description.xml 6.58 KB
Newer Older
1
2
<IssueSpecification version="4">
	<Name>
3
		<en>Citizen data</en>
4
		<nl>Persoonsgegevens</nl>
5
6
	</Name>
	<ShortName>
7
		<en>Citizen data</en>
8
		<nl>Persoonsgegevens</nl>
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
	</ShortName>
	<SchemeManager>pbdf</SchemeManager>
	<IssuerID>gemeente</IssuerID>
	<CredentialID>personalData</CredentialID>
	<Description>
		<en>Your personal data, from the Dutch population register</en>
		<nl>Uw persoonsgegevens, afkomstig uit de Nederlandse Basisregistratie Persoonsgegevens</nl>
	</Description>
	<IssueURL>
		<en>https://services.nijmegen.nl/irma/gemeente/start</en>
		<nl>https://services.nijmegen.nl/irma/gemeente/start</nl>
	</IssueURL>
	<ShouldBeSingleton>true</ShouldBeSingleton>

23
	<ForegroundColor>#ffffff</ForegroundColor>
24
25
	<BackgroundGradientStart>#014483</BackgroundGradientStart>
	<BackgroundGradientEnd>#2574A6</BackgroundGradientEnd>
26
27
28
29
30
31
32
	<IsInCredentialStore>true</IsInCredentialStore>
	<Category>
		<en></en>
		<nl>Persoonsgegevens</nl>
	</Category>
	<FAQIntro>
		<en></en>
33
		<nl>Zet je persoonsgegevens uit de basisregistratie personen (BRP) in je IRMA-app.</nl>
34
	</FAQIntro>
35
36
	<FAQPurpose>
		<en></en>
37
		<nl>Met jouw persoonsgegevens in de IRMA-app kun jij jezelf online bekendmaken.\nDan kun je bijvoorbeeld bewijzen dat je ouder bent dan 18 jaar, zonder je geboortedatum prijs te geven.</nl>
38
39
40
	</FAQPurpose>
	<FAQContent>
		<en></en>
41
		<nl>Je haalt de volgende gegevens op:\n• volledige naam\n• voorletters\n• voornamen\n• achternaam\n• geslachtsnaam\n• geslacht\n• geboortedatum\n• leeftijd (ouder dan 12, 16, 18, 21 of 65)\n• nationaliteit\n• geboorteland\n• burgerservicenummer (BSN)</nl>
42
43
44
	</FAQContent>
	<FAQHowto>
		<en></en>
45
		<nl>Doorloop de volgende stappen:\n1. Voer je pincode in in de DigiD Proef-app.\n2. Kies in de DigiD Proef-app voor 'Gegevens delen' en kies voor 'IRMA'.\n3. Bevestig het overzetten van je gegevens naar je IRMA-app.\n4. Je wordt teruggestuurd naar de IRMA-app\n\nJe ontvangt twee kaartjes:\n• een kaartje met je persoonsgegevens\n• een een kaartje met je woonadres</nl>
46
47
	</FAQHowto>

48
	<Attributes>
49
		<Attribute id="initials" displayIndex="2">
50
51
52
53
54
55
56
57
58
			<Name>
				<en>Initials</en>
				<nl>Voorletters</nl>
			</Name>
			<Description>
				<en>Your initials, abbreviating your first names</en>
				<nl>Uw voorletters, een afkorting van uw voornamen</nl>
			</Description>
		</Attribute>
59
		<Attribute id="firstnames" displayIndex="3">
60
61
62
63
64
65
66
67
68
			<Name>
				<en>First names</en>
				<nl>Voornamen</nl>
			</Name>
			<Description>
				<en>Your first names</en>
				<nl>Uw voornamen</nl>
			</Description>
		</Attribute>
69
		<Attribute id="prefix" displayIndex="4">
70
71
72
73
74
75
76
77
78
			<Name>
				<en>Prefix</en>
				<nl>Voorvoegsel</nl>
			</Name>
			<Description>
				<en>Prefix of your family name</en>
				<nl>Voorvoegsel van uw achternaam</nl>
			</Description>
		</Attribute>
79
		<Attribute id="familyname" displayIndex="6">
80
81
82
83
84
85
86
87
88
			<Name>
				<en>Family name</en>
				<nl>Geslachtsnaam</nl>
			</Name>
			<Description>
				<en>Your family name, as given to you at birth</en>
				<nl>Uw achternaam, zoals aan u toegekend bij uw geboorte</nl>
			</Description>
		</Attribute>
89
		<Attribute id="fullname" optional="true" displayIndex="1">
90
91
92
93
94
95
96
97
98
			<Name>
				<en>Full name</en>
				<nl>Volledige naam</nl>
			</Name>
			<Description>
				<en>Your full name</en>
				<nl>Uw volledige naam</nl>
			</Description>
		</Attribute>
99
		<Attribute id="gender" displayIndex="7">
100
101
102
103
104
105
106
107
108
			<Name>
				<en>Gender</en>
				<nl>Geslacht</nl>
			</Name>
