index.js.spec.js.snap 7.84 KB
Newer Older
Gijs Hendriksen's avatar
Gijs Hendriksen committed
1
2
3
4
5
// Jest Snapshot v1, https://goo.gl/fbAQLP

exports[`translations should expose the translations 1`] = `
Object {
 "nl": Object {
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
  "app": Object {
   "Dismiss": "Sluiten",
   "Open": "Openen",
  },
  "sagas/registration": Object {
   "Registration successful!": "Registratie succesvol!",
   "Successfully cancelled registration": "Afmelding succesvol",
   "Successfully updated registration": "Registratie succesvol bijgewerkt",
  },
  "sagas/session": Object {
   "Login failed": "Inloggen mislukt",
   "Login successful": "Succesvol ingelogd",
   "Logout successful": "Succesvol uitgelogd",
  },
  "ui/components/errorScreen/ErrorScreen": Object {
Gijs Hendriksen's avatar
Gijs Hendriksen committed
21
22
   "Try again later.": "Probeer het later opnieuw.",
  },
23
  "ui/components/sidebar/Sidebar": Object {
Gijs Hendriksen's avatar
Gijs Hendriksen committed
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
   "Are you sure you want to log out?": "Weet je zeker dat je wilt uitloggen?",
   "Calendar": "Agenda",
   "Log out?": "Uitloggen?",
   "Logout": "Uitloggen",
   "Member List": "Ledenlijst",
   "No": "Nee",
   "Settings": "Instellingen",
   "Welcome": "Welkom",
   "Yes": "Ja",
  },
34
  "ui/components/standardHeader/StandardHeader": Object {
Gijs Hendriksen's avatar
Gijs Hendriksen committed
35
36
37
38
39
   "Calendar": "Agenda",
   "Event": "Evenement",
   "Pizza": "Pizza",
   "Profile": "Profiel",
   "Registration": "Registratie",
40
   "Registrations": "Inschrijvingen",
Gijs Hendriksen's avatar
Gijs Hendriksen committed
41
42
43
   "Settings": "Instellingen",
   "Welcome": "Welkom",
  },
44
  "ui/screens/events/CalendarItem": Object {
Gijs Hendriksen's avatar
Gijs Hendriksen committed
45
46
47
   "From": "Tot",
   "Until": "Van",
  },
48
  "ui/screens/events/CalendarScreen": Object {
49
50
51
52
   "No events found!": "Geen evenementen gevonden!",
   "Sorry, we couldn't load any data.": "Sorry, we konden geen gegevens laden.",
   "day": "dag",
  },
53
  "ui/screens/events/EventAdminScreen": Object {
Gijs Hendriksen's avatar
Gijs Hendriksen committed
54
55
   "CARD": "PIN",
   "CASH": "CONTANT",
56
57
58
59
60
   "Could not load the event...": "Kon het evenement niet laden...",
   "Disabled filter": "Filter uitgeschakeld",
   "Filtering on payment": "Filteren op betaling",
   "Filtering on presence": "Filteren op aanwezigheid",
   "Find a member": "Zoek een lid",
Gijs Hendriksen's avatar
Gijs Hendriksen committed
61
   "NOT PAID": "NIET BETAALD",
62
63
64
65
66
   "No registrations found with this filter.": "Geen inschrijvingen gevonden met dit filter.",
   "No registrations found...": "Geen inschrijvingen gevonden...",
   "Present": "Aanwezig",
   "Registrations": "Inschrijvingen",
  },
67
  "ui/screens/events/EventScreen": Object {
Gijs Hendriksen's avatar
Gijs Hendriksen committed
68
69
70
71
72
73
   ", that you understand them and that you agree to be bound by them.": "hebt gelezen, dat je ze begrijpt en dat je accepteert eraan gebonden te zijn.",
   "Are you sure you want to cancel your registration?": "Weet je je zeker dat je je wilt afmelden?",
   "By registering, you confirm that you have read the": "Door te registreren, bevestig je dat je de",
   "Cancel registration": "Afmelden",
   "Cancel registration?": "Afmelden?",
   "Cancellation deadline": "Afmelddeadline",
Sébastiaan Versteeg's avatar
Sébastiaan Versteeg committed
74
   "Cancellation isn't possible anymore without having to pay the full costs of €{{fine}}. Also note that you will be unable to re-register.": "Afmelden is niet meer mogelijk zonder de volledige kosten van €{{fine}} te betalen. Let op: je kunt je hierna niet meer aanmelden.",
Gijs Hendriksen's avatar
Gijs Hendriksen committed
75
76
77
78
79
80
   "Could not load the event...": "Kan het evenement niet laden...",
   "From": "Van",
   "Location": "Locatie",
   "No": "Nee",
   "No registration required.": "Aanmelden niet vereist.",
   "Number of registrations": "Aantal aanmeldingen",
81
   "Order": "Bestel",
Gijs Hendriksen's avatar
Gijs Hendriksen committed
82
83
84
85
86
   "Price": "Prijs",
   "Put me on the waiting list": "Zet me op de wachtlijst",
   "Queue position {{pos}}": "Wachtlijst positie {{pos}}",
   "Register": "Aanmelden",
   "Registration deadline": "Registratiedeadline",
87
   "Registration is not allowed anymore, as you cancelled your registration after the deadline.": "Aanmelden is niet meer toegestaan omdat je bent afgemeld na de afmelddeadline.",
Gijs Hendriksen's avatar
Gijs Hendriksen committed
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
   "Registration is not possible anymore.": "Aanmelden is niet meer mogelijk.",
