uitgifte-surfconext.md 2.36 KB
Newer Older
1
2
3
---
layout: page
header:
4
5
  image_fullwidth: header_poly2.png
  title: Attributen via SURFconext
6
permalink: /uitgifte-surfconext/
7
8
9
language: nl
translations:
  en: /issuance-surfconext
10
11
---

12
Via [SURFconext](https://www.surfconext.nl) kunnen studenten en
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
medewerkers van aangesloten onderwijsinstellingen inloggen op
verschillende online diensten. De stichting Privacy by Design vormt
ook zo'n dienst en kan zo attributen krijgen over degene die inlogt,
namelijk:

 * voornaam
 * achternaam
 * emailadres
 * instelling
 * medewerker/student
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
23
 * lokaal registratienummer.
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Deze persoonlijke attributen zijn afkomstig van de onderwijsinstelling
van de gebruiker. De juistheid van deze attributen is de
verantwoordelijkheid van deze onderwijsinstelling. De stichting voert
er zelf geen controle op uit.

De stichting ontvangt, na toestemming van de gebruiker, deze
attributen en zet er een eigen digitale handtekening op. Het resultaat
levert een **surfconext credential** in de app van de gebruiker, met
daarin bovenstaande attributen. De stichting verwijdert deze
attributen na uitgifte uit de eigen systemen en houdt geen log bij van
de uitgifte.

37
De geldigheid van dit surfconext credential is *drie maanden*. Deze
38
39
40
41
42
43
44
relatief korte tijd is nodig zodat mensen die afstuderen, uit dienst
gaan, of op een andere manier de onderwijsinstelling verlaten, nog
maar korte tijd van deze attributen gebruik kunnen maken. Nadat de
geldigheid van het credential verlopen is, moet de gebruiker een
nieuwe versie ophalen.

Vooralsnog is deze attribuut uitgifte via surfconext alleen
45
46
47
beschikbaar voor studenten en medewerkers van een beperkt aantal
instellingen in het hoger onderwijs.  Studeert of werkt u aan zo'n
instelling, maar komt deze niet voor in de lijst op de <a
48
href="/uitgifte/surfconext?action=login">SURFconext
49
50
51
52
53
54
55
56
57
uitgifte pagina</a>, dan heeft uw instelling de aansluiting met de
stichting <a href="https://privacybydesign.foundation/">Privacy by
Design</a> niet "aangezet". In dat geval kunt u geen attributen via
SURFconext ontvangen. Het beste kunt u dan met het centrale
systeembeheer van de eigen instelling contact opnemen en de
verantwoordelijke voor identity management vragen een email te sturen
naar het adres <tt>support'at'surfconext.nl</tt>, met het simpele
verzoek: <em>AUB de stichting Privacy by Design voor onze instelling
toelaten als Service Provider.</em>
58

Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
59
[Terug](/uitgifte) naar uitgifte van attributen.