Commit 744e7913 authored by Tomas's avatar Tomas
Browse files

Tweak frontpage and headers, including Nijmegen issuance on frontpage.

parent 21d7b32e
---
layout: frontpage
header:
image_fullwidth: header_unsplash_1.jpg
image_fullwidth: header_poly2.png
title: Privacy by Design Foundation
permalink: /index.html
translations:
......@@ -10,10 +10,10 @@ homepage: true
image:
title: pbd.png
widget1:
title: Privacy by Design
url: /over/
image: pbd.png
text: De stichting Privacy by Design creëert en onderhoudt gratis open source software waarbij de privacy van de gebruiker voorop staat. Het belangrijkste onderwerp van de stichting is het identity platform IRMA, een afkorting voor <em>I Reveal my Attributes</em>.
title: BRP attributen
url: /uitgifte-brp/
image: nijmegen_logo_inverted.png
text: De gemeente Nijmegen geeft als koploper IRMA attributen uit vanuit de basisregistratie personen. Elke burger in Nederland die kan inloggen met een DigiD kan deze attributen verkrijgen. Hierdoor komen veel nieuwe toepassingen binnen handbereik.
widget2:
title: IRMA
url: /irma/
......@@ -30,23 +30,23 @@ widget3:
### Stichting Privacy by Design
De stichting Privacy by Design is in 2016 voortgekomen uit de [Digital
Security](http://www.ru.nl/ds/) onderzoeksgroep van de Radboud
Universiteit en het Privacy and Identity Lab
[PI.lab](http://www.pilab.nl). De stichting is een onafhankelijke
non-profit spin-off.
<img src="/images/pbd.png" style="float: right; width: 40%; padding: 15px" />
De stichting richt zich vooral op het eigen identity platform
[IRMA](/irma) voor privacy-vriendelijke attribuut-gebaseerde
authenticatie. De aanpak is gebaseerd op gratis beschikbare open
source software.
De stichting Privacy by Design creëert en onderhoudt gratis open source software waarbij de privacy van de gebruiker voorop staat. Het belangrijkste onderwerp van de stichting is het identity platform [IRMA](/irma), een afkorting voor I Reveal my Attributes. De stichting wil ook in algemene zin de ontwikkeling en het gebruik van open, privacy-vriendelijke en goed-beveiligde ICT bevorderen.
De stichting heeft twee belangrijke operationele rollen met betrekking
tot IRMA.
Met IRMA kunt u op een privacy-vriendelijke, beveiligde manier eigenschappen (attributen) van uzelf onthullen (zoals: ik ben boven de 18), zonder dat u andere, niet-relevante informatie over uzelf weggeeft. Via zulke attributen kunt u zichzelf authenticeren bijvoorbeeld om in te loggen op een webpagina.
1. Ontwikkeling en beheer van de IRMA [software](https://credentials.github.io/).
Ook kunt u met IRMA attribuut-gebaseerde handtekeningen zetten, zie [IRMA in detail](/irma-uitleg) voor meer informatie.
<p style="margin-bottom: 0;">De stichting heeft twee belangrijke operationele rollen met betrekking tot IRMA:</p>
1. Ontwikkeling en beheer van de [IRMA software](http://github.com/privacybydesign).
2. Beheer van infrastructuur voor het uitgeven van attributen.
#### Samenwerking
De stichting Privacy by Design is in 2016 voortgekomen uit de [Digital Security](http://www.ru.nl/ds/) onderzoeksgroep van de Radboud Universiteit en het Privacy and Identity Lab [PI.lab](http://www.pilab.nl). De stichting is een onafhankelijke non-profit spin-off.
De stichting werkt graag samen met anderen om IRMA van de grond te
krijgen. Pilots zijn in voorbereiding, in samenwerking met
verschillende andere partijen, waaronder in het bijzonder:
......
---
layout: page
title: Privacy Policy
header:
image_fullwidth: header_unsplash_1.jpg
title: Privacy by Design Foundation
image_fullwidth: header_poly2.png
title: Privacy Policy
permalink: /privacy-policy/
language: nl
translations:
......
---
layout: page
title: IRMA academische publicaties
meta_title: Publicaties
header:
image_fullwidth: header_unsplash_4.jpg
title: Privacy by Design Foundation
image_fullwidth: header_poly2.png
title: Publicaties
meta_title: Publicaties
permalink: /publicaties/
language: nl
translations:
en: /publications
---
Op deze pagina staan (in omgekeerd chronologische volgorde) wetenschappelijke
# Jaarverslag
Het eerste jaarverslag, met daarin onder andere een overzicht van de
uitgeoefende activiteiten en een financiële verantwoording, is hier
te vinden. Aangezien de stichting eind 2016 is opgericht behelst dit
jaarverslag niet alleen 2017 maar ook de laatste maanden van 2016.
* [Jaarverslag 2017 en eind 2016](/pdf/jaarverslag-2017.pdf)
# IRMA academische publicaties
Hieronder staan (in omgekeerd chronologische volgorde) wetenschappelijke
publicaties over het IRMA ecosysteem, vooral geschreven door onderzoekers van
de [Digital Security Group](http://www.ru.nl/ds/) van de Radboud universiteit,
Nijmegen. Daarnaast is onderaan deze pagina een aantal publicaties (niet
......
---
layout: page
title: Steun de Stichting
meta_title: Steun
header:
image_fullwidth: header_unsplash_4.jpg
title: Privacy by Design Foundation
image_fullwidth: header_poly2.png
title: Steun de Stichting
meta_title: Steun
permalink: /steun/
language: nl
translations:
......
---
layout: page
title: Achtergrond informatie over attribuut-uitgifte vanuit het BIG-register
header:
image_fullwidth: header_unsplash_1.jpg
title: Privacy by Design Foundation
image_fullwidth: header_poly2.png
title: Attributen vanuit het BIG-register
permalink: /uitgifte-big/
language: nl
translations:
......
---
layout: page
title: Achtergrond informatie over attribuut-uitgifte vanuit BRP
header:
image_fullwidth: header_unsplash_1.jpg
title: Privacy by Design Foundation
image_fullwidth: header_poly2.png
title: Attributen vanuit het BRP
permalink: /uitgifte-brp/
language: nl
translations:
en: /issuance-brp
---
<style type="text/css">
article a.button {
margin-bottom: 0.5rem;
margin-top: 0.5rem;
background-color: #568099;
}
article a img {
height: 1.75rem;
padding-right: 1rem;
}
</style>
In de Basisregistratie Personen
([BRP](https://www.digitaleoverheid.nl/voorzieningen/gegevens/inhoud-basisregistraties/inhoud-brp/))
houdt de overheid gegevens bij van alle mensen die in Nederland wonen
......@@ -19,9 +30,17 @@ te kunnen zijn. Gemeenten hebben niet alleen toegang tot gegevens van
hun eigen burgers, maar ook van burgers in andere gemeenten.
De gemeente [Nijmegen](https://www.nijmegen.nl) geeft IRMA attributen
uit vanuit de BRP. Deze dienst is in principe beschikbaar voor
uit vanuit de BRP. Deze dienst is beschikbaar voor
iedereen die in de BRP geregistreerd staat en kan inloggen met
[DigiD](https://www.digid.nl). Het gaat om de volgende attributen:
[DigiD](https://www.digid.nl).
<p style="text-align: center;">
<a class="button" href="https://services.nijmegen.nl/irma/issue/start">
<img src="/images/nijmegen.png">Laad attributen uit de BRP
</a>
</p>
Het gaat om de volgende attributen:
* initialen
* achternaam
......
---
layout: page
title: Achtergrond informatie over e-mailadres attribuut-uitgifte
header:
image_fullwidth: header_unsplash_1.jpg
title: Privacy by Design Foundation
image_fullwidth: header_poly2.png
title: Attributen van e-mailadres
permalink: /uitgifte-email/
language: nl
translations:
......
---
layout: page
title: Achtergrond informatie over iDIN attribuut-uitgifte
header:
image_fullwidth: header_unsplash_1.jpg
title: Privacy by Design Foundation
image_fullwidth: header_poly2.png
title: Attributen via iDIN
permalink: /uitgifte-idin/
language: nl
translations:
......
---
layout: page
title: Achtergrond informatie over mobiele telefoonnummer attribuut-uitgifte
header:
image_fullwidth: header_unsplash_1.jpg
title: Privacy by Design Foundation
image_fullwidth: header_poly2.png
title: Attributen van mobiele telefoonnummer
permalink: /uitgifte-mobiel/
language: nl
translations:
......
---
layout: page
title: Achtergrond informatie over attribuut-uitgifte vanuit sociale media
header:
image_fullwidth: header_unsplash_1.jpg
title: Privacy by Design Foundation
image_fullwidth: header_poly2.png
title: Attributen vanuit sociale media
permalink: /uitgifte-socialmedia/
language: nl
translations:
......
---
layout: page
title: Achtergrond informatie over SURFconext attribuut-uitgifte
header:
image_fullwidth: header_unsplash_1.jpg
title: Privacy by Design Foundation
image_fullwidth: header_poly2.png
title: Attributen via SURFconext
permalink: /uitgifte-surfconext/
language: nl
translations:
......
---
layout: page
title: Attribuut-uitgifte
header:
image_fullwidth: header_poly2.png
title: Attribuut-uitgifte
permalink: /uitgifte/
language: nl
translations:
......@@ -19,79 +21,73 @@ translations:
}
</style>
Via deze pagina kunt u attributen in de IRMA app op uw telefoon
(her)laden en zo een persoonlijk 'paspoort' samenstellen. De stichting
Hier kunt u attributen in de [IRMA app](/download) op uw telefoon
zetten en zo een persoonlijk 'paspoort' samenstellen. De stichting
Privacy by Design ondertekent deze attributen digitaal, zodat
controleurs de herkomst en integriteit kunnen checken.
controleurs de herkomst en integriteit kunnen checken. Vervolgens kunt
u deze attributen gebruiken voor authenticatie of inloggen.
Vervolgens kunt u deze attributen gebruiken voor authenticatie of
inloggen. Hiervoor is het nodig dat u de IRMA app geïnstalleerd heeft
en de registratie doorlopen heeft. Installatie kan via de
[Download](/download) pagina; het registratie proces wordt vanzelf
gestart wanneer u de app opent.
*Waarschuwing:* als u deze attributen via een QR-code in uw telefoon
*Let op:* als u deze attributen via een QR-code in uw telefoon
laadt, pas dan op dat een ander die QR-code niet, bijv. over uw
schouders, oppikt. Daarmee kan die ander uw attributen namelijk
op zijn/haar telefoon laden.
Attributen uit Basisregistratie Personen (BRP)
: Attributen: naam, geboortedatum, geslacht, adres, postcode, plaats, BSN
<a class="button" href="https://services.nijmegen.nl/irma/issue/start">
<img src="/images/nijmegen.png">Laad attributen uit BRP</a>
[Meer informatie](/uitgifte-brp)
Attributen via iDIN
: Attributen: initialen, achternaam, geboortedatum, geslacht, adres, postcode, plaats
<a class="button" href="/uitgifte/idin">
<img src="/images/idin.png">Laad attributen via iDIN</a>
[Meer informatie](/uitgifte-idin)
**Attributen uit Basisregistratie Personen (BRP)**
Verkrijg: naam, geboortedatum, geslacht, adres, postcode, plaats, BSN
<a class="button" href="https://services.nijmegen.nl/irma/issue/start">
<img src="/images/nijmegen.png">Laad attributen uit de BRP</a>
[Meer informatie](/uitgifte-brp)
E-mailadres attribuut
: Attribuut: e-mailadres
<a class="button" href="/uitgifte/email">
<img src="/images/email.png">Laad e-mailadres attribuut</a>
[Meer informatie](/uitgifte-email)
**Attributen via iDIN**
Verkrijg: initialen, achternaam, geboortedatum, geslacht, adres, postcode, plaats
<a class="button" href="/uitgifte/idin">
<img src="/images/idin.png">Laad attributen via iDIN</a>
[Meer informatie](/uitgifte-idin)
Mobiel telefoonnummer-attribuut
: Attribuut: telefoonnummer
<a class="button" href="/uitgifte/telefoonnummer">
<img src="/images/mobile.png">Laad mobiel nummer attribuut</a>
[Meer informatie](/uitgifte-mobiel)
**E-mailadres attribuut**
Verkrijg: e-mailadres
<a class="button" href="/uitgifte/email">
<img src="/images/email.png">Laad e-mailadres attribuut</a>
[Meer informatie](/uitgifte-email)
Sociaal netwerk-attributen
: Attributen (enige variatie per netwerk): voornaam, achternaam, e-mailadres, geboortedatum, gebruikersnaam
<a class="button" href="/uitgifte/social/facebook">
<img src="/images/facebook.png">Laad attributen vanuit Facebook</a>
**Mobiel telefoonnummer-attribuut**
Verkrijg: telefoonnummer
<a class="button" href="/uitgifte/telefoonnummer">
<img src="/images/mobile.png">Laad mobiel nummer attribuut</a>
[Meer informatie](/uitgifte-mobiel)
<a class="button" href="/uitgifte/social/twitter">
<img src="/images/twitter.png">Laad attributen vanuit Twitter</a>
<a class="button" href="/uitgifte/social/linkedin">
<img src="/images/linkedin.png">Laad attributen vanuit LinkedIn</a>
[Meer informatie](/uitgifte-socialmedia)
**Sociaal netwerk-attributen**
Verkrijg (enige variatie per netwerk): voornaam, achternaam, e-mailadres, geboortedatum, gebruikersnaam
<a class="button" href="/uitgifte/social/facebook">
<img src="/images/facebook.png">Laad attributen vanuit Facebook</a>
<a class="button" href="/uitgifte/social/twitter">
<img src="/images/twitter.png">Laad attributen vanuit Twitter</a>
<a class="button" href="/uitgifte/social/linkedin">
<img src="/images/linkedin.png">Laad attributen vanuit LinkedIn</a>
[Meer informatie](/uitgifte-socialmedia)
Attributen via uw (Nederlandse) onderwijsinstelling
: Attributen: voornaam, achternaam, emailadres, instelling, medewerker/student, lokaal registratienummer
<a class="button" href="/uitgifte/surfnet">
<img src="/images/surfnet.png">Laad attributen via SURFconext</a>
[Meer informatie](/uitgifte-surfconext)
**Attributen via uw (Nederlandse) onderwijsinstelling**
Verkrijg: voornaam, achternaam, emailadres, instelling, medewerker/student, lokaal registratienummer
<a class="button" href="/uitgifte/surfnet">
<img src="/images/surfnet.png">Laad attributen via SURFconext</a>
[Meer informatie](/uitgifte-surfconext)
Attributen via uw (internationale) onderwijsinstelling
: Attributen: voornaam, achternaam, emailadres, instelling, medewerker/student, lokaal registratienummer
<a class="button" href="/uitgifte/surfnet/edugain">
<img src="/images/edugain.png">Laad attributen via eduGAIN</a>
Opmerking: dit is een experimentele aansluiting. We ontvangen graag feedback op irma 'at' privacybydesign.foundation!
<!-- [Meer informatie](/uitgifte-surfconext) -->
**Attributen via uw (internationale) onderwijsinstelling**
Verkrijg: voornaam, achternaam, emailadres, instelling, medewerker/student, lokaal registratienummer
<a class="button" href="/uitgifte/surfnet/edugain">
<img src="/images/edugain.png">Laad attributen via eduGAIN</a>
Opmerking: dit is een experimentele aansluiting. We ontvangen graag feedback op irma 'at' privacybydesign.foundation!
<!-- [Meer informatie](/uitgifte-surfconext) -->
Attributen via het BIG-register --- op basis van iDIN gegevens
: Attributen: BIG-nummer, startdatum BIG-registratie, medisch beroep, medisch specialisme
<a class="button" href="/uitgifte/big">
<img src="/images/big.png">Laad attributen vanuit BIG</a>
**(Tijdelijk beperkt bruikbaar door aanpassingen bij BIG)**
**Attributen via het BIG-register --- op basis van iDIN gegevens**
Verkrijg: BIG-nummer, startdatum BIG-registratie, medisch beroep, medisch specialisme
<a class="button" href="/uitgifte/big">
<img src="/images/big.png">Laad attributen vanuit BIG</a>
**(Tijdelijk beperkt bruikbaar door aanpassingen bij BIG)**
[Meer informatie](/uitgifte-big)
[Meer informatie](/uitgifte-big)
Attributen via het AGB-register --- uitgegeven door de stichting [nuts.nl](httpss://nuts.nl) vanuit Vektis
: Attributen: [AGB-code](https://www.agbcode.nl/) van een medische zorgverlener, voor declaraties, inkopen, etc.
<a class="button" href="https://irma-agb.nuts.nl/">
<img src="/images/agb-code.gif">Laad attributen vanuit AGB</a>
**Attributen via het AGB-register --- uitgegeven door de stichting [nuts.nl](httpss://nuts.nl) vanuit Vektis**
Verkrijg: [AGB-code](https://www.agbcode.nl/) van een medische zorgverlener, voor declaraties, inkopen, etc.
<a class="button" href="https://irma-agb.nuts.nl/">
<img src="/images/agb-code.gif">Laad attributen vanuit AGB</a>
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment