cheatsheet.md 1.17 KB
Newer Older
Wietse Kuipers's avatar
Wietse Kuipers committed
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Je bent hier vast terecht gekomen omdat ECMAscript 6 vol met obscure constructies
zit. Hier een paar uitgelegd.

# Functies aanmaken
```javascript
function a1() {
  return 5;
}

const a2 = () => 5;

function b1(x) {
  x = x * x;
  return x + 5;
}

const b2 = x => {
  x = x * x;
  return x + 5;
};
```
a1 en a2 doen exact hetzelfde, net als b1 en b2, maar de const notatie is korter
en doet iets andere dingen met scope.


# Spread operator
```javascript
a = {a: '1', b: '2', c: '3'};
b1 = { ...a, c: '4' };
b2 = {a: '1', b: '2', c: '4'};
```
b1 en b2 hebben nu dezelfde waardes.
De spread(...) operator is een makkelijke manier om objecten te kopieëren naar
een nieuw object.

# Importeren en exporteren
`library.js`
```javascript
export function add(x, y) {
  return x + y;
}

export function multiply(x, y) {
  return x * y;
}

export default function library() {
  return 'library';
}
```

`program.js`
```javascript
// Importeer een library uit je dependencies
import React from 'react';
// Importeer uit je lokale bestanden
import library from './library';
// Importeer niet-default exports, niet alles hoeft geïmporteerd te worden.
import { add, multiply } from './library'
```