uitgifte.md 1.93 KB
Newer Older
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
1
2
3
4
5
6
---
layout: page
title: Attribuut-uitgifte
header:
 image_fullwidth: header_unsplash_1.jpg
 title: Privacy by Design Foundation
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
7
permalink: /uitgifte/
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
8
9
10
---

<style type="text/css">
11
12
13
14
15
16
17
18
 article a.button {
  margin-bottom: 0.5rem;
  margin-top: 0.5rem;
  background-color: #44667A;
 }
 article a img {
  height: 1.75rem;
  padding-right: 1rem;
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
19
20
21
 }
</style>

Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
22
23
24
25
26
27
28
Via deze pagina kan de Privacy by Design Foundation attributen aan u
uitgeven die u in uw IRMA app kunt opslaan om later te gebruiken om in
te loggen. Hiervoor is het nodig dat u de IRMA app niet alleen reeds
geinstalleerd, maar ook geregistreerd heeft. Installatie kan via
[Android Play
store](https://play.google.com/store/apps/details?id=org.irmacard.cardemu);
het registratie proces wordt vanzelf gestart wanneer u de app opent.
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
29

Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
30
Het aantal mogelijkheden om via deze pagina attributen te laden zal
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
31
groeien. Nu gaat het alleen om attributen via
32
[SURFconext](https://www.surfconext.nl) voor het hoger onderwijs, en
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
33
34
[iDIN](https://www.idin.nl/consumenten/). In de nabije toekomst zullen we
hier ook attributen uit andere bronnen aanbieden.
Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
35

Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
36
37
Attributen via Surfnet
:  Attributen: voornaam, achternaam, emailadres, instelling, medewerker/student, locaal registratienummer 
38
39
  <a class="button" href="/uitgifte/surfnet?action=login">
  <img src="/images/surfnet.png">Laad attributen via SURFconext</a> 
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
40
41
42
  [Meer informatie](/uitgifte-surfconext)

Attributen via iDIN
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
43
:  Attributen: initialen, achternaam, geboortedatum, geslacht, adres, postcode, plaats 
44
45
  <a class="button" href="/uitgifte/idin">
  <img src="/images/idin.png">Laad attributen via iDIN</a> 
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
46
  [Meer informatie](/uitgifte-idin)
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
47
48
49
50
51

Attributen via het BIG-register
:  Voor zorgerleners met een [BIG-registratie](https://www.bigregister.nl/) 
  Attributen: BIG-nummer, beroep, specialisme 
  <a class="button" href="/uitgifte/big">
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
52
  <img src="/images/big.png">Laad attributen via BIG</a> 
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
53
  [Meer informatie](/uitgifte-big)