   "Registration status": "Aanmeldstatus",
   "Registration will open {{start}}": "Aanmelden opent {{start}}",
   "Registrations": "Aanmeldingen",
   "The deadline has passed, are you sure you want to cancel your registration and pay the full costs of €{{ fine }}? You will not be able to undo this!": "De deadline is verstreken, weet je zeker dat je je wilt afmelden? Dit betekent dat je de volledige kosten van €{{ fine }} zult moeten betalen. Je kunt dit niet ongedaan maken!",
   "Until": "Tot",
   "Update registration": "Aanmelding bijwerken",
   "Yes": "Ja",
   "You are registered": "Je bent aangemeld",
   "Your registration is cancelled": "Je bent afgemeld",
   "Your registration is cancelled after the cancellation deadline": "Je bent afgemeld na de afmelddeadline",
   "max": "max",
   "registrations": "aanmeldingen",
   "terms and conditions": "voorwaarden",
  },
103
  "ui/screens/events/RegistrationScreen": Object {
Gijs Hendriksen's avatar
Gijs Hendriksen committed
104
105
106
107
108
   "Save": "Aanpassen",
   "Sorry! We couldn't load any data.": "Sorry! We konden geen gegevens laden.",
   "This field is required and must be an integer.": "Dit veld is verplicht en moet een getal zijn.",
   "This field is required.": "Dit veld is verplicht.",
  },
109
  "ui/screens/login/LoginScreen": Object {
110
111
112
113
114
115
   "Become a member": "Lid worden",
   "Forgot password?": "Wachtwoord vergeten?",
   "LOGIN": "INLOGGEN",
   "Password": "Wachtwoord",
   "Username": "Gebruikersnaam",
  },
116
  "ui/screens/memberList/MemberListScreen": Object {
Gijs Hendriksen's avatar
Gijs Hendriksen committed
117
118
119
120
121
   "Couldn't find any members...": "Er zijn geen leden gevonden...",
   "Find a member": "Zoek een lid",
   "Member List": "Ledenlijst",
   "Sorry! We couldn't load any data.": "Sorry, we konden geen gegevens laden.",
  },
122
  "ui/screens/pizza/PizzaScreen": Object {
Gijs Hendriksen's avatar
Gijs Hendriksen committed
123
124
125
126
127
128
129
130
131
   "Changing your order": "Bestelling bewerken",
   "Current order": "Huidige bestelling",
   "Order pizza for {{title}}": "Bestelling voor {{title}}",
   "Sorry! We couldn't load any data.": "Sorry! We konden geen gegevens laden.",
   "The order has been paid for.": "Je bestelling is betaald.",
   "The order has not yet been paid for.": "Je bestelling is nog niet betaald.",
   "There is currently no event for which you can order food.": "Er is geen evenement waarvoor je eten kunt bestellen.",
   "You did not place an order.": "Je hebt nog geen bestelling geplaatst.",
  },
132
  "ui/screens/profile/AchievementSection": Object {
Gijs Hendriksen's avatar
Gijs Hendriksen committed
133
134
   "Achievements for Thalia": "Verdiensten voor Thalia",
   "Chair": "Voorzitter",
Sébastiaan Versteeg's avatar
Sébastiaan Versteeg committed
135
136
137
   "Societies": "Gezelschappen",
   "today": "heden",
  },
138
  "ui/screens/profile/DescriptionSection": Object {
Sébastiaan Versteeg's avatar
Sébastiaan Versteeg committed
139
140
141
   "About": "Over",
   "This member has not written a description yet.": "Dit lid heeft nog geen beschrijving geschreven.",
  },
142
  "ui/screens/profile/PersonalInfoSection": Object {
Sébastiaan Versteeg's avatar
Sébastiaan Versteeg committed
143
   "Birthday": "Verjaardag",
Gijs Hendriksen's avatar
Gijs Hendriksen committed
144
145
146
147
148
149
   "Cohort": "Cohort",
   "Computing science": "Informatica",
   "Information sciences": "Informatiekunde",
   "Personal information": "Persoonlijke gegevens",
   "Study programme": "Studie",
   "Website": "Website",
Sébastiaan Versteeg's avatar
Sébastiaan Versteeg committed
150
  },
151
  "ui/screens/profile/ProfileScreen": Object {
Sébastiaan Versteeg's avatar
Sébastiaan Versteeg committed
152
   "Sorry! We couldn't load any data.": "Sorry! We konden geen gegevens laden.",
Gijs Hendriksen's avatar
Gijs Hendriksen committed
153
  },
154
  "ui/screens/settings/NotificationsSection": Object {
155
156
157
158
   "(required)": "(verplicht)",
   "Notifications": "Notificaties",
   "Notifications settings could not be loaded.": "De instellingen voor notificaties konden niet worden geladen.",
  },
159
  "ui/screens/welcome/EventDetailCard": Object {
Gijs Hendriksen's avatar
Gijs Hendriksen committed
160
161
162
   "MORE INFO": "MEER INFO",
   "PIZZA": "PIZZA",
  },
163
  "ui/screens/welcome/WelcomeScreen": Object {
Gijs Hendriksen's avatar
Gijs Hendriksen committed
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
   "No events found!": "Geen evenementen gevonden!",
   "SHOW THE ENTIRE AGENDA": "TOON DE GEHELE AGENDA",
   "Sorry! We couldn't load any data.": "Sorry! We konden geen gegevens laden.",
   "Today": "Vandaag",
   "Tomorrow": "Morgen",
   "Yesterday": "Gisteren",
  },
 },
}
`;