django.po 13.3 KB
Newer Older
1 2 3 4 5 6 7 8 9
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: \n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
Luuk Scholten's avatar
Luuk Scholten committed
10 11
"POT-Creation-Date: 2016-08-05 21:17+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2016-08-05 21:18+0200\n"
12 13 14 15 16 17 18
"Last-Translator: Joost Rijneveld <joost@joostrijneveld.nl>\n"
"Language-Team: \n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
Luuk Scholten's avatar
Luuk Scholten committed
19
"X-Generator: Poedit 1.8.7.1\n"
20 21 22

#: admin.py:5
msgid "Thalia administration"
Joost Rijneveld's avatar
Joost Rijneveld committed
23
msgstr "Administratie van Thalia"
24 25 26

#: admin.py:6
msgid "Thalia"
Joost Rijneveld's avatar
Joost Rijneveld committed
27
msgstr "Thalia"
28 29 30

#: menus.py:4
msgid "Home"
Joost Rijneveld's avatar
Joost Rijneveld committed
31
msgstr "Home"
32 33 34

#: menus.py:5
msgid "Association"
Joost Rijneveld's avatar
Joost Rijneveld committed
35
msgstr "Vereniging"
36 37 38

#: menus.py:6
msgid "Board"
Joost Rijneveld's avatar
Joost Rijneveld committed
39
msgstr "Bestuur"
40 41 42

#: menus.py:7
msgid "Committees"
Joost Rijneveld's avatar
Joost Rijneveld committed
43
msgstr "Commissies"
44 45 46

#: menus.py:8 menus.py:10
msgid "Members"
Joost Rijneveld's avatar
Joost Rijneveld committed
47
msgstr "Leden"
48 49 50

#: menus.py:9
msgid "Documents"
Joost Rijneveld's avatar
Joost Rijneveld committed
51
msgstr "Documenten"
52

Joost Rijneveld's avatar
Joost Rijneveld committed
53 54
#: menus.py:11 templates/singlepages/sister_associations.html:4
#: templates/singlepages/sister_associations.html:17
55
msgid "Sister Associations"
Joost Rijneveld's avatar
Joost Rijneveld committed
56
msgstr "Zusterverenigingen"
57

58 59
#: menus.py:12 templates/singlepages/become_a_member.html:4
#: templates/singlepages/become_a_member.html:7
Joost Rijneveld's avatar
Joost Rijneveld committed
60 61
msgid "Become a Member"
msgstr "Lid Worden"
62 63 64

#: menus.py:13
msgid "Thabloid"
Joost Rijneveld's avatar
Joost Rijneveld committed
65
msgstr "Thabloid"
66 67 68

#: menus.py:15
msgid "For Members"
Joost Rijneveld's avatar
Joost Rijneveld committed
69
msgstr "Voor Leden"
70 71 72

#: menus.py:16
msgid "Photos"
Joost Rijneveld's avatar
Joost Rijneveld committed
73
msgstr "Foto's"
74 75 76

#: menus.py:17
msgid "Statistics"
Joost Rijneveld's avatar
Joost Rijneveld committed
77
msgstr "Statistieken"
78 79 80

#: menus.py:18
msgid "Become Active"
Joost Rijneveld's avatar
Joost Rijneveld committed
81
msgstr "Actief Worden"
82 83 84

#: menus.py:19
msgid "Wiki"
Joost Rijneveld's avatar
Joost Rijneveld committed
85
msgstr "Wiki"
86 87 88

#: menus.py:21
msgid "Calendar"
Joost Rijneveld's avatar
Joost Rijneveld committed
89
msgstr "Agenda"
90 91 92

#: menus.py:22
msgid "Career"
Joost Rijneveld's avatar
Joost Rijneveld committed
93
msgstr "Carrière"
94 95

#: menus.py:23
Luuk Scholten's avatar
Luuk Scholten committed
96
msgid "Partners"
Joost Rijneveld's avatar
Joost Rijneveld committed
97
msgstr "Sponsoren"
98 99 100

#: menus.py:24
msgid "Vacancies"
Joost Rijneveld's avatar
Joost Rijneveld committed
101
msgstr "Vacatures"
102 103 104

#: menus.py:26
msgid "Education"
Joost Rijneveld's avatar
Joost Rijneveld committed
105
msgstr "Onderwijs"
106 107 108

#: menus.py:27
msgid "Book Sale"
Joost Rijneveld's avatar
Joost Rijneveld committed
109
msgstr "Boekverkoop"
110 111 112

#: menus.py:28
msgid "Course Overview"
Joost Rijneveld's avatar
Joost Rijneveld committed
113
msgstr "Vakkenoverzicht"
114 115

#: menus.py:29
Joost Rijneveld's avatar
Joost Rijneveld committed
116 117
msgid "Submit Exam"
msgstr "Tentamen Insturen"
118 119

#: menus.py:30
Joost Rijneveld's avatar
Joost Rijneveld committed
120 121
msgid "Submit Summary"
msgstr "Samenvatting Insturen"
122

Joost Rijneveld's avatar
Joost Rijneveld committed
123 124
#: menus.py:32 templates/singlepages/contact.html:4
#: templates/singlepages/contact.html:7
125
msgid "Contact"
Joost Rijneveld's avatar
Joost Rijneveld committed
126
msgstr "Contact"
127

128
#: settings/settings.py:138
129
msgid "English"
Joost Rijneveld's avatar
Joost Rijneveld committed
130
msgstr "Engels"
131

132
#: settings/settings.py:139
133
msgid "Dutch"
Joost Rijneveld's avatar
Joost Rijneveld committed
134
msgstr "Nederlands"
135

136
#: templates/base.html:9 templates/base.html:88 templates/base.html:125
137
msgid "Study Association Thalia"
Joost Rijneveld's avatar
Joost Rijneveld committed
138
msgstr "Studievereniging Thalia"
139

140
#: templates/base.html:160 templates/registration/login.html:7
Joost Rijneveld's avatar
Joost Rijneveld committed
141
#: templates/registration/login.html:28
142
msgid "Login"
Joost Rijneveld's avatar
Joost Rijneveld committed
143
msgstr "Inloggen"
144

Joost Rijneveld's avatar
Joost Rijneveld committed
145
#: templates/registration/login.html:12
146 147 148 149 150 151 152 153
msgid ""
"\n"
"    <p>Your account does not have access to this page. To proceed, "
"please\n"
"    log in with an account that has access.</p>\n"
"  "
msgstr ""

Joost Rijneveld's avatar
Joost Rijneveld committed
154
#: templates/registration/login.html:17
155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239
msgid ""
"\n"
"    <p>Please log in to see this page.</p>\n"
"   "
msgstr ""

#: templates/singlepages/become_a_member.html:9
msgid ""
"Thalia is the study association for Computing Science and Information "
"Sciences students at the Radboud University in Nijmegen. Thalia organises a "
"wide variety of activities, such as bowling events, go cart racing, lunch "
"lectures, drinks and much more! Furthermore, members get access to our tests "
"and summaries database, as well as discounts on books. There's no reason not "
"to become a member!"
msgstr ""
"Thalia is de studievereniging voor Informatica en Informatiekunde studenten "
"van de Radboud Universiteit te Nijmegen. Thalia organiseert diverse "
"activiteiten, zoals bowlen, karten, lunchlezingen, borrels en nog veel meer! "
"Verder krijg je als lid toegang tot onze tentamen- en samenvattingendatabase "
"en kun je met korting je studieboeken bestellen. Kortom, geen reden om niet "
"lid te worden!"

#: templates/singlepages/become_a_member.html:11
msgid "How do I become a member?"
msgstr "Hoe kan ik lid worden?"

#: templates/singlepages/become_a_member.html:13
msgid ""
"You can become a member of Thalia at any time during the year. Membership "
"costs € 7.50 per year, or € 30 for your entire study duration. To become a "
"member, please fill out the membership form. You can get the form at the "
"board room (HG00.150, above the north kanteen in the Huygens building), or "
"download it below. After signing the form, return it to the board room. "
"Note: Only Computing Science and Information Sciences students at the "
"Radboud University can become a member."
msgstr ""
"Je kunt op elk moment van het collegejaar lid worden van Thalia. Een "
"lidmaatschap kost € 7,50 per jaar, of € 30 voor je hele studieperiode. Om "
"lid te worden dien je het lidmaatschapsformulier in te vullen. Dit formulier "
"kun je bij de bestuurskamer (HG00.150, boven de Noordkantine van het "
"Huygensgebouw) ophalen of downloaden via de website en ondertekend inleveren "
"bij bestuurskamer Let wel op: Je kunt alleen lid worden wanneer je "
"informatica of informatiekunde studeert aan de Radboud Universiteit."

#: templates/singlepages/become_a_member.html:15
msgid ""
"I'm not a Computing Science and Information Sciences student at the Radboud "
"University, but I do want to attend your events. Now what?"
msgstr ""
"Ik studeer geen Informatica of Informatiekunde (aan de Radboud "
"Universiteit), maar ik wil wel naar jullie activiteiten gaan. Wat nu?"

#: templates/singlepages/become_a_member.html:17
msgid ""
"It is still possible to be associated with Thalia, even if you do not study "
"Computing Science or Information Sciences (anymore): You can become a "
"supporter. For at least € 7.50 per year, you too can enjoy everything Thalia "
"has to offer. If you are not a former Thalia member, ICIS staff member or "
"alumni, you must submit a written along with two signatures of current "
"Thalia members. You can fill all of this in on the supporter form, which you "
"can get at the board room (HG00.150, above the north kanteen in the Huygens "
"building), or download below."
msgstr ""
"Mocht je nu geen Informatica of Informatiekunde (meer) studeren, maar toch "
"verbonden willen zijn, dan kan dat ook. Hiervoor kun je begunstiger van "
"Thalia worden. Voor minimaal € 7,50 per jaar kun je ook genieten van alles "
"wat Thalia je te bieden heeft. Ben je geen oud-Thaliaan, ex-Informaticus of -"
"Informatiekundige, dan dien je twee handtekeningen van leden van Thalia "
"samen met een motivatie waarom je begunstiger wil worden af te geven. Dit "
"kun je allemaal invullen op het begunstigerformulier, dat af te halen is in "
"de bestuurskamer of hieronder te downloaden is."

#: templates/singlepages/become_a_member.html:19
msgid ""
"Payment for membership or sponsorship can be made both in cash or by "
"authorised direct debit. To authorise direct debit, use the form that is "
"also available below. If you have any other questions about Thalia and/or "
"your membership, feel free to email <a href=\"mailto:info@thalia.nu\" target="
"\"_blank\">info@thalia.nu</a>!"
msgstr ""
"Betalen voor je lidmaatschap / begunstigerschap kan zowel contant als met "
"een machtiging. Voor machtigingen gebruiken we een machtigingsformulier, dat "
"hieronder te downloaden is. Mocht je nog verdere vragen hebben over Thalia "
"en/of je lidmaatschap dan kun je altijd mailen naar <a href=\"mailto:"
"info@thalia.nu\" target=\"_blank\">info@thalia.nu</a>!"
240

Joost Rijneveld's avatar
Joost Rijneveld committed
241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291
#: templates/singlepages/become_active.html:4
#: templates/singlepages/become_active.html:7
msgid "Become active"
msgstr "Actief worden"

#: templates/singlepages/become_active.html:9
msgid ""
"Throughout the year, Thalia organizes a wide variety of activities, both "
"educational (such as symposiums and programming contests) as well as social "
"(such as drinks, paintballing and LAN parties). All in all, this adds up to "
"around 80 activities each year. The board and Thalia's committees organize "
"these events. Furthermore, Thalia members are involved in e.g. writing the "
"Thabloid, maintaining this website and our servers, and taking pictures "
"during events. Altogether, a group of 50 to 60 members commits to making all "
"these amazing activities happen every year."
msgstr ""
"Thalia organiseert door het hele jaar heen diverse activiteiten, van "
"studiegerelateerde activiteiten zoals symposia en programeerwedstrijden tot "
"sociale activiteiten als borrels, paintballen en LAN-party's. Bij elkaar "
"zijn dit zo'n 80 activiteiten per jaar. Het bestuur en de commissies van "
"Thalia organiseren deze activiteiten. Daarnaast zijn er nog de leden die "
"bijvoorbeeld de Thabloid maken, deze website en de Thalia-servers "
"onderhouden, of foto's maken op evenementen. Ongeveer 50 - 60 leden zetten "
"zich ieder jaar in om geweldige activiteiten te organiseren voor alle leden."

#: templates/singlepages/become_active.html:11
msgid ""
"Does it seem like fun to join a committee and do your bit to contribute to "
"the association? Then become a member of one of the committees! You can do "
"this by sending an e-mail to <a href=\"mailto:intern@thalia.nu"
"\">intern@thalia.nu</a>, sending a Facebook message or speaking to a board "
"or committee member in person."
msgstr ""
"Lijkt het jou ook leuk om in een commissie te gaan en een steentje bij te "
"dragen aan de vereniging? Word dan lid van een commissie! Dit kun je doen "
"door een mailtje te sturen naar <a href=\"mailto:intern@thalia.nu"
"\">intern@thalia.nu</a>, een Facebookbericht te sturen of een bestuurs- of "
"commissielid persoonlijk aan te spreken."

#: templates/singlepages/become_active.html:13
msgid ""
"Are you not sure if being part of a committee is for you? You can always sit "
"in on a meeting to see if you like it. Again, feel free to ask committee "
"members or the board in person. The committees are always looking for "
"enthusiastic new members!"
msgstr ""
"Weet je niet zeker of commissiewerk iets voor jou is? Je kunt altijd een "
"vergadering bijwonen van een commissie om te kijken of het jou bevalt. Je "
"kunt ook commissieleden of het bestuur persoonlijk aanspreken. De commissies "
"zijn altijd op zoek naar nieuwe enthousiaste leden!"

Joost Rijneveld's avatar
Joost Rijneveld committed
292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339
#: templates/singlepages/contact.html:11
msgid "Faculty:"
msgstr "Faculteit:"

#: templates/singlepages/contact.html:12
msgid "Faculty of Science"
msgstr "Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde & Informatica"

#: templates/singlepages/contact.html:15
msgid "Room:"
msgstr "Kamer:"

#: templates/singlepages/contact.html:19
msgid "Address:"
msgstr "Adres:"

#: templates/singlepages/contact.html:20
msgid "Board room: HG00.150 (above the north-canteen)"
msgstr "Bestuurskamer: HG00.150 (boven de noordkantine)"

#: templates/singlepages/contact.html:23
msgid "Postal address:"
msgstr "Postadres:"

#: templates/singlepages/contact.html:27
msgid "Telephone:"
msgstr "Telefoon:"

#: templates/singlepages/contact.html:31
msgid "Voicemailbox:"
msgstr "Voicemailbox:"

#: templates/singlepages/contact.html:35
msgid "Email:"
msgstr "E-mail:"

#: templates/singlepages/contact.html:37
msgid "general"
msgstr "algemeen"

#: templates/singlepages/contact.html:38
msgid "communication w.r.t. promoting your company (activities)"
msgstr "communicatie over het promoten van uw bedrijf(sactiviteiten)"

#: templates/singlepages/contact.html:50
msgid "VAT number:"
msgstr "BTW-nummer:"

Joost Rijneveld's avatar
Joost Rijneveld committed
340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406
#: templates/singlepages/sister_associations.html:7
msgid "Associations of the Radboud University Science Faculty"
msgstr "Bètaverenigingen van de Radboud Universiteit"

#: templates/singlepages/sister_associations.html:9
msgid "(Medical) Biology"
msgstr "(Medische) Biologie"

#: templates/singlepages/sister_associations.html:10
msgid "Artificial Intelligence"
msgstr "Kunstmatige Intelligentie"

#: templates/singlepages/sister_associations.html:11
msgid "Mathematics"
msgstr "Wiskunde"

#: templates/singlepages/sister_associations.html:12
msgid "Science"
msgstr "Science"

#: templates/singlepages/sister_associations.html:13
msgid "Physics and Astronomy"
msgstr "Natuur- en Sterrekunde"

#: templates/singlepages/sister_associations.html:14
msgid "Science faculty umbrella association"
msgstr "Overkoepelende bètavereniging"

#: templates/singlepages/sister_associations.html:15
msgid "Molecular Sciences"
msgstr "Moleculaire Wetenschappen"

#: templates/singlepages/sister_associations.html:19
#: templates/singlepages/sister_associations.html:26
msgid "University of Twente"
msgstr "Universiteit Twente"

#: templates/singlepages/sister_associations.html:20
#: templates/singlepages/sister_associations.html:28
msgid "Utrecht University"
msgstr "Universiteit Utrecht"

#: templates/singlepages/sister_associations.html:21
msgid "Delft University of Technology"
msgstr "Technische Universiteit Delft"

#: templates/singlepages/sister_associations.html:22
#: templates/singlepages/sister_associations.html:24
msgid "University of Groningen"
msgstr "Rijksuniversiteit Groningen"

#: templates/singlepages/sister_associations.html:23
msgid "Leiden University"
msgstr "Universiteit Leiden"

#: templates/singlepages/sister_associations.html:25
msgid "Eindhoven University of Technology"
msgstr "Technische Universiteit Eindhoven"

#: templates/singlepages/sister_associations.html:27
#: templates/singlepages/sister_associations.html:30
msgid "University of Amsterdam"
msgstr "Universiteit van Amsterdam"

#: templates/singlepages/sister_associations.html:29
msgid "VU University Amsterdam"
msgstr "Vrije Universiteit Amsterdam"
Joost Rijneveld's avatar
Joost Rijneveld committed
407 408 409

#~ msgid "Add Exam"
#~ msgstr "Tentamen Insturen"