook niet zien welke attributen je aan welke website vrijgeeft.
item11:
question: Kan ik IRMA ook buiten Nederland gebruiken?
answer: Jazeker, IRMA is internationaal beschikbaar. Voor mensen buiten Nederland zijn echter nog niet zoveel attributen beschikbaar
als voor mensen binnen Nederland. In andere landen moeten er eerst ook aansluitingen komen van IRMA op leveranciers van attributen,
zoals de Basisregistratie Personen (BRP) in Nederland.<br><br>
Je kan op ons <a href="https://metrics.privacybydesign.foundation/grafana/d/000000011/" target="_blank">dashboard</a>
zien hoe IRMA op de hele wereld gebruikt wordt.
item12:
question: Wie zit er achter IRMA?
answer: IRMA wordt gemaakt door de stichting <a href="https://privacybydesign.foundation/" target="_blank">Privacy
by Design</a>. Deze stichting is in 2016 voortgekomen uit de <em>Digital Security</em>
......@@ -188,37 +195,24 @@ faq:
Privacy by Design een strategische samenwerking met de stichting Internet Domeinregistratie
Nederland (<a href="https://www.sidn.nl/" target="_blank">SIDN</a>). Mede door deze samenwerking wordt de stabiliteit
en continuiteit van IRMA gegarandeerd.
item12:
item13:
question: Hoezo kan IRMA gratis zijn?
answer: RMA is gratis voor gebruikers. IRMA is ook gratis voor websites die
answer: IRMA is gratis voor gebruikers. IRMA is ook gratis voor websites die
gebruikers via IRMA laten inloggen<span>:</span> iedereen kan kenmerken uit een IRMA app
opvragen en bekijken, als de gebruiker toestemming geeft. Maar het is <em>niet
gratis</em> om kenmerken uit te geven. Niet iedereen kan zomaar kenmerken in
IRMA apps zetten; dat zou snel een rommeltje worden.<br><br> Voor die uitgifte
moet betaald worden en moet een contract getekend worden, waarbij de uitgever
zich ertoe verplicht om alleen juiste gegevens in de IRMA app van de juiste
persoon te zetten. <br><br>Ook kan een contract afgesloten worden voor support garanties (een "SLA") via SIDN. Omdat IRMA een decentraal systeem is, waarbij gegevens alleen
persoon te zetten. <br><br>Ook kan een contract afgesloten worden voor support garanties (een "SLA") via SIDN, zowel door uitgevers als ontvangers (controleurs) van attributen. Omdat IRMA een decentraal systeem is, waarbij gegevens alleen
op telefoons staan en rechtstreeks met websites uitgewisseld worden, heeft de
organisatie achter IRMA relatief weinig te doen. Omdat die organisatie bovendien
geen winstoogmerk heeft is IRMA als geheel een goedkoop systeem.
item13:
item14:
question: IRMA is <em>open source</em>; wat betekent dat?
answer: De software van IRMA is open source. Dat betekent dat de manier waarop IRMA werkt door iedereen bekeken kan worden<span>:</span> de software
staat gewoon online, namelijk op <a href="https://github.com/privacybydesign" target="_blank">GitHub</a>. Natuurlijk moet je wel wat van
computerprogramma's weten om dit echt te kunnen begrijpen, maar het principe is belangrijk<span>:</span> IRMA kent geen geheimen en werkt op een
transparante manier. Dit draagt bij aan het vertrouwen in IRMA. Er zijn daarom met IRMA geen discussies over verborgen achterdoortjes van
answer: De software van IRMA is open source. Dat betekent dat de manier waarop IRMA werkt door iedereen bekeken kan worden <span>:</span> de software staat gewoon online, namelijk op <a href="https://github.com/privacybydesign" target="_blank">GitHub</a>. Dit betekent dat mensen van buiten de stichting ook kunnen bijdragen, wat daadwerkelijk gebeurt<span>:</span> verschillende andere organisaties dragen bij met software en designs aan het IRMA ecosysteem. Natuurlijk moet je wel wat van computerprogramma's weten om de software echt te kunnen begrijpen, maar het principe is belangrijk<span>:</span> IRMA kent geen geheimen en werkt op een transparante manier. Dit draagt bij aan het vertrouwen in IRMA. Er zijn daarom met IRMA geen discussies over verborgen achterdoortjes van
leveranciers met een eigen agenda, zoals bijvoorbeeld met 5G telecommunicatie. De stichting Privacy by Design achter IRMA vindt dat
alle software die gebruikt wordt in infrastructuur met een publieke rol open source moet zijn.
item14:
question: Ik wil meer informatie over IRMA; waar kan ik terecht?
answer: Het grotere verhaal achter IRMA staat beschreven in een
<a href="https://privacybydesign.foundation/pdf/IRMA-manifest-2019.pdf" target="_blank">IRMA Manifest</a>.
<br><br>Uitgebreidere uitleg over de werking van IRMA wordt gegeven door de
stichting Privacy by Design op een eigen
<a href="https://privacybydesign.foundation/irma-uitleg/" target="_blank">pagina</a>.
