Commit b305f6e1 authored by Sietse Ringers's avatar Sietse Ringers
Browse files

Add fieldlab blogpost

parent 73dec84a
---
layout: page
header:
image_fullwidth: header_poly2.png
title: IRMA op het fieldlab
permalink: /irma-fieldlab-sept-2018/
author: Bla Bla
language: nl
---
<div style="opacity:0.6;font-size:90%;margin-bottom:1.5em">
Sietse Ringers<br/>
IRMA lead developer<br/>
30 september 2018
</div>
Om te wennen aan het idee dat het tweede
[fieldlab](https://werkenaaneenoverheid.pleio.nl/) van [VNG
Realisatie](https://www.vngrealisatie.nl/nieuws/samen-werken-aan-een-overheid-tijdens-fieldlab-dienstverlening)
nu toch echt voorbij is, schrijf ik het volgende weekend maar even dit
artikel. Voor het eerst in een week voel ik me uitgeslapen, maar ik
was veel liever daar nu nog geweest - met een
[Club-Mate](https://motherboard.vice.com/en_us/article/xywxm7/how-a-german-soda-became-hackers-fuel-of-choice)
blijf je ook wel wakker!
<div style="text-align:center;margin:1.5em">
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/qEUbyLFk_IU" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>
</div>
De afgelopen week was voor het identiteitsplatform
[IRMA](https://privacybydesign.foundation) een ongekend
succes. Allerlei zaken hebben daaraan bijgedragen, maar in de eerste
plaats komt dat natuurlijk doordat op het fieldlab, net zoals de
[vorige keer in maart](https://commonground.pleio.nl/), een enorm
constructieve sfeer heerst waarin iedereen constant ideeën uitwisselt,
samenwerkt met elkaar, en open staat voor andere meningen en
werkwijzes. Wij van IRMA voelen ons hier als een vis in het water: het
is een plek om met nieuwe mensen in contact te komen, nieuwe ideeën op
te doen, en om samen met anderen iets moois te maken.
De vorige keer werken we met een man of drie van IRMA met de Gemeente
Utrecht aan het Huishoudboekje; dit keer deden we met negen man sterk mee
aan vijf teams tegelijk.
Wat natuurlijk ook hielp was dat we midden in de week konden
aankondigen dat de [Nijmegen-BRP
attributen](https://privacybydesign.foundation/uitgifte-brp/) live
zijn gegaan. Hiermee kan nu iedereen in Nederland die met DigiD kan
inloggen daarmee via de Gemeente Nijmegen inloggen, waarna de gemeente
een grote set persoonsgegevens in de vorm van zo'n 20 IRMA-attributen
(onder andere naam, leeftijd, adres en BSN)
laadt in de IRMA-app van de gebruiker. Dit opent een
enorm scala aan privacy-vriendelijke en gebruiksvriendelijke
toepassingen waarin gevalideerde persoonsgegevens van hoge
betrouwbaarheid en kwaliteit nodig zijn. Daar was deze week op het
fieldlab en daarbuiten ook onmiddellijk veel interesse in: na de
[persconferentie in
Nijmegen](https://www.nijmegen.nl/nieuws/app-irma/) is deze
aansluiting [in verscheidene media in het nieuws
geweest](https://privacybydesign.foundation/opinies/). Dezelfde
dinsdag heb ikzelf meteen na de persconferentie op het Fieldlab ook de
live-gang van de Nijmegen-attributen aangekondigd. Daarna leek IRMA
het gesprek van de dag te zijn: de hele week hoorden we "IRMA" rond
gonzen niet alleen binnen onze eigen track, maar in het hele
fieldlab. Dit ging zelfs zover dat bij de afsluitende discussie aan het eind van de week
verschillende mensen op het podium IRMA noemden als het meest inspirerende
wat ze de afgelopen week gezien hadden.
De woensdag na de aankondiging van de Nijmegen-BRP attributen zijn
alle IRMA records aan diggelen gegaan: die dag hebben [345 mensen de IRMA app
geïnstalleerd](https://metrics.privacybydesign.foundation/grafana/dashboard/db/irma-dashboard?orgId=1) -
meer dan vijf keer zoveel als ons vorige record -
en inmiddels zijn we de 2000 installaties gepasseerd.
<img src="/images/irma-drawing.jpg">
## Wat hebben we gedaan
Een andere reden waarom de afgelopen week zo goed is uitgepakt is
natuurlijk door de geweldige samenwerking met de teams van o.a. Forus,
NLX, HLM, Nijmegen, Haarlem, Delft en Amsterdam: de projecten zelf, en
de samenwerking met iedereen van deze teams. Als aanvoerder van het
IRMA team zag ik hoe al deze teams samen geweldige dingen
bouwden, die niet alleen nieuwe applicaties en prototypes opleverden,
maar die ook de IRMA software een grote boost vooruit hebben gegeven.
