irma-begin.md 12.8 KB
Newer Older
1
2
3
---
layout: page
header:
4
5
 image_fullwidth: header_poly2.png
 title: Van start met de IRMA app
6
permalink: /irma-begin/
7
8
9
language: nl
translations:
 en: /irma-start
10
---
11
Deze pagina geeft antwoord op de volgende vragen.
12

Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
13
 1. [Wat u moet doen om met IRMA van start te gaan](#vanstart)
14
15
 2. [Waarvoor is MijnIRMA?](#mijnirma)
 3. [Wat gebeurt er op de achtergrond?](#achtergrond)
16

17
18
19
Het laatste punt is helemaal niet nodig voor het gebruik van IRMA; het
geeft alleen aanvullende achtergrond informatie voor mensen die meer
van IRMA willen begrijpen.
20

Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
21
### <a name="vanstart"></a>1. Wat u moet doen om met IRMA van start te gaan?
22

Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
23
Hieronder wordt in een paar stappen verteld wat u moet doen om de IRMA
Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
24
app te kunnen gebruiken:
25
26
27
28

<p align="center"><img src="../images/Registratie_Stappenplan.png" alt="IRMA uitgever" style="width: 50%; height: 50%"/></p>

Het is verstandig hier even rustig voor te gaan zitten. Deze stappen
Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
29
30
kosten een klein beetje tijd en aandacht. U gaat nu een persoonlijke
elektronische identiteit voor uzelf maken die u nog lang kunt
31
32
gebruiken, voor soms gevoelige persoonlijke zaken, zoals inloggen of
digitaal ondertekenen. Dit lijkt een beetje op het aanvragen en
Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
33
ophalen van een paspoort. Maar zo'n paspoort kost heel veel meer tijd
Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
34
en moeite, bijvoorbeeld omdat u er (twee keer) voor naar een
35
gemeentehuis moet gaan. Net als een paspoort is ook IRMA echt
36
37
persoonlijk: het is niet de bedoeling dat iemand anders er gebruik van
kan maken.
38

39
#### 1.1. Installatie
40

Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
41
De IRMA app is beschikbaar via de [Download](/download) pagina van de
Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
42
43
stichting. U kunt de IRMA app ook rechtstreeks op uw telefoon of
tablet installeren vanuit de Android Playstore of Apple App Store.
44

45
#### 1.2. Registratie
46

47
48
Als u de IRMA app voor de eerste keer opent, kunt u in de begin
schermen een IRMA account openen. Als u dat doet wordt u gevraagd om:
49
50
51

 * een PIN code van 5 cijfers

Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
52
Denk AUB even goed na voordat u de PIN code kiest. U zult deze code
Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
53
54
55
56
57
58
regelmatig nodig hebben bij het gebruik van de IRMA app. Deze code
garandeert dat u echt degene bent die uw IRMA app gebruikt. Kies geen
voor de hand liggende code als 00000. Als u de code ergens opschrijft,
doe dat dan zorgvuldig op een speciale plaats (of manier) zodat
anderen er niet snel bij kunnen. De app vraagt om de ingetypte code
nog een keer te herhalen, om fouten bij het intypen te voorkomen.
59

Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
60
Iedere keer dat u uzelf authenticeert met IRMA, door het tonen van
61
IRMA attributen, is de PIN code nodig. Ook voor het zetten van een
Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
62
digitale handtekening met IRMA is de PIN code nodig.
Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
63

64
Het veranderen of opvragen van de PIN code is (op dit moment) niet
Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
65
66
mogelijk. Als u uw PIN code kwijtraakt, moet u zich opnieuw voor IRMA
registreren en gaan al uw tot dan toe verzamelde attributen
67
verloren. Dat is gedoe. 
68

69
70
71
Bij registratie kunt u ook een email adres opgeven. Dit is verstandig
want via dit email adres kunt uw registratie blokkeren bij de
stichting, op de [MijnIRMA](/mijnirma)
Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
72
webpagina. [Hieronder](#mijnirma) wordt daar meer informatie over
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
73
gegeven. Het opgeven van een email adres is niet verplicht. Als u dat
74
niet doet weet de stichting niets anders van u dan een willekeurige
75
76
77
gebruikersnaam die automatisch voor u gegenereerd is. U kunt die
gebruikersnaam zien, na succesvolle registratie, door te klikken op
"MijnIRMA login" in het attributen overzicht in de IRMA app.
Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
78
79
80
81
82
83
84
85

Als u een email adres toevoegt, gebruik dan wel een adres dat echt (en
exclusief) van u is en dat u nog lang zult gebruiken. U krijgt direct
een eerste mailtje op dit adres met een link voor de
bevestiging. Hiermee wordt gecontroleerd of het adres wel echt van u
is.

