Unverified Commit 5f8e9ddf authored by Tomas's avatar Tomas Committed by GitHub
Browse files

Irmamobile update new colours for start and end (#25)* Update category and remove empty line

* Order of display attributes changed

Remove empty line and added displayIndex

* Added order to display woonplaats before gemeente

* Update Colors and list

* Update colors and list

* New logo

* House for Home address

* New sexe neutral logo PersonalData

* Update colour card

* Update cardname and colour

* Update card colours

* Update card colour

* Update card colour

* Update card colours

* Update fontcolour

* Update fontcolour

* Update fontcolour

* Update fontcolour

* Update fontcolour

* Update fontcolour

* Update colours

* Update card colours

* Update card colour

* Update card colour

* Update card colour

* Update card colour

* Update card colour

* Update card colour

* Update card colour

* Update card colour

* Update card colour
Co-authored-by: Mike Alders's avatarMike Alders <mike.alders@informaat.nl>
parent 9fe5d681
...@@ -16,6 +16,10 @@ ...@@ -16,6 +16,10 @@
</Description> </Description>
<ShouldBeSingleton>true</ShouldBeSingleton> <ShouldBeSingleton>true</ShouldBeSingleton>
<ForegroundColor>#ffffff</ForegroundColor>
<BackgroundGradientStart>#0E4B8F</BackgroundGradientStart>
<BackgroundGradientEnd>#023269</BackgroundGradientEnd>
<Attributes> <Attributes>
<Attribute id="bsn" displayIndex="0"> <Attribute id="bsn" displayIndex="0">
<Name> <Name>
......
...@@ -16,6 +16,10 @@ ...@@ -16,6 +16,10 @@
</Description> </Description>
<ShouldBeSingleton>true</ShouldBeSingleton> <ShouldBeSingleton>true</ShouldBeSingleton>
<ForegroundColor>#ffffff</ForegroundColor>
<BackgroundGradientStart>#0E4B8F</BackgroundGradientStart>
<BackgroundGradientEnd>#023269</BackgroundGradientEnd>
<Attributes> <Attributes>
<Attribute id="bsn" displayIndex="0"> <Attribute id="bsn" displayIndex="0">
<Name> <Name>
......
...@@ -20,6 +20,10 @@ ...@@ -20,6 +20,10 @@
<nl>https://gebiedonline.nl/irma-uitleg</nl> <nl>https://gebiedonline.nl/irma-uitleg</nl>
</IssueURL> </IssueURL>
<ForegroundColor>#C81619</ForegroundColor>
<BackgroundGradientStart>#EBEBEB</BackgroundGradientStart>
<BackgroundGradientEnd>#FFFFFF</BackgroundGradientEnd>
<Attributes> <Attributes>
<Attribute id="zipcode"> <Attribute id="zipcode">
<Name> <Name>
......
...@@ -20,6 +20,10 @@ ...@@ -20,6 +20,10 @@
<nl>https://gebiedonline.nl/irma-uitleg</nl> <nl>https://gebiedonline.nl/irma-uitleg</nl>
</IssueURL> </IssueURL>
<ForegroundColor>#C81619</ForegroundColor>
<BackgroundGradientStart>#EBEBEB</BackgroundGradientStart>
<BackgroundGradientEnd>#FFFFFF</BackgroundGradientEnd>
<Attributes> <Attributes>
<Attribute id="logincode"> <Attribute id="logincode">
......
...@@ -19,6 +19,10 @@ ...@@ -19,6 +19,10 @@
<nl>https://gebiedonline.nl/irma-uitleg</nl> <nl>https://gebiedonline.nl/irma-uitleg</nl>
</IssueURL> </IssueURL>
<ForegroundColor>#C81619</ForegroundColor>
