description.xml 1.32 KB
Newer Older
Ayke van Laethem's avatar
Ayke van Laethem committed
1
2
<IssueSpecification version="4">
	<Name>
3
4
		<en>iDEAL</en>
		<nl>iDEAL</nl>
Ayke van Laethem's avatar
Ayke van Laethem committed
5
6
	</Name>
	<ShortName>
7
8
		<en>iDEAL</en>
		<nl>iDEAL</nl>
Ayke van Laethem's avatar
Ayke van Laethem committed
9
10
11
12
13
	</ShortName>
	<SchemeManager>pbdf</SchemeManager>
	<IssuerID>pbdf</IssuerID>
	<CredentialID>ideal</CredentialID>
	<Description>
14
15
		<en>Your personal data, provided by your bank, obtained through iDEAL</en>
		<nl>Uw identiteitsgegevens volgens uw bank, verkregen met iDEAL</nl>
Ayke van Laethem's avatar
Ayke van Laethem committed
16
	</Description>
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
17
	<IssueURL>
18
19
		<en>https://privacybydesign.foundation/issuance/ideal-idin/</en>
		<nl>https://privacybydesign.foundation/uitgifte/ideal-idin/</nl>
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
20
	</IssueURL>
Ayke van Laethem's avatar
Ayke van Laethem committed
21
22
23
24

	<Attributes>
		<Attribute id="fullname">
			<Name>
Ayke van Laethem's avatar
Ayke van Laethem committed
25
26
				<en>Account holder</en>
				<nl>Rekeninghouder</nl>
Ayke van Laethem's avatar
Ayke van Laethem committed
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
			</Name>
			<Description>
				<en>Your full name, as registered at your bank</en>
				<nl>Uw volledige naam, zoals geregistreerd bij uw bank</nl>
			</Description>
		</Attribute>
		<Attribute id="iban">
			<Name>
				<en>IBAN</en>
				<nl>IBAN</nl>
			</Name>
			<Description>
				<en>The IBAN of your bank account</en>
				<nl>De IBAN van uw bankrekening</nl>
			</Description>
		</Attribute>
		<Attribute id="bic">
			<Name>
				<en>BIC</en>
				<nl>BIC</nl>
			</Name>
			<Description>
				<en>The Bank Identifier Code of your bank</en>
				<nl>De Bank Identifier Code van uw bank</nl>
			</Description>
		</Attribute>
	</Attributes>
</IssueSpecification>