Commit d67738d0 authored by Bart Jacobs's avatar Bart Jacobs
Browse files

small fixes

parent 6e5d437c
......@@ -40,8 +40,8 @@ kan maken.
#### 1.1. Installatie
De IRMA app is beschikbaar via de [Download](/download) pagina van de
stichting. U kunt de IRMA app ook rechtstreeks installeren vanuit de
Android Playstore of Apple App Store.
stichting. U kunt de IRMA app ook rechtstreeks op uw telefoon of
tablet installeren vanuit de Android Playstore of Apple App Store.
#### 1.2. Registratie
......@@ -70,20 +70,23 @@ verloren. Dat is gedoe.
Bij registratie kunt u ook een email adres opgeven. Dit is verstandig
want via dit email adres kunt uw registratie blokkeren bij de
stichting, op de [MijnIRMA](/mijnirma)
webpagina. [hieronder](#mijnirma) wordt daar meer informatie over
webpagina. [Hieronder](#mijnirma) wordt daar meer informatie over
gegevens. Het opgeven van een email adres is niet verplicht. Als u dat
niet doet weet de stichting niets anders van u dan een willekeurige
gebruikersnaam die voor u gegenereerd is. U kunt die gebruikersnaam
toevoegen door te klikken op "MijnIRMA login" in het attributen
overzicht in de IRMA app.
zien door te klikken op "MijnIRMA login" in het attributen overzicht
in de IRMA app.
Als u een email adres toevoegt, gebruik dan wel een adres dat echt (en
exclusief) van u is en dat u nog lang zult gebruiken. U krijgt direct
een eerste mailtje op dit adres met een link voor de
bevestiging. Hiermee wordt gecontroleerd of het adres wel echt van u
is.
Het email adres kan in uitzonderlijke situaties gebruikt worden om
contact met u te houden over het gebruik van IRMA. Het adres wordt
niet met anderen gedeeld.
Het email adres wordt zonodig gebruikt om contact met u te houden over
het gebruik van IRMA. Het adres wordt niet met anderen gedeeld. U zult
maar heel af en toe een berichtje op dit adres krijgen. Gebruik wel
een adres dat echt (en exclusief) van u is en dat u nog lang zult
gebruiken. U krijgt direct een eerste mailtje op dit adres met een
link voor de bevestiging. Hiermee wordt gecontroleerd of het adres wel
echt van u is.
#### 1.3. Personalisatie met uw email adres
......@@ -114,11 +117,12 @@ ontvangen van attributen werkt.
#### 1.4. Personalisatie met andere attributen
Het is mogelijk nog meer attributen te ontvangen dan uw email adres.
U kunt dat meteen bij registratie doen, maar het kan ook later. U
gaat daarvoor naar de [IRMA uitgifte](/uitgifte) pagina. U ziet daar
verschillende mogelijkheden om nog meer attributen op te nemen in de
app. Dit lijstje mogelijkheden ligt niet vast en zal groeien naarmate
meer partijen aan IRMA meedoen.
Met die attributen kunt u een persoonlijk "paspoort" opbouwen in uw
IRMA app. U kunt dat meteen bij registratie doen, maar het kan ook
later. U gaat daarvoor naar de [IRMA uitgifte](/uitgifte) pagina. U
ziet daar verschillende mogelijkheden om nog meer attributen op te
nemen in de app. Dit lijstje mogelijkheden ligt niet vast en zal
groeien naarmate meer partijen aan IRMA meedoen.
* iDIN levert uw naam, adres, woonplaats, en geboortedatum
attributen. Nadat u bij uw eigen bank, met eigen middelen, heeft
......@@ -170,6 +174,9 @@ mogelijkheden.
nog willen gaan gebruiken, dan moet u zich opnieuw, van voor af aan
registreren.
* U kunt op de MijnIRMA pagina ook beheren welk email adres aan uw
account gekoppeld is.
Inloggen op de MijnIRMA webpagina kan op twee manieren:
1. Met IRMA zelf, via uw "MijnIRMA login" attribuut.
......@@ -259,7 +266,7 @@ worden.
Het onderstaande plaatje vat de twee rollen van de stichting Privacy
by Design samen. Enerzijds is de stichting uitgever van een aantal
attributen voor het vullen van de eigen IRMA app met eigen attributen
attributen voor het vullen van uw eigen IRMA app met eigen attributen
(personalisatie). Anderzijds zorgt de stichting via MijnIRMA voor
inzage in het eigen IRMA gebruik en voor de mogelijkheid om het
gebruik van IRMA stop te zetten.
......
......@@ -21,8 +21,7 @@ and academia. The atmosphere is open and very much content-oriented.
[route](https://www.surf.nl/over-surf/contact/routebeschrijving-surf-surfmarket-en-surfnet/index.html),
about 5 min. walking distance from Utrecht Central train station
* **Dates and times:** typically on a Friday morning, 10:00 - 13:00,
followed by an informal (sandwich) lunch
[//]: <> (* **Dates and times:** typically on a Friday morning, 10:00 - 13:00, followed by an informal (sandwich) lunch)
* **Language:** usually english, occasinally dutch
......@@ -31,8 +30,13 @@ and academia. The atmosphere is open and very much content-oriented.
included (or deleted) from this list, please send an email to: irma
'at' privacybydesign.foundation
### Next IRMA meeting: Friday, June 1, 13:30 -- 17:00, 2017.
**Location**
[Surfnet](https://www.surf.nl/over-surf/contact/routebeschrijving-surf-surfmarket-en-surfnet/index.html), Hoog Overborch (Hoog Catharijne), Utrecht
**Programme:**
To be announced soon.
......@@ -40,6 +44,10 @@ To be announced soon.
### IRMA meeting: Friday, Nov. 3, 10:00 - 13:00, 2017.
**Location**
[Surfnet](https://www.surf.nl/over-surf/contact/routebeschrijving-surf-surfmarket-en-surfnet/index.html), Hoog Overborch (Hoog Catharijne), Utrecht
**Programme:**
1. 10.00 - 10:30 Oscar Koeroo (KPN information security office).
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment