description.xml 1.58 KB
Newer Older
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
<IssueSpecification version="4">
	<Name>
		<en>LinkedIn</en>
		<nl>LinkedIn</nl>
	</Name>
	<ShortName>
		<en>LinkedIn</en>
		<nl>LinkedIn</nl>
	</ShortName>
	<SchemeManager>pbdf</SchemeManager>
	<IssuerID>pbdf</IssuerID>
	<CredentialID>linkedin</CredentialID>
	<Description>
		<en>LinkedIn attributes from your LinkedIn account.</en>
		<nl>LinkedIn attributen uit uw LinkedIn account.</nl>
	</Description>
	<ShouldBeSingleton>false</ShouldBeSingleton>

	<Attributes>
		<Attribute id="fullname">
			<Name>
				<en>Full name</en>
				<nl>Volledige naam</nl>
			</Name>
			<Description>
				<en>Your full name</en>
				<nl>Uw volledige naam</nl>
			</Description>
		</Attribute>
		<Attribute id="firstname">
			<Name>
				<en>First name</en>
				<nl>Voornaam</nl>
			</Name>
			<Description>
				<en>Your first name</en>
				<nl>Uw voornaam</nl>
			</Description>
		</Attribute>
		<Attribute id="familyname">
			<Name>
				<en>Family name</en>
				<nl>Achternaam</nl>
			</Name>
			<Description>
				<en>Your family name</en>
				<nl>Uw achternaam</nl>
			</Description>
		</Attribute>
		<Attribute id="email">
			<Name>
				<en>Email address</en>
				<nl>E-mailadres</nl>
			</Name>
			<Description>
				<en>Your email address as registered by LinkedIn</en>
				<nl>Uw e-mailadres zoals geregistreerd bij LinkedIn</nl>
			</Description>
		</Attribute>
		<Attribute id="profileurl">
			<Name>
				<en>Profile</en>
				<nl>Profile</nl>
			</Name>
			<Description>
				<en>URL to your LinkedIn profile</en>
				<nl>URL naar uw LinkedIn-profiel</nl>
			</Description>
		</Attribute>
	</Attributes>
</IssueSpecification>