			<Description>
				<en>Your gender</en>
				<nl>Uw geslacht</nl>
			</Description>
		</Attribute>
109
		<Attribute id="nationality" optional="true" displayIndex="14">
110
111
112
113
114
115
116
117
118
			<Name>
				<en>Dutch nationality</en>
				<nl>Nederlandse nationaliteit</nl>
			</Name>
			<Description>
				<en>Whether you have the dutch nationality</en>
				<nl>Of u de Nederlandse nationaliteit bezit</nl>
			</Description>
		</Attribute>
119
		<Attribute id="surname" displayIndex="5">
120
121
122
123
124
125
126
127
128
			<Name>
				<en>Surname</en>
				<nl>Achternaam</nl>
			</Name>
			<Description>
				<en>Your full family name: your family name or (a combination with) that of your partner</en>
				<nl>Uw volledige achternaam: uw geslachtsnaam of (een combinatie met) die van uw partner</nl>
			</Description>
		</Attribute>
129
		<Attribute id="dateofbirth" displayIndex="8">
130
131
132
133
134
135
136
137
138
			<Name>
				<en>Date of birth</en>
				<nl>Geboortedatum</nl>
			</Name>
			<Description>
				<en>Your date of birth</en>
				<nl>Uw geboortedatum</nl>
			</Description>
		</Attribute>
139
		<Attribute id="cityofbirth" displayIndex="15">
140
141
142
143
144
145
146
147
148
			<Name>
				<en>City of birth</en>
				<nl>Geboorteplaats</nl>
			</Name>
			<Description>
				<en>Your city of birth</en>
				<nl>Uw geboorteplaats</nl>
			</Description>
		</Attribute>
149
		<Attribute id="countryofbirth" displayIndex="16">
150
151
152
153
154
155
156
157
158
			<Name>
				<en>Country of birth</en>
				<nl>Geboorteland</nl>
			</Name>
			<Description>
				<en>Your country of birth</en>
				<nl>Uw geboorteland</nl>
			</Description>
		</Attribute>
159
		<Attribute id="over12" displayIndex="9">
160
161
162
163
164
165
166
167
168
			<Name>
				<en>Over 12</en>
				<nl>Ouder dan 12</nl>
			</Name>
			<Description>
				<en>Whether you are over 12</en>
				<nl>Of u ouder dan 12 bent</nl>
			</Description>
		</Attribute>
169
		<Attribute id="over16" displayIndex="10">
170
171
172
173
174
175
176
177
178
			<Name>
				<en>Over 16</en>
				<nl>Ouder dan 16</nl>
			</Name>
			<Description>
				<en>Whether you are over 16</en>
				<nl>Of u ouder dan 16 bent</nl>
			</Description>
		</Attribute>
179
		<Attribute id="over18" displayIndex="11">
180
181
182
183
184
185
186
187
188
			<Name>
				<en>Over 18</en>
				<nl>Ouder dan 18</nl>
			</Name>
			<Description>
				<en>Whether you are over 18</en>
				<nl>Of u ouder dan 18 bent</nl>
			</Description>
		</Attribute>
189
		<Attribute id="over21" displayIndex="12">
190
191
192
193
194
195
196
197
198
			<Name>
				<en>Over 21</en>
				<nl>Ouder dan 21</nl>
			</Name>
			<Description>
				<en>Whether you are over 21</en>
				<nl>Of u ouder dan 21 bent</nl>
			</Description>
		</Attribute>
199
		<Attribute id="over65" displayIndex="13">
200
201
202
203
204
205
206
207
208
			<Name>
				<en>Over 65</en>
				<nl>Ouder dan 65</nl>
			</Name>
			<Description>
				<en>Whether you are over 65</en>
				<nl>Of u ouder dan 65 bent</nl>
			</Description>
		</Attribute>
209
		<Attribute id="bsn"displayIndex="17">
210
211
212
213
214
215
216
217
218
			<Name>
				<en>BSN</en>
				<nl>BSN</nl>
			</Name>
			<Description>
				<en>Your Dutch Citizen service number (BSN)</en>
				<nl>Uw Burgerservicenummer (BSN)</nl>
			</Description>
		</Attribute>
219
		<Attribute id="digidlevel" displayIndex="18">
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
			<Name>
				<en>DigiD assurance level</en>
				<nl>DigiD betrouwbaarheidsniveau</nl>
			</Name>
			<Description>
				<en>Het DigiD betrouwbaarheidsniveau waarmee uw identiteit is vastgesteld</en>
				<nl>The DigiD assurance level with which your identity was verified</nl>
			</Description>
		</Attribute>
	</Attributes>
</IssueSpecification>