privacy_policy.html 3.89 KB
Newer Older
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
{% extends "base.html" %}
{% load i18n static %}

{% block title %}{% trans "privacy policy"|capfirst %} —
  {{ block.super }}{% endblock %}
{% block opengraph_title %}{% trans "privacy policy"|capfirst %} —
  {{ block.super }}{% endblock %}

{% block body %}
  <h1>{% trans "privacy policy"|capfirst %}</h1>

  <h3>Versie 1.0, 12-06-2017</h3>

  <p>
    Dit document is opgesteld om duidelijk te maken waar je gegevens voor
    worden gebruikt. Door lid/begunstiger te worden van de vereniging geef
    je aan deze privacyvoorwaarden te accepteren. Voor alle gegevens geldt
    dat als je ze wil wijzigen je dat zelf aan kan geven bij het bestuur.
  </p>

  <h2>1. Registratie</h2>

  <ul>
    <li>
      Naam<br/>
      Zodat de vereniging het lid kan aanspreken.
    </li>
    <li>
      Straat, huisnummer, postcode en woonplaats<br/>
      Voor het rondsturen van ons verenigingsblad, de Thabloid.
    </li>
    <li>
      E-mailadres<br/>
      Voor het versturen van plenaire mailing zoals ALV-aankondigingen,
      het versturen van de opt-out nieuwsbrief en het versturen van
      opt-in spon- sormailings. Daarnaast voor het versturen persoonlijke
      berichten met inloggegevens voor de website en berichten met
      evenementspecifieke in- formatie, nadat je je geregistreerd hebt
      voor dit evenement.
    </li>
    <li>
      Telefoonnummer<br/>
      Voor persoonlijk contact naar aanleiding van evenementen. Bv. Er is
      op het laatste moment iets verandert, je bent te laat, etc...
    </li>
    <li>
      Geboortedatum<br/>
      Om te garanderen dat er geen alcohol geschonken wordt aan
      minderjarigen. Wordt ook gebruikt voor een opt-out functie op de
      website waarbij je verjaardag zichtbaar is aan andere
      leden/begunstigers.
    </li>
  </ul>

  <p>Verder zijn er nog enkele zaken die enkel gevraagd worden aan leden:</p>

  <ul>
    <li>
      Studentnummer<br/>
      Om te controleren of je nog studeert. Dit is belangrijk voor het
      aanvragen van bestuursbeurzen die als subidi ̈ering dienen voor het
      bestuur.
    </li>
    <li>
      Studierichting<br/>
      Ter schetsing van de interessegebieden van de leden.
    </li>
  </ul>

  <p>En enkele zaken die enkel aan begunstigers gevraagd worden:</p>

  <ul>
    <li>
      Historie<br/>
      Om te bepalen of de extra toelatingsprocedure gevolgd moet worden.
    </li>

    <li>
      Extratoelatingsprocedure<br/>
      Vouchers met naam en handtekening en een motivatie ter bevestiging
      dat je veel met Thalia te maken hebt.
    </li>
  </ul>

  <p>Tot slot, indien van toepassing:</p>

  <ul>
    <li>
      Bankrekeningnummer<br/>
      Wanneer je betaalt of declareert met een bankrekeningnummer,
      onthouden we het bankrekeningnummer om betalingen/declaraties in de
      toekomst makkelijker te laten verlopen.
    </li>
  </ul>

  <h2>2. Ledenlijst</h2>

  <p>
    Er wordt op de website een ledenlijst bijgehouden waarbij je een eigen
    profiel- pagina hebt. Deze ledenlijst en profielpagina kunnen enkel
    bezocht worden door andere leden/begunstigers. Op deze profielpagina
    worden naam en, indien lid, studierichting en cohort vermeld. Er
    bestaat de mogelijkheid om informatie aan deze profielpagina toe te
    voegen.
  </p>

  <h2>3. Foto's</h2>

  <p>
    Op evenementen worden foto’s gemaakt ter sfeerimpressie en van
    commissies worden foto’s gemaakt voor op de website. Wil je niet op
    zo’n foto staan? Zeg het even tegen de fotograaf, meestal herkenbaar
    aan zijn commissieshirt en zijn camera.
  </p>
{% endblock %}