vacancies.html 5.82 KB
Newer Older
1
{% extends 'base.html' %}
2
{% load i18n bleach_tags %}
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

{% block body %}
<h1>{% trans "Vacancies" %}</h1>
<p class="tcenter">
  {% blocktrans trimmed %}
    Je bent student en je hebt het maar krap. De politiek wil de studenten ook al niet een handje toesteken. Gelukkig
    hebben we bedrijven die bij ons vacatures aanbieden. Dus zit je krap en wil je wat bijverdienen, of ben je (bijna)
    afgestudeerd en wil je eens wat rondkijken, op deze pagina staan al onze openstaande vacatures.

    Wil je als bedrijf een vacature plaatsen op onze website, dan kun je contact opnemen met de voorzitter van onze
    sponsorcommissie via <a href="mailto:sponsor@thalia.nu" target="_blank">sponsor@thalia.nu</a>.
  {% endblocktrans %}
</p>

<div class="isotope" id="vacanciespage">
  <!-- .portfolio-filter -->
  <div class="isotope-filter tabs-wrapper tabs-centered clearfix">
    <ul class="tabs">
      <li class="{% if not preselected_category %}current{% endif %}">
        <a href="#">{% trans "Everything" %}</a>
      </li>
      {% for category in categories %}
        <li
            data-filter="category-{{ category.id }}"
            class="{% if preselected_category and preselected_category.id == category.id %}current{% endif %}">
          <a href="#">{{ category.name }}</a>
        </li>
      {% endfor %}
    </ul>
  </div>

  <!-- /.portfolio-filter -->
  <div class="row isotope-items">
    {% for vacancy in vacancies %}
      <div class="team span4 clearfix isotope-item"
         data-filter="{% for cat in vacancy.categories.all %}category-{{ cat.id }} {% endfor %}">
        <div class="team-header">
          {% if vacancy.get_company_logo %}
            <img src="{{ vacancy.get_company_logo.url }}" alt="">
          {% endif %}
        </div>
        <div class="team-content">
          <h5 class="tcenter">
            {{ vacancy.get_company_name }}
            <small>{{ vacancy.title }}</small>
          </h5>
49
          <p>{{ vacancy.description|striptags|bleach|truncatechars:150 }}</p>
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
          <div class="team-readmore">
            {% if vacancy.partner %}
               <a href="{% url 'partners:partner' slug=vacancy.partner.slug %}#vacancy-{{ vacancy.id }}">
                 {% trans "Learn more" %}
               </a>
            {% else %}
              <a href="#vacancy-{{ vacancy.id }}"
                class="vacancy-external" data-vacancy="{{ vacancy.id }}">
                {% trans "Learn more" %}
              </a>
            {% endif %}
          </div>
        </div>
      </div>
    {% endfor %}
  </div>

  {% if vacancies|length > 0 %}
    <div id="sponsor_vacatures">
      <h3>{% trans "All vacancies" %}</h3>

      <div class="row">
        <div class="span12">
          <ul class="toggles">
            {% for vacancy in vacancies %}
               <li id="vacancy-{{ vacancy.id }}">
                 <div class="toggle-title">
                   <a href="#">
                     <span></span>
                     {{ vacancy.get_company_name }} | {{ vacancy.title }}
                   </a>
                 </div>
                 <div class="toggle-content">
83
                   {{ vacancy.description|bleach }}
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139

                   {% if vacancy.link %}
                     <br /><br />
                     <a href="{{ vacancy.link }}" target="_blank" rel="noopener">
                       <button type="button" class="btn-large btn-style2">
                         {% trans "Learn more" %}
                       </button>
                     </a>
                   {% endif %}
                 </div>
               </li>
            {% endfor %}
          </ul>
        </div>
      </div>
    </div>
  {% endif %}
</div>

  <script type="text/javascript">
    $(document).ready(function(){
      var body = $('body');

      var isotope = body.find('.isotope'),
          isotopeFilter = isotope.find('.isotope-filter'),
          isotopePosts = isotope.find('.isotope-items');

      if (jQuery().isotope) {
        isotopeFilter.delegate('li', 'click', function(e) {
          var filter;

          if ($(this).data('filter')==undefined) {
            filter='*';
          } else {
            filter='[data-filter*="' + $(this).data('filter') + '"]';
          }
          setTimeout(function() {
            isotopePosts.isotope({ filter: filter });
          }, 100);
        });
      }

      $(window).resize(function() {
        if (isotopeFilter.find('li.current').length) {
          isotopeFilter.find('li.current').trigger('click');
        } else {
          isotopeFilter.find('li:first').trigger('click');
        }
      });

      $('.vacancy-external').click(function() {
        var id = $(this).attr('data-vacancy');
        $('#vacancy-' + id).children('.toggle-title').click();
      });
    });
  </script>
140
{% endblock body %}