uitgifte-email.md 930 Bytes
Newer Older
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
1
2
3
---
layout: page
header:
4
5
  image_fullwidth: header_poly2.png
  title: Attributen van e-mailadres
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
6
permalink: /uitgifte-email/
7
8
9
language: nl
translations:
  en: /issuance-email
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
10
11
---

Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
12
Bij de registratie van uw IRMA app heeft u een email adres opgegeven
13
14
15
waaraan uw [MijnIRMA](/mijnirma) account gekoppeld is.  Dit email
adres wordt automatisch als (eerste) attribuut in uw IRMA app
geplaatst.
Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
16
17
18

U kunt meerdere e-mailadressen die u heeft toevoegen als attribuut in
uw IRMA app.
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
19
20
21
22
23
24
25

Als eerste stap in dit uitgifte-proces voert u uw e-mailadres in. Er wordt
dan een verificatie-email naar dit adres gestuurd, waarin een link staat waarop
u klikt. Daarna ontvangt u het e-mail attribuut.

De geldigheid van dit e-mail attribuut is *een jaar*.

Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
26
De stichting Privacy by Design verwijdert dit email adres na
Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
27
28
29
uitgifte uit de eigen systemen. De stichting houdt geen eigen log bij
van de uitgifte.

Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
30
[Terug](/uitgifte) naar uitgifte van attributen.