EventScreen.json 2.28 KB
Newer Older
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
{
 "Are you sure you want to cancel your registration?": "Weet je je zeker dat je je wilt afmelden?",
 "The deadline has passed, are you sure you want to cancel your registration and pay the full costs of €{{ fine }}? You will not be able to undo this!": "De deadline is verstreken, weet je zeker dat je je wilt afmelden? Dit betekent dat je de volledige kosten van €{{ fine }} zult moeten betalen. Je kunt dit niet ongedaan maken!",
 "Cancel registration?": "Afmelden?",
 "No": "Nee",
 "Yes": "Ja",
 "From": "Van",
 "Until": "Tot",
 "Location": "Locatie",
 "Price": "Prijs",
 "Registration deadline": "Registratiedeadline",
 "Cancellation deadline": "Afmelddeadline",
 "registrations": "aanmeldingen",
 "max": "max",
 "Number of registrations": "Aantal aanmeldingen",
 "Your registration is cancelled after the cancellation deadline": "Je bent afgemeld na de afmelddeadline",
 "Your registration is cancelled": "Je bent afgemeld",
 "You are registered": "Je bent aangemeld",
 "Queue position {{pos}}": "Wachtlijst positie {{pos}}",
 "Registration status": "Aanmeldstatus",
 "No registration required.": "Aanmelden niet vereist.",
 "Registration will open {{start}}": "Aanmelden opent {{start}}",
 "Registration is not possible anymore.": "Aanmelden is niet meer mogelijk.",
24
 "Cancellation isn't possible anymore without having to pay the full costs of €{{fine}}. Also note that you will be unable to re-register.": "Afmelden is niet meer mogelijk zonder de volledige kosten van €{{fine}} te betalen. Let op: je kunt je hierna niet meer aanmelden. ",
25
26
 "Put me on the waiting list": "Zet me op de wachtlijst",
 "Register": "Aanmelden",
27
28
29
 "By registering, you confirm that you have read the": "Door te registreren, bevestig je dat je de",
 "terms and conditions": "voorwaarden",
 ", that you understand them and that you agree to be bound by them.": "hebt gelezen, dat je ze begrijpt en dat je accepteert eraan gebonden te zijn.",
30
31
32
 "Update registration": "Aanmelding bijwerken",
 "Cancel registration": "Afmelden",
 "Registrations": "Aanmeldingen",
33
34
 "Could not load the event...": "Kan het evenement niet laden...",
 "Registration is not allowed anymore, as you cancelled your registration after the deadline.": "Aanmelden is niet meer toegestaan omdat je bent afgemeld na de afmelddeadline."
35
}