description.xml 1.21 KB
Newer Older
Ayke van Laethem's avatar
Ayke van Laethem committed
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
<IssueSpecification version="4">
	<Name>
		<en>iDeal</en>
		<nl>iDeal</nl>
	</Name>
	<ShortName>
		<en>iDeal</en>
		<nl>iDeal</nl>
	</ShortName>
	<SchemeManager>pbdf</SchemeManager>
	<IssuerID>pbdf</IssuerID>
	<CredentialID>ideal</CredentialID>
	<Description>
		<en>Your personal data, provided by your bank, obtained through iDeal</en>
		<nl>Uw identiteitsgegevens volgens uw bank, verkregen met iDeal.</nl>
	</Description>
	<ShouldBeSingleton>true</ShouldBeSingleton>

	<Attributes>
		<Attribute id="fullname">
			<Name>
Ayke van Laethem's avatar
Ayke van Laethem committed
22
23
				<en>Account holder</en>
				<nl>Rekeninghouder</nl>
Ayke van Laethem's avatar
Ayke van Laethem committed
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
			</Name>
			<Description>
				<en>Your full name, as registered at your bank</en>
				<nl>Uw volledige naam, zoals geregistreerd bij uw bank</nl>
			</Description>
		</Attribute>
		<Attribute id="iban">
			<Name>
				<en>IBAN</en>
				<nl>IBAN</nl>
			</Name>
			<Description>
				<en>The IBAN of your bank account</en>
				<nl>De IBAN van uw bankrekening</nl>
			</Description>
		</Attribute>
		<Attribute id="bic">
			<Name>
				<en>BIC</en>
				<nl>BIC</nl>
			</Name>
			<Description>
				<en>The Bank Identifier Code of your bank</en>
				<nl>De Bank Identifier Code van uw bank</nl>
			</Description>
		</Attribute>
	</Attributes>
</IssueSpecification>