uitgifte.md 2.73 KB
Newer Older
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
1
2
3
4
5
6
---
layout: page
title: Attribuut-uitgifte
header:
 image_fullwidth: header_unsplash_1.jpg
 title: Privacy by Design Foundation
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
7
permalink: /uitgifte/
8
9
10
language: nl
translations:
 en: /issuance
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
11
12
13
---

<style type="text/css">
14
15
16
 article a.button {
  margin-bottom: 0.5rem;
  margin-top: 0.5rem;
17
  background-color: #568099;
18
19
20
21
 }
 article a img {
  height: 1.75rem;
  padding-right: 1rem;
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
22
23
24
 }
</style>

Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
25
26
27
28
29
Via deze pagina kan de stichting Privacy by Design digitaal
ondertekende attributen aan u uitgeven die u in uw IRMA app kunt
opslaan om later te gebruiken om in te loggen. Hiervoor is het nodig
dat u de IRMA app niet alleen reeds geinstalleerd, maar ook
geregistreerd heeft. Installatie kan via [Android Play
Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
30
31
store](https://play.google.com/store/apps/details?id=org.irmacard.cardemu);
het registratie proces wordt vanzelf gestart wanneer u de app opent.
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
32

Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
33
34
35
36
Hieronder staat een lijst met knoppen waarmee verschillende attributen
geladen kunnen worden. Het aantal mogelijkheden zal nog toenemen: in
de nabije toekomst zullen hier ook attributen uit meer bronnen
aangeboden worden. Daarbij gelden soms beperkingen:
Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
37

Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
* Niet alle bronnen van attributen kunnen door iedereen gebruikt
 worden. Bijvoorbeeld, voor iDIN moet men een Nederlandse
 bankrekening hebben en daar elektronisch op in kunnen loggen; voor
 Surfnet attributen is een registratie bij een Nederlandse instelling
 voor (hoger) onderwijs noodzakelijk --- en moet die instelling
 "IRMA" ook toestaan.
* Er bestaan afhankelijkheden tussen sommige bronnen. Bijvoorbeeld, om
 zorg attributen uit het BIG register te verkrijgen moeten eerst
 andere attributen aanwezig zijn en opgevraagd worden, namelijk uit
 iDIN (naam + geboortedatum). Daarnaast is natuurlijk een BIG
 registratie noodzakelijk.
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
49
50

Attributen via iDIN
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
51
:  Attributen: initialen, achternaam, geboortedatum, geslacht, adres, postcode, plaats 
52
53
  <a class="button" href="/uitgifte/idin">
  <img src="/images/idin.png">Laad attributen via iDIN</a> 
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
54
  [Meer informatie](/uitgifte-idin)
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
55

Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
56
E-mailadres attribuut
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
57
:  Attribuut: e-mailadres 
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
58
  <a class="button" href="/uitgifte/email">
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
59
  <img src="/images/email.png">Laad e-mailadres attribuut</a> 
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
60
61
  [Meer informatie](/uitgifte-email)

62
63
64
65
66
67
Attributen via Surfconext
:  Attributen: voornaam, achternaam, emailadres, instelling, medewerker/student, locaal registratienummer 
  <a class="button" href="/uitgifte/surfnet?action=login">
  <img src="/images/surfnet.png">Laad attributen via SURFconext</a> 
  [Meer informatie](/uitgifte-surfconext)

Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
68
69
Attributen via het BIG-register --- op basis van iDIN gegevens
:  Attributen: BIG-nummer, beroep, specialisme 
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
70
  <a class="button" href="/uitgifte/big">
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
71
  <img src="/images/big.png">Laad attributen via BIG</a> 
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
72
  [Meer informatie](/uitgifte-big)