description.xml 2.38 KB
Newer Older
Ayke van Laethem's avatar
Ayke van Laethem committed
1
2
<IssueSpecification version="4">
	<Name>
3
4
		<en>Bankrekening</en>
		<nl>Bank account</nl>
Ayke van Laethem's avatar
Ayke van Laethem committed
5
6
	</Name>
	<ShortName>
7
8
		<en>iDEAL</en>
		<nl>iDEAL</nl>
Ayke van Laethem's avatar
Ayke van Laethem committed
9
10
11
12
13
	</ShortName>
	<SchemeManager>pbdf</SchemeManager>
	<IssuerID>pbdf</IssuerID>
	<CredentialID>ideal</CredentialID>
	<Description>
14
15
		<en>Your personal data, provided by your bank, obtained through iDEAL</en>
		<nl>Uw identiteitsgegevens volgens uw bank, verkregen met iDEAL</nl>
Ayke van Laethem's avatar
Ayke van Laethem committed
16
	</Description>
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
17
	<IssueURL>
18
19
		<en>https://privacybydesign.foundation/uitgifte/ideal/</en>
		<nl>https://privacybydesign.foundation/uitgifte/ideal/</nl>
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
20
	</IssueURL>
21
22
	
	<ForegroundColor>#ffffff</ForegroundColor>
23
24
25
	<BackgroundGradientStart>#053F58</BackgroundGradientStart>
	<BackgroundGradientEnd>#165B78</BackgroundGradientEnd>

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
	<IsInCredentialStore>true</IsInCredentialStore>
	<Category>
		<en></en>
		<nl>Financieel</nl>
	</Category>
	<FAQIntro>
		<en></en>
		<nl>Zet je bankrekening in je IRMA-app.\nJe kunt meerdere bankrekeningen toevoegen.</nl>
    </FAQIntro>
	<FAQPurpose>
		<en></en>
		<nl>Met jouw bankrekening in de IRMA-app kun je bewijzen dat jij een bankrekening hebt en dat jij de rekeninghouder bent van een bepaalde rekening.</nl>
	</FAQPurpose>
	<FAQContent>
		<en></en>
41
		<nl>Je haalt de volgende gegevens op:\n• BIC-code\n• rekeninghouder\n• IBAN</nl>
42
43
44
	</FAQContent>
	<FAQHowto>
		<en></en>
45
		<nl>Doorloop de volgende stappen:\n1. Kies je bank.\n2. Betaal € 0,50 via een iDeal-betaling.\n3.  Log in op de bankieren app van jouw bank.\n4. Bevestig het overzetten van je rekeninggegevens naar IRMA.\n5. Je wordt teruggestuurd naar de IRMA-app.\n\nJe ontvangt voor elk rekeningnummer een apart kaartje.</nl>
46
	</FAQHowto>
Ayke van Laethem's avatar
Ayke van Laethem committed
47
48
49
50

	<Attributes>
		<Attribute id="fullname">
			<Name>
Ayke van Laethem's avatar
Ayke van Laethem committed
51
52
				<en>Account holder</en>
				<nl>Rekeninghouder</nl>
Ayke van Laethem's avatar
Ayke van Laethem committed
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
			</Name>
			<Description>
				<en>Your full name, as registered at your bank</en>
				<nl>Uw volledige naam, zoals geregistreerd bij uw bank</nl>
			</Description>
		</Attribute>
		<Attribute id="iban">
			<Name>
				<en>IBAN</en>
				<nl>IBAN</nl>
			</Name>
			<Description>
				<en>The IBAN of your bank account</en>
				<nl>De IBAN van uw bankrekening</nl>
			</Description>
		</Attribute>
		<Attribute id="bic">
			<Name>
				<en>BIC</en>
				<nl>BIC</nl>
			</Name>
			<Description>
				<en>The Bank Identifier Code of your bank</en>
				<nl>De Bank Identifier Code van uw bank</nl>
			</Description>
		</Attribute>
	</Attributes>
</IssueSpecification>