uitgifte.md 3.41 KB
Newer Older
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
1
2
3
4
5
6
---
layout: page
title: Attribuut-uitgifte
header:
 image_fullwidth: header_unsplash_1.jpg
 title: Privacy by Design Foundation
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
7
permalink: /uitgifte/
8
9
10
language: nl
translations:
 en: /issuance
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
11
12
13
---

<style type="text/css">
14
15
16
 article a.button {
  margin-bottom: 0.5rem;
  margin-top: 0.5rem;
17
  background-color: #568099;
18
19
20
21
 }
 article a img {
  height: 1.75rem;
  padding-right: 1rem;
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
22
23
24
 }
</style>

25
26
27
28
Via deze pagina kunt u attributen in de IRMA app op uw telefoon
(her)laden. De stichting Privacy by Design ondertekent deze attributen
digitaal, zodat controleurs de herkomst en integriteit kunnen checken.
Vervolgens kunt u deze attributen gebruiken voor authenticatie of
Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
29
inloggen. Hiervoor is het nodig dat u de IRMA app geïnstalleerd heeft
Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
30
31
32
en de registratie doorlopen. Installatie kan via [Download](/download)
pagina; het registratie proces wordt vanzelf gestart wanneer u de app
opent.
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
33

Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
34
35
36
37
Hieronder staat een lijst met knoppen waarmee verschillende attributen
geladen kunnen worden. Het aantal mogelijkheden zal nog toenemen: in
de nabije toekomst zullen hier ook attributen uit meer bronnen
aangeboden worden. Daarbij gelden soms beperkingen:
Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
38

Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
* Niet alle bronnen van attributen kunnen door iedereen gebruikt
 worden. Bijvoorbeeld, voor iDIN moet men een Nederlandse
 bankrekening hebben en daar elektronisch op in kunnen loggen; voor
 Surfnet attributen is een registratie bij een Nederlandse instelling
 voor (hoger) onderwijs noodzakelijk --- en moet die instelling
 "IRMA" ook toestaan.
* Er bestaan afhankelijkheden tussen sommige bronnen. Bijvoorbeeld, om
 zorg attributen uit het BIG register te verkrijgen moeten eerst
 andere attributen aanwezig zijn en opgevraagd worden, namelijk uit
 iDIN (naam + geboortedatum). Daarnaast is natuurlijk een BIG
 registratie noodzakelijk.
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
50
51

Attributen via iDIN
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
52
:  Attributen: initialen, achternaam, geboortedatum, geslacht, adres, postcode, plaats 
53
54
  <a class="button" href="/uitgifte/idin">
  <img src="/images/idin.png">Laad attributen via iDIN</a> 
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
55
  [Meer informatie](/uitgifte-idin)
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
56

Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
57
E-mailadres attribuut
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
58
:  Attribuut: e-mailadres 
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
59
  <a class="button" href="/uitgifte/email">
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
60
  <img src="/images/email.png">Laad e-mailadres attribuut</a> 
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
61
62
  [Meer informatie](/uitgifte-email)

Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
63
64
65
Mobiel telefoonnummer-attribuut
:  Attribuut: telefoonnummer 
  <a class="button" href="/uitgifte/telefoonnummer">
Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
66
67
  <img src="/images/mobile.png">Laad mobiel nummer attribuut</a> 
  [Meer informatie](/uitgifte-mobiel)
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
68

69
Sociaal netwerk-attributen
Sietse Ringers's avatar
Typo    
Sietse Ringers committed
70
:  Attributen (varieert per netwerk): voornaam, achternaam, e-mailadres, geboortedatum, gebruikersnaam 
71
  <a class="button" href="/uitgifte/social/facebook">
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
72
73
74
  <img src="/images/facebook.png">Laad attributen via Facebook</a> 
  <a class="button" href="/uitgifte/social/twitter">
  <img src="/images/twitter.png">Laad attributen via Twitter</a>
75

76
Attributen via SURFconext
77
78
79
80
81
:  Attributen: voornaam, achternaam, emailadres, instelling, medewerker/student, locaal registratienummer 
  <a class="button" href="/uitgifte/surfnet?action=login">
  <img src="/images/surfnet.png">Laad attributen via SURFconext</a> 
  [Meer informatie](/uitgifte-surfconext)

Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
82
Attributen via het BIG-register --- op basis van iDIN gegevens
83
:  Attributen: BIG-nummer, startdatum BIG-registratie, medisch beroep, medisch specialisme 
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
84
  <a class="button" href="/uitgifte/big">
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
85
  <img src="/images/big.png">Laad attributen via BIG</a> 
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
86
  [Meer informatie](/uitgifte-big)