django.po 4.84 KB
Newer Older
1
2
3
4
5
6
7
8
9
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: \n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10
11
"POT-Creation-Date: 2016-08-11 16:00+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2016-08-11 16:02+0100\n"
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
"Last-Translator: Joost Rijneveld <joost@joostrijneveld.nl>\n"
"Language-Team: \n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Poedit 1.6.10\n"

#: templates/documents/index.html:5
msgid "Documents"
msgstr "Documenten"

25
#: templates/documents/index.html:14
26
27
28
msgid "Miscellaneous Documents"
msgstr "Algemeen"

29
#: templates/documents/index.html:16
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
msgid ""
"Thalia was officially founded on November 7th, 1990. The relevant statutes "
"and internal rules can be accessed here. The statues have last been amended "
"in September 2007; the internal rules have been changed on several "
"occasions. Other miscellaneous documents can be found here as well, such as "
"the declaration form and the canteen regulations. Please read these "
"carefully, so that we can all have a pleasant time when having drinks in the "
"canteen."
msgstr ""
"7 november 1990 is Thalia officieel opgericht. De bijbehorende statuten en "
"huisregels zijn hier opvraagbaar. De statuten zijn in september 2007 voor "
"het laatst bijgewerkt; de huisregels zijn meerdere keren veranderd. Verder "
"zijn hier diverse andere documenten te vinden, zoals het declaratieformulier "
"en de kantinereglementen. Lees ze door zodat we allemaal op een fijne manier "
"door kunnen borrelen in de kantine."

46
#: templates/documents/index.html:26
47
48
49
msgid "Policy Documents &amp; Annual Reports"
msgstr "Beleidsdocumenten &amp; Jaarverslagen"

50
#: templates/documents/index.html:29
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
msgid ""
"Every candidate board of Thalia drafts a policy document before being "
"installed, to detail their plans for the next year. This also includes a "
"general planning of all activities, as well as the budget for that year. "
"Furthermore, the association is obliged to deliver an annual report and "
"provide a financial overview. These documents show the financial "
"developments over the year, what contacts Thalia maintained and what "
"activities were organized. All historical policy documents and reports are "
"made available, below."
msgstr ""
"Een aankomend bestuur van Thalia stelt voor installatie een beleidsplan op "
"waarin wordt aangegeven wat voor koers het als bestuur wil gaan varen. "
"Daarnaast wordt een globale planning gegeven van alle activiteiten en wordt "
"natuurlijk een jaarbegroting opgesteld. Verder is een studievereniging "
"verplicht een jaarverslag te maken en hierbij onder andere een financieel "
"overzicht te verschaffen. Hierin kan je vinden hoe het jaar financieel "
"verlopen is, welke contacten Thalia heeft onderhouden en welke activiteiten "
"er zijn georganiseerd. In het onderstaande overzicht zijn de afgelopen "
"beleidsplannen en jaarverslagen terug te vinden."

71
#: templates/documents/index.html:36
72
73
74
msgid "Policy"
msgstr "Beleidsdocument"

75
#: templates/documents/index.html:41
76
77
78
msgid "Annual report"
msgstr "Jaarverslag"

79
#: templates/documents/index.html:50
80
81
82
msgid "General Meetings"
msgstr "Algemene Ledenvergaderingen"

83
#: templates/documents/index.html:53
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
msgid ""
"The General Meetings (ALVs) can be attended by all members, honorary members "
"and donors. Thalia organizes at least two general meetings each year. "
"Minutes of these meetings are made available below. This allows (honorary) "
"members and donors that did not attend to get an insight in what was "
"discussed as well."
msgstr ""
"De Algemene Ledenvergaderingen (ALVs) kunnen door alle leden, ereleden en "
"begunstigers worden bijgewoond. Binnen Thalia wordt tenminste twee maal per "
"jaar een ALV georganiseerd. Naar aanleiding van deze vergaderingen worden "
"notulen gemaakt die hieronder zijn in te zien. Zo kunnen ook de (ere)leden "
"en begunstigers die niet aanwezig waren teruglezen wat er allemaal besproken "
"is."
97
98

#: templates/documents/meetingyear.html:4
99
100
101
#, python-format
msgid "General Meetings of %(year)s-%(nextyear)s:"
msgstr "ALV's van %(year)s-%(nextyear)s:"
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113

#: templates/documents/meetingyear.html:12
msgid "Meeting"
msgstr "ALV"

#: templates/documents/meetingyear.html:39
msgid "No minutes<br>available"
msgstr "Geen notulen<br>beschikbaar"

#: templates/documents/meetingyear.html:44
msgid "Only signed-in users can view<br>General Meeting documents."
msgstr "ALV-stukken zijn alleen in te zien<br>door ingelogde gebruikers."
114
115
116

#: templates/documents/meetingyear.html:53
#, python-format
117
118
119
120
121
msgid "There are no General Meetings available for %(year)s-%(nextyear)s"
msgstr "Er zijn geen ALV's beschikbaar van %(year)s-%(nextyear)s"

#~ msgid "General Meetings of"
#~ msgstr "ALV's van"