description.xml 898 Bytes
Newer Older
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
1
2
3
<IssueSpecification version="4">
	<Name>
		<en>IRMATube membership</en>
4
		<nl>IRMATube lidmaatschap</nl>
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
5
6
7
8
9
	</Name>
	<ShortName>
		<en>IRMATube</en>
		<nl>IRMATube</nl>
	</ShortName>
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
10
11
12
13
	<SchemeManager>pbdf</SchemeManager>
	<IssuerID>pbdf</IssuerID>
	<CredentialID>irmatube</CredentialID>
	<Description>
14
15
		<en>Your IRMATube membership attributes</en>
		<nl>Uw IRMATube lidmaatschapsattributen</nl>
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
16
17
18
19
	</Description>
	<ShouldBeSingleton>true</ShouldBeSingleton>

	<Attributes>
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
20
21
		<Attribute id="type">
			<Name>
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
22
23
24
25
26
				<en>Type</en>
				<nl>Type</nl>
			</Name>
			<Description>
				<en>Your membership type</en>
27
				<nl>Uw lidmaatschapstype</nl>
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
28
			</Description>
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
29
		</Attribute>
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
30
31
		<Attribute id="id">
			<Name>
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
32
33
34
35
36
37
38
				<en>ID</en>
				<nl>ID</nl>
			</Name>
			<Description>
				<en>Your membership ID</en>
				<nl>Uw lidmaatschapsnummer</nl>
			</Description>
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
39
40
41
		</Attribute>
	</Attributes>
</IssueSpecification>