uitgifte.md 3.56 KB
Newer Older
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
1
2
3
4
5
6
---
layout: page
title: Attribuut-uitgifte
header:
 image_fullwidth: header_unsplash_1.jpg
 title: Privacy by Design Foundation
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
7
permalink: /uitgifte/
8
9
10
language: nl
translations:
 en: /issuance
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
11
12
13
---

<style type="text/css">
14
15
16
 article a.button {
  margin-bottom: 0.5rem;
  margin-top: 0.5rem;
17
  background-color: #568099;
18
19
20
21
 }
 article a img {
  height: 1.75rem;
  padding-right: 1rem;
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
22
23
24
 }
</style>

25
Via deze pagina kunt u attributen in de IRMA app op uw telefoon
26
27
28
29
(her)laden en zo een persoonlijk 'paspoort' samenstellen. De stichting
Privacy by Design ondertekent deze attributen digitaal, zodat
controleurs de herkomst en integriteit kunnen checken. Vervolgens
kunt u deze attributen gebruiken voor authenticatie of
Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
30
inloggen. Hiervoor is het nodig dat u de IRMA app geïnstalleerd heeft
31
32
33
en de registratie doorlopen heeft. Installatie kan via de
[Download](/download) pagina; het registratie proces wordt vanzelf
gestart wanneer u de app opent.
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
34

Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
35
Hieronder staat een lijst met knoppen waarmee verschillende attributen
36
37
geladen kunnen worden. Het aantal mogelijkheden zal gaandeweg
toenemen. Daarbij gelden soms beperkingen.
Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
38

Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
39
40
41
* Niet alle bronnen van attributen kunnen door iedereen gebruikt
 worden. Bijvoorbeeld, voor iDIN moet men een Nederlandse
 bankrekening hebben en daar elektronisch op in kunnen loggen; voor
42
 SURFnet attributen is een registratie bij een Nederlandse instelling
Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
43
44
45
46
47
48
49
 voor (hoger) onderwijs noodzakelijk --- en moet die instelling
 "IRMA" ook toestaan.
* Er bestaan afhankelijkheden tussen sommige bronnen. Bijvoorbeeld, om
 zorg attributen uit het BIG register te verkrijgen moeten eerst
 andere attributen aanwezig zijn en opgevraagd worden, namelijk uit
 iDIN (naam + geboortedatum). Daarnaast is natuurlijk een BIG
 registratie noodzakelijk.
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
50
51

Attributen via iDIN
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
52
:  Attributen: initialen, achternaam, geboortedatum, geslacht, adres, postcode, plaats 
53
54
  <a class="button" href="/uitgifte/idin">
  <img src="/images/idin.png">Laad attributen via iDIN</a> 
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
55
  [Meer informatie](/uitgifte-idin)
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
56

Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
57
E-mailadres attribuut
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
58
:  Attribuut: e-mailadres 
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
59
  <a class="button" href="/uitgifte/email">
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
60
  <img src="/images/email.png">Laad e-mailadres attribuut</a> 
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
61
62
  [Meer informatie](/uitgifte-email)

Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
63
64
65
Mobiel telefoonnummer-attribuut
:  Attribuut: telefoonnummer 
  <a class="button" href="/uitgifte/telefoonnummer">
Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
66
67
  <img src="/images/mobile.png">Laad mobiel nummer attribuut</a> 
  [Meer informatie](/uitgifte-mobiel)
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
68

69
Sociaal netwerk-attributen
70
:  Attributen (enige variatie per netwerk): voornaam, achternaam, e-mailadres, geboortedatum, gebruikersnaam 
71
  <a class="button" href="/uitgifte/social/facebook">
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
72
73
  <img src="/images/facebook.png">Laad attributen via Facebook</a> 
  <a class="button" href="/uitgifte/social/twitter">
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
74
75
  <img src="/images/twitter.png">Laad attributen via Twitter</a> 
  <a class="button" href="/uitgifte/social/linkedin">
76
77
  <img src="/images/linkedin.png">Laad attributen via LinkedIn</a> 
  [Meer informatie](/uitgifte-socialmedia)
78

79
Attributen via SURFconext
80
81
82
83
84
:  Attributen: voornaam, achternaam, emailadres, instelling, medewerker/student, locaal registratienummer 
  <a class="button" href="/uitgifte/surfnet?action=login">
  <img src="/images/surfnet.png">Laad attributen via SURFconext</a> 
  [Meer informatie](/uitgifte-surfconext)

Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
85
Attributen via het BIG-register --- op basis van iDIN gegevens
86
:  Attributen: BIG-nummer, startdatum BIG-registratie, medisch beroep, medisch specialisme 
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
87
  <a class="button" href="/uitgifte/big">
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
88
  <img src="/images/big.png">Laad attributen via BIG</a> 
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
89
  [Meer informatie](/uitgifte-big)