description.xml 6.78 KB
Newer Older
1
<IssueSpecification version="4">
2
	<Name>
3
		<en>Personal data</en>
4
		<nl>Persoonsgegevens</nl>
5
6
	</Name>
	<ShortName>
7
		<en>Personal data</en>
8
		<nl>Persoonsgegevens</nl>
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
	</ShortName>
	<SchemeManager>pbdf</SchemeManager>
	<IssuerID>gemeente</IssuerID>
	<CredentialID>personalData</CredentialID>
	<Description>
		<en>Your personal data, from the Dutch population register</en>
		<nl>Uw persoonsgegevens, afkomstig uit de Nederlandse Basisregistratie Persoonsgegevens</nl>
	</Description>
	<IssueURL>
		<en>https://services.nijmegen.nl/irma/gemeente/start</en>
		<nl>https://services.nijmegen.nl/irma/gemeente/start</nl>
	</IssueURL>
	<ShouldBeSingleton>true</ShouldBeSingleton>

23
	<ForegroundColor>#ffffff</ForegroundColor>
24
25
	<BackgroundGradientStart>#014483</BackgroundGradientStart>
	<BackgroundGradientEnd>#2574A6</BackgroundGradientEnd>
26
27
	<IsInCredentialStore>true</IsInCredentialStore>
	<Category>
28
		<en>Personal data</en>
29
30
31
		<nl>Persoonsgegevens</nl>
	</Category>
	<FAQIntro>
32
		<en>Personal data</en>
33
		<nl>Zet je persoonsgegevens uit de basisregistratie personen (BRP) in je IRMA-app.</nl>
34
	</FAQIntro>
35
36
	<FAQPurpose>
		<en></en>
37
		<nl>Met jouw persoonsgegevens in de IRMA-app kun jij jezelf online bekendmaken.\nDan kun je bijvoorbeeld bewijzen dat je ouder bent dan 18 jaar, zonder je geboortedatum prijs te geven.</nl>
38
39
40
	</FAQPurpose>
	<FAQContent>
		<en></en>
41
		<nl>Je haalt de volgende gegevens op:\n• volledige naam\n• voorletters\n• voornamen\n• achternaam\n• geslachtsnaam\n• geslacht\n• geboortedatum\n• leeftijd (ouder dan 12, 16, 18, 21 of 65)\n• nationaliteit\n• geboorteland\n• burgerservicenummer (BSN)</nl>
42
43
44
	</FAQContent>
	<FAQHowto>
		<en></en>
Tomas's avatar
Tomas committed
45
		<nl>Als je in Nederland woont, kun je je woonadres uit de basisregistratie personen (BRP) toevoegen.\nJe hebt je DigiD nodig. \n\nDoorloop de volgende stappen:\n1. Log in met je DigiD.\n2. Je logt dan in bij de gemeente Nijmegen. Dit omdat de gemeente Nijmegen de gegevens uit de basisregistratie personen (BRP) beschikbaar stelt.\n3. Doorloop de stappen die worden aangeboden.\n\nDe gemeente Nijmegen geeft je gegevens door aan je IRMA-app.\n\nJe ontvangt twee kaartjes:\n• een kaartje met je persoonsgegevens\n• een een kaartje met je woonadres</nl>
46
47
	</FAQHowto>

48
	<Attributes>
49
		<Attribute id="initials" displayIndex="2">
50
51
52
53
54
55
56
57
58
			<Name>
				<en>Initials</en>
				<nl>Voorletters</nl>
			</Name>
			<Description>
				<en>Your initials, abbreviating your first names</en>
				<nl>Uw voorletters, een afkorting van uw voornamen</nl>
			</Description>
		</Attribute>
59
		<Attribute id="firstnames" displayIndex="3">
60
61
62
63
64
65
66
67
68
			<Name>
				<en>First names</en>
				<nl>Voornamen</nl>
			</Name>
			<Description>
				<en>Your first names</en>
				<nl>Uw voornamen</nl>
			</Description>
		</Attribute>
69
		<Attribute id="prefix" displayIndex="4">
70
71
72
73
74
75
76
77
78
			<Name>
				<en>Prefix</en>
				<nl>Voorvoegsel</nl>
			</Name>
			<Description>
				<en>Prefix of your family name</en>
				<nl>Voorvoegsel van uw achternaam</nl>
			</Description>
		</Attribute>
79
		<Attribute id="familyname" displayIndex="6">
80
81
82
83
84
85
86
87
88
			<Name>
				<en>Family name</en>
				<nl>Geslachtsnaam</nl>
			</Name>
			<Description>
				<en>Your family name, as given to you at birth</en>
				<nl>Uw achternaam, zoals aan u toegekend bij uw geboorte</nl>
			</Description>
		</Attribute>
89
		<Attribute id="fullname" optional="true" displayIndex="1">
90
91
92
93
94
95
96
97
98
			<Name>
				<en>Full name</en>
				<nl>Volledige naam</nl>
			</Name>
			<Description>
				<en>Your full name</en>
				<nl>Uw volledige naam</nl>
			</Description>
		</Attribute>
99
