uitgifte.md 4.32 KB
Newer Older
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
1
2
---
layout: page
3
4
5
header:
 image_fullwidth: header_poly2.png
 title: Attribuut-uitgifte 
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
6
permalink: /uitgifte/
7
8
9
language: nl
translations:
 en: /issuance
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
10
11
12
---

<style type="text/css">
13
14
15
 article a.button {
  margin-bottom: 0.5rem;
  margin-top: 0.5rem;
16
  background-color: #568099;
17
18
19
20
 }
 article a img {
  height: 1.75rem;
  padding-right: 1rem;
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
21
22
23
 }
</style>

24
25
Hier kunt u attributen in de [IRMA app](/download) op uw telefoon
zetten en zo een persoonlijk 'paspoort' samenstellen. De stichting
26
Privacy by Design ondertekent deze attributen digitaal, zodat
27
28
controleurs de herkomst en integriteit kunnen checken. Vervolgens kunt
u deze attributen gebruiken voor authenticatie of inloggen. 
29

30
*Let op:* als u deze attributen via een QR-code in uw telefoon
31
32
33
34
laadt, pas dan op dat een ander die QR-code niet, bijv. over uw
schouders, oppikt. Daarmee kan die ander uw attributen namelijk
op zijn/haar telefoon laden.

35
36
**Attributen uit Basisregistratie Personen (BRP)** 
Verkrijg: naam, geboortedatum, geslacht, adres, postcode, plaats, BSN 
37
<a class="button" href="https://services.nijmegen.nl/irma/gemeente/start">
38
39
<img src="/images/nijmegen.png">Laad attributen uit de BRP</a> 
[Meer informatie](/uitgifte-brp)
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
40

41
42
43
44
45
**E-mailadres attribuut** 
Verkrijg: e-mailadres 
<a class="button" href="/uitgifte/email">
<img src="/images/email.png">Laad e-mailadres attribuut</a> 
[Meer informatie](/uitgifte-email)
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
46

47
48
49
50
51
**Mobiel telefoonnummer-attribuut** 
Verkrijg: telefoonnummer 
<a class="button" href="/uitgifte/telefoonnummer">
<img src="/images/mobile.png">Laad mobiel nummer attribuut</a> 
[Meer informatie](/uitgifte-mobiel)
Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
52

53
54
55
56
57
58
**Sociaal netwerk-attributen** 
Verkrijg (enige variatie per netwerk): voornaam, achternaam, e-mailadres, geboortedatum, gebruikersnaam 
<a class="button" href="/uitgifte/social/facebook">
<img src="/images/facebook.png">Laad attributen vanuit Facebook</a>
<a class="button" href="/uitgifte/social/twitter">
<img src="/images/twitter.png">Laad attributen vanuit Twitter</a> 
59
60
<!-- <a class="button" href="/uitgifte/social/linkedin">
<img src="/images/linkedin.png">Laad attributen vanuit LinkedIn</a>  -->
61
[Meer informatie](/uitgifte-socialmedia)
62

63
64
65
66
67
**Attributen via uw (Nederlandse) onderwijsinstelling** 
Verkrijg: voornaam, achternaam, emailadres, instelling, medewerker/student, lokaal registratienummer 
<a class="button" href="/uitgifte/surfnet">
<img src="/images/surfnet.png">Laad attributen via SURFconext</a> 
[Meer informatie](/uitgifte-surfconext)
68

69
70
71
72
**Attributen via uw (internationale) onderwijsinstelling** 
Verkrijg: voornaam, achternaam, emailadres, instelling, medewerker/student, lokaal registratienummer 
<a class="button" href="/uitgifte/surfnet/edugain">
<img src="/images/edugain.png">Laad attributen via eduGAIN</a> 
73
Opmerking: dit is een experimentele aansluiting. We ontvangen graag feedback op irma 'at' privacybydesign.foundation.
74
<!-- [Meer informatie](/uitgifte-surfconext) -->
75

76
77
78
79
**Attributen via het BIG-register --- op basis van iDIN gegevens** 
Verkrijg: BIG-nummer, startdatum BIG-registratie, medisch beroep, medisch specialisme 
<a class="button" href="/uitgifte/big">
<img src="/images/big.png">Laad attributen vanuit BIG</a> 
80

81
[Meer informatie](/uitgifte-big)
Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
82

Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
83
**Attributen via het AGB-register --- uitgegeven door de stichting [nuts.nl](https://nuts.nl) vanuit Vektis** 
84
85
86
Verkrijg: [AGB-code](https://www.agbcode.nl/) van een medische zorgverlener, voor declaraties, inkopen, etc.
<a class="button" href="https://irma-agb.nuts.nl/">
<img src="/images/agb-code.gif">Laad attributen vanuit AGB</a> 
87

88
89
**Attributen via iDIN** 
Verkrijg: initialen, achternaam, geboortedatum, geslacht, adres, postcode, plaats 
90
<a class="button" href="/uitgifte/idin">
91
<img src="/images/idin.png">Laad attributen via iDIN</a> 
92
[Meer informatie](/uitgifte-idin)
93
94
95
96
97
98

**Attributen via het [diploma register van DUO](https://duo.nl/particulier/diplomas/mijn-diplomas.jsp) (tijdelijk uitgeschakeld)** 
Verkrijg: aard en tijdstip van diploma's van school en/of studie
<a class="button" style="cursor: not-allowed;" disabled>
<img src="/images/diploma-logo.png">Laad attributen via DUO uittreksel</a> 
**Deze experimentele dienst is tijdelijk uitgezet vanwege een wijziging in het uittrekselformaat van DUO.** We ontvangen graag feedback over mogelijke usecases op irma 'at' privacybydesign.foundation. ([meer informatie](/uitgifte-diploma), [toch proberen](/uitgifte/diploma))