prijzen.md 3.11 KB
Newer Older
Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
---
layout: page
header:
  image_fullwidth: header_poly2.png
  title: Prijzen en awards
meta_title: Prijzen
permalink: /prijzen/
language: nl
translations:
  en: /prizes
---

Op deze pagina staan de prijzen die de stichting Privacy by Design
ontvangen heeft voor het identiteitsplatform IRMA. 

Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
16
### Dutch Interactive Awards 2021
Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
17

Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
18
19
20
21
22
23
24
25
<img align="left" src="../images/dia-prijs-2021.jpeg" alt="DIA prijs"
 style="border:10px solid white; width: 35%; height: 35%"/> In de
 category *digital for good* is IRMA de **Winnaar Zilver** geworden,
 met de inzending [Een veilige ID op je
 mobiel](https://www.emerce.nl/nieuws/dit-winnaars-dutch-interactive-awards-2021). Belangrijke
 ontwerp bijdragen zijn geleverd door
 [Informaat](https://informaat.nl/nl/cases/gemeente-amsterdam/).  en
 de [gemeente
Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
26
27
28
 Amsterdam](https://www.amsterdam.nl/nieuwsarchief/persberichten/2020/persberichten-touria-meliani/goed-id-amsterdam-werkt-nieuwe-manier). De
 jury schrijft: "Alle lof voor de grondige en veelomvattende aanpak
 die men heeft gekozen."
Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
29
30
31

<br>

Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
### ISOC.nl Internet Innovatie Award 2019

<img align="left" src="../images/isoc-award-2019.jpg" alt="ISOC prijs"
 style="border:10px solid white; width: 35%; height: 35%"/> De
 [Internet Society](https://isoc.nl/) heeft de jaarlijkse Internet
 Innovatie Award in 2019
 [toegekend](https://awards.isoc.nl/innovatie/2019/) aan het
 identiteitsplatform IRMA. De prijs is op 17 jan. 2019 in Amsterdam
 door de voorzitter van de jury, Eppo van Nispen tot Sevenaer,
 uitgereikt aan de voorzitter van de stichting Privacy by Design.

<br>

Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
### Brouwer prijs 2018 

<img align="left" src="../images/KHMW-logo.jpg" alt="Brouwer prijs"
 style="border:10px solid white; width: 35%; height: 35%"/> De
 Koninklijk Hollands Maatschappij der Wetenschappen
 ([KHMW](https://www.khmw.nl)) rijkt jaarlijks de [Brouwer
 prijs](https://www.khmw.nl/brouwer-prijs-voor-wetenschap-en-samenleving/)
 uit voor wetenschap en samenleving. Deze prijs wordt in 2018
 toegekend aan de stichting Privacy by Design. De jury waardeert dat
 de stichting met IRMA mensen weer grip op de bescherming van
 persoonsgegevens verschaft en daarmee, bij alle technologische
 ontwikkelingen, vertrouwen in de samenleving geeft. De jury, heeft
 naast de maatschappelijke urgentie van het initiatief, vooral het
 criterium van de wetenschappelijke onderbouwing zwaar laten wegen.
 Aan de prijs is een geldbedrag van honderdduizend Euro verbonden.


### Nederlandse Privacy Award 2018

<img align="left" src="../images/privacyaward.jpg" alt="Privacy Award"
style="border:10px solid white; width: 35%; height: 35%"/> De
stichting [Privacy First](https://privacyfirst.nl/) heeft in january
2018 de *Nederlandse Privacy Award* toegekend aan het
identiteitsplatform IRMA. De
[jury](https://privacyfirst.nl/solutions/evenementen/item/1104-winnaars-nederlandse-privacy-awards-2018.html)
prijst de privacy by design-opzet, het grote innovatieve vermogen, en
de potentiële maatschappelijke impact van IRMA. Deze prijs is een
eervolle erkenning van IRMA's sterke focus op privacybescherming. Er
is geen geldbedrag aan verbonden, maar wel een kunstwerk, zoals op
afgebeeld op het bijgaande plaatje.