Het email adres kan in uitzonderlijke situaties gebruikt worden om
86
contact met u op te nemen over het gebruik van IRMA. Het adres wordt
Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
87
niet met anderen gedeeld.
88
89


90
#### 1.3. Personalisatie met uw email adres
91

92
93
94
Het email adres dat u mogelijk opgegeven heeft bij registratie kan nu
als attribuut in de IRMA app in uw telefoon gezet worden. Na de vorige
registratie stappen, waarin u uw PIN gegeven hebt, krijg u een link
95
96
97
(webadres) toegestuurd per email. Door daarop te klikken en verdere
instructies te volgen wordt uw email address toegevoegd in uw IRMA
app.
98

99
100
Wanneer u in een webbrowser naar het toegstuurde webadres gaat krijgt
u een "Email Uitgifte" knop te zien. Hier ziet u hoe het uitgeven en
101
102
ontvangen van attributen werkt.

Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
103
104
105
106
107
108
109
 * Wanneer u de webpagina in een browser op een PC of laptop geopend
  heeft en op de "Email Uitgifte" knop drukt wordt een QR code
  getoond. Pak uw telefoon, open de IRMA app en tik op de "scan balk"
  bovenin de app. De camera van uw telefoon wordt nu gestart, zodat u
  de QR code kunt scannen. Nadat u dit gedaan heeft, vraagt de app u
  of u uw email adres als attribuut wil accepteren in de IRMA app op
  uw telefoon.
110

Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
111
112
113
114
 * Wanneer uw de webpagina in een browser op de telefoon zelf opent en
  op de "Email Uitgifte" knopt drukt, wordt de IRMA app op uw
  telefoon vanzelf geopend. U krijgt dan ook de vraag of u uw email
  adres als attribuut wil accepteren op uw telefoon.
115
116


117
#### 1.4. Personalisatie met andere attributen
118

Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
119
Het is mogelijk nog meer attributen te ontvangen dan uw email adres.
Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
120
Met die attributen kunt u een persoonlijk "paspoort" opbouwen in uw
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
121
IRMA app. U kunt dat meteen na de registratie doen, maar het kan ook
Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
122
123
124
125
later. U gaat daarvoor naar de [IRMA uitgifte](/uitgifte) pagina. U
ziet daar verschillende mogelijkheden om nog meer attributen op te
nemen in de app. Dit lijstje mogelijkheden ligt niet vast en zal
groeien naarmate meer partijen aan IRMA meedoen.
126

127
128
129
130
 * iDIN levert uw naam, adres, woonplaats, en geboortedatum
  attributen. Nadat u bij uw eigen bank, met eigen middelen, heeft
  ingelogd, kunnen deze attributen in uw IRMA app gezet worden. Dit is
  beschikbaar voor iedereen met een bankrekening in Nederland, zie
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
131
  [iDIN](https://www.idin.nl).
132

133
 * SURFconext levert attributen van uw (eventuele) hoger onderwijs
Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
134
135
136
  identiteit. Deze is in principe beschikbaar voor studenten en
  medewerkers van instellingen voor onderwijs en onderzoek in
  Nederland die aangesloten zijn op
Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
137
  [SURFconext](https://www.surfconext.nl). Uw eigen instelling moet
138
  IRMA toegang wel expliciet goedkeuren. Via SURFconext kunnen
Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
139
  "onderwijs attributen" in uw IRMA app gezet worden.
Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
140

141

142
143
### <a name="mijnirma"></a>2. Waarvoor is MijnIRMA?

Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
144
De [MijnIRMA](/mijnirma) website van de stichting biedt de volgende
145
146
mogelijkheden.

Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
147
148
* U kunt er het gebruik van uw eigen IRMA app volgen: de *log*
 gegevens zijn er zichtbaar. U kunt zien wanneer uw app attributen
149
150
 getoond heeft en ook wanneer de app attributen ontvangen heeft. Het
 is echter niet zichtbaar om welke attributen het gaat, aan welke
Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
151
152
 controleur u attributen getoond hebt, of van welke uitgever u
 attributen ontvangen heeft. De stichting wil deze zaken niet weten,
153
 en kan ze daarom ook niet aan u laten zien. Dit is verankert in het
Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
154
 *privacy by design* ontwerp van IRMA.
155

Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
156
 Het is verstandig af en toe eens naar deze loggegevens te
Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
157
 kijken. Als daar blijkt dat uw IRMA app gebruikt wordt terwijl u
Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
158
 daar helemaal niet van weet is er iets aan de hand: iemand anders
Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
159
 gebruikt uw app om zich als u voor te doen. Dat is reden om
Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
160
 direct in te grijpen. Hiermee komen we aan de tweede mogelijkheid
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
161
 die de MijnIRMA pagina biedt.
162

Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
163
164
* U kunt op de MijnIRMA webpagina het gebruik van IRMA stop zetten.
 Natuurlijk kunt u dat doen als u IRMA niet langer wil
Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
165
 gebruiken. Maar daarnaast is het belangrijk om aan deze "noodrem" te
Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
166
167
 trekken als uw telefoon gestolen is, zodat een ander zeker geen
 misbruik kan maken van uw identiteit.
Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
168

Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
169
 Als u op MijnIRMA aangeeft te willen stoppen worden al uw gegevens
170
171
172
173
 onmiddelijk gewist en kan uw IRMA app niet meer gebruikt worden, ook
 al staat de app nog op uw telefoon. Mocht u hierna IRMA ooit toch
 nog willen gaan gebruiken, dan moet u zich opnieuw, van voor af aan
 registreren.
Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
174

Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
175
176
177
* U kunt op de MijnIRMA pagina ook beheren welk email adres aan uw
 account gekoppeld is.

Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
178
Inloggen op de MijnIRMA webpagina kan op twee manieren:
179

180
1. Met IRMA zelf, via uw "MijnIRMA login" attribuut.
181
2. Door uw email adres in te typen; u krijgt dan een link toegestuurd
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
182
  op dit adres, die u toegang geeft tot uw account.
183

184
Deze laatste optie kunt u alleen gebruiken wanneer u eerder een email
185
adres aan uw account gekoppeld heeft. Dit is vooral nuttig wanneer uw
186
187
telefoon gestolen is --- en de eerste optie niet werkt. Als u uw mail
op een ander apparaat leest, kunt u vandaaruit inloggen op MijnIRMA en
188
uw IRMA account stopzetten.
189
190
191

Omwille van deze tweede manier van inloggen is het verstandig
een email adres aan uw IRMA account te koppelen. 
192
193
194


### <a name="achtergrond"></a>3. Wat gebeurt er op de achtergrond?
195

Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
196
De tekst hieronder gaat dieper in op wat er onder de motorkap gebeurt
Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
197
wanneer u zich via de IRMA app registreert. Deze achtergrond
Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
198
informatie is niet nodig voor het daadwerkelijke gebruik van IRMA,
Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
199
maar is bedoeld voor mensen die technisch geïnteresseerd zijn en
Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
200
willen weten hoe de zaken opgezet zijn en hoe beveiliging en privacy
201
202
203
bescherming in het IRMA ecosysteem georganiseerd zijn. Nog
uitgebreidere informatie is beschikbaar op een [aparte
pagina](/irma-uitleg).
Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
204
205

Een eerste uitgangspunt is dat de IRMA app strikt persoonlijk is en
Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
206
niet makkelijk door een ander misbruikt moet kunnen worden. Dit
207
208
209
210
211
gebeurt via een persoonlijke PIN code die u bij registratie
kiest. Natuurlijk kunt u uw telefoon met eigen attributen in een IRMA
app tezamen met de PIN aan iemand anders geven. Dat is net zo
onverstandig als uw bankpas met PIN aan een ander geven. Daar is geen
beveiligingsmechanisme tegen opgewassen.
Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
212

213
214
215
We gaan er dus van uit dat IRMA gebruikers hun PIN code geheim
houden. De vraag is dan: waar is de PIN code opgeslagen? Hetzelfde
geldt voor de geheime persoonlijke cryptografische sleutel die nodig
Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
216
is om de IRMA app voor u te laten werken.
Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
217

218
De IRMA implementatie gebruikt een *split key* truuk, waarbij zulke
219
220
221
cruciale geheime cryptografische informatie verdeeld wordt tussen de
app en de MijnIRMA server van de stichting. De app en de server moeten
heel precies samenwerken om IRMA te laten werken. Ze hebben daar ieder
222
223
224
alleen niet genoeg informatie voor: ze moeten samenwerken en hun eigen
geheimen apart gebruiken voor een gezamenlijke berekening. Dit heet
een *multi-party computation*.
225

Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
226
De MijnIRMA server kan zich in zijn eentje dus nooit als u voordoen:
227
de app op uw telefoon is strikt noodzakelijk. Wat u wel op de server
228
kunt doen staat [hierboven](#mijnirma) beschreven. Het inloggen op de
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
229
MijnIRMA server kan via IRMA, maar ook via een link die per email
230
231
232
233
234
toegestuurd wordt naar een geregistreerd adres. Als uw telefoon
gestolen wordt, heeft de dief mogelijk ook toegang tot uw
email. Hij/zij kan daarmee ook op uw MijnIRMA inloggen. Maar het enige
wat de dief daar kan doen is uw account stopzetten. Als het goed is
heeft u dat zelf al gedaan zodra u de diefstal bemerkt.
Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
235
236

Kortom: de MijnIRMA server biedt u extra bescherming en controle
Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
237
mogelijkheden, maar kan zelf niks alleen doen -- behalve blokkeren. De
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
238
stichting Privacy by Design beheert de MijnIRMA server om het gebruik
239
240
van IRMA mogelijk te maken. Andere partijen kunnen in principe ook
zo'n server draaien.
Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
241

242
243
De MijnIRMA server speelt ook een beschermende rol bij het gebruik van
uw PIN. Het is in het algemeen onverstandig als een PIN in een app
Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
244
245
246
opgeslagen wordt, omdat die eruit gehaald zou kunnen worden als een
telefoon gehackt wordt. De IRMA app slaat de PIN dus niet op, maar
wel een willekeurig groot getal dat een *nonce* genoemd wordt. De
247
248
249
MijnIRMA server weet ook uw PIN niet, maar krijgt bij registratie de
hash waarde *hash( PIN | nonce )* van uw app. Hieruit is de PIN niet
af te leiden.
Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
250

Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
251
Wanneer u op uw app inlogt met uw PIN code, berekent de app dit
Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
252
(grote) getal *hash( PIN | nonce )* en stuurt deze hash waarde naar de
Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
253
254
255
MijnIRMA server. Daarna wordt de PIN verwijdert uit de app. Als de
hash waarde klopt, zijn de app en de server onderling gekoppeld en is
de inlog geslaagd. Een succesvolle aanvaller kan eventueel wel de
256
nonce uit uw app halen, maar heeft daar niet zo veel aan. Het enige
Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
257
wat de aanvaller kan doen is alle 100.000 mogelijkheden van uw PIN
Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
258
uitproberen, en bij iedere poging *X* het getal *hash( X | nonce )*
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
259
naar de MijnIRMA server sturen. De server ziet dan dat zoiets
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
260
geprobeerd wordt en vertraagt de pogingen (*rate limiting*).
261

Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
262
263
Het onderstaande plaatje vat de twee rollen van de stichting Privacy
by Design samen. Enerzijds is de stichting uitgever van een aantal
Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
264
attributen voor het vullen van uw eigen IRMA app met eigen attributen
265
266
267
(personalisatie). Anderzijds zorgt de stichting via MijnIRMA voor
inzage in het eigen IRMA gebruik en voor de mogelijkheid om het
gebruik van IRMA stop te zetten.
268
269

<p align="center"><img src="../images/Rollen_Stichting.png" alt="IRMA
Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
270
271
272
273
274
275
uitgever" style="width: 70%; height: 70%"/></p>

In het begin is de stichting de enige uitgever van IRMA
attributen. Hopelijk zullen andere partijen spoedig volgen.

De stichting verifieert ook attributen, maar alleen voor zichzelf,
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
276
wanneer IRMA gebruikers inloggen op MijnIRMA. Zulke verificaties
Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
277
worden niet voor anderen gedaan. De stichting beperkt haar rol tot
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
278
uitgifte en inzage.