In willekeurige volgorde, hier een overzicht van de projecten waar we
deze week aan gewerkt hebben.
#### Forus: kindpakket aanvragen met IRMA-attributen
Bij het vorige fieldlab in maart hebben we al kennis gemaakt met de
mensen achter [Forus](https://foundation.forus.io), die het
[Kindpakket Zuidhorn](https://zuidhorn.forus.io/kindpakket/#how-it-works)
hebben gemaakt en dat nu ook uit gaan breiden naar andere
gemeentes. Qua gedachtegoed liggen Forus en IRMA helemaal op één lijn:
beiden ontwikkelen als stichting, dus non-profit, en in open
source, en beiden zijn er van overtuigd dat dat de enige levensvatbare
aanpak is. Dit keer zijn we daadwerkelijk de samenwerking aangegaan,
en hebben we een proef opgezet waarbij mensen zich met behulp van hun
IRMA-attributen kunnen inschrijven voor het Kindpakket van
Forus. Daarnaast hebben we nog veel meer ideeën voor samenwerking:
verdere integratie van onze software, en hulpverleners die langs huis
gaan en met speciale IRMA-attributen recht op het kindpakket kunnen
toewijzen aan mensen.
#### NLX: inzicht in wanneer en hoe jouw persoonsgegevens worden gebruikt
Met de mensen van [NLX](https://nlx.io), een platform om veilig en
privacy-vriendelijk gestandaardiseerd data uit te wisselen tussen en
binnen overheidsorganisaties, hebben we gewerkt aan een koppeling
tussen IRMA en NLX. Hiermee kun je als burger wiens data van of naar
NLX-databronnen is gegaan bij die databronnen inzien welke van jouw
gegevens wanneer van waar naar waar is gegaan, nadat je met
IRMA-attributen aangetoond hebt dat die gegevens op jou betrekking
hebben. Hierdoor krijg je als gebruiker inzicht in wat er met jouw
gegevens gebeurt, rechtstreeks bij de bron of afnemer, zonder dat het
nodig is om een centrale partij in het midden te vertrouwen met alle
gegevens (dus geen
[hack-gevoelige privacy-hotspots](https://www.nrc.nl/nieuws/2018/09/28/veiligheidslek-50-miljoen-facebook-accounts-a1925060)).
De decentrale architectuur en de focus op veiligheid en privacy van
NLX sluit naadloos aan op ons eigen gedachtegoed. We konden deze
aansluiting dan ook gemakkelijk en snel tastbaar maken: om NLX te
kunnen ondersteunen hebben we het binnen IRMA mogelijk gemaakt voor
attribuut-ontvangers om de IRMA-app-gebruiker de keuze te geven om
bepaalde attributen *niet* te sturen, als de gebruiker dat niet wil.
#### HLM: digitale documenten ondertekenen met IRMA
Samen met team HLM (Haarlem, Delft, Wego4it) hebben we gewerkt aan een
stadspas voor inwoners van Haarlem, en aan een digitale kopie van
(bijvoorbeeld) geboorteaktes die aan mensen kunnen worden uitgegeven,
digitaal ondertekend met de IRMA-attributen van de gemeentelijke
medewerker. Ook hier is de IRMA software er zelf op vooruit gegaan: om
dit te kunnen ondersteunen hebben we binnen IRMA gewerkt aan het
mogelijk maken van IRMA attribuut-gebaseerde handtekeningen op
documenten en afbeeldingen; tot nu toe ondersteuden we enkel dit soort
handtekeningen over platte tekst.
#### Nijmegen: de BRP-attributen en het bel-me-terug verzoek
Na de BRP-aansluiting af te hebben gemaakt is de Gemeente Nijmegen
meteen verder gegaan met een volgend IRMA-project: een bel-me-terug
verzoek die inwoners van Nijmegen kunnen indienen op de website van de
gemeente, digitaal ondertekend in de vorm van een IRMA handtekening
met het telefoonnummer-attribuut, naam en misschien BSN van de
inwoner. Daar waar de gemeente tot nu toe bij telefonische hulp op
vragen als "wanneer komt deze maand mijn uitkering binnen" nog moest
antwoorden dat ze dat niet telefonisch mogen zeggen, omdat je als
gemeentelijk medewerker niet zeker kan weten wie je aan de lijn hebt,
kan nu met dit IRMA-ondertekend terugbelverzoek betrouwbaar de
identiteit van de bewoner worden vastgesteld, zodat de gemeente
gepersonaliseerde hulp kan bieden.
<img src="/images/nijmegen-terugbelnotitie.png">
#### Amsterdam: pasfoto-attributen
De gemeente Amsterdam kwam naar ons toe met de vraag: hoe kun je als
barman digitaal met zekerheid vaststellen dat je klant ouder is dan
18? Natuurlijk hebben we daar al sinds jaar en dag het "ouder dan 18"
IRMA-attribuut voor, maar wat als de klant de telefoon van zijn oudere
vriend heeft geleend? Je moet als IRMA-gebruiker natuurlijk nooit je
IRMA PIN-code aan iemand anders vertellen; die kan dan immers doen wat
hij wil met al jouw attributen - maar in de praktijk zal dat misschien
toch af en toe gebeuren, vooral onder jongeren. Daarom hebben we het
IRMA-platform uitgebreid met de mogelijkheid om een foto als attribuut
te laden. De klant in de bar laat dan zijn "ouder dan 18"-attribuut én
zijn pasfoto-attribuut zijn; als de foto op de klant lijkt, weet de
barman zeker dat zijn klant echt ouder dan 18 is.
## Wat gaan we nu verder doen
In de eerste plaats werken we graag verder met de verschillende teams
waar we de afgelopen week al mee hebben samengewerkt, om de hierboven
genoemde projecten verder vorm te geven en in de praktijk te
brengen. Al deze projecten hebben op hun eigen manier de potentie om
grote groepen mensen te helpen om veiliger en makkelijker de regie
terug te krijgen op hun eigen gegevens. Dat houdt ook in dat we de
nieuwe IMRA-functionaliteiten die we deze week erin hebben gehackt om
de teams te faciliteren verder moeten uitwerken en
stabiliseren. Verwacht dus veel handige nieuwe IRMA-features in de
komende tijd!
Eerlijk is eerlijk: deze week viel het ook op dat veel delen van de
IRMA-software voor software-ontwikkelaars nog te lastig is om aan de
praat te krijgen en om mee te experimenteren. We hebben dat nu goed
kunnen opvangen door iedereen die met IRMA bezig was in persoon
hierbij te helpen, maar om de snelle ontwikkelingen van nu en de verdere
groei van het IRMA-platform goed vorm te kunnen geven is het heel
belangrijk om de IRMA-code zo makkelijk mogelijk te maken om te leren
kennen en gebruiken. We zijn al bezig met het ontwikkelen van een
geheel nieuwe versie van de
[IRMA API server](https://github.com/privacybydesign/irma_api_server),
die op dit vlak op
meerdere manieren een grote vooruitgang zal zijn, maar ook de rest van
de IRMA-software zal in de nabije toekomst verbeterd worden.
Deze week hebben ook veel contacten gelegd met allerlei partijen die
geïntesseerd zijn in het IRMA-platform en onze attributen, of omdat
wij geïnteresseerd zijn in hun ervaringen en toepassingen. Ook hebben
we van allerlei personen, bedrijven en organisaties van buiten het
fieldlab emails gekregen met vragen over IRMA en ideeën voor proeven
en toepassingen.
Voor ons van het IRMA team is het fantastisch om zoveel interesse in
ons werk te zien: na jaren eraan gewerkt te hebben gaat het ineens
vliegen. Het was een geweldige week om mee te mogen maken, en ik weet
zeker dat er heel mooie projecten uit gaan komen, en nog in het
verschiet liggen.
Op naar het volgende fieldlab!
......@@ -15,11 +15,10 @@ widget1:
image: nijmegen_logo_inverted.png
text: De gemeente Nijmegen geeft als koploper IRMA attributen uit vanuit de basisregistratie personen. Elke burger in Nederland die kan inloggen met een DigiD kan deze attributen verkrijgen. Hierdoor komen veel nieuwe toepassingen binnen handbereik.
widget2:
title: IRMA
url: /irma/
text: IRMA is het unieke platform dat u digitaal <em>self-sovereign</em> maakt en u regie geeft over uw persoonlijke gegevens&#58; met IRMA op uw telefoon bent u <em>empowered</em>, niet alleen om te bewijzen wie u bent, maar ook om verklaringen zelf digitaal te ondertekenen.
# image: irma-video-youtube.png
video: <a href="#" data-reveal-id="videoModal"><img src="/images/irma-video-youtube.png" width="302" height="182" alt=""/></a>
title: IRMA op het fieldlab
url: /irma-fieldlab-sept-2018/
text: "Op het fieldlab van VNG realisatie van 24 tot 28 september heeft IRMA groot meegedaan: we hebben nieuwe pilots en applicaties gemaakt, nieuwe contacten en ideeën opgedaan, en IRMA zelf uitgebreid. Lees hier meer."
image: fieldlab-badge.png
#851 × 479
widget3:
title: IRMA wint Privacy Award
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment