over.md 1.26 KB
Newer Older
1
2
---
layout: page
3
4
5
header:
  image_fullwidth: header_poly2.png
  title: Over de stichting
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
6
meta_title: Over de stichting
7
teaser: De stichting Privacy by Design wil in algemene zin de ontwikkeling en het gebruik van open, privacy-vriendelijke en goed-beveiligde ICT bevorderen.
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
8
permalink: /over/
9
10
language: nl
translations:
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
11
  en: /about
12
13
14
---

Meer in het bijzonder richt de stichting zich op de ontwikkeling en
Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
15
het gebruik van het eigen systeem [IRMA](/irma), een afkorting voor *I
Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
16
17
18
Reveal My Attributes*.  Met IRMA kunt u op een privacy-vriendelijke,
beveiligde manier eigenschappen (attributen) van uzelf onthullen
(zoals: ik ben boven de 18), zonder dat u andere, niet-relevante
Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
19
20
informatie over uzelf weggeeft. Via zulke attributen kunt u zichzelf
*authenticeren* bijvoorbeeld om in te loggen op een webpagina.
21

Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
22
Ook kunt u met IRMA attribuut-gebaseerde handtekeningen zetten,
Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
23
zie [IRMA](/irma-uitleg) voor meer informatie.
24
25
26

### Verslagen en verantwoording

Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
27
28
29
30
31
32
Het eerste jaarverslag, met daarin onder andere een overzicht van de
uitgeoefende activiteiten en een financiële verantwoording, is hier
te vinden. Aangezien de stichting eind 2016 is opgericht behelst dit
jaarverslag niet alleen 2017 maar ook de laatste maanden van 2016.

* [Jaarverslag 2017 en eind 2016](/pdf/jaarverslag-2017.pdf)