description.xml 2.11 KB
Newer Older
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
<IssueSpecification version="4">
	<Name>
		<en>LinkedIn</en>
		<nl>LinkedIn</nl>
	</Name>
	<ShortName>
		<en>LinkedIn</en>
		<nl>LinkedIn</nl>
	</ShortName>
	<SchemeManager>pbdf</SchemeManager>
	<IssuerID>pbdf</IssuerID>
	<CredentialID>linkedin</CredentialID>
	<Description>
14
15
		<en>LinkedIn attributes from your LinkedIn account</en>
		<nl>LinkedIn attributen uit uw LinkedIn account</nl>
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
16
17
	</Description>
	<ShouldBeSingleton>false</ShouldBeSingleton>
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
18
	<IssueURL>
19
20
		<en>https://privacybydesign.foundation/issuance/social/linkedin/</en>
		<nl>https://privacybydesign.foundation/uitgifte/social/linkedin/</nl>
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
21
	</IssueURL>
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
22

23
24
25
26
	<ForegroundColor>#15222E</ForegroundColor>
	<BackgroundGradientStart>#0277B5</BackgroundGradientStart>
	<BackgroundGradientEnd>#196E9F</BackgroundGradientEnd>
	
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
27
	<Attributes>
28
		<Attribute id="fullname" optional="true">
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
29
30
31
32
33
			<Name>
				<en>Full name</en>
				<nl>Volledige naam</nl>
			</Name>
			<Description>
34
35
				<en>Your full name, as registered by LinkedIn</en>
				<nl>Uw volledige naam, zoals geregistreerd bij LinkedIn</nl>
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
36
37
38
39
40
41
42
43
			</Description>
		</Attribute>
		<Attribute id="firstname">
			<Name>
				<en>First name</en>
				<nl>Voornaam</nl>
			</Name>
			<Description>
44
45
				<en>Your first name, as registered by LinkedIn</en>
				<nl>Uw voornaam, zoals geregistreerd bij LinkedIn</nl>
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
46
47
48
49
50
51
52
53
			</Description>
		</Attribute>
		<Attribute id="familyname">
			<Name>
				<en>Family name</en>
				<nl>Achternaam</nl>
			</Name>
			<Description>
54
55
				<en>Your family name, as registered by LinkedIn</en>
				<nl>Uw achternaam, zoals geregistreerd bij LinkedIn</nl>
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
56
57
58
59
60
61
62
63
			</Description>
		</Attribute>
		<Attribute id="email">
			<Name>
				<en>Email address</en>
				<nl>E-mailadres</nl>
			</Name>
			<Description>
64
65
				<en>Your email address, as registered by LinkedIn</en>
				<nl>Uw e-mailadres, zoals geregistreerd bij LinkedIn</nl>
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
66
67
			</Description>
		</Attribute>
68
		<Attribute id="profileurl" optional="true">
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
69
70
			<Name>
				<en>Profile</en>
71
				<nl>Profiel</nl>
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
72
73
74
75
76
77
78
			</Name>
			<Description>
				<en>URL to your LinkedIn profile</en>
				<nl>URL naar uw LinkedIn-profiel</nl>
			</Description>
		</Attribute>
	</Attributes>
79
</IssueSpecification>