description.xml 1.41 KB
Newer Older
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
<IssueSpecification version="4">
	<Name>
		<en>Working area</en>
		<nl>Werkgebied</nl>
	</Name>
	<ShortName>
		<en>Working area</en>
		<nl>Werkgebied</nl>
	</ShortName>
	<SchemeManager>pbdf</SchemeManager>
	<IssuerID>gebiedonline</IssuerID>
	<CredentialID>workingarea</CredentialID>
	<Description>
		<en>The area where I work</en>
		<nl>Het gebied waar ik werk</nl>
	</Description>
	<IssueURL>
		<en>https://gebiedonline.nl/irma-uitleg</en>
		<nl>https://gebiedonline.nl/irma-uitleg</nl>
	</IssueURL>

22
23
24
25
	<ForegroundColor>#C81619</ForegroundColor>
	<BackgroundGradientStart>#EBEBEB</BackgroundGradientStart>
	<BackgroundGradientEnd>#FFFFFF</BackgroundGradientEnd>
	
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
	<Attributes>
		<Attribute id="zipcode">
			<Name>
				<en>Zip code in 4 digits</en>
				<nl>Postcode in 4 cijfers</nl>
			</Name>
			<Description>
				<en>Zip code (4 digits) of the area(s) where I work</en>
				<nl>Postcode (4 cijfers) van de gebied(en) waar ik werk</nl>
			</Description>
		</Attribute>

		<Attribute id="district">
			<Name>
				<en>District</en>
				<nl>Wijk</nl>
			</Name>
			<Description>
				<en>The district(s) where I work</en>
				<nl>De wijk(en) waar ik werk</nl>
			</Description>
		</Attribute>

		<Attribute id="city">
			<Name>
				<en>City</en>
				<nl>Plaats</nl>
			</Name>
			<Description>
				<en>The city/cities where I work</en>
				<nl>De plaats(en) waar ik werk</nl>
			</Description>
		</Attribute>

	</Attributes>
</IssueSpecification>