description.xml 1.67 KB
Newer Older
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
<IssueSpecification version="4">
	<Name>
		<en>Twitter</en>
		<nl>Twitter</nl>
	</Name>
	<ShortName>
		<en>Twitter</en>
		<nl>Twitter</nl>
	</ShortName>
	<SchemeManager>pbdf</SchemeManager>
	<IssuerID>pbdf</IssuerID>
	<CredentialID>twitter</CredentialID>
	<Description>
14
15
		<en>Twitter attributes from your Twitter account</en>
		<nl>Twitter attributen uit uw Twitter account</nl>
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
16
17
	</Description>
	<ShouldBeSingleton>false</ShouldBeSingleton>
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
18
	<IssueURL>
19
20
		<en>https://privacybydesign.foundation/issuance/social/twitter/</en>
		<nl>https://privacybydesign.foundation/uitgifte/social/twitter/</nl>
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
21
	</IssueURL>
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
22
23
24
25
26
27
28
29

	<Attributes>
		<Attribute id="username">
			<Name>
				<en>Username</en>
				<nl>Gebruikersnaam</nl>
			</Name>
			<Description>
30
31
				<en>Your username at Twitter, as registered by Twitter</en>
				<nl>Uw gebruikersnaam bij Twitter, zoals geregistreerd bij Twitter</nl>
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
32
33
34
35
36
37
38
39
			</Description>
		</Attribute>
		<Attribute id="fullname">
			<Name>
				<en>Full name</en>
				<nl>Volledige naam</nl>
			</Name>
			<Description>
40
41
				<en>Your full name, as registered by Twitter</en>
				<nl>Uw volledige naam, zoals geregistreerd bij Twitter</nl>
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
42
43
44
45
46
47
48
49
			</Description>
		</Attribute>
		<Attribute id="email">
			<Name>
				<en>Email address</en>
				<nl>E-mailadres</nl>
			</Name>
			<Description>
50
51
				<en>Your email address, as registered by Twitter</en>
				<nl>Uw e-mailadres, zoals geregistreerd bij Twitter</nl>
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
52
53
54
55
56
			</Description>
		</Attribute>
		<Attribute id="profileurl">
			<Name>
				<en>Profile</en>
57
				<nl>Profiel</nl>
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
58
59
60
61
62
63
64
65
			</Name>
			<Description>
				<en>URL to your Twitter profile</en>
				<nl>URL naar uw Twitter-profiel</nl>
			</Description>
		</Attribute>
	</Attributes>
</IssueSpecification>