<BackgroundGradientStart>#EBEBEB</BackgroundGradientStart>
<BackgroundGradientEnd>#FFFFFF</BackgroundGradientEnd>
<Attributes> <Attributes>
<Attribute id="zipcode"> <Attribute id="zipcode">
<Name> <Name>
......
<IssueSpecification version="4"> <IssueSpecification version="4">
<Name> <Name>
<en>Address</en> <en>Home address</en>
<nl>Adres</nl> <nl>Woonadres</nl>
</Name> </Name>
<ShortName> <ShortName>
<en>Address</en> <en>Address</en>
<nl>Adres</nl> <nl>Woonadres</nl>
</ShortName> </ShortName>
<SchemeManager>pbdf</SchemeManager> <SchemeManager>pbdf</SchemeManager>
<IssuerID>gemeente</IssuerID> <IssuerID>gemeente</IssuerID>
...@@ -21,11 +21,12 @@ ...@@ -21,11 +21,12 @@
<ShouldBeSingleton>true</ShouldBeSingleton> <ShouldBeSingleton>true</ShouldBeSingleton>
<ForegroundColor>#ffffff</ForegroundColor> <ForegroundColor>#ffffff</ForegroundColor>
<BackgroundColor>#01689b</BackgroundColor> <BackgroundGradientStart>#014483</BackgroundGradientStart>
<BackgroundGradientEnd>#2574A6</BackgroundGradientEnd>
<IsInCredentialStore>true</IsInCredentialStore> <IsInCredentialStore>true</IsInCredentialStore>
<Category> <Category>
<en></en> <en></en>
<nl>Woonadres</nl> <nl>Persoonsgegevens</nl>
</Category> </Category>
<FAQIntro> <FAQIntro>
<en></en> <en></en>
...@@ -37,14 +38,14 @@ ...@@ -37,14 +38,14 @@
</FAQPurpose> </FAQPurpose>
<FAQContent> <FAQContent>
<en></en> <en></en>
<nl>Je haalt de volgende gegevens op:\n\n• straat\n• huisnummer\n• postcode\n• woonplaats\n• gemeente</nl> <nl>Je haalt de volgende gegevens op:\n• straat\n• huisnummer\n• postcode\n• woonplaats\n• gemeente</nl>
</FAQContent> </FAQContent>
<FAQHowto> <FAQHowto>
<en></en> <en></en>
<nl>Doorloop de volgende stappen:\n\n1. Voer je pincode in in de DigiD Proef-app.\n2. Kies in de DigiD Proef-app voor 'Gegevens delen' en kies voor 'IRMA'.\n3. Bevestig het overzetten van je gegevens naar je IRMA-app.\n4. Je wordt teruggestuurd naar de IRMA-app.\n\nJe ontvangt twee kaartjes:\n\n• een kaartje met je woonadres\n• een een kaartje met je persoonsgegevens</nl> <nl>Doorloop de volgende stappen:\n1. Voer je pincode in in de DigiD Proef-app.\n2. Kies in de DigiD Proef-app voor 'Gegevens delen' en kies voor 'IRMA'.\n3. Bevestig het overzetten van je gegevens naar je IRMA-app.\n4. Je wordt teruggestuurd naar de IRMA-app.\n\nJe ontvangt twee kaartjes:\n• een kaartje met je woonadres\n• een een kaartje met je persoonsgegevens</nl>
</FAQHowto> </FAQHowto>
<Attributes> <Attributes>
<Attribute id="street"> <Attribute id="street" displayIndex="1">
<Name> <Name>
<en>Street</en> <en>Street</en>
<nl>Straat</nl> <nl>Straat</nl>
...@@ -54,7 +55,7 @@ ...@@ -54,7 +55,7 @@
<nl>Uw straat</nl> <nl>Uw straat</nl>
</Description> </Description>
</Attribute> </Attribute>
<Attribute id="houseNumber" optional="true"> <Attribute id="houseNumber" optional="true" displayIndex="2">
<Name> <Name>
<en>House number</en> <en>House number</en>
<nl>Huisnummer</nl> <nl>Huisnummer</nl>
...@@ -64,7 +65,7 @@ ...@@ -64,7 +65,7 @@
<nl>Uw huisnummer, letter en/of toevoeging</nl> <nl>Uw huisnummer, letter en/of toevoeging</nl>
</Description> </Description>
</Attribute> </Attribute>
<Attribute id="zipcode"> <Attribute id="zipcode" displayIndex="3">
<Name> <Name>
<en>Zip code</en> <en>Zip code</en>
<nl>Postcode</nl> <nl>Postcode</nl>
...@@ -74,7 +75,7 @@ ...@@ -74,7 +75,7 @@
<nl>Uw postcode</nl> <nl>Uw postcode</nl>
</Description> </Description>
</Attribute> </Attribute>
<Attribute id="municipality"> <Attribute id="municipality" displayIndex="5">
<Name> <Name>
<en>Municipality</en> <en>Municipality</en>
<nl>Gemeente</nl> <nl>Gemeente</nl>
...@@ -84,7 +85,7 @@ ...@@ -84,7 +85,7 @@
<nl>Uw gemeente</nl> <nl>Uw gemeente</nl>
</Description> </Description>
</Attribute> </Attribute>
<Attribute id="city"> <Attribute id="city" displayIndex="4">
<Name> <Name>
<en>City</en> <en>City</en>
<nl>Woonplaats</nl> <nl>Woonplaats</nl>
......
File suppressed by a .gitattributes entry or the file's encoding is unsupported.
...@@ -21,7 +21,8 @@ ...@@ -21,7 +21,8 @@
<ShouldBeSingleton>true</ShouldBeSingleton> <ShouldBeSingleton>true</ShouldBeSingleton>
<ForegroundColor>#ffffff</ForegroundColor> <ForegroundColor>#ffffff</ForegroundColor>
<BackgroundColor>#01689b</BackgroundColor> <BackgroundGradientStart>#014483</BackgroundGradientStart>
<BackgroundGradientEnd>#2574A6</BackgroundGradientEnd>
<IsInCredentialStore>true</IsInCredentialStore> <IsInCredentialStore>true</IsInCredentialStore>
<Category> <Category>
<en></en> <en></en>
...@@ -37,15 +38,15 @@ ...@@ -37,15 +38,15 @@
</FAQPurpose> </FAQPurpose>
<FAQContent> <FAQContent>
<en></en> <en></en>
<nl>Je haalt de volgende gegevens op:\n\n• volledige naam\n• voorletters\n• voornamen\n• achternaam\n• geslachtsnaam\n• geslacht\n• geboortedatum\n• leeftijd (ouder dan 12, 16, 18, 21 of 65)\n• nationaliteit\n• geboorteland\n• burgerservicenummer (BSN)</nl> <nl>Je haalt de volgende gegevens op:\n• volledige naam\n• voorletters\n• voornamen\n• achternaam\n• geslachtsnaam\n• geslacht\n• geboortedatum\n• leeftijd (ouder dan 12, 16, 18, 21 of 65)\n• nationaliteit\n• geboorteland\n• burgerservicenummer (BSN)</nl>
</FAQContent> </FAQContent>
<FAQHowto> <FAQHowto>
<en></en> <en></en>
<nl>Doorloop de volgende stappen:\n\n1. Voer je pincode in in de DigiD Proef-app.\n2. Kies in de DigiD Proef-app voor 'Gegevens delen' en kies voor 'IRMA'.\n3. Bevestig het overzetten van je gegevens naar je IRMA-app.\n4. Je wordt teruggestuurd naar de IRMA-app\n\nJe ontvangt twee kaartjes:\n\n• een kaartje met je persoonsgegevens\n• een een kaartje met je woonadres</nl> <nl>Doorloop de volgende stappen:\n1. Voer je pincode in in de DigiD Proef-app.\n2. Kies in de DigiD Proef-app voor 'Gegevens delen' en kies voor 'IRMA'.\n3. Bevestig het overzetten van je gegevens naar je IRMA-app.\n4. Je wordt teruggestuurd naar de IRMA-app\n\nJe ontvangt twee kaartjes:\n• een kaartje met je persoonsgegevens\n• een een kaartje met je woonadres</nl>
</FAQHowto> </FAQHowto>
<Attributes> <Attributes>
<Attribute id="initials"> <Attribute id="initials" displayIndex="2">
<Name> <Name>
<en>Initials</en> <en>Initials</en>
<nl>Voorletters</nl> <nl>Voorletters</nl>
...@@ -55,7 +56,7 @@ ...@@ -55,7 +56,7 @@
<nl>Uw voorletters, een afkorting van uw voornamen</nl> <nl>Uw voorletters, een afkorting van uw voornamen</nl>
</Description> </Description>
</Attribute> </Attribute>
<Attribute id="firstnames"> <Attribute id="firstnames" displayIndex="3">
<Name> <Name>
<en>First names</en> <en>First names</en>
<nl>Voornamen</nl> <nl>Voornamen</nl>
...@@ -65,7 +66,7 @@ ...@@ -65,7 +66,7 @@
<nl>Uw voornamen</nl> <nl>Uw voornamen</nl>
</Description> </Description>
</Attribute> </Attribute>
<Attribute id="prefix"> <Attribute id="prefix" displayIndex="4">
<Name> <Name>
<en>Prefix</en> <en>Prefix</en>
<nl>Voorvoegsel</nl> <nl>Voorvoegsel</nl>
...@@ -75,7 +76,7 @@ ...@@ -75,7 +76,7 @@
<nl>Voorvoegsel van uw achternaam</nl> <nl>Voorvoegsel van uw achternaam</nl>
</Description> </Description>
</Attribute> </Attribute>
<Attribute id="familyname"> <Attribute id="familyname" displayIndex="6">
<Name> <Name>
<en>Family name</en> <en>Family name</en>
<nl>Geslachtsnaam</nl> <nl>Geslachtsnaam</nl>
...@@ -85,7 +86,7 @@ ...@@ -85,7 +86,7 @@
<nl>Uw achternaam, zoals aan u toegekend bij uw geboorte</nl> <nl>Uw achternaam, zoals aan u toegekend bij uw geboorte</nl>
</Description> </Description>
</Attribute> </Attribute>
<Attribute id="fullname" optional="true"> <Attribute id="fullname" optional="true" displayIndex="1">
<Name> <Name>
<en>Full name</en> <en>Full name</en>
<nl>Volledige naam</nl> <nl>Volledige naam</nl>
...@@ -95,7 +96,7 @@ ...@@ -95,7 +96,7 @@
<nl>Uw volledige naam</nl> <nl>Uw volledige naam</nl>
</Description> </Description>
</Attribute> </Attribute>
<Attribute id="gender"> <Attribute id="gender" displayIndex="7">
<Name> <Name>
<en>Gender</en> <en>Gender</en>
<nl>Geslacht</nl> <nl>Geslacht</nl>
...@@ -105,7 +106,7 @@ ...@@ -105,7 +106,7 @@
<nl>Uw geslacht</nl> <nl>Uw geslacht</nl>
</Description> </Description>
</Attribute> </Attribute>
<Attribute id="nationality" optional="true"> <Attribute id="nationality" optional="true" displayIndex="14">
<Name> <Name>
<en>Dutch nationality</en> <en>Dutch nationality</en>
<nl>Nederlandse nationaliteit</nl> <nl>Nederlandse nationaliteit</nl>
...@@ -115,7 +116,7 @@ ...@@ -115,7 +116,7 @@
<nl>Of u de Nederlandse nationaliteit bezit</nl> <nl>Of u de Nederlandse nationaliteit bezit</nl>
</Description> </Description>
</Attribute> </Attribute>
<Attribute id="surname"> <Attribute id="surname" displayIndex="5">
<Name> <Name>
<en>Surname</en> <en>Surname</en>
<nl>Achternaam</nl> <nl>Achternaam</nl>
...@@ -125,7 +126,7 @@ ...@@ -125,7 +126,7 @@
<nl>Uw volledige achternaam: uw geslachtsnaam of (een combinatie met) die van uw partner</nl> <nl>Uw volledige achternaam: uw geslachtsnaam of (een combinatie met) die van uw partner</nl>
</Description> </Description>
</Attribute> </Attribute>
<Attribute id="dateofbirth"> <Attribute id="dateofbirth" displayIndex="8">
<Name> <Name>
<en>Date of birth</en> <en>Date of birth</en>
<nl>Geboortedatum</nl> <nl>Geboortedatum</nl>
...@@ -135,7 +136,7 @@ ...@@ -135,7 +136,7 @@
<nl>Uw geboortedatum</nl> <nl>Uw geboortedatum</nl>
</Description> </Description>
</Attribute> </Attribute>
<Attribute id="cityofbirth"> <Attribute id="cityofbirth" displayIndex="15">
<Name> <Name>
<en>City of birth</en> <en>City of birth</en>
<nl>Geboorteplaats</nl> <nl>Geboorteplaats</nl>
...@@ -145,7 +146,7 @@ ...@@ -145,7 +146,7 @@
<nl>Uw geboorteplaats</nl> <nl>Uw geboorteplaats</nl>
</Description> </Description>
</Attribute> </Attribute>
<Attribute id="countryofbirth"> <Attribute id="countryofbirth" displayIndex="16">
<Name> <Name>
<en>Country of birth</en> <en>Country of birth</en>
<nl>Geboorteland</nl> <nl>Geboorteland</nl>
...@@ -155,7 +156,7 @@ ...@@ -155,7 +156,7 @@
<nl>Uw geboorteland</nl> <nl>Uw geboorteland</nl>
</Description> </Description>
</Attribute> </Attribute>
<Attribute id="over12"> <Attribute id="over12" displayIndex="9">
<Name> <Name>
<en>Over 12</en> <en>Over 12</en>
<nl>Ouder dan 12</nl> <nl>Ouder dan 12</nl>
...@@ -165,7 +166,7 @@ ...@@ -165,7 +166,7 @@
<nl>Of u ouder dan 12 bent</nl> <nl>Of u ouder dan 12 bent</nl>
</Description> </Description>
</Attribute> </Attribute>
<Attribute id="over16"> <Attribute id="over16" displayIndex="10">
<Name> <Name>
<en>Over 16</en> <en>Over 16</en>
<nl>Ouder dan 16</nl> <nl>Ouder dan 16</nl>
...@@ -175,7 +176,7 @@ ...@@ -175,7 +176,7 @@
<nl>Of u ouder dan 16 bent</nl> <nl>Of u ouder dan 16 bent</nl>
</Description> </Description>
</Attribute> </Attribute>
<Attribute id="over18"> <Attribute id="over18" displayIndex="11">
<Name> <Name>
<en>Over 18</en> <en>Over 18</en>
<nl>Ouder dan 18</nl> <nl>Ouder dan 18</nl>
...@@ -185,7 +186,7 @@ ...@@ -185,7 +186,7 @@
<nl>Of u ouder dan 18 bent</nl> <nl>Of u ouder dan 18 bent</nl>
</Description> </Description>
</Attribute> </Attribute>
<Attribute id="over21"> <Attribute id="over21" displayIndex="12">
<Name> <Name>
<en>Over 21</en> <en>Over 21</en>
<nl>Ouder dan 21</nl> <nl>Ouder dan 21</nl>
...@@ -195,7 +196,7 @@ ...@@ -195,7 +196,7 @@
<nl>Of u ouder dan 21 bent</nl> <nl>Of u ouder dan 21 bent</nl>
</Description> </Description>
</Attribute> </Attribute>
<Attribute id="over65"> <Attribute id="over65" displayIndex="13">
<Name> <Name>
<en>Over 65</en> <en>Over 65</en>
<nl>Ouder dan 65</nl> <nl>Ouder dan 65</nl>
...@@ -205,7 +206,7 @@ ...@@ -205,7 +206,7 @@
<nl>Of u ouder dan 65 bent</nl> <nl>Of u ouder dan 65 bent</nl>
</Description> </Description>
</Attribute> </Attribute>
<Attribute id="bsn"> <Attribute id="bsn"displayIndex="17">
<Name> <Name>
<en>BSN</en> <en>BSN</en>
<nl>BSN</nl> <nl>BSN</nl>
...@@ -215,7 +216,7 @@ ...@@ -215,7 +216,7 @@
<nl>Uw Burgerservicenummer (BSN)</nl> <nl>Uw Burgerservicenummer (BSN)</nl>
</Description> </Description>
</Attribute> </Attribute>
<Attribute id="digidlevel"> <Attribute id="digidlevel" displayIndex="18">
<Name> <Name>
<en>DigiD assurance level</en> <en>DigiD assurance level</en>
<nl>DigiD betrouwbaarheidsniveau</nl> <nl>DigiD betrouwbaarheidsniveau</nl>
......
File suppressed by a .gitattributes entry or the file's encoding is unsupported.
...@@ -20,6 +20,10 @@ ...@@ -20,6 +20,10 @@
</IssueURL> </IssueURL>
<ShouldBeSingleton>true</ShouldBeSingleton> <ShouldBeSingleton>true</ShouldBeSingleton>
<ForegroundColor>#C81619</ForegroundColor>
<BackgroundGradientStart>#5C12FF</BackgroundGradientStart>
<BackgroundGradientEnd>#430AC1</BackgroundGradientEnd>
<Attributes> <Attributes>
<Attribute id="identifier"> <Attribute id="identifier">
<Name> <Name>
......
...@@ -19,8 +19,10 @@ ...@@ -19,8 +19,10 @@
<nl>https://irma-agb.nuts.nl/</nl> <nl>https://irma-agb.nuts.nl/</nl>
</IssueURL> </IssueURL>
<ForegroundColor>#ffffff</ForegroundColor> <ForegroundColor>#15222E</ForegroundColor>
<BackgroundColor>#4b2a24</BackgroundColor> <BackgroundGradientStart>#014483</BackgroundGradientStart>
<BackgroundGradientEnd>#2574A6</BackgroundGradientEnd>
<IsInCredentialStore>true</IsInCredentialStore> <IsInCredentialStore>true</IsInCredentialStore>
<Category> <Category>
<en></en> <en></en>
...@@ -40,7 +42,7 @@ ...@@ -40,7 +42,7 @@
</FAQContent> </FAQContent>
<FAQHowto> <FAQHowto>
<en></en> <en></en>
<nl>Doorloop de volgende stappen:\n\n1. Geef je initialen, achternaam en geboortedatum vrij aan NUTS.\n2. Vul je AGB-code in.\n3. Bevestig het overzetten van je AGB-code naar je IRMA-app.\n\nJe ontvangt een kaartje met je AGB-code. <nl>Doorloop de volgende stappen:\n1. Geef je initialen, achternaam en geboortedatum vrij aan NUTS.\n2. Vul je AGB-code in.\n3. Bevestig het overzetten van je AGB-code naar je IRMA-app.\n\nJe ontvangt een kaartje met je AGB-code.
</nl> </nl>
</FAQHowto> </FAQHowto>
......
...@@ -20,8 +20,9 @@ ...@@ -20,8 +20,9 @@
<nl>https://privacybydesign.foundation/uitgifte/email/</nl> <nl>https://privacybydesign.foundation/uitgifte/email/</nl>
</IssueURL> </IssueURL>
<ForegroundColor>#ffffff</ForegroundColor> <ForegroundColor>#15222E</ForegroundColor>
<BackgroundColor>#2bc194</BackgroundColor> <BackgroundGradientStart>#3BB992</BackgroundGradientStart>
<BackgroundGradientEnd>#6CE6C1</BackgroundGradientEnd>
<IsInCredentialStore>true</IsInCredentialStore> <IsInCredentialStore>true</IsInCredentialStore>
<Category> <Category>
<en></en> <en></en>
...@@ -41,7 +42,7 @@ ...@@ -41,7 +42,7 @@
</FAQContent> </FAQContent>
<FAQHowto> <FAQHowto>
<en></en> <en></en>
