uitgifte.md 2.49 KB
Newer Older
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
1
2
3
4
5
6
---
layout: page
title: Attribuut-uitgifte
header:
 image_fullwidth: header_unsplash_1.jpg
 title: Privacy by Design Foundation
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
7
permalink: /uitgifte/
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
8
9
10
---

<style type="text/css">
11
12
13
14
15
16
17
18
 article a.button {
  margin-bottom: 0.5rem;
  margin-top: 0.5rem;
  background-color: #44667A;
 }
 article a img {
  height: 1.75rem;
  padding-right: 1rem;
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
19
20
21
 }
</style>

Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
22
23
24
25
26
Via deze pagina kan de stichting Privacy by Design digitaal
ondertekende attributen aan u uitgeven die u in uw IRMA app kunt
opslaan om later te gebruiken om in te loggen. Hiervoor is het nodig
dat u de IRMA app niet alleen reeds geinstalleerd, maar ook
geregistreerd heeft. Installatie kan via [Android Play
Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
27
28
store](https://play.google.com/store/apps/details?id=org.irmacard.cardemu);
het registratie proces wordt vanzelf gestart wanneer u de app opent.
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
29

Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
30
31
32
33
Hieronder staat een lijst met knoppen waarmee verschillende attributen
geladen kunnen worden. Het aantal mogelijkheden zal nog toenemen: in
de nabije toekomst zullen hier ook attributen uit meer bronnen
aangeboden worden. Daarbij gelden soms beperkingen:
Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
34

Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
* Niet alle bronnen van attributen kunnen door iedereen gebruikt
 worden. Bijvoorbeeld, voor iDIN moet men een Nederlandse
 bankrekening hebben en daar elektronisch op in kunnen loggen; voor
 Surfnet attributen is een registratie bij een Nederlandse instelling
 voor (hoger) onderwijs noodzakelijk --- en moet die instelling
 "IRMA" ook toestaan.
* Er bestaan afhankelijkheden tussen sommige bronnen. Bijvoorbeeld, om
 zorg attributen uit het BIG register te verkrijgen moeten eerst
 andere attributen aanwezig zijn en opgevraagd worden, namelijk uit
 iDIN (naam + geboortedatum). Daarnaast is natuurlijk een BIG
 registratie noodzakelijk.
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
46
47

Attributen via iDIN
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
48
:  Attributen: initialen, achternaam, geboortedatum, geslacht, adres, postcode, plaats 
49
50
  <a class="button" href="/uitgifte/idin">
  <img src="/images/idin.png">Laad attributen via iDIN</a> 
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
51
  [Meer informatie](/uitgifte-idin)
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
52

Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
53
54
55
56
57
58
59
60
Attributen via Surfconext
:  Attributen: voornaam, achternaam, emailadres, instelling, medewerker/student, locaal registratienummer 
  <a class="button" href="/uitgifte/surfnet?action=login">
  <img src="/images/surfnet.png">Laad attributen via SURFconext</a> 
  [Meer informatie](/uitgifte-surfconext)

Attributen via het BIG-register --- op basis van iDIN gegevens
:  Attributen: BIG-nummer, beroep, specialisme 
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
61
  <a class="button" href="/uitgifte/big">
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
62
  <img src="/images/big.png">Laad attributen via BIG</a> 
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
63
  [Meer informatie](/uitgifte-big)