Commit 7bcc42ba authored by Leon's avatar Leon Committed by Sietse Ringers
Browse files

Reformat lists, fix superfluous spaces

Closes #37
parent d3d4552a
......@@ -39,8 +39,8 @@
<nl>Met jouw woonadres in de IRMA-app kun je informatie geven over waar je woont. Dan kun je bijvoorbeeld bewijzen in welke gemeente je woont zonder je exacte adres te onthullen.</nl>
</FAQPurpose>
<FAQContent>
<en>You will add the following data.\n• street\n• street number\n• postal code\n• city\n• municipality</en>
<nl>Je laadt de volgende gegevens.\n• straat\n• huisnummer\n• postcode\n• woonplaats\n• gemeente</nl>
<en>You will add the following data:\n• street,\n• street number,\n• postal code,\n• city,\n• municipality.</en>
<nl>Je laadt de volgende gegevens:\n• straat,\n• huisnummer,\n• postcode,\n• woonplaats,\n• gemeente.</nl>
</FAQContent>
<FAQHowto>
<en>Complete the following steps.\n1. Open the Sesame ID app and enter your PIN code.\n2. In the Sesame app, choose 'Sharing data' and select 'IRMA'.\n3. Confirm that you wish to add your data to your IRMA app. The Sesame ID app copies your data into your IRMA-app.\n\nYou now receive two cards: one card with your home address and automatically also one card with your personal details.</en>
......
......@@ -39,8 +39,8 @@
<nl>Met jouw persoonsgegevens in de IRMA-app kun jij jezelf online bekendmaken. Dan kun je bijvoorbeeld je naam tonen of bewijzen dat je ouder bent dan 18 jaar (zonder je geboortedatum te onthullen).</nl>
</FAQPurpose>
<FAQContent>
<en>You will add the following data.\n•full name\n• initials\n• surname\n• gender\n• date of birth\n• age (older than 12, 16, 18, 21 or 65)\n• nationality\n• country of birth\n• citizen registration number (BSN)</en>
<nl>Je laadt de volgende gegevens.\n• volledige naam\n• voorletters\n• voornamen\n• achternaam\n• geslachtsnaam\n• geslacht\n• geboortedatum\n• leeftijd (ouder dan 12, 16, 18, 21 of 65)\n• nationaliteit\n• geboorteland\n• burgerservicenummer (BSN)</nl>
<en>You will add the following data:\n• full name,\n• initials,\n• surname,\n• gender,\n• date of birth,\n• age (older than 12, 16, 18, 21 or 65),\n• nationality,\n• country of birth,\n• citizen registration number (BSN).</en>
<nl>Je laadt de volgende gegevens:\n• volledige naam,\n• voorletters,\n• voornamen,\n• achternaam,\n• geslachtsnaam,\n• geslacht,\n• geboortedatum,\n• leeftijd (ouder dan 12, 16, 18, 21 of 65),\n• nationaliteit,\n• geboorteland,\n• burgerservicenummer (BSN).</nl>
</FAQContent>
<FAQHowto>
<en>Complete the following steps.\n1. Open the Sesame ID app and enter your PIN code.\n2. In the Sesame app, choose 'Sharing data' and select 'IRMA'.\n3. Confirm that you wish to add your data to your IRMA app. The Sesame ID app copies your data into your IRMA-app.\n\nYou now receive two cards: one card with your personal details and automatically also one card with your home address.</en>
......
......@@ -37,8 +37,8 @@
<nl>Met jouw woonadres in de IRMA-app kun je informatie geven over waar je woont. Dan kun je bijvoorbeeld bewijzen in welke gemeente je woont zonder je exacte adres te onthullen.</nl>
</FAQPurpose>
<FAQContent>
<en>You will add the following data.\n• street\n• street number\n• postal code\n• city\n• municipality</en>
<nl>Je laadt de volgende gegevens.\n• straat\n• huisnummer\n• postcode\n• woonplaats\n• gemeente</nl>
<en>You will add the following data:\n• street,\n• street number,\n• postal code,\n• city,\n• municipality.</en>
<nl>Je laadt de volgende gegevens:\n• straat,\n• huisnummer,\n• postcode,\n• woonplaats,\n• gemeente.</nl>
</FAQContent>
<FAQHowto>
<en>If you live in the Netherlands, you can add your home address from the Dutch population register (BRP) to your IRMA app. You need your DigiD for this.\n Complete the following steps.\n1. Log in with your DigiD, at the municipality of Nijmegen (it provides this service to everyone in the Netherlands; you don't need to live in Nijmegen).\n2. The municipality of Nijmegen copies your data into your IRMA app.\n\nYou now receive two cards: one card with your home address and automatically also one card with your personal details.</en>
......
