description.xml 1.18 KB
Newer Older
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
1
2
3
<IssueSpecification version="4">
	<Name>
		<en>IRMATube membership</en>
4
		<nl>IRMATube lidmaatschap</nl>
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
5
6
7
8
9
	</Name>
	<ShortName>
		<en>IRMATube</en>
		<nl>IRMATube</nl>
	</ShortName>
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
10
11
12
13
	<SchemeManager>pbdf</SchemeManager>
	<IssuerID>pbdf</IssuerID>
	<CredentialID>irmatube</CredentialID>
	<Description>
14
15
		<en>Your IRMATube membership attributes</en>
		<nl>Uw IRMATube lidmaatschapsattributen</nl>
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
16
17
	</Description>
	<ShouldBeSingleton>true</ShouldBeSingleton>
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
18
	<IssueURL>
19
20
		<en>https://privacybydesign.foundation/demo-en/irmaTube/</en>
		<nl>https://privacybydesign.foundation/demo/irmaTube/</nl>
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
21
	</IssueURL>
22
23
24
25
	
	<ForegroundColor>#15222E</ForegroundColor>
	<BackgroundGradientStart>#FFB54C</BackgroundGradientStart>
	<BackgroundGradientEnd>#FFE8CD</BackgroundGradientEnd>
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
26
27

	<Attributes>
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
28
29
		<Attribute id="type">
			<Name>
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
30
31
32
33
34
				<en>Type</en>
				<nl>Type</nl>
			</Name>
			<Description>
				<en>Your membership type</en>
35
				<nl>Uw lidmaatschapstype</nl>
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
36
			</Description>
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
37
		</Attribute>
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
38
39
		<Attribute id="id">
			<Name>
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
40
41
42
43
44
45
46
				<en>ID</en>
				<nl>ID</nl>
			</Name>
			<Description>
				<en>Your membership ID</en>
				<nl>Uw lidmaatschapsnummer</nl>
			</Description>
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
47
48
49
		</Attribute>
	</Attributes>
</IssueSpecification>