Unverified Commit 5f8e9ddf authored by Tomas's avatar Tomas Committed by GitHub
Browse files

Irmamobile update new colours for start and end (#25)* Update category and remove empty line

* Order of display attributes changed

Remove empty line and added displayIndex

* Added order to display woonplaats before gemeente

* Update Colors and list

* Update colors and list

* New logo

* House for Home address

* New sexe neutral logo PersonalData

* Update colour card

* Update cardname and colour

* Update card colours

* Update card colour

* Update card colour

* Update card colours

* Update fontcolour

* Update fontcolour

* Update fontcolour

* Update fontcolour

* Update fontcolour

* Update fontcolour

* Update colours

* Update card colours

* Update card colour

* Update card colour

* Update card colour

* Update card colour

* Update card colour

* Update card colour

* Update card colour

* Update card colour

* Update card colour

Co-authored-by: Mike Alders's avatarMike Alders <mike.alders@informaat.nl>
parent 9fe5d681
......@@ -15,6 +15,10 @@
<nl>Uw Burgerservicenummer (BSN), afkomstig uit de Nederlandse Basisregistratie Persoonsgegevens, fysiek geverifieerd</nl>
</Description>
<ShouldBeSingleton>true</ShouldBeSingleton>
<ForegroundColor>#ffffff</ForegroundColor>
<BackgroundGradientStart>#0E4B8F</BackgroundGradientStart>
<BackgroundGradientEnd>#023269</BackgroundGradientEnd>
<Attributes>
<Attribute id="bsn" displayIndex="0">
......
......@@ -15,7 +15,11 @@
<nl>Test BSN vanuit de zorg</nl>
</Description>
<ShouldBeSingleton>true</ShouldBeSingleton>
<ForegroundColor>#ffffff</ForegroundColor>
<BackgroundGradientStart>#0E4B8F</BackgroundGradientStart>
<BackgroundGradientEnd>#023269</BackgroundGradientEnd>
<Attributes>
<Attribute id="bsn" displayIndex="0">
<Name>
......
......@@ -19,6 +19,10 @@
<en>https://gebiedonline.nl/irma-uitleg</en>
<nl>https://gebiedonline.nl/irma-uitleg</nl>
</IssueURL>
<ForegroundColor>#C81619</ForegroundColor>
<BackgroundGradientStart>#EBEBEB</BackgroundGradientStart>
<BackgroundGradientEnd>#FFFFFF</BackgroundGradientEnd>
<Attributes>
<Attribute id="zipcode">
......
......@@ -20,6 +20,10 @@
<nl>https://gebiedonline.nl/irma-uitleg</nl>
</IssueURL>
<ForegroundColor>#C81619</ForegroundColor>
<BackgroundGradientStart>#EBEBEB</BackgroundGradientStart>
<BackgroundGradientEnd>#FFFFFF</BackgroundGradientEnd>
<Attributes>
<Attribute id="logincode">
......
......@@ -19,6 +19,10 @@
<nl>https://gebiedonline.nl/irma-uitleg</nl>
</IssueURL>
<ForegroundColor>#C81619</ForegroundColor>
<BackgroundGradientStart>#EBEBEB</BackgroundGradientStart>
<BackgroundGradientEnd>#FFFFFF</BackgroundGradientEnd>
<Attributes>
<Attribute id="zipcode">
<Name>
......
<IssueSpecification version="4">
<Name>
<en>Address</en>
<nl>Adres</nl>
<en>Home address</en>
<nl>Woonadres</nl>
</Name>
<ShortName>
<en>Address</en>
<nl>Adres</nl>
<nl>Woonadres</nl>
</ShortName>
<SchemeManager>pbdf</SchemeManager>