		<Attribute id="gender" displayIndex="7">
100
101
102
103
104
105
106
107
108
			<Name>
				<en>Gender</en>
				<nl>Geslacht</nl>
			</Name>
			<Description>
				<en>Your gender</en>
				<nl>Uw geslacht</nl>
			</Description>
		</Attribute>
109
		<Attribute id="nationality" optional="true" displayIndex="14">
110
111
112
113
114
115
116
117
118
			<Name>
				<en>Dutch nationality</en>
				<nl>Nederlandse nationaliteit</nl>
			</Name>
			<Description>
				<en>Whether you have the dutch nationality</en>
				<nl>Of u de Nederlandse nationaliteit bezit</nl>
			</Description>
		</Attribute>
119
		<Attribute id="surname" displayIndex="5">
120
121
122
123
124
125
126
127
128
			<Name>
				<en>Surname</en>
				<nl>Achternaam</nl>
			</Name>
			<Description>
				<en>Your full family name: your family name or (a combination with) that of your partner</en>
				<nl>Uw volledige achternaam: uw geslachtsnaam of (een combinatie met) die van uw partner</nl>
			</Description>
		</Attribute>
129
		<Attribute id="dateofbirth" displayIndex="8">
130
131
132
133
134
135
136
137
138
			<Name>
				<en>Date of birth</en>
				<nl>Geboortedatum</nl>
			</Name>
			<Description>
				<en>Your date of birth</en>
				<nl>Uw geboortedatum</nl>
			</Description>
		</Attribute>
139
		<Attribute id="cityofbirth" displayIndex="15">
140
141
142
143
144
145
146
147
148
			<Name>
				<en>City of birth</en>
				<nl>Geboorteplaats</nl>
			</Name>
			<Description>
				<en>Your city of birth</en>
				<nl>Uw geboorteplaats</nl>
			</Description>
		</Attribute>
149
		<Attribute id="countryofbirth" displayIndex="16">
150
151
152
153
154
155
156
157
158
			<Name>
				<en>Country of birth</en>
				<nl>Geboorteland</nl>
			</Name>
			<Description>
				<en>Your country of birth</en>
				<nl>Uw geboorteland</nl>
			</Description>
		</Attribute>
159
		<Attribute id="over12" displayIndex="9">
160
161
162
163
164
165
166
167
168
			<Name>
				<en>Over 12</en>
				<nl>Ouder dan 12</nl>
			</Name>
			<Description>
				<en>Whether you are over 12</en>
				<nl>Of u ouder dan 12 bent</nl>
			</Description>
		</Attribute>
169
		<Attribute id="over16" displayIndex="10">
170
171
172
173
174
175
176
177
178
			<Name>
				<en>Over 16</en>
				<nl>Ouder dan 16</nl>
			</Name>
			<Description>
				<en>Whether you are over 16</en>
				<nl>Of u ouder dan 16 bent</nl>
			</Description>
		</Attribute>
179
		<Attribute id="over18" displayIndex="11">
180
181
182
183
184
185
186
187
188
			<Name>
				<en>Over 18</en>
				<nl>Ouder dan 18</nl>
			</Name>
			<Description>
				<en>Whether you are over 18</en>
				<nl>Of u ouder dan 18 bent</nl>
			</Description>
		</Attribute>
189
		<Attribute id="over21" displayIndex="12">
190
191
192
193
194
195
196
197
198
			<Name>
				<en>Over 21</en>
				<nl>Ouder dan 21</nl>
			</Name>
			<Description>
				<en>Whether you are over 21</en>
				<nl>Of u ouder dan 21 bent</nl>
			</Description>
		</Attribute>
199
		<Attribute id="over65" displayIndex="13">
200
201
202
203
204
205
206
207
208
			<Name>
				<en>Over 65</en>
				<nl>Ouder dan 65</nl>
			</Name>
			<Description>
				<en>Whether you are over 65</en>
				<nl>Of u ouder dan 65 bent</nl>
			</Description>
		</Attribute>
209
		<Attribute id="bsn"displayIndex="17">
210
211
212
213
214
215
216
217
218
			<Name>
				<en>BSN</en>
				<nl>BSN</nl>
			</Name>
			<Description>
				<en>Your Dutch Citizen service number (BSN)</en>
				<nl>Uw Burgerservicenummer (BSN)</nl>
			</Description>
		</Attribute>
219
		<Attribute id="digidlevel" displayIndex="18">
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
			<Name>
				<en>DigiD assurance level</en>
				<nl>DigiD betrouwbaarheidsniveau</nl>
			</Name>
			<Description>
				<en>Het DigiD betrouwbaarheidsniveau waarmee uw identiteit is vastgesteld</en>
				<nl>The DigiD assurance level with which your identity was verified</nl>
			</Description>
		</Attribute>
	</Attributes>
</IssueSpecification>