Commit d1a94188 authored by Bart Jacobs's avatar Bart Jacobs
Browse files

Adam demo site added

parent 2d806b7f
Pipeline #46700 failed with stage
in 49 seconds
source 'https://rubygems.org'
gem 'jekyll', '3.0.2'
gem 'jekyll', '3.6.0'
group :jekyll_plugins do
gem 'jekyll-gist'
......
GEM
remote: https://rubygems.org/
specs:
addressable (2.4.0)
asciidoctor (1.5.4)
addressable (2.7.0)
public_suffix (>= 2.0.2, < 5.0)
asciidoctor (1.5.8)
coderay (1.1.1)
colorator (0.1)
faraday (0.9.2)
colorator (1.1.0)
faraday (1.1.0)
multipart-post (>= 1.2, < 3)
ffi (1.9.14)
ffi (1.9.14-x64-mingw32)
jekyll (3.0.2)
colorator (~> 0.1)
ruby2_keywords
ffi (1.13.1)
ffi (1.13.1-x64-mingw32)
forwardable-extended (2.6.0)
jekyll (3.6.0)
addressable (~> 2.4)
colorator (~> 1.0)
jekyll-sass-converter (~> 1.0)
jekyll-watch (~> 1.1)
kramdown (~> 1.3)
liquid (~> 3.0)
kramdown (~> 1.14)
liquid (~> 4.0)
mercenary (~> 0.3.3)
rouge (~> 1.7)
pathutil (~> 0.9)
rouge (>= 1.7, < 3)
safe_yaml (~> 1.0)
jekyll-asciidoc (2.0.1)
jekyll-asciidoc (3.0.0)
asciidoctor (>= 1.5.0)
jekyll (>= 2.3.0)
jekyll-gist (1.4.0)
jekyll (>= 3.0.0)
jekyll-gist (1.5.0)
octokit (~> 4.2)
jekyll-paginate (1.1.0)
jekyll-sass-converter (1.4.0)
jekyll-sass-converter (1.5.2)
sass (~> 3.4)
jekyll-watch (1.5.0)
listen (~> 3.0, < 3.1)
kramdown (1.11.1)
liquid (3.0.6)
listen (3.0.8)
rb-fsevent (~> 0.9, >= 0.9.4)
rb-inotify (~> 0.9, >= 0.9.7)
jekyll-watch (1.5.1)
listen (~> 3.0)
kramdown (1.17.0)
liquid (4.0.3)
listen (3.3.0)
rb-fsevent (~> 0.10, >= 0.10.3)
rb-inotify (~> 0.9, >= 0.9.10)
mercenary (0.3.6)
multipart-post (2.0.0)
octokit (4.3.0)
sawyer (~> 0.7.0, >= 0.5.3)
rb-fsevent (0.9.7)
rb-inotify (0.9.7)
ffi (>= 0.5.0)
rouge (1.11.1)
safe_yaml (1.0.4)
sass (3.4.22)
sawyer (0.7.0)
addressable (>= 2.3.5, < 2.5)
faraday (~> 0.8, < 0.10)
multipart-post (2.1.1)
octokit (4.19.0)
faraday (>= 0.9)
sawyer (~> 0.8.0, >= 0.5.3)
pathutil (0.16.2)
forwardable-extended (~> 2.6)
public_suffix (4.0.6)
rb-fsevent (0.10.4)
rb-inotify (0.10.1)
ffi (~> 1.0)
rouge (2.2.1)
ruby2_keywords (0.0.2)
safe_yaml (1.0.5)
sass (3.7.4)
sawyer (0.8.2)
addressable (>= 2.3.5)
faraday (> 0.8, < 2.0)
PLATFORMS
ruby
......@@ -54,7 +64,7 @@ PLATFORMS
DEPENDENCIES
asciidoctor (~> 1.5.4)
coderay (= 1.1.1)
jekyll (= 3.0.2)
jekyll (= 3.6.0)
jekyll-asciidoc
jekyll-gist
jekyll-paginate
......
......@@ -39,6 +39,10 @@ Below is a list of websites where IRMA can now be used for login.
* [MijnIRMA](https://privacybydesign.foundation/mijnirma/) for
managing ones own IRMA app and for inspecting its usage.
* [IRMA: nieuwe manier van
inloggen](https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/innovatie/de-digitale-stad/irma-nieuwe-manier-inloggen/) demo website of the city of Amsterdam.
Undoubtedly, this list is not complete. Please inform us about missing
(stable) IRMA applications (at: irma 'at' privacybydesign.foundation).
......
......@@ -39,6 +39,9 @@ in te loggen.
* [MijnIRMA](https://privacybydesign.foundation/mijnirma/) voor het
beheer van de eigen IRMA app en inzien van het gebruik ervan.
* [IRMA: nieuwe manier van
inloggen](https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/innovatie/de-digitale-stad/irma-nieuwe-manier-inloggen/) demo website van gemeente Amsterdam.
Deze lijst is ongetwijfeld niet volledig. Laat het vooral weten als er
(stabiele) IRMA toepassingen zijn die hier ontbreken (op: irma 'at'
privacybydesign.foundation).
......
......@@ -16,6 +16,15 @@ informatie volg IRMA op [Twitter](https://twitter.com/IRMA_privacy).
## 2020
* Aankonding van [IRMA: nieuwe manier van
inloggen](https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/innovatie/de-digitale-stad/irma-nieuwe-manier-inloggen/)
van gemeente Amsterdam, met follow-up aandacht van
[Tweakers](https://tweakers.net/nieuws/174524/amsterdamse-burgers-kunnen-irma-app-testen-om-zich-bij-gemeente-te-identificeren.html),
[Het
Parool](https://www.parool.nl/amsterdam/nieuwe-identificatie-app-biedt-amsterdammers-meer-privacy~bc23805f/)
en van
[AT5](https://www.at5.nl/artikelen/205548/gemeente-werkt-aan-nieuwe-app-voor-online-contact-met-amsterdammers).
* [Persbericht](https://www.ru.nl/fnwi/onderzoek/radboud-innovation-science/nieuwsberichten-ris/2020/interdisciplinaire-samenwerking-encryption-4-all/)
*Interdisciplinaire samenwerking Encryption 4 All van start* van
de Radboud Universiteit over de aanvang van een nieuw groot NWO
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment