Commit 744e7913 authored by Tomas's avatar Tomas
Browse files

Tweak frontpage and headers, including Nijmegen issuance on frontpage.

parent 21d7b32e
--- ---
layout: frontpage layout: frontpage
header: header:
image_fullwidth: header_unsplash_1.jpg image_fullwidth: header_poly2.png
title: Privacy by Design Foundation title: Privacy by Design Foundation
permalink: /index.html permalink: /index.html
translations: translations:
...@@ -10,10 +10,10 @@ homepage: true ...@@ -10,10 +10,10 @@ homepage: true
image: image:
title: pbd.png title: pbd.png
widget1: widget1:
title: Privacy by Design title: BRP attributen
url: /over/ url: /uitgifte-brp/
image: pbd.png image: nijmegen_logo_inverted.png
text: De stichting Privacy by Design creëert en onderhoudt gratis open source software waarbij de privacy van de gebruiker voorop staat. Het belangrijkste onderwerp van de stichting is het identity platform IRMA, een afkorting voor <em>I Reveal my Attributes</em>. text: De gemeente Nijmegen geeft als koploper IRMA attributen uit vanuit de basisregistratie personen. Elke burger in Nederland die kan inloggen met een DigiD kan deze attributen verkrijgen. Hierdoor komen veel nieuwe toepassingen binnen handbereik.
widget2: widget2:
title: IRMA title: IRMA
url: /irma/ url: /irma/
...@@ -30,23 +30,23 @@ widget3: ...@@ -30,23 +30,23 @@ widget3:
### Stichting Privacy by Design ### Stichting Privacy by Design
De stichting Privacy by Design is in 2016 voortgekomen uit de [Digital <img src="/images/pbd.png" style="float: right; width: 40%; padding: 15px" />
Security](http://www.ru.nl/ds/) onderzoeksgroep van de Radboud
Universiteit en het Privacy and Identity Lab
[PI.lab](http://www.pilab.nl). De stichting is een onafhankelijke
non-profit spin-off.
De stichting richt zich vooral op het eigen identity platform De stichting Privacy by Design creëert en onderhoudt gratis open source software waarbij de privacy van de gebruiker voorop staat. Het belangrijkste onderwerp van de stichting is het identity platform [IRMA](/irma), een afkorting voor I Reveal my Attributes. De stichting wil ook in algemene zin de ontwikkeling en het gebruik van open, privacy-vriendelijke en goed-beveiligde ICT bevorderen.
[IRMA](/irma) voor privacy-vriendelijke attribuut-gebaseerde
authenticatie. De aanpak is gebaseerd op gratis beschikbare open
source software.
De stichting heeft twee belangrijke operationele rollen met betrekking Met IRMA kunt u op een privacy-vriendelijke, beveiligde manier eigenschappen (attributen) van uzelf onthullen (zoals: ik ben boven de 18), zonder dat u andere, niet-relevante informatie over uzelf weggeeft. Via zulke attributen kunt u zichzelf authenticeren bijvoorbeeld om in te loggen op een webpagina.
tot IRMA.
1. Ontwikkeling en beheer van de IRMA [software](https://credentials.github.io/). Ook kunt u met IRMA attribuut-gebaseerde handtekeningen zetten, zie [IRMA in detail](/irma-uitleg) voor meer informatie.
<p style="margin-bottom: 0;">De stichting heeft twee belangrijke operationele rollen met betrekking tot IRMA:</p>
1. Ontwikkeling en beheer van de [IRMA software](http://github.com/privacybydesign).
2. Beheer van infrastructuur voor het uitgeven van attributen. 2. Beheer van infrastructuur voor het uitgeven van attributen.
#### Samenwerking
De stichting Privacy by Design is in 2016 voortgekomen uit de [Digital Security](http://www.ru.nl/ds/) onderzoeksgroep van de Radboud Universiteit en het Privacy and Identity Lab [PI.lab](http://www.pilab.nl). De stichting is een onafhankelijke non-profit spin-off.
De stichting werkt graag samen met anderen om IRMA van de grond te De stichting werkt graag samen met anderen om IRMA van de grond te
krijgen. Pilots zijn in voorbereiding, in samenwerking met krijgen. Pilots zijn in voorbereiding, in samenwerking met
verschillende andere partijen, waaronder in het bijzonder: verschillende andere partijen, waaronder in het bijzonder:
......
--- ---
layout: page layout: page
title: Privacy Policy
header: header:
image_fullwidth: header_unsplash_1.jpg image_fullwidth: header_poly2.png
title: Privacy by Design Foundation title: Privacy Policy
permalink: /privacy-policy/ permalink: /privacy-policy/
language: nl language: nl
translations: translations:
......
--- ---
layout: page layout: page
title: IRMA academische publicaties
meta_title: Publicaties
header: header:
image_fullwidth: header_unsplash_4.jpg image_fullwidth: header_poly2.png
title: Privacy by Design Foundation title: Publicaties
meta_title: Publicaties
permalink: /publicaties/ permalink: /publicaties/
language: nl language: nl
translations: translations:
en: /publications en: /publications
--- ---
Op deze pagina staan (in omgekeerd chronologische volgorde) wetenschappelijke # Jaarverslag
Het eerste jaarverslag, met daarin onder andere een overzicht van de
uitgeoefende activiteiten en een financiële verantwoording, is hier
te vinden. Aangezien de stichting eind 2016 is opgericht behelst dit
jaarverslag niet alleen 2017 maar ook de laatste maanden van 2016.
* [Jaarverslag 2017 en eind 2016](/pdf/jaarverslag-2017.pdf)
# IRMA academische publicaties
Hieronder staan (in omgekeerd chronologische volgorde) wetenschappelijke
publicaties over het IRMA ecosysteem, vooral geschreven door onderzoekers van publicaties over het IRMA ecosysteem, vooral geschreven door onderzoekers van
de [Digital Security Group](http://www.ru.nl/ds/) van de Radboud universiteit, de [Digital Security Group](http://www.ru.nl/ds/) van de Radboud universiteit,
Nijmegen. Daarnaast is onderaan deze pagina een aantal publicaties (niet Nijmegen. Daarnaast is onderaan deze pagina een aantal publicaties (niet
......
--- ---
layout: page layout: page
title: Steun de Stichting
meta_title: Steun
header: header:
image_fullwidth: header_unsplash_4.jpg image_fullwidth: header_poly2.png
title: Privacy by Design Foundation title: Steun de Stichting
meta_title: Steun
permalink: /steun/ permalink: /steun/
language: nl language: nl
translations: translations:
......
--- ---
layout: page layout: page
title: Achtergrond informatie over attribuut-uitgifte vanuit het BIG-register
header: header:
image_fullwidth: header_unsplash_1.jpg image_fullwidth: header_poly2.png
title: Privacy by Design Foundation title: Attributen vanuit het BIG-register
permalink: /uitgifte-big/ permalink: /uitgifte-big/
language: nl language: nl
translations: translations:
......
--- ---
layout: page layout: page
title: Achtergrond informatie over attribuut-uitgifte vanuit BRP
header: header:
image_fullwidth: header_unsplash_1.jpg image_fullwidth: header_poly2.png
title: Privacy by Design Foundation title: Attributen vanuit het BRP
permalink: /uitgifte-brp/ permalink: /uitgifte-brp/
language: nl language: nl
translations: translations:
en: /issuance-brp en: /issuance-brp
--- ---
<style type="text/css">
article a.button {
margin-bottom: 0.5rem;
margin-top: 0.5rem;
background-color: #568099;
}
article a img {
height: 1.75rem;
padding-right: 1rem;
}
</style>
In de Basisregistratie Personen In de Basisregistratie Personen
([BRP](https://www.digitaleoverheid.nl/voorzieningen/gegevens/inhoud-basisregistraties/inhoud-brp/)) ([BRP](https://www.digitaleoverheid.nl/voorzieningen/gegevens/inhoud-basisregistraties/inhoud-brp/))
houdt de overheid gegevens bij van alle mensen die in Nederland wonen houdt de overheid gegevens bij van alle mensen die in Nederland wonen
...@@ -19,9 +30,17 @@ te kunnen zijn. Gemeenten hebben niet alleen toegang tot gegevens van ...@@ -19,9 +30,17 @@ te kunnen zijn. Gemeenten hebben niet alleen toegang tot gegevens van
hun eigen burgers, maar ook van burgers in andere gemeenten. hun eigen burgers, maar ook van burgers in andere gemeenten.
De gemeente [Nijmegen](https://www.nijmegen.nl) geeft IRMA attributen De gemeente [Nijmegen](https://www.nijmegen.nl) geeft IRMA attributen
uit vanuit de BRP. Deze dienst is in principe beschikbaar voor uit vanuit de BRP. Deze dienst is beschikbaar voor
iedereen die in de BRP geregistreerd staat en kan inloggen met iedereen die in de BRP geregistreerd staat en kan inloggen met
[DigiD](https://www.digid.nl). Het gaat om de volgende attributen: [DigiD](https://www.digid.nl).
<p style="text-align: center;">
<a class="button" href="https://services.nijmegen.nl/irma/issue/start">
<img src="/images/nijmegen.png">Laad attributen uit de BRP
</a>
</p>
Het gaat om de volgende attributen:
* initialen * initialen
* achternaam * achternaam
......
--- ---
layout: page layout: page
title: Achtergrond informatie over e-mailadres attribuut-uitgifte
header: header:
image_fullwidth: header_unsplash_1.jpg image_fullwidth: header_poly2.png
title: Privacy by Design Foundation title: Attributen van e-mailadres
permalink: /uitgifte-email/ permalink: /uitgifte-email/
language: nl language: nl
translations: translations:
......
--- ---
layout: page layout: page
title: Achtergrond informatie over iDIN attribuut-uitgifte
header: header:
image_fullwidth: header_unsplash_1.jpg image_fullwidth: header_poly2.png
title: Privacy by Design Foundation title: Attributen via iDIN
permalink: /uitgifte-idin/ permalink: /uitgifte-idin/
language: nl language: nl
translations: translations:
......
--- ---
layout: page layout: page
title: Achtergrond informatie over mobiele telefoonnummer attribuut-uitgifte
header: header:
image_fullwidth: header_unsplash_1.jpg image_fullwidth: header_poly2.png
title: Privacy by Design Foundation title: Attributen van mobiele telefoonnummer
permalink: /uitgifte-mobiel/ permalink: /uitgifte-mobiel/
language: nl language: nl
translations: translations:
......
--- ---
layout: page layout: page
title: Achtergrond informatie over attribuut-uitgifte vanuit sociale media
header: header:
image_fullwidth: header_unsplash_1.jpg image_fullwidth: header_poly2.png
title: Privacy by Design Foundation title: Attributen vanuit sociale media
permalink: /uitgifte-socialmedia/ permalink: /uitgifte-socialmedia/
language: nl language: nl
translations: translations:
......
--- ---
layout: page layout: page
title: Achtergrond informatie over SURFconext attribuut-uitgifte
header: header:
image_fullwidth: header_unsplash_1.jpg image_fullwidth: header_poly2.png
title: Privacy by Design Foundation title: Attributen via SURFconext
permalink: /uitgifte-surfconext/ permalink: /uitgifte-surfconext/
language: nl language: nl
translations: translations:
......
--- ---
layout: page layout: page
title: Attribuut-uitgifte header:
image_fullwidth: header_poly2.png
title: Attribuut-uitgifte
permalink: /uitgifte/ permalink: /uitgifte/
language: nl language: nl
translations: translations:
...@@ -19,79 +21,73 @@ translations: ...@@ -19,79 +21,73 @@ translations:
} }
</style> </style>
Via deze pagina kunt u attributen in de IRMA app op uw telefoon Hier kunt u attributen in de [IRMA app](/download) op uw telefoon
(her)laden en zo een persoonlijk 'paspoort' samenstellen. De stichting zetten en zo een persoonlijk 'paspoort' samenstellen. De stichting
Privacy by Design ondertekent deze attributen digitaal, zodat Privacy by Design ondertekent deze attributen digitaal, zodat
controleurs de herkomst en integriteit kunnen checken. controleurs de herkomst en integriteit kunnen checken. Vervolgens kunt
u deze attributen gebruiken voor authenticatie of inloggen.
Vervolgens kunt u deze attributen gebruiken voor authenticatie of *Let op:* als u deze attributen via een QR-code in uw telefoon
inloggen. Hiervoor is het nodig dat u de IRMA app geïnstalleerd heeft
en de registratie doorlopen heeft. Installatie kan via de
[Download](/download) pagina; het registratie proces wordt vanzelf
gestart wanneer u de app opent.
*Waarschuwing:* als u deze attributen via een QR-code in uw telefoon
laadt, pas dan op dat een ander die QR-code niet, bijv. over uw laadt, pas dan op dat een ander die QR-code niet, bijv. over uw
schouders, oppikt. Daarmee kan die ander uw attributen namelijk schouders, oppikt. Daarmee kan die ander uw attributen namelijk
op zijn/haar telefoon laden. op zijn/haar telefoon laden.
Attributen uit Basisregistratie Personen (BRP) **Attributen uit Basisregistratie Personen (BRP)**
: Attributen: naam, geboortedatum, geslacht, adres, postcode, plaats, BSN Verkrijg: naam, geboortedatum, geslacht, adres, postcode, plaats, BSN
<a class="button" href="https://services.nijmegen.nl/irma/issue/start"> <a class="button" href="https://services.nijmegen.nl/irma/issue/start">
<img src="/images/nijmegen.png">Laad attributen uit BRP</a> <img src="/images/nijmegen.png">Laad attributen uit de BRP</a>
[Meer informatie](/uitgifte-brp) [Meer informatie](/uitgifte-brp)
Attributen via iDIN
: Attributen: initialen, achternaam, geboortedatum, geslacht, adres, postcode, plaats
<a class="button" href="/uitgifte/idin">
<img src="/images/idin.png">Laad attributen via iDIN</a>
[Meer informatie](/uitgifte-idin)
E-mailadres attribuut **Attributen via iDIN**
: Attribuut: e-mailadres Verkrijg: initialen, achternaam, geboortedatum, geslacht, adres, postcode, plaats
<a class="button" href="/uitgifte/email"> <a class="button" href="/uitgifte/idin">
<img src="/images/email.png">Laad e-mailadres attribuut</a> <img src="/images/idin.png">Laad attributen via iDIN</a>
[Meer informatie](/uitgifte-email) [Meer informatie](/uitgifte-idin)
Mobiel telefoonnummer-attribuut **E-mailadres attribuut**
: Attribuut: telefoonnummer Verkrijg: e-mailadres
<a class="button" href="/uitgifte/telefoonnummer"> <a class="button" href="/uitgifte/email">
<img src="/images/mobile.png">Laad mobiel nummer attribuut</a> <img src="/images/email.png">Laad e-mailadres attribuut</a>
[Meer informatie](/uitgifte-mobiel) [Meer informatie](/uitgifte-email)
Sociaal netwerk-attributen **Mobiel telefoonnummer-attribuut**
: Attributen (enige variatie per netwerk): voornaam, achternaam, e-mailadres, geboortedatum, gebruikersnaam Verkrijg: telefoonnummer
<a class="button" href="/uitgifte/social/facebook"> <a class="button" href="/uitgifte/telefoonnummer">
<img src="/images/facebook.png">Laad attributen vanuit Facebook</a> <img src="/images/mobile.png">Laad mobiel nummer attribuut</a>
[Meer informatie](/uitgifte-mobiel)
<a class="button" href="/uitgifte/social/twitter"> **Sociaal netwerk-attributen**
<img src="/images/twitter.png">Laad attributen vanuit Twitter</a> Verkrijg (enige variatie per netwerk): voornaam, achternaam, e-mailadres, geboortedatum, gebruikersnaam
<a class="button" href="/uitgifte/social/linkedin"> <a class="button" href="/uitgifte/social/facebook">
<img src="/images/linkedin.png">Laad attributen vanuit LinkedIn</a> <img src="/images/facebook.png">Laad attributen vanuit Facebook</a>
[Meer informatie](/uitgifte-socialmedia) <a class="button" href="/uitgifte/social/twitter">
<img src="/images/twitter.png">Laad attributen vanuit Twitter</a>
<a class="button" href="/uitgifte/social/linkedin">
<img src="/images/linkedin.png">Laad attributen vanuit LinkedIn</a>
[Meer informatie](/uitgifte-socialmedia)
Attributen via uw (Nederlandse) onderwijsinstelling **Attributen via uw (Nederlandse) onderwijsinstelling**
: Attributen: voornaam, achternaam, emailadres, instelling, medewerker/student, lokaal registratienummer Verkrijg: voornaam, achternaam, emailadres, instelling, medewerker/student, lokaal registratienummer
<a class="button" href="/uitgifte/surfnet"> <a class="button" href="/uitgifte/surfnet">
<img src="/images/surfnet.png">Laad attributen via SURFconext</a> <img src="/images/surfnet.png">Laad attributen via SURFconext</a>
[Meer informatie](/uitgifte-surfconext) [Meer informatie](/uitgifte-surfconext)
Attributen via uw (internationale) onderwijsinstelling **Attributen via uw (internationale) onderwijsinstelling**
: Attributen: voornaam, achternaam, emailadres, instelling, medewerker/student, lokaal registratienummer Verkrijg: voornaam, achternaam, emailadres, instelling, medewerker/student, lokaal registratienummer
<a class="button" href="/uitgifte/surfnet/edugain"> <a class="button" href="/uitgifte/surfnet/edugain">
<img src="/images/edugain.png">Laad attributen via eduGAIN</a> <img src="/images/edugain.png">Laad attributen via eduGAIN</a>
Opmerking: dit is een experimentele aansluiting. We ontvangen graag feedback op irma 'at' privacybydesign.foundation! Opmerking: dit is een experimentele aansluiting. We ontvangen graag feedback op irma 'at' privacybydesign.foundation!
<!-- [Meer informatie](/uitgifte-surfconext) --> <!-- [Meer informatie](/uitgifte-surfconext) -->
Attributen via het BIG-register --- op basis van iDIN gegevens **Attributen via het BIG-register --- op basis van iDIN gegevens**
: Attributen: BIG-nummer, startdatum BIG-registratie, medisch beroep, medisch specialisme Verkrijg: BIG-nummer, startdatum BIG-registratie, medisch beroep, medisch specialisme
<a class="button" href="/uitgifte/big"> <a class="button" href="/uitgifte/big">
<img src="/images/big.png">Laad attributen vanuit BIG</a> <img src="/images/big.png">Laad attributen vanuit BIG</a>
**(Tijdelijk beperkt bruikbaar door aanpassingen bij BIG)** **(Tijdelijk beperkt bruikbaar door aanpassingen bij BIG)**
[Meer informatie](/uitgifte-big) [Meer informatie](/uitgifte-big)
Attributen via het AGB-register --- uitgegeven door de stichting [nuts.nl](httpss://nuts.nl) vanuit Vektis **Attributen via het AGB-register --- uitgegeven door de stichting [nuts.nl](httpss://nuts.nl) vanuit Vektis**
: Attributen: [AGB-code](https://www.agbcode.nl/) van een medische zorgverlener, voor declaraties, inkopen, etc. Verkrijg: [AGB-code](https://www.agbcode.nl/) van een medische zorgverlener, voor declaraties, inkopen, etc.
<a class="button" href="https://irma-agb.nuts.nl/"> <a class="button" href="https://irma-agb.nuts.nl/">
<img src="/images/agb-code.gif">Laad attributen vanuit AGB</a> <img src="/images/agb-code.gif">Laad attributen vanuit AGB</a>
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment