description.xml 740 Bytes
Newer Older
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<IssueSpecification version="4">
	<Name>
		<en>Telephone number</en>
		<nl>Telefoonnummer</nl>
	</Name>
	<ShortName>
		<en>Phone</en>
		<nl>Telefoon</nl>
	</ShortName>
	<SchemeManager>pbdf</SchemeManager>
	<IssuerID>pbdf</IssuerID>
	<CredentialID>mobilenumber</CredentialID>
	<Description>
		<en>Verified mobile phone number</en>
		<nl>Geverifieerd mobiel telefoonnummer</nl>
	</Description>
	<ShouldBeSingleton>false</ShouldBeSingleton>

	<Attributes>
		<Attribute id="mobilenumber">
			<Name>
				<en>Phone number</en>
				<nl>Telefoonnnumer</nl>
			</Name>
			<Description>
				<en>Your verified mobile phone number</en>
				<nl>Uw geverifiëerde telefoonnummer</nl>
			</Description>
		</Attribute>
	</Attributes>
</IssueSpecification>