......@@ -37,8 +37,8 @@
<nl>Met jouw persoonsgegevens in de IRMA-app kun jij jezelf online bekendmaken. Dan kun je bijvoorbeeld je naam tonen of bewijzen dat je ouder bent dan 18 jaar (zonder je geboortedatum te onthullen).</nl>
</FAQPurpose>
<FAQContent>
<en>You will add the following data.\n•full name\n• initials\n• surname\n• gender\n• date of birth\n• age (older than 12, 16, 18, 21 or 65)\n• nationality\n• country of birth\n• citizen registration number (BSN)</en>
<nl>Je laadt de volgende gegevens.\n• volledige naam\n• voorletters\n• voornamen\n• achternaam\n• geslachtsnaam\n• geslacht\n• geboortedatum\n• leeftijd (ouder dan 12, 16, 18, 21 of 65)\n• nationaliteit\n• geboorteland\n• burgerservicenummer (BSN)</nl>
<en>You will add the following data:\n• full name,\n• initials,\n• surname,\n• gender,\n• date of birth,\n• age (older than 12, 16, 18, 21 or 65),\n• nationality,\n• country of birth,\n• citizen registration number (BSN).</en>
<nl>Je laadt de volgende gegevens:\n• volledige naam,\n• voorletters,\n• voornamen,\n• achternaam,\n• geslachtsnaam,\n• geslacht,\n• geboortedatum,\n• leeftijd (ouder dan 12, 16, 18, 21 of 65),\n• nationaliteit,\n• geboorteland,\n• burgerservicenummer (BSN).</nl>
</FAQContent>
<FAQHowto>
<en>If you live in the Netherlands, you can add your home address from the Dutch population register (BRP) to your IRMA app. You need your DigiD for this.\n Complete the following steps.\n1. Log in with your DigiD, at the municipality of Nijmegen (it provides this service to everyone in the Netherlands; you don't need to live in Nijmegen).\n2. The municipality of Nijmegen copies your data into your IRMA app.\n\nYou now receive two cards: one card with your personal data and automatically also one card with your home address.</en>
......
......@@ -37,8 +37,8 @@
<nl>Met jouw AGB-code in de IRMA-app kun je bewijzen wat je code is als zorgverlener in het AGB-register.</nl>
</FAQPurpose>
<FAQContent>
<en>You will add the following data.\n• AGB code</en>
<nl>Je laadt de volgende gegevens.\n• AGB-code</nl>
<en>You will add the following data:\n• AGB code.</en>
<nl>Je laadt de volgende gegevens:\n• AGB-code.</nl>
</FAQContent>
<FAQHowto>
<en>In case you are a healthcare professional registered in the Netherlands, you can load your AGB code into your IRMA app. But first, you need to load your personal data, stemming from the Dutch population registry. Assuming you already have these personal data in your IRMA app, complete the following steps.\n1. Reveal your initials, surname and date of birth to the Nuts Foundation via IRMA.\n2. Enter your own AGB code manually.\n3. Confirm that you wish to add your AGB code to your IRMA app. After verifying your data in the AGB registry, the Nuts Foundation copies your AGB code into your IRMA app.\n\nYou now receive a card with your AGB code.</en>
......
......@@ -37,8 +37,8 @@
<nl>Met jouw e-mailadres in de IRMA-app kun je laten zien dat dit adres echt bij jou hoort. Je kunt bijvoorbeeld je e-mailadres gebruiken om een regel in een formulier in te vullen of om op een website in te loggen.</nl>
</FAQPurpose>
<FAQContent>
<en>You will add the following data.\n• emailaddress\n• email domain name</en>
<nl>Je laadt de volgende gegevens.\n• e-mailadres\n• e-mail domeinnaam</nl>
<en>You will add the following data:\n• email address\n• email domain name.</en>
<nl>Je laadt de volgende gegevens:\n• e-mailadres\n• e-mail domeinnaam.</nl>
</FAQContent>
<FAQHowto>
<en>Complete the following steps.\n1. Enter your e-mail address.\n2. Open your email application and go to your Inbox (if there is no new mail soon, please check your Spam folder).\n3. Click the link in the email message, sent by the Privacy by Design Foundation. If you see a QR code on your computer screen, scan it with the QR scanner in your IRMA app. The Privacy by Design Foundation copies your email data into your IRMA app.\n\nYou now receive a card with your email address and its domain name in your IRMA app. Repeat this process for other email addresses that you wish to add.</en>
......
......@@ -37,8 +37,8 @@
<nl>Met jouw bankrekening in de IRMA-app kun je onthullen dat jij de rekeninghouder bent van deze geverifieerde bankrekening.</nl>
</FAQPurpose>
<FAQContent>
<en>You will add the following data.\n• IBAN \n• BIC code\n• account holder</en>
<nl>Je laadt de volgende gegevens.\n• IBAN \n• BIC-code\n• rekeninghouder</nl>
<en>You will add the following data:\n• IBAN,\n• BIC code,\n• account holder.</en>
<nl>Je laadt de volgende gegevens:\n• IBAN,\n• BIC-code,\n• rekeninghouder.</nl>
</FAQContent>
<FAQHowto>
<en>In case you have a Dutch bank account, you can add its account details to your IRMA app. To do so, complete the following steps.\n1. Select iDeal payment.\n2. Transfer an amount of at least 50 cents to the Privacy by Design Foundation via an ordinary iDEAL payment.\n3. The Privacy by Design Foundation receives your bank details from iDEAL and passes them on to your IRMA app.\n\nYou now receive a card with the bank details of the account that you used for the payment. Repeat this process for other bank accounts that you wish to load into IRMA.</en>
......
......@@ -37,8 +37,8 @@
<nl>Met jouw persoonsgegevens van je bank in de IRMA-app kun jij bewijzen hoe je heet, wat je geboortedatum is en waar je woont.</nl>
</FAQPurpose>
<FAQContent>
<en>You will add the following data.\n• initials\n• last name\n• gender\n• date of birth\n• age limits (older than 12, 16, 18, 21 or 65)\n• address\n• postal code\n• city.</en>
<nl>Je laadt de volgende gegevens.\n• initialen\n• achternaam\n• geslacht\n• geboortedatum\n• leeftijdsgrenzen (ouder dan 12, 16, 18, 21 of 65)\n• adres\n• postcode\n• woonplaats</nl>
<en>You will add the following data:\n• initials,\n• last name,\n• gender,\n• date of birth,\n• age limits (older than 12, 16, 18, 21 or 65),\n• address,\n• postal code,\n• city.</en>
<nl>Je laadt de volgende gegevens:\n• initialen,\n• achternaam,\n• geslacht,\n• geboortedatum,\n• leeftijdsgrenzen (ouder dan 12, 16, 18, 21 of 65),\n• adres,\n• postcode,\n• woonplaats.</nl>
</FAQContent>
<FAQHowto>
<en>If you have a Dutch bank account, you can add personal data from the bank to your IRMA app.\n\n To do so, complete the following steps.\n1. Log in to your own bank via the bank's login service called iDIN.\n2. You see the personal data that you can load into your IRMA app.\n3. Confirm that you wish to do so.\nThe Privacy by Design Foundation receives your personal data from iDIN and passes them on to your IRMA app.\n\nYou now receive a card with your personal details from your bank.</en>
......
......@@ -29,7 +29,7 @@
<nl>Persoonlijk</nl>
</Category>
<FAQIntro>
<en>Add your mobile phone number to your IRMA app.\You can add multiple phone numbers.</en>
<en>Add your mobile phone number to your IRMA app.\nYou can add multiple phone numbers.</en>
<nl>Laad je mobiele telefoonnummer in je IRMA-app.\nJe kunt meerdere telefoonnummers toevoegen.</nl>
</FAQIntro>
<FAQPurpose>
......@@ -37,8 +37,8 @@
<nl>Met jouw mobiele telefoonnummer in de IRMA-app kun je laten zien dat dit nummer echt bij jou hoort. Je kunt bijvoorbeeld je mobiele nummer in een formulier toevoegen of gebruiken om op een website in te loggen.</nl>
</FAQPurpose>
<FAQContent>
<en>You will add the following data.\n• mobile phone number</en>
<nl>Je laadt de volgende gegevens.\n• mobiele telefoonnummer</nl>
<en>You will add the following data:\n• mobile phone number.</en>
<nl>Je laadt de volgende gegevens:\n• mobiele telefoonnummer.</nl>
</FAQContent>
<FAQHowto>
<en>Complete the following steps.\n1. Enter your mobile phone number.\n2. Check the IRMA SMS message on your phone.\n3. Use either the verification code in the message, or use the link in the message. After filling in the verification on the webpage for issuing phone numbers you will see a QR code that you can scan with the IRMA app on your phone. If you use the direct link in the SMS message you are sent back automatically to the IRMA app.\n\nYou now receive a card with your mobile phone number. Repeat this process for other mobile phone numbers that you wish to add.</en>
......
......@@ -37,8 +37,8 @@
<nl>Met jouw onderwijs en onderzoek gegevens in de IRMA-app kun je bewijzen dat je studeert of werkt bij een bepaalde school, universiteit of onderzoeksinstelling.</nl>
</FAQPurpose>
<FAQContent>
<en>You will add the following data.\n•first name\n• last name\n• e-mail address\n• institution\n• employee/student\n• local registration number</en>
<nl>Je laadt de volgende gegevens.\n• voornaam\n• achternaam\n• e-mailadres\n• instelling\n• medewerker/student\n• lokaal registratienummer</nl>
<en>You will add the following data:\n• first name,\n• last name,\n• e-mail address,\n• institution,\n• employee/student,\n• local registration number.</en>
<nl>Je laadt de volgende gegevens:\n• voornaam,\n• achternaam,\n• e-mailadres,\n• instelling,\n• medewerker/student,\n• lokaal registratienummer.</nl>
</FAQContent>
<FAQHowto>
<en>If you study or work at a participating education / research institution, you can add personal data from this institution to your IRMA app.\n\n Complete the following steps.\n1. Select your own institution within the SURFconext environment; if it is not listed, your institution is not participating and you cannot add this card.\n2. Log in at the website of your own institution, in the usual manner.\n3. Confirm that you wish to add your data to IRMA. \n\nYou now receive a card with your education / research details.</en>
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment