uitgifte.md 4.31 KB
Newer Older
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
1
2
3
4
5
6
---
layout: page
title: Attribuut-uitgifte
header:
 image_fullwidth: header_unsplash_1.jpg
 title: Privacy by Design Foundation
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
7
permalink: /uitgifte/
8
9
10
language: nl
translations:
 en: /issuance
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
11
12
13
---

<style type="text/css">
14
15
16
 article a.button {
  margin-bottom: 0.5rem;
  margin-top: 0.5rem;
17
  background-color: #568099;
18
19
20
21
 }
 article a img {
  height: 1.75rem;
  padding-right: 1rem;
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
22
23
24
 }
</style>

25
Via deze pagina kunt u attributen in de IRMA app op uw telefoon
26
27
28
29
(her)laden en zo een persoonlijk 'paspoort' samenstellen. De stichting
Privacy by Design ondertekent deze attributen digitaal, zodat
controleurs de herkomst en integriteit kunnen checken. Vervolgens
kunt u deze attributen gebruiken voor authenticatie of
Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
30
inloggen. Hiervoor is het nodig dat u de IRMA app geïnstalleerd heeft
31
32
33
en de registratie doorlopen heeft. Installatie kan via de
[Download](/download) pagina; het registratie proces wordt vanzelf
gestart wanneer u de app opent.
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
34

Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
35
Hieronder staat een lijst met knoppen waarmee verschillende attributen
36
37
geladen kunnen worden. Het aantal mogelijkheden zal gaandeweg
toenemen. Daarbij gelden soms beperkingen.
Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
38

Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
39
40
41
* Niet alle bronnen van attributen kunnen door iedereen gebruikt
 worden. Bijvoorbeeld, voor iDIN moet men een Nederlandse
 bankrekening hebben en daar elektronisch op in kunnen loggen; voor
42
 SURFnet attributen is een registratie bij een Nederlandse instelling
Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
43
44
45
46
47
48
49
 voor (hoger) onderwijs noodzakelijk --- en moet die instelling
 "IRMA" ook toestaan.
* Er bestaan afhankelijkheden tussen sommige bronnen. Bijvoorbeeld, om
 zorg attributen uit het BIG register te verkrijgen moeten eerst
 andere attributen aanwezig zijn en opgevraagd worden, namelijk uit
 iDIN (naam + geboortedatum). Daarnaast is natuurlijk een BIG
 registratie noodzakelijk.
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
50

51
52
53
54
55
*Waarschuwing:* als u deze attributen via een QR-code in uw telefoon
laadt, pas dan op dat een ander die QR-code niet, bijv. over uw
schouders, oppikt. Daarmee kan die ander uw attributen namelijk
op zijn/haar telefoon laden.

Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
56
Attributen via iDIN
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
57
:  Attributen: initialen, achternaam, geboortedatum, geslacht, adres, postcode, plaats 
58
59
  <a class="button" href="/uitgifte/idin">
  <img src="/images/idin.png">Laad attributen via iDIN</a> 
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
60
  [Meer informatie](/uitgifte-idin)
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
61

Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
62
E-mailadres attribuut
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
63
:  Attribuut: e-mailadres 
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
64
  <a class="button" href="/uitgifte/email">
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
65
  <img src="/images/email.png">Laad e-mailadres attribuut</a> 
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
66
67
  [Meer informatie](/uitgifte-email)

Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
68
69
70
Mobiel telefoonnummer-attribuut
:  Attribuut: telefoonnummer 
  <a class="button" href="/uitgifte/telefoonnummer">
Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
71
72
  <img src="/images/mobile.png">Laad mobiel nummer attribuut</a> 
  [Meer informatie](/uitgifte-mobiel)
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
73

74
Sociaal netwerk-attributen
75
:  Attributen (enige variatie per netwerk): voornaam, achternaam, e-mailadres, geboortedatum, gebruikersnaam 
76
  <a class="button" href="/uitgifte/social/facebook">
Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
77
78
  <img src="/images/facebook.png">Laad attributen via Facebook</a>

Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
79
  <a class="button" href="/uitgifte/social/twitter">
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
80
81
  <img src="/images/twitter.png">Laad attributen via Twitter</a> 
  <a class="button" href="/uitgifte/social/linkedin">
82
83
  <img src="/images/linkedin.png">Laad attributen via LinkedIn</a> 
  [Meer informatie](/uitgifte-socialmedia)
84

85
Attributen via uw (Nederlandse) onderwijsinstelling
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
86
:  Attributen: voornaam, achternaam, emailadres, instelling, medewerker/student, lokaal registratienummer 
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
87
  <a class="button" href="/uitgifte/surfnet">
88
89
90
  <img src="/images/surfnet.png">Laad attributen via SURFconext</a> 
  [Meer informatie](/uitgifte-surfconext)

91
Attributen via uw (internationale) onderwijsinstelling
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
92
:  Attributen: voornaam, achternaam, emailadres, instelling, medewerker/student, lokaal registratienummer 
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
93
  <a class="button" href="/uitgifte/surfnet/edugain">
94
  <img src="/images/edugain.png">Laad attributen via eduGAIN</a> 
95
  Opmerking: dit is een experimentele aansluiting. We ontvangen graag feedback op irma 'at' privacybydesign.foundation!
96
97
  <!-- [Meer informatie](/uitgifte-surfconext) -->

Bart Jacobs's avatar
Bart Jacobs committed
98
Attributen via het BIG-register --- op basis van iDIN gegevens
99
:  Attributen: BIG-nummer, startdatum BIG-registratie, medisch beroep, medisch specialisme 
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
100
  <a class="button" href="/uitgifte/big">
Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
101
  <img src="/images/big.png">Laad attributen via BIG</a> 
102
103
  **(Tijdelijk beperkt bruikbaar door aanpassingen bij BIG)**

Sietse Ringers's avatar
Sietse Ringers committed
104
  [Meer informatie](/uitgifte-big)