<IssuerID>gemeente</IssuerID>
......@@ -21,11 +21,12 @@
<ShouldBeSingleton>true</ShouldBeSingleton>
<ForegroundColor>#ffffff</ForegroundColor>
<BackgroundColor>#01689b</BackgroundColor>
<BackgroundGradientStart>#014483</BackgroundGradientStart>
<BackgroundGradientEnd>#2574A6</BackgroundGradientEnd>
<IsInCredentialStore>true</IsInCredentialStore>
<Category>
<en></en>
<nl>Woonadres</nl>
<nl>Persoonsgegevens</nl>
</Category>
<FAQIntro>
<en></en>
......@@ -37,14 +38,14 @@
</FAQPurpose>
<FAQContent>
<en></en>
<nl>Je haalt de volgende gegevens op:\n\n• straat\n• huisnummer\n• postcode\n• woonplaats\n• gemeente</nl>
<nl>Je haalt de volgende gegevens op:\n• straat\n• huisnummer\n• postcode\n• woonplaats\n• gemeente</nl>
</FAQContent>
<FAQHowto>
<en></en>
<nl>Doorloop de volgende stappen:\n\n1. Voer je pincode in in de DigiD Proef-app.\n2. Kies in de DigiD Proef-app voor 'Gegevens delen' en kies voor 'IRMA'.\n3. Bevestig het overzetten van je gegevens naar je IRMA-app.\n4. Je wordt teruggestuurd naar de IRMA-app.\n\nJe ontvangt twee kaartjes:\n\n• een kaartje met je woonadres\n• een een kaartje met je persoonsgegevens</nl>
<nl>Doorloop de volgende stappen:\n1. Voer je pincode in in de DigiD Proef-app.\n2. Kies in de DigiD Proef-app voor 'Gegevens delen' en kies voor 'IRMA'.\n3. Bevestig het overzetten van je gegevens naar je IRMA-app.\n4. Je wordt teruggestuurd naar de IRMA-app.\n\nJe ontvangt twee kaartjes:\n• een kaartje met je woonadres\n• een een kaartje met je persoonsgegevens</nl>
</FAQHowto>
<Attributes>
<Attribute id="street">
<Attribute id="street" displayIndex="1">
<Name>
<en>Street</en>
<nl>Straat</nl>
......@@ -54,7 +55,7 @@
<nl>Uw straat</nl>
</Description>
</Attribute>
<Attribute id="houseNumber" optional="true">
<Attribute id="houseNumber" optional="true" displayIndex="2">
<Name>
<en>House number</en>
<nl>Huisnummer</nl>
......@@ -64,7 +65,7 @@
<nl>Uw huisnummer, letter en/of toevoeging</nl>
</Description>
</Attribute>
<Attribute id="zipcode">
<Attribute id="zipcode" displayIndex="3">
<Name>
<en>Zip code</en>
<nl>Postcode</nl>
......@@ -74,7 +75,7 @@
<nl>Uw postcode</nl>
</Description>
</Attribute>
<Attribute id="municipality">
<Attribute id="municipality" displayIndex="5">
<Name>
<en>Municipality</en>
<nl>Gemeente</nl>
......@@ -84,7 +85,7 @@
<nl>Uw gemeente</nl>
</Description>
</Attribute>
<Attribute id="city">
<Attribute id="city" displayIndex="4">
<Name>
<en>City</en>
<nl>Woonplaats</nl>
......
File suppressed by a .gitattributes entry or the file's encoding is unsupported.
......@@ -21,7 +21,8 @@
<ShouldBeSingleton>true</ShouldBeSingleton>
<ForegroundColor>#ffffff</ForegroundColor>
<BackgroundColor>#01689b</BackgroundColor>
<BackgroundGradientStart>#014483</BackgroundGradientStart>
<BackgroundGradientEnd>#2574A6</BackgroundGradientEnd>
<IsInCredentialStore>true</IsInCredentialStore>
<Category>
<en></en>
......@@ -37,15 +38,15 @@
</FAQPurpose>
<FAQContent>
<en></en>