<nl>Je haalt de volgende gegevens op:\n\n1. Vul je e-mailadres in.\n 2. Open je e-mailprogramma en ga naar 'inkomende berichten'.\n 3. Open de link in het e-mailbericht van Stichting Privacy by Design.\n 4. Je wordt teruggestuurd naar de IRMA-app.\n\nLet op:\nAls je de e-mail op een computer opent, krijg je een QR-code te zien.\nDoorloop dan de volgende stappen:\n\n1. Open de link in het e-mailbericht van Stichting Privacy by Design.2. Start de QR-scanner in de IRMA-app.\n3. Scan de QR-code die op het scherm van je computer staat.</nl> <nl>Je haalt de volgende gegevens op:\n1. Vul je e-mailadres in.\n 2. Open je e-mailprogramma en ga naar 'inkomende berichten'.\n 3. Open de link in het e-mailbericht van Stichting Privacy by Design.\n 4. Je wordt teruggestuurd naar de IRMA-app.\n\nLet op:\nAls je de e-mail op een computer opent, krijg je een QR-code te zien.\nDoorloop dan de volgende stappen:\n1. Open de link in het e-mailbericht van Stichting Privacy by Design.2. Start de QR-scanner in de IRMA-app.\n3. Scan de QR-code die op het scherm van je computer staat.</nl>
</FAQHowto> </FAQHowto>
<Attributes> <Attributes>
......
...@@ -21,7 +21,8 @@ ...@@ -21,7 +21,8 @@
</IssueURL> </IssueURL>
<ForegroundColor>#ffffff</ForegroundColor> <ForegroundColor>#ffffff</ForegroundColor>
<BackgroundColor>#4267B2</BackgroundColor> <BackgroundGradientStart>#4267B2</BackgroundGradientStart>
<BackgroundGradientEnd>#19397B</BackgroundGradientEnd>
<Attributes> <Attributes>
<Attribute id="fullname"> <Attribute id="fullname">
......
<IssueSpecification version="4"> <IssueSpecification version="4">
<Name> <Name>
<en>iDEAL</en> <en>Bankrekening</en>
<nl>iDEAL</nl> <nl>Bank account</nl>
</Name> </Name>
<ShortName> <ShortName>
<en>iDEAL</en> <en>iDEAL</en>
...@@ -20,7 +20,9 @@ ...@@ -20,7 +20,9 @@
</IssueURL> </IssueURL>
<ForegroundColor>#ffffff</ForegroundColor> <ForegroundColor>#ffffff</ForegroundColor>
<BackgroundColor>#d50372</BackgroundColor> <BackgroundGradientStart>#053F58</BackgroundGradientStart>
<BackgroundGradientEnd>#165B78</BackgroundGradientEnd>
<IsInCredentialStore>true</IsInCredentialStore> <IsInCredentialStore>true</IsInCredentialStore>
<Category> <Category>
<en></en> <en></en>
...@@ -36,11 +38,11 @@ ...@@ -36,11 +38,11 @@
</FAQPurpose> </FAQPurpose>
<FAQContent> <FAQContent>
<en></en> <en></en>
<nl>Je haalt de volgende gegevens op:\n\n• BIC-code\n• rekeninghouder\n• IBAN\</nl> <nl>Je haalt de volgende gegevens op:\n• BIC-code\n• rekeninghouder\n• IBAN</nl>
</FAQContent> </FAQContent>
<FAQHowto> <FAQHowto>
<en></en> <en></en>
<nl>Doorloop de volgende stappen:\n\n1. Kies je bank.\n2. Betaal € 0,50 via een iDeal-betaling.\n3. Log in op de bankieren app van jouw bank.\n4. Bevestig het overzetten van je rekeninggegevens naar IRMA.\n5. Je wordt teruggestuurd naar de IRMA-app.\n\nJe ontvangt voor elk rekeningnummer een apart kaartje.</nl> <nl>Doorloop de volgende stappen:\n1. Kies je bank.\n2. Betaal € 0,50 via een iDeal-betaling.\n3. Log in op de bankieren app van jouw bank.\n4. Bevestig het overzetten van je rekeninggegevens naar IRMA.\n5. Je wordt teruggestuurd naar de IRMA-app.\n\nJe ontvangt voor elk rekeningnummer een apart kaartje.</nl>
</FAQHowto> </FAQHowto>
<Attributes> <Attributes>
......