Mensen die de software van IRMA willen bekijken kunnen terecht op een technische
<a href="https://irma.app/docs" target="_blank">documentatie</a> pagina en op
<a href="https://github.com/privacybydesign" target="_blank">GitHub</a>.
item15:
question: Ik wil meer informatie over IRMA; waar kan ik terecht?
answer: Het grotere verhaal achter IRMA staat beschreven in een
......
......@@ -179,13 +179,13 @@ faq:
vanuit jouw telefoon direct aan de website getoond. Daar zit niemand tussen.
De IRMA organistie kan jouw kenmerken niet zien — omdat ze alleen op jouw telefoon
staan — en kan ook niet zien welke attributen je aan welke website vrijgeeft.
item11:
item11:
question: Kan ik IRMA ook buiten Nederland gebruiken?
answer: Jazeker, IRMA is internationaal beschikbaar. Voor mensen buiten Nederland zijn echter nog niet zoveel attributen beschikbaar
answer: Jazeker, IRMA is internationaal beschikbaar. Voor mensen buiten Nederland zijn echter nog niet zoveel attributen beschikbaar
als voor mensen binnen Nederland. In andere landen moeten er eerst ook aansluitingen komen van IRMA op leveranciers van attributen,
zoals de Basisregistratie Personen (BRP) in Nederland.<br><br>
Je kan op ons <a href="https://metrics.privacybydesign.foundation/grafana/d/000000011/" target="_blank">dashboard</a>
zien hoe IRMA op de hele wereld gebruikt wordt.
Je kan op ons <a href="https://metrics.privacybydesign.foundation/grafana/d/000000011/" target="_blank">dashboard</a>
zien hoe IRMA op de hele wereld gebruikt wordt.
item12:
question: Wie zit er achter IRMA?
answer: IRMA wordt gemaakt door de stichting <a href="https://privacybydesign.foundation/" target="_blank">Privacy
......@@ -210,18 +210,18 @@ faq:
geen winstoogmerk heeft is IRMA als geheel een goedkoop systeem.
item14:
question: IRMA is <em>open source</em>; wat betekent dat?
answer: De software van IRMA is open source. Dat betekent dat de manier waarop IRMA werkt door iedereen bekeken kan worden <span>:</span> de software staat gewoon online, namelijk op <a href="https://github.com/privacybydesign" target="_blank">GitHub</a>. Dit betekent dat mensen van buiten de stichting ook kunnen bijdragen, wat daadwerkelijk gebeurt<span>:</span> verschillende andere organisaties dragen bij met software en designs aan het IRMA ecosysteem. Natuurlijk moet je wel wat van computerprogramma's weten om de software echt te kunnen begrijpen, maar het principe is belangrijk<span>:</span> IRMA kent geen geheimen en werkt op een transparante manier. Dit draagt bij aan het vertrouwen in IRMA. Er zijn daarom met IRMA geen discussies over verborgen achterdoortjes van
leveranciers met een eigen agenda, zoals bijvoorbeeld met 5G telecommunicatie. De stichting Privacy by Design achter IRMA vindt dat
alle software die gebruikt wordt in infrastructuur met een publieke rol open source moet zijn.
answer: De software van IRMA is open source. Dat betekent dat de manier waarop IRMA werkt door iedereen bekeken kan worden <span>:</span> de software staat gewoon online, namelijk op <a href="https://github.com/privacybydesign" target="_blank">GitHub</a>. Dit betekent dat mensen van buiten de stichting ook kunnen bijdragen, wat daadwerkelijk gebeurt<span>:</span> verschillende andere organisaties dragen bij met software en designs aan het IRMA ecosysteem. Natuurlijk moet je wel wat van computerprogramma's weten om de software echt te kunnen begrijpen, maar het principe is belangrijk<span>:</span> IRMA kent geen geheimen en werkt op een transparante manier. Dit draagt bij aan het vertrouwen in IRMA. Er zijn daarom met IRMA geen discussies over verborgen achterdoortjes van
leveranciers met een eigen agenda, zoals bijvoorbeeld met 5G telecommunicatie. De stichting Privacy by Design achter IRMA vindt dat
alle software die gebruikt wordt in infrastructuur met een publieke rol open source moet zijn.
item15:
question: Ik wil meer informatie over IRMA; waar kan ik terecht?
question: Ik wil meer informatie over IRMA; waar kan ik terecht?
answer: Het grotere verhaal achter IRMA staat beschreven in een
<a href="https://privacybydesign.foundation/pdf/IRMA-manifest-2019.pdf" target="_blank">IRMA Manifest</a>.
<br><br>Uitgebreidere uitleg over de werking van IRMA wordt gegeven door de
stichting Privacy by Design op een eigen
<a href="https://privacybydesign.foundation/irma-uitleg/" target="_blank">pagina</a>.
Mensen die de software van IRMA willen bekijken kunnen terecht op een technische
<a href="https://irma.app/docs" target="_blank">documentatie</a> pagina en op
<a href="https://irma.app/docs" target="_blank">documentatie</a> pagina en op
<a href="https://github.com/privacybydesign" target="_blank">GitHub</a>.
footer:
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment