index.md 3.49 KB
Newer Older
Moritz »mo.« Sauer's avatar
Moritz »mo.« Sauer committed
1
---
2
layout: frontpage
Moritz »mo.« Sauer's avatar
Moritz »mo.« Sauer committed
3
header:
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
4
5
 image_fullwidth: header_unsplash_1.jpg
 title: Privacy by Design Foundation
Moritz »mo.« Sauer's avatar
Update    
Moritz »mo.« Sauer committed
6
permalink: /index.html
7
translations:
8
 en: /en
9
homepage: true
10
11
image:
 title: pbd.png
12
widget1:
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
13
 title: Privacy by Design
14
15
 url: /doelstelling/
 image: pbd.png
Bart Jacobs's avatar
typos    
Bart Jacobs committed
16
 text: De stichting Privacy by Design creëert en onderhoudt gratis open source software waarbij de privacy van de gebruiker voorop staat. Het belangrijkste onderwerp van de stichting is het identity platform IRMA, een afkorting voor <em>I Reveal my Attributes</em>.
17
widget2:
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
18
 title: IRMA
19
 url: /irma/
20
 text: Met IRMA kunt u op betrouwbare wijze alleen relevante eigenschappen (attributen, zoals "ouder dan 18") van uzelf aan anderen bewijzen. IRMA maakt u <em>self-sovereign</em>&#58; de attributen beheert u helemaal zelf in de IRMA app, op uw eigen telefoon.
21
22
 # image: irma-video-youtube.png
 video: <a href="#" data-reveal-id="videoModal"><img src="/images/irma-video-youtube.png" width="302" height="182" alt=""/></a>
23
#851 × 479 
24
widget3:
25
26
27
28
 title: IRMA wint Privacy Award
 url: https://privacyfirst.nl/solutions/evenementen/item/1104-winnaars-nederlandse-privacy-awards-2018.html
 image: privacyaward.jpg
 text: IRMA heeft de Nederlandse Privacy Award 2018 gewonnen. De jury prijst de privacy by design-opzet, het grote innovatieve vermogen, en de potentiële maatschappelijke impact van IRMA.
Moritz »mo.« Sauer's avatar
Moritz »mo.« Sauer committed
29
---
Moritz »mo.« Sauer's avatar
Moritz »mo.« Sauer committed
30

Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
31
### Stichting Privacy by Design
Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
32
33
34

De stichting Privacy by Design is in 2016 voortgekomen uit de [Digital
Security](http://www.ru.nl/ds/) onderzoeksgroep van de Radboud
Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
35
36
37
Universiteit en het Privacy and Identity Lab
[PI.lab](http://www.pilab.nl). De stichting is een onafhankelijke
non-profit spin-off.
Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
38

Bart Jacobs's avatar
typos    
Bart Jacobs committed
39
De stichting richt zich vooral op het eigen identity platform
40
[IRMA](/irma) voor privacy-vriendelijke attribuut-gebaseerde
Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
41
authenticatie. De aanpak is gebaseerd op gratis beschikbare open
42
source software.
Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
43
44
45
46

De stichting heeft twee belangrijke operationele rollen met betrekking
tot IRMA.

47
1. Ontwikkeling en beheer van de IRMA [software](https://credentials.github.io/).
Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
48
2. Beheer van infrastructuur voor het uitgeven van attributen.
49

Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
50
51
52
De stichting werkt graag samen met anderen om IRMA van de grond te
krijgen. Pilots zijn in voorbereiding, in samenwerking met
verschillende andere partijen, waaronder in het bijzonder:
Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
53
54
55
56

 * de [Raboud Universiteit](https://www.ru.nl), voor (sterke)
  authenticatie van studenten en medewerkers en digitale
  ondertekening van bijv. tentamenuitslagen;
Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
57

58
 * [SURFnet](https://www.surfnet.nl), voor uitgifte en controle van
Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
59
  attributen via [surfconext](https://www.surfconext.nl);
Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
60

Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
61
 * [Alliander](http://www.alliander.nl), voor authenticatie en
Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
62
63
  ondertekening in de context van `slimme' huizen. Daarnaast geeft
  Alliander de stichting structurele steun.
Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
64

65
66
67
68
69
70
71
De stichting ontvangt externe financiering uit de volgende projecten.

 * *Connecting (with) IRMA* (2018), via het [SIDNfonds](https://www.sidnfonds.nl/projecten), zie ihb. deze [project pagina](https://www.sidnfonds.nl/projecten/connecting-with-irma).

 * *Citizen Science* (2018-2020), via het Europees Fonds voor Regionale
  Ontwikkeling (EFRO), zie [EFRO projecten in Gelderland](https://www.europaomdehoek.nl/projecten/?radius=&projectProvince[]=Gelderland).

72
73
<div id="videoModal" class="reveal-modal large" data-reveal="">
 <div class="flex-video widescreen vimeo" style="display: block;">
74
  <iframe width="1280" height="720" src="https://www.youtube-nocookie.com/embed/q6IihEQFPys" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
75
76
77
 </div>
 <a class="close-reveal-modal">&#215;</a>
</div>