<nl>Je haalt de volgende gegevens op:\n\n• volledige naam\n• voorletters\n• voornamen\n• achternaam\n• geslachtsnaam\n• geslacht\n• geboortedatum\n• leeftijd (ouder dan 12, 16, 18, 21 of 65)\n• nationaliteit\n• geboorteland\n• burgerservicenummer (BSN)</nl>
<nl>Je haalt de volgende gegevens op:\n• volledige naam\n• voorletters\n• voornamen\n• achternaam\n• geslachtsnaam\n• geslacht\n• geboortedatum\n• leeftijd (ouder dan 12, 16, 18, 21 of 65)\n• nationaliteit\n• geboorteland\n• burgerservicenummer (BSN)</nl>
</FAQContent>
<FAQHowto>
<en></en>
<nl>Doorloop de volgende stappen:\n\n1. Voer je pincode in in de DigiD Proef-app.\n2. Kies in de DigiD Proef-app voor 'Gegevens delen' en kies voor 'IRMA'.\n3. Bevestig het overzetten van je gegevens naar je IRMA-app.\n4. Je wordt teruggestuurd naar de IRMA-app\n\nJe ontvangt twee kaartjes:\n\n• een kaartje met je persoonsgegevens\n• een een kaartje met je woonadres</nl>
<nl>Doorloop de volgende stappen:\n1. Voer je pincode in in de DigiD Proef-app.\n2. Kies in de DigiD Proef-app voor 'Gegevens delen' en kies voor 'IRMA'.\n3. Bevestig het overzetten van je gegevens naar je IRMA-app.\n4. Je wordt teruggestuurd naar de IRMA-app\n\nJe ontvangt twee kaartjes:\n• een kaartje met je persoonsgegevens\n• een een kaartje met je woonadres</nl>
</FAQHowto>
<Attributes>
<Attribute id="initials">
<Attribute id="initials" displayIndex="2">
<Name>
<en>Initials</en>
<nl>Voorletters</nl>
......@@ -55,7 +56,7 @@
<nl>Uw voorletters, een afkorting van uw voornamen</nl>
</Description>
</Attribute>
<Attribute id="firstnames">
<Attribute id="firstnames" displayIndex="3">
<Name>
<en>First names</en>
<nl>Voornamen</nl>
......@@ -65,7 +66,7 @@
<nl>Uw voornamen</nl>
</Description>
</Attribute>
<Attribute id="prefix">
<Attribute id="prefix" displayIndex="4">
<Name>
<en>Prefix</en>
<nl>Voorvoegsel</nl>
......@@ -75,7 +76,7 @@
<nl>Voorvoegsel van uw achternaam</nl>
</Description>
</Attribute>
<Attribute id="familyname">
<Attribute id="familyname" displayIndex="6">
<Name>
<en>Family name</en>
<nl>Geslachtsnaam</nl>
......@@ -85,7 +86,7 @@
<nl>Uw achternaam, zoals aan u toegekend bij uw geboorte</nl>
</Description>
</Attribute>
<Attribute id="fullname" optional="true">
<Attribute id="fullname" optional="true" displayIndex="1">
<Name>
<en>Full name</en>
<nl>Volledige naam</nl>
......@@ -95,7 +96,7 @@
<nl>Uw volledige naam</nl>
</Description>
</Attribute>
<Attribute id="gender">
<Attribute id="gender" displayIndex="7">
<Name>
<en>Gender</en>
<nl>Geslacht</nl>
......@@ -105,7 +106,7 @@
<nl>Uw geslacht</nl>
</Description>
</Attribute>
<Attribute id="nationality" optional="true">
<Attribute id="nationality" optional="true" displayIndex="14">
<Name>
<en>Dutch nationality</en>
<nl>Nederlandse nationaliteit</nl>
......@@ -115,7 +116,7 @@
<nl>Of u de Nederlandse nationaliteit bezit</nl>
</Description>
</Attribute>
<Attribute id="surname">
<Attribute id="surname" displayIndex="5">
<Name>
<en>Surname</en>
<nl>Achternaam</nl>
......@@ -125,7 +126,7 @@
<nl>Uw volledige achternaam: uw geslachtsnaam of (een combinatie met) die van uw partner</nl>
</Description>
</Attribute>
<Attribute id="dateofbirth">
<Attribute id="dateofbirth" displayIndex="8">
<Name>
<en>Date of birth</en>
<nl>Geboortedatum</nl>
......@@ -135,7 +136,7 @@
<nl>Uw geboortedatum</nl>
</Description>
</Attribute>
<Attribute id="cityofbirth">
<Attribute id="cityofbirth" displayIndex="15">
<Name>
<en>City of birth</en>
<nl>Geboorteplaats</nl>
......@@ -145,7 +146,7 @@
<nl>Uw geboorteplaats</nl>
</Description>
</Attribute>
<Attribute id="countryofbirth">
<Attribute id="countryofbirth" displayIndex="16">
<Name>
<en>Country of birth</en>
<nl>Geboorteland</nl>
......@@ -155,7 +156,7 @@
<nl>Uw geboorteland</nl>
</Description>
</Attribute>
<Attribute id="over12">
<Attribute id="over12" displayIndex="9">
<Name>
<en>Over 12</en>
<nl>Ouder dan 12</nl>
......@@ -165,7 +166,7 @@
<nl>Of u ouder dan 12 bent</nl>
</Description>
</Attribute>
<Attribute id="over16">
<Attribute id="over16" displayIndex="10">
<Name>
<en>Over 16</en>
<nl>Ouder dan 16</nl>
......@@ -175,7 +176,7 @@
<nl>Of u ouder dan 16 bent</nl>
</Description>
</Attribute>
<Attribute id="over18">
<Attribute id="over18" displayIndex="11">
<Name>
<en>Over 18</en>
<nl>Ouder dan 18</nl>
......@@ -185,7 +186,7 @@
<nl>Of u ouder dan 18 bent</nl>
</Description>
</Attribute>
<Attribute id="over21">
<Attribute id="over21" displayIndex="12">
<Name>
<en>Over 21</en>
<nl>Ouder dan 21</nl>
......@@ -195,7 +196,7 @@
<nl>Of u ouder dan 21 bent</nl>
</Description>
</Attribute>
<Attribute id="over65">
<Attribute id="over65" displayIndex="13">
<Name>
<en>Over 65</en>
<nl>Ouder dan 65</nl>
......@@ -205,7 +206,7 @@
<nl>Of u ouder dan 65 bent</nl>
</Description>
</Attribute>
<Attribute id="bsn">
<Attribute id="bsn"displayIndex="17">
<Name>
<en>BSN</en>
<nl>BSN</nl>
......@@ -215,7 +216,7 @@
<nl>Uw Burgerservicenummer (BSN)</nl>
</Description>
</Attribute>
<Attribute id="digidlevel">
<Attribute id="digidlevel" displayIndex="18">
<Name>
<en>DigiD assurance level</en>
<nl>DigiD betrouwbaarheidsniveau</nl>
......
File suppressed by a .gitattributes entry or the file's encoding is unsupported.
......@@ -19,6 +19,10 @@
<nl>https://platform.ivido.nl/auth/irma/refresh_attribute.php</nl>
</IssueURL>
<ShouldBeSingleton>true</ShouldBeSingleton>
<ForegroundColor>#C81619</ForegroundColor>
<BackgroundGradientStart>#5C12FF</BackgroundGradientStart>
<BackgroundGradientEnd>#430AC1</BackgroundGradientEnd>
<Attributes>
<Attribute id="identifier">
......
......@@ -19,8 +19,10 @@
<nl>https://irma-agb.nuts.nl/</nl>
</IssueURL>
<ForegroundColor>#ffffff</ForegroundColor>
<BackgroundColor>#4b2a24</BackgroundColor>
<ForegroundColor>#15222E</ForegroundColor>
<BackgroundGradientStart>#014483</BackgroundGradientStart>
<BackgroundGradientEnd>#2574A6</BackgroundGradientEnd>
<IsInCredentialStore>true</IsInCredentialStore>
<Category>
<en></en>
......@@ -40,7 +42,7 @@
</FAQContent>
<FAQHowto>
<en></en>
<nl>Doorloop de volgende stappen:\n\n1. Geef je initialen, achternaam en geboortedatum vrij aan NUTS.\n2. Vul je AGB-code in.\n3. Bevestig het overzetten van je AGB-code naar je IRMA-app.\n\nJe ontvangt een kaartje met je AGB-code.
<nl>Doorloop de volgende stappen:\n1. Geef je initialen, achternaam en geboortedatum vrij aan NUTS.\n2. Vul je AGB-code in.\n3. Bevestig het overzetten van je AGB-code naar je IRMA-app.\n\nJe ontvangt een kaartje met je AGB-code.
</nl>
</FAQHowto>
......
......@@ -20,8 +20,9 @@
<nl>https://privacybydesign.foundation/uitgifte/email/</nl>
</IssueURL>
<ForegroundColor>#ffffff</ForegroundColor>
<BackgroundColor>#2bc194</BackgroundColor>
<ForegroundColor>#15222E</ForegroundColor>
<BackgroundGradientStart>#3BB992</BackgroundGradientStart>
<BackgroundGradientEnd>#6CE6C1</BackgroundGradientEnd>
<IsInCredentialStore>true</IsInCredentialStore>
<Category>
<en></en>
......@@ -41,7 +42,7 @@
</FAQContent>
<FAQHowto>
<en></en>
<nl>Je haalt de volgende gegevens op:\n\n1. Vul je e-mailadres in.\n 2. Open je e-mailprogramma en ga naar 'inkomende berichten'.\n 3. Open de link in het e-mailbericht van Stichting Privacy by Design.\n 4. Je wordt teruggestuurd naar de IRMA-app.\n\nLet op:\nAls je de e-mail op een computer opent, krijg je een QR-code te zien.\nDoorloop dan de volgende stappen:\n\n1. Open de link in het e-mailbericht van Stichting Privacy by Design.2. Start de QR-scanner in de IRMA-app.\n3. Scan de QR-code die op het scherm van je computer staat.</nl>
<nl>Je haalt de volgende gegevens op:\n1. Vul je e-mailadres in.\n 2. Open je e-mailprogramma en ga naar 'inkomende berichten'.\n 3. Open de link in het e-mailbericht van Stichting Privacy by Design.\n 4. Je wordt teruggestuurd naar de IRMA-app.\n\nLet op:\nAls je de e-mail op een computer opent, krijg je een QR-code te zien.\nDoorloop dan de volgende stappen:\n1. Open de link in het e-mailbericht van Stichting Privacy by Design.2. Start de QR-scanner in de IRMA-app.\n3. Scan de QR-code die op het scherm van je computer staat.</nl>
</FAQHowto>
<Attributes>
......
......@@ -21,7 +21,8 @@
</IssueURL>
<ForegroundColor>#ffffff</ForegroundColor>
<BackgroundColor>#4267B2</BackgroundColor>
<BackgroundGradientStart>#4267B2</BackgroundGradientStart>
<BackgroundGradientEnd>#19397B</BackgroundGradientEnd>
<Attributes>
<Attribute id="fullname">
......
<IssueSpecification version="4">
<Name>
<en>iDEAL</en>
<nl>iDEAL</nl>
<en>Bankrekening</en>
<nl>Bank account</nl>
</Name>
<ShortName>
<en>iDEAL</en>
......@@ -20,7 +20,9 @@
</IssueURL>
<ForegroundColor>#ffffff</ForegroundColor>
<BackgroundColor>#d50372</BackgroundColor>
<BackgroundGradientStart>#053F58</BackgroundGradientStart>
<BackgroundGradientEnd>#165B78</BackgroundGradientEnd>
<IsInCredentialStore>true</IsInCredentialStore>
<Category>
<en></en>
......@@ -36,11 +38,11 @@
</FAQPurpose>
<FAQContent>
<en></en>
<nl>Je haalt de volgende gegevens op:\n\n• BIC-code\n• rekeninghouder\n• IBAN\</nl>
<nl>Je haalt de volgende gegevens op:\n• BIC-code\n• rekeninghouder\n• IBAN</nl>
</FAQContent>
<FAQHowto>
<en></en>
<nl>Doorloop de volgende stappen:\n\n1. Kies je bank.\n2. Betaal € 0,50 via een iDeal-betaling.\n3. Log in op de bankieren app van jouw bank.\n4. Bevestig het overzetten van je rekeninggegevens naar IRMA.\n5. Je wordt teruggestuurd naar de IRMA-app.\n\nJe ontvangt voor elk rekeningnummer een apart kaartje.</nl>
<nl>Doorloop de volgende stappen:\n1. Kies je bank.\n2. Betaal € 0,50 via een iDeal-betaling.\n3. Log in op de bankieren app van jouw bank.\n4. Bevestig het overzetten van je rekeninggegevens naar IRMA.\n5. Je wordt teruggestuurd naar de IRMA-app.\n\nJe ontvangt voor elk rekeningnummer een apart kaartje.</nl>
</FAQHowto>
<Attributes>
......
......@@ -21,7 +21,8 @@
</IssueURL>
<ForegroundColor>#15222E</ForegroundColor>
<BackgroundColor>#00b0ef</BackgroundColor>
<BackgroundGradientStart>#00B1E5</BackgroundGradientStart>
<BackgroundGradientEnd>#9DDCE5</BackgroundGradientEnd>
<IsInCredentialStore>true</IsInCredentialStore>
<Category>
<en></en>
......@@ -37,11 +38,11 @@
</FAQPurpose>
<FAQContent>
<en></en>
<nl>Je haalt de volgende gegevens op:\n\n• initialen\n• achternaam\n• geslacht\n• geboortedatum\n• leeftijd (ouder dan 12, 16, 18, 21 of 65)\n• adres\n• postcode\n• plaats</nl>
<nl>Je haalt de volgende gegevens op:\n• initialen\n• achternaam\n• geslacht\n• geboortedatum\n• leeftijd (ouder dan 12, 16, 18, 21 of 65)\n• adres\n• postcode\n• plaats</nl>
</FAQContent>
<FAQHowto>
<en></en>
<nl>Doorloop de volgende stappen:\n\n1. Kies je bank. \n2. Log in op de bankieren-app van jouw bank.\n3. Je ziet de gegevens die je van jouw bank naar je IRMA-app overzet.\n4. Bevestig het overzetten van je gegevens naar je IRMA-app.\n\nJe ontvangt een kaartje met je persoonsgegevens uit iDIN.</nl>
<nl>Doorloop de volgende stappen:\n1. Kies je bank. \n2. Log in op de bankieren-app van jouw bank.\n3. Je ziet de gegevens die je van jouw bank naar je IRMA-app overzet.\n4. Bevestig het overzetten van je gegevens naar je IRMA-app.\n\nJe ontvangt een kaartje met je persoonsgegevens uit iDIN.</nl>
</FAQHowto>
<Attributes>
......
......@@ -19,6 +19,10 @@
<en>https://privacybydesign.foundation/demo-en/irmaTube/</en>
<nl>https://privacybydesign.foundation/demo/irmaTube/</nl>
</IssueURL>
<ForegroundColor>#15222E</ForegroundColor>
<BackgroundGradientStart>#FFB54C</BackgroundGradientStart>
<BackgroundGradientEnd>#FFE8CD</BackgroundGradientEnd>
<Attributes>
<Attribute id="type">
......
......@@ -20,6 +20,10 @@
<nl>https://privacybydesign.foundation/uitgifte/social/linkedin/</nl>
</IssueURL>
<ForegroundColor>#15222E</ForegroundColor>
<BackgroundGradientStart>#0277B5</BackgroundGradientStart>
<BackgroundGradientEnd>#196E9F</BackgroundGradientEnd>
<Attributes>
<Attribute id="fullname" optional="true">
<Name>
......
<IssueSpecification version="4">
<Name>
<en>MyIRMA</en>
<nl>MijnIRMA</nl>
<nl>IRMA</nl>
</Name>
<ShortName>
<en>MyIRMA</en>
......@@ -17,8 +17,9 @@
<ShouldBeSingleton>true</ShouldBeSingleton>
<DisallowDelete>true</DisallowDelete>
<ForegroundColor>#15222e</ForegroundColor>
<BackgroundColor>#ffbb58</BackgroundColor>
<ForegroundColor>#15222E</ForegroundColor>
<BackgroundGradientStart>#FFB54C</BackgroundGradientStart>
<BackgroundGradientEnd>#FFE8CD</BackgroundGradientEnd>
<Attributes>
<Attribute id="email">
......
......@@ -20,9 +20,9 @@
<nl>https://privacybydesign.foundation/uitgifte/telefoonnummer/</nl>
</IssueURL>
<ForegroundColor>#ffffff</ForegroundColor>
<BackgroundColor>#d44454</BackgroundColor>
<ForegroundColor>#15222E</ForegroundColor>
<BackgroundGradientStart>#3BB992</BackgroundGradientStart>
<BackgroundGradientEnd>#6CE6C1</BackgroundGradientEnd>
<IsInCredentialStore>true</IsInCredentialStore>
<Category>
<en></en>
......@@ -42,7 +42,7 @@
</FAQContent>
<FAQHowto>
<en></en>
<nl>Doorloop de volgende stappen:\n\n1. Vul je telefoonnummer in.\n2. Open het SMS-bericht afkomstig van 06-51953392.\n3. Kies de link in het SMS bericht.\n4. Je wordt teruggestuurd naar de IRMA-app.\n\nJe ontvangt voor elk telefoonnummer een apart kaartje.</nl>
<nl>Doorloop de volgende stappen:\n1. Vul je telefoonnummer in.\n2. Open het SMS-bericht afkomstig van 06-51953392.\n3. Kies de link in het SMS bericht.\n4. Je wordt teruggestuurd naar de IRMA-app.\n\nJe ontvangt voor elk telefoonnummer een apart kaartje.</nl>
</FAQHowto>
<Attributes>
......
......@@ -20,10 +20,10 @@
<nl>https://privacybydesign.foundation/uitgifte/surfnet/surfnet/</nl>
</IssueURL>
<BackgroundColor>#ffc000</BackgroundColor>
<ForegroundColor>#15222E</ForegroundColor>
<BackgroundGradientStart>#EBEBEB</BackgroundGradientStart>
<BackgroundGradientEnd>#FFFFFF</BackgroundGradientEnd>
<IsInCredentialStore>true</IsInCredentialStore>
<ForegroundColor>#ffffff</ForegroundColor>
<BackgroundColor>#00000</BackgroundColor>
<Category>
<en></en>
<nl>Onderwijs</nl>
......@@ -38,11 +38,11 @@
</FAQPurpose>
<FAQContent>
<en></en>
<nl>Je haalt de volgende gegevens op:\n\n• voornaam\n• achternaam\n• e-mailadres\n• instelling\n• medewerker/student\n• lokaal registratienummer</nl>
<nl>Je haalt de volgende gegevens op:\n• voornaam\n• achternaam\n• e-mailadres\n• instelling\n• medewerker/student\n• lokaal registratienummer</nl>
</FAQContent>
<FAQHowto>
<en></en>
<nl>Doorloop de volgende stappen:\n\n1. Kies je onderwijsinstelling.\n2. Log in op website van de onderwijsinstelling.\n3. Kies voor het overzetten van je gegevens naar IRMA.\n4. Bevestig het overzetten van je gegevens naar je IRMA-app.\n\nJe ontvangt een kaartje met je SURFnet-gegevens.</nl>
<nl>Doorloop de volgende stappen:\n1. Kies je onderwijsinstelling.\n2. Log in op website van de onderwijsinstelling.\n3. Kies voor het overzetten van je gegevens naar IRMA.\n4. Bevestig het overzetten van je gegevens naar je IRMA-app.\n\nJe ontvangt een kaartje met je SURFnet-gegevens.</nl>
</FAQHowto>
<Attributes>
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment