Unverified Commit f744f5a5 authored by Tomas's avatar Tomas Committed by GitHub
Browse files

bzkpilot (#31)* chore: Added bzkpilot issuer

* chore: Remove geboortestad again

* Re-sign

Co-authored-by: default avatarSietse Ringers <sietseringers@users.noreply.github.com>
parent 56311a25
Pipeline #40561 passed with stage
in 17 seconds
.DS_Store
*/PrivateKeys */PrivateKeys
sk.pem sk.pem
<IssueSpecification version="4">
<Name>
<en>Address</en>
<nl>Adres</nl>
</Name>
<ShortName>
<en>Address</en>
<nl>Adres</nl>
</ShortName>
<SchemeManager>pbdf</SchemeManager>
<IssuerID>bzkpilot</IssuerID>
<CredentialID>address</CredentialID>
<Description>
<en>Your address, from the Dutch population register</en>
<nl>Uw adres, afkomstig uit de Nederlandse Basisregistratie Persoonsgegevens</nl>
</Description>
<IssueURL>
<en>https://mmi-mul-ota.azurewebsites.net</en>
<nl>https://mmi-mul-ota.azurewebsites.net</nl>
</IssueURL>
<IsULIssueURL>true</IsULIssueURL>
<ShouldBeSingleton>true</ShouldBeSingleton>
<ForegroundColor>#ffffff</ForegroundColor>
<BackgroundGradientStart>#014483</BackgroundGradientStart>
<BackgroundGradientEnd>#2574A6</BackgroundGradientEnd>
<IsInCredentialStore>true</IsInCredentialStore>
<Category>
<en>Personal data</en>
<nl>Persoonsgegevens</nl>
</Category>
<FAQIntro>
<en></en>
<nl>Zet je adres uit de basisregistratie personen (BRP) in je IRMA-app.</nl>
</FAQIntro>
<FAQPurpose>
<en></en>
<nl>Met jouw adres in de IRMA-app kun jij bewijzen waar je woont.\nDan kun je bijvoorbeeld bewijzen in welke gemeente je woont zonder je exacte adres prijs te geven.</nl>
</FAQPurpose>
<FAQContent>
<en></en>
<nl>Je haalt de volgende gegevens op:\n• straat\n• huisnummer\n• postcode\n• plaats\n• gemeente</nl>
</FAQContent>
<FAQHowto>
<en></en>
<nl>Doorloop de volgende stappen:\n1. Open de Sesam ID-app en voer je pincode in.\n2. Kies in de Sesam ID-app voor 'Gegevens delen' en kies voor 'IRMA'.\n3. Bevestig het overzetten van je gegevens naar je IRMA-app.\n\nJe ontvangt twee kaartjes:\n• een kaartje met je adres\n• een kaartje met je persoonsgegevens</nl>
</FAQHowto>
<Attributes>
<Attribute id="street" displayIndex="0">
<Name>
<en>Street</en>
<nl>Straat</nl>
</Name>
<Description>
<en>Your street</en>
<nl>Uw straat</nl>
</Description>
</Attribute>
<Attribute id="houseNumber" optional="true" displayIndex="1">
<Name>
<en>House number</en>
<nl>Huisnummer</nl>
</Name>
<Description>
<en>Your house number, letter and/or addition</en>
<nl>Uw huisnummer, letter en/of toevoeging</nl>
</Description>
</Attribute>
<Attribute id="zipcode" displayIndex="2">
<Name>
<en>Zip code</en>
<nl>Postcode</nl>
</Name>
<Description>
<en>Your zip code</en>
<nl>Uw postcode</nl>
</Description>
</Attribute>
<Attribute id="city" displayIndex="3">
<Name>
<en>City</en>
<nl>Plaats</nl>
</Name>
<Description>
<en>Your city of residence</en>
<nl>Uw plaats</nl>
</Description>
</Attribute>
<Attribute id="municipality" displayIndex="4">
<Name>
<en>Municipality</en>
<nl>Gemeente</nl>
</Name>
<Description>
<en>Your municipality</en>
<nl>Uw gemeente</nl>
</Description>
</Attribute>
</Attributes>
</IssueSpecification>
File suppressed by a .gitattributes entry or the file's encoding is unsupported.
<IssueSpecification version="4">
<Name>
<en>Personal data</en>
<nl>Persoonsgegevens</nl>
</Name>
<ShortName>
<en>Personal data</en>
<nl>Persoonsgegevens</nl>
</ShortName>
<SchemeManager>pbdf</SchemeManager>
<IssuerID>bzkpilot</IssuerID>
<CredentialID>personalData</CredentialID>
<Description>
<en>Your personal data, from the Dutch population register</en>
<nl>Uw persoonsgegevens, afkomstig uit de Nederlandse Basisregistratie Persoonsgegevens</nl>
</Description>
<IssueURL>
<en>https://mmi-mul-ota.azurewebsites.net</en>
<nl>https://mmi-mul-ota.azurewebsites.net</nl>
</IssueURL>
<IsULIssueURL>true</IsULIssueURL>
<ShouldBeSingleton>true</ShouldBeSingleton>
<ForegroundColor>#ffffff</ForegroundColor>
<BackgroundGradientStart>#014483</BackgroundGradientStart>
<BackgroundGradientEnd>#2574A6</BackgroundGradientEnd>
<IsInCredentialStore>true</IsInCredentialStore>
<Category>
<en>Personal data</en>
<nl>Persoonsgegevens</nl>
</Category>
<FAQIntro>
<en></en>
<nl>Zet je persoonsgegevens uit de basisregistratie personen (BRP) in je IRMA-app.</nl>
</FAQIntro>
<FAQPurpose>
<en></en>
<nl>Met jouw persoonsgegevens in de IRMA-app kun jij jezelf online bekendmaken.\nDan kun je bijvoorbeeld bewijzen dat je ouder bent dan 18 jaar, zonder je geboortedatum prijs te geven.</nl>
</FAQPurpose>
<FAQContent>
<en></en>
<nl>Je haalt de volgende gegevens op:\n• volledige naam\n• voorletters\n• voornamen\n• achternaam\n• geslacht\n• geboortedatum\n• leeftijd (ouder dan 12, 16, 18, 21 of 65)\n• nationaliteit\n• geboorteland\n• burgerservicenummer (BSN)</nl>
</FAQContent>
<FAQHowto>
<en></en>
<nl>Doorloop de volgende stappen:\n1. Open de Sesam ID-app en voer je pincode in.\n2. Kies in de Sesam ID-app voor 'Gegevens delen' en kies voor 'IRMA'.\n3. Bevestig het overzetten van je gegevens naar je IRMA-app.\n\nJe ontvangt twee kaartjes:\n• een kaartje met je persoonsgegevens\n• een een kaartje met je adres</nl>
</FAQHowto>
<Attributes>
<Attribute id="fullname" optional="true" displayIndex="0">
<Name>
<en>Full name</en>
<nl>Volledige naam</nl>
</Name>
<Description>
<en>Your full name</en>
<nl>Uw volledige naam</nl>
</Description>
</Attribute>
<Attribute id="initials" displayIndex="1">
<Name>
<en>Initials</en>
<nl>Voorletters</nl>
</Name>
<Description>
<en>Your initials, abbreviating your first names</en>
<nl>Uw voorletters, een afkorting van uw voornamen</nl>
</Description>
</Attribute>
<Attribute id="firstnames" displayIndex="2">
<Name>
<en>First names</en>
<nl>Voornamen</nl>
</Name>
<Description>
<en>Your first names</en>
<nl>Uw voornamen</nl>
</Description>
</Attribute>
<Attribute id="prefix" optional="true" displayIndex="3">
<Name>
<en>Prefix</en>
<nl>Voorvoegsel</nl>
</Name>
<Description>
<en>Prefix of your family name</en>
<nl>Voorvoegsel van uw achternaam</nl>
</Description>
</Attribute>
<Attribute id="familyname" displayIndex="4">
<Name>
<en>Family name</en>
<nl>Achternaam</nl>
</Name>
<Description>
<en>Your family name, as given to you at birth</en>
<nl>Uw achternaam, zoals aan u toegekend bij uw geboorte</nl>
</Description>
</Attribute>
<Attribute id="gender" displayIndex="5">
<Name>
<en>Gender</en>
<nl>Geslacht</nl>
</Name>
<Description>
<en>Your gender</en>
<nl>Uw geslacht</nl>
</Description>
</Attribute>
<Attribute id="dateofbirth" displayIndex="6">
<Name>
<en>Date of birth</en>
<nl>Geboortedatum</nl>
</Name>
<Description>
<en>Your date of birth</en>
<nl>Uw geboortedatum</nl>
</Description>
</Attribute>
<Attribute id="over12" displayIndex="7" displayHint="yesno">
<Name>
<en>Over 12</en>
<nl>Ouder dan 12</nl>
</Name>
<Description>
<en>Whether you are over 12</en>
<nl>Of u ouder dan 12 bent</nl>
</Description>
</Attribute>
<Attribute id="over16" displayIndex="8" displayHint="yesno">
<Name>
<en>Over 16</en>
<nl>Ouder dan 16</nl>
</Name>
<Description>
<en>Whether you are over 16</en>
<nl>Of u ouder dan 16 bent</nl>
</Description>
</Attribute>
<Attribute id="over18" displayIndex="9" displayHint="yesno">
<Name>
<en>Over 18</en>
<nl>Ouder dan 18</nl>
</Name>
<Description>
<en>Whether you are over 18</en>
<nl>Of u ouder dan 18 bent</nl>
</Description>
</Attribute>
<Attribute id="over21" displayIndex="10" displayHint="yesno">
<Name>
<en>Over 21</en>
<nl>Ouder dan 21</nl>
</Name>
<Description>
<en>Whether you are over 21</en>
<nl>Of u ouder dan 21 bent</nl>
</Description>
</Attribute>
<Attribute id="over65" displayIndex="11" displayHint="yesno">
<Name>
<en>Over 65</en>
<nl>Ouder dan 65</nl>
</Name>
<Description>
<en>Whether you are over 65</en>
<nl>Of u ouder dan 65 bent</nl>
</Description>
</Attribute>
<Attribute id="nationality" optional="true" displayIndex="12" displayHint="yesno">
<Name>
<en>Dutch nationality</en>
<nl>Nederlandse nationaliteit</nl>
</Name>
<Description>
<en>Whether you have the dutch nationality</en>
<nl>Of u de Nederlandse nationaliteit bezit</nl>
</Description>
</Attribute>
<Attribute id="countryofbirth" displayIndex="13">
<Name>
<en>Country of birth</en>
<nl>Geboorteland</nl>
</Name>
<Description>
<en>Your country of birth</en>
<nl>Uw geboorteland</nl>
</Description>
</Attribute>
<Attribute id="bsn" displayIndex="14" displayHint="sensitive">
<Name>
<en>BSN</en>
<nl>BSN</nl>
</Name>
<Description>
<en>Your Dutch Citizen service number (BSN)</en>
<nl>Uw Burgerservicenummer (BSN)</nl>
</Description>
</Attribute>
<Attribute id="photo" displayIndex="15" displayHint="portraitPhoto">
<Name>
<en>Photo</en>
<nl>Foto</nl>
</Name>
<Description>
<en></en>
<nl></nl>
</Description>
</Attribute>
</Attributes>
</IssueSpecification>
File suppressed by a .gitattributes entry or the file's encoding is unsupported.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<IssuerPublicKey xmlns="http://www.zurich.ibm.com/security/idemix">
<Counter>0</Counter>
<ExpiryDate>1613308061</ExpiryDate>
<Elements>
<n>19999198031723284507001123731118290435777365481521038445021889408118678445745527195353255358438026199674349572114388913161403481203773075860227216476777422517561462967301784208856317604342670213476082399251932732003042007802260834787060590866664943064711063789882000180865994452319592971886486408408081619162792997882591532733098306893063954449995162722268020750760101471669047535710249238176366375447002286152948340822344564368797129259040977294513304851124224189182389195734080897600836170661919271531067742612471742305217871321824197158610666598337912717984541517147870117688246948027604923093624896577977886863637</n>
<Z>3085412465255942545646085211822989668417933453349441579573842389418833690743855118331864904735675552896017749383992896424399730270445193967450295205689843760659919958262894476366869974553314632998479255937943219793642423898412334115974251388815008348714921715742268426446364731299475731273950707720241056484450681006463301696693524552845913438402648236340241098888269433918247381627842320634312817537341376414787032974638320940885183201813023305241184385329445379707666739988165225246061258498359422747703075383800855357001867233641931370627908344025728773804912630908891598582001957801355422896310911807796392597430</Z>
<S>2215549048629714637245615457519125957393466861954694344595463669560943919600901380442313983919783888320322596658398318902727243924965004396124566429148157366298414630002031186833534862694595718360664036510020895805097041335913516397267916747918216345920952502032962270438674602997593696529674681622466031144117711648582164807799748633691088845223593911917059223701852770703795863923807385955499963833188004486499751499055289979167171721458007956283271935793957293513271726766285971129720780980093719298862375662854100174893627152150516291942137115141354987618659529857389439143132456975035926751581369759180036047145</S>
<Bases num="18">
<Base_0>19611733413414535908924712326178441085115229247388753601327817750090290409514521416951851390353501745561928966216746392930885891978845503006952339674571977302955475456927769331460021896627641849176259306091480516237769157302238948600504264659252354539518821353444692415863157336324183876921745430050882049529114401364425586900971853308906180763233788344057883144738103632019142323936704965519122509213671772230780382026841224366501361244224862903307569345623301289071908550894391541154406421797734587784968364065740607465642744404032278139996362197812966070291723975082387523260531474209247889096046353727635585735809</Base_0>
<Base_1>7357168816471737815993849688589852799510649353806901036442389437022983777736696676763111842001246117506246799937282769249332462779509750416624396612843217789821546592160187584683768744003823919725588443816449292712416781524564627351942913211192178217270301916113969248857226476884797188575981613217126501788108983903570780264917472902857622359279496422522783452715571154192571626932348384755217926868540168660646183482147239520277227188094582624013908629930670190208287120000049086195764864611584188856304483773427414084405119632445805346825914271131697669877421273883730402809522623344904372567155884988377874134993</Base_1>
<Base_2>2935043918367035623066666806391218037828844549758975376424588663720293038033837201859833872251922049820522627540254245121391278010466688641695051637483032397214749546748179651664069129800366099265937159826456937337581921209555909211804177996495227279777126698507265276097933901551470933630745524610109254400325413975524807154107300815586511153316492771904644571911865397591028022524744471128190748389083535982058212102287433258933749722804311297479135190677557835370685513736134408027622239445841563300629382478898877585247821828309835863900114164606486163442511326579288163692874384995156428453329511923530586728219</Base_2>
<Base_3>19921504067174869831449973477983595482788150035406552269709798256582418434775530025126587847063941468870710717532203875874743541752054311189156389483689937612905530871181721110577030873353572432133344795470026801243828401361518956925065647494737959069800308029185184593768468491647549935098722465209177733334049927314357743488289256449608108767357741853976884672444037449065188526907012429008090192395353427360283602271372091815258004175503305161241270292040418949677402679885668729872194998430765457685267726978885214617298543473586505745221220780332329873692770552370655463273548840137901240884690151612693968439153</Base_3>
<Base_4>19137304887091526009030969970583152928178377478831463082522364888265895248383913563667963299852823828261845824888135445167257261416499929514112924112543081985689621591706107479472161385697025024730354797180860875766271727606611943715070463937366730566073390948666043900038874868994247848527388378811754993359331283500741152720693385196554711393450532781055421852898989839259163710382495789570507190332502155933877782536993827852171955910329554668081709657329142685812357462353015567574824251538395069010306782511505665604015986169852140600383658936306311853231294015823173252561401650888378666938716029881258248765699</Base_4>
<Base_5>4170348024311699118769831476310739092616571021164397333127067016474507791010692218644887055123604374260092773789548298385863683866736213943941465312391724625116595214646633531117183589713560320644844716755048223424593976677373308830358730957816357458041581612104484352958638543693241819650903039743836967385186127370346307065246260722801498194313113400263555531432127029422093660075589733671221582215269552910757070921582077195282871164005802755993582217064287077424141229706850435771027729221833716344704476848862810621070292701733651104911078376960465428138099173028496429815915837962184412501907525933095929437175</Base_5>
<Base_6>7896177429784919317007525529888933675923438583375530953245774907656748306952981669720484364183112307410996913841120481739720451927814815650728824490031787455466777928954666609291123423362216514404633878843947879604539217342054961580093736085982808752761530077984441589220338444342522767118739629812782324799942614536987688605895381424607451196754446845020616066090494439993503506875517822341718582943344349021586146776001204080520310748391481378241594309949446276437654674203090199744903254882516678124241255442306006767925405393342850596634490132064179249767078251788358997960345704494917544813614103532483824633169</Base_6>
<Base_7>14884977527379975309461097430786835498061078439330401713994764908141104551410599832149730052088128214451740077806806316651916955091647455478484685485340842286266316826176611736897227383092404172734413469011034012490552049916791811464074080206568518079603144331120178449499056197030196713264864907652631109558046095183515891549630565193965251601134628900909541050756079790853678411637212960314744059865340087610185742909779492320214865591053622599906811359189300019646032082682532205237520556181725994308185954298286121382036371105055120802721458257240217698660872674640883520775769989648627113597695890106069750156600</Base_7>
<Base_8>7181493759324080632218772606539849732101929950109344422765055435542100375820738582993704820792485620065289500059928189903749369993312747648584021028924180014784888680023656878342201353029488260574612223782860760356334787397228607594650955312393016874137699748291246781166261753650773012562770630178778564736360090216073242039352943429799739374011616388898996923604556982458459165845568492903299565004793314353323323346805289205965604368933529451280219068216545501168217198470167793122057372514161851748430419956758818454705676869754639665935863201736875676979379294390212562172658383834916601543242016114154739829270</Base_8>
<Base_9>526946898263254863265556940469770814238772131188434160729448083751879127581620335524099596893556850425684320133976688554436589400689132650546304130114239112986064507172733625488827906847323472192785914693294477570944111334213387192404245657971359793329947035725920868582791935371528756709933452950490648722920198428679118673710144679814489545516232355345005853979694104350419783509764464199448264899074316509506625315388412856454126460661605136119946276111692364504325823769432761279275487912998615866381621489433670965968688100512079194201114497432537243225317797037334507191737160315296480844058001185072181732104</Base_9>
<Base_10>11019449478640584712931384810893303387981575726770062447511643646755519110730505499401469143184184755389849922809339499514244092446690893744854341350297231638595847665317803275559446121290476880122462666409244168130891798624010899316280546455497388884450278141004202607250444733307367919715300385591755986412736443147059516611658673832307512628668241552606344356652726191713607493110252618141517712389123523753600292435647691095985975255707445298072797409691820034535068001752613661777299047188232595526306726027261937874737924461575303345466919968388410948057776202871302645061498413679505017593743159315665851679449</Base_10>
<Base_11>16116757107565506461377342796865253424703303567511858825148602485793673369311640319409787700215801766807841142245419426029911266786537575865574668302791636015577932014134658500721013513982356019248496592140525913068661578380033481385203198548150269348357385237079167515446906354011513401140551796575927998518019018931344158927268281092998621632224810203692578329362251181456373207412725868882014817528604933442478839947893206732726317640622344601945934543984067594126307466199799384881882138055864630724764392570820394793118072250856992384429510992947747587827694898759770618353252750130290644211080333649253484800439</Base_11>
<Base_12>18226077517621835926975874723228596189673364499679154165886635129034337608916328070360915775831824472804760113022715895788703032114810958448979971471448408258030394851750762703897147558143843095811163431932625492783752651054028999321682859749790938387814563064776217620264419636607254781843191917806538426881620235706868101220292995898989772889776499430384714641112241293813506880800280539426237081039234490339690912798154279696439186550834329528732011664277046996044618293266197995194496369179391345055392716942992071640913207289884799886421305928874338836398125356694913662265874955763089148991678621074760250468011</Base_12>
<Base_13>2767957779014696356793559091510510982958637631004665460922817836939953539886930554526667575824815474497090810157697951561638321275999082691454777568817814171071348068604591242725537178758329813015223829627066950667759769325363348173553322533457994379609866693280434545319197840408192178519246903417066845043797265059798642349980694800732921984886519584332925826840190969512778926562670969252149381610536707491082285179631601751791141157613450839918991565856007985409898219989674916493891945389082438743082390127719504939576592339270826960571020864739512627000403824139560599017733845875746441597801224215566953902234</Base_13>
<Base_14>11627564167326347866936415826155599279847725161779798690094269402402047659346265012607701870421767962780692750197311811115789926903387529600715515708664329365363736536043348193659048843280222021130809703143203785548999723226880244850308652209541307958781878670329615399014115066046464965991805532831154998770060094671874017436320391128116842982431907710616532871099719938948896017613657788082609931535209275732002000454568217223236209107772000348274803664216067292206407362880376909570820400812980073696924805532198204110032827957638949374701717054477014558377523521721255192884783972176410985783110315801318962360581</Base_14>
<Base_15>19166005314518223443971760936762403257734205503950775890055733555427643062133986582234522096975313263877138464476664261615751250677535534032160776907871014975357370585300609563726099786987629977511539065702150819347597637572846951952632836401311047233905860812440699714921657299280532432726369666127226551282210223385809882406911990520540793504218987529400855174495187133230038555280312457565755721759269264442055659618512159232333514930707835370298373739781811148314301344827313823721123730865826121880010169122709629979490616396068631421009028404154715652016862317982860662697320460096044348943632144208016697222829</Base_15>
<Base_16>7008807167300221491256421587785545721673513098649917611330873611883004130650493146614971606038558995025301870297986039313211017747522118057653848226445839970169963116008913310990823055915984517941934864294667049515849211599331282039549177882468619982333913030311165649903553550978429552066811106337132605830307985685493857600292802462030998119490398033804394054333797125058655338462426041464931890941538317284589684114041834744417028446431573807029800081021382645384768348954501029384377597278314085468217417021849675722236775905759633379088247963992015175634057782249625666013020938368749513253134409524391163604423</Base_16>
<Base_17>7021706880438765501846184219999869979028187763747941648687461867962056600986828649741013334072133250457203377588544967926523568657202055998200541965949984200051690791661355867225437909728028590697918099946605744369603582892884276219554881668081963440903591876950119910676943418122406941519271017045401972414641555404921971057340042460750914495383054590006486623692527845035190323438341450910017146794412034602725988279063505573033418491088199783174367691395939451753254878412751448017487981304178331285846513156549383797886628046449742015993175539755191927224620411064578129438409316233821805201054710988701112049496</Base_17>
</Bases>
</Elements>
<Features>
<Epoch length="432000"></Epoch>
</Features>
</IssuerPublicKey>
\ No newline at end of file
<Issuer version="4">
<ID>bzkpilot</ID>
<ShortName>
<en>Rijksoverheid Pilot</en>
<nl>Rijksoverheid Pilot</nl>
</ShortName>
<Name>
<en>Rijksoverheid Pilot</en>
<nl>Rijksoverheid Pilot</nl>
</Name>
<SchemeManager>pbdf</SchemeManager>
<ContactAddress>https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-binnenlandse-zaken-en-koninkrijksrelaties</ContactAddress>
<ContactEMail>noreply+seecontactform@rijksoverheid.nl</ContactEMail>
<baseURL></baseURL>
</Issuer>
File suppressed by a .gitattributes entry or the file's encoding is unsupported.
ab8cea3520527e2eb2a8040015e5fd8a3346cf826c396a3b19db3e128c95714a pbdf/bzkpilot/Issues/address/description.xml
724bec7358ea3467caee3a5df11e0cb9f23a9c447981b58723fcf6c6d1db23b0 pbdf/bzkpilot/Issues/address/logo.png
e563472b659797a5d860323b76e9160f346147484e00ed821bacf1f4552a0bdc pbdf/bzkpilot/Issues/personalData/description.xml
89b7a765637ae748b0a9f17f7af69f898b2a23f3466b3c359d31a2470a2c1ef2 pbdf/bzkpilot/Issues/personalData/logo.png
ac6842ac69a727d5d29bffe7283044a5c41a2fd39224b88d74d4ba782e4eb096 pbdf/bzkpilot/PublicKeys/0.xml
5d4f231fa22547bed3ac1635b515fb9177db8a2c2b4d4d14faeb78db0b28ff45 pbdf/bzkpilot/description.xml
fae9f14b9931ed9b6b06266635e8af2671bf460c8e220a42c05fbdf70584711b pbdf/bzkpilot/logo.png
33b74b6eab65e41e9326112658c55ec8049da3c21b0ec05f68e5acdc8ed06687 pbdf/chipsoft/Issues/bsn/description.xml 33b74b6eab65e41e9326112658c55ec8049da3c21b0ec05f68e5acdc8ed06687 pbdf/chipsoft/Issues/bsn/description.xml
282491335c49b2c39dfff284a231e82e7b3f31f70589c76b69bff8bec3d1635f pbdf/chipsoft/Issues/bsn/logo.png 282491335c49b2c39dfff284a231e82e7b3f31f70589c76b69bff8bec3d1635f pbdf/chipsoft/Issues/bsn/logo.png
cfbfa09577f948ce25e4a11b15cd29140e942d9023974f894f5cb0cd81fa7fc2 pbdf/chipsoft/Issues/testbsn/description.xml cfbfa09577f948ce25e4a11b15cd29140e942d9023974f894f5cb0cd81fa7fc2 pbdf/chipsoft/Issues/testbsn/description.xml
...@@ -95,7 +102,7 @@ f373a2735a695d0fc7f88e0c55891da9e906020047a90c56791cb170b5e6e880 pbdf/surf/Issue ...@@ -95,7 +102,7 @@ f373a2735a695d0fc7f88e0c55891da9e906020047a90c56791cb170b5e6e880 pbdf/surf/Issue
aa58cb8b1618971c865d904a45f30704cb5f0d21bde788de33a2fae1b2dca971 pbdf/surf/PublicKeys/0.xml aa58cb8b1618971c865d904a45f30704cb5f0d21bde788de33a2fae1b2dca971 pbdf/surf/PublicKeys/0.xml
7df5fc06899a9a501a46b394d4af22abe9e510c61da83de39da0584285142554 pbdf/surf/description.xml 7df5fc06899a9a501a46b394d4af22abe9e510c61da83de39da0584285142554 pbdf/surf/description.xml
3f9d50878b93006f7e71aa86c61b175764180e59a236141f1623097dcd42f5ad pbdf/surf/logo.png 3f9d50878b93006f7e71aa86c61b175764180e59a236141f1623097dcd42f5ad pbdf/surf/logo.png
2e986f96cfe0cd7dbed96cbb22e15cf1138b574073ac33fd482f77943c09cca3 pbdf/timestamp 784d4bdfadb5c65995981536a89af042468b282d3e7d98fa5531ec4d978f2efa pbdf/timestamp
5ff2c71fbfcf9f18c56a20d09394d3de943e62a135e3b02a56b9b5610dda8dba pbdf/vgz/Issues/machtiging/description.xml 5ff2c71fbfcf9f18c56a20d09394d3de943e62a135e3b02a56b9b5610dda8dba pbdf/vgz/Issues/machtiging/description.xml
28101078c16721b80c7427dcd154f6a0a9c55fb2b31bf674f03e8c526de235bf pbdf/vgz/Issues/machtiging/logo.png 28101078c16721b80c7427dcd154f6a0a9c55fb2b31bf674f03e8c526de235bf pbdf/vgz/Issues/machtiging/logo.png
1788199bbf3bfca2ec1c6dbe8fbe1680862881e1421c5c6124fd94098f911047 pbdf/vgz/PublicKeys/0.xml 1788199bbf3bfca2ec1c6dbe8fbe1680862881e1421c5c6124fd94098f911047 pbdf/vgz/PublicKeys/0.xml
......
No preview for this file type
1579533703 1582284104
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment