Verified Commit 01008791 authored by Sébastiaan Versteeg's avatar Sébastiaan Versteeg
Browse files

Update locales

parent 836e505a
...@@ -7,8 +7,8 @@ msgid "" ...@@ -7,8 +7,8 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: \n" "Project-Id-Version: \n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n" "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-07-11 20:07+0200\n" "POT-Creation-Date: 2018-09-01 20:29+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-06-13 20:08+0200\n" "PO-Revision-Date: 2018-09-01 20:30+0200\n"
"Last-Translator: Sébastiaan Versteeg <se_bastiaan@outlook.com>\n" "Last-Translator: Sébastiaan Versteeg <se_bastiaan@outlook.com>\n"
"Language-Team: \n" "Language-Team: \n"
"Language: nl\n" "Language: nl\n"
...@@ -16,245 +16,272 @@ msgstr "" ...@@ -16,245 +16,272 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n" "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Poedit 2.0.6\n" "X-Generator: Poedit 2.0.4\n"
#: activemembers/admin.py #: admin.py models.py
msgid "board memberships" msgid "group memberships"
msgstr "bestuurslidmaatschappen" msgstr "groepslidmaatschappen"
#: activemembers/admin.py #: admin.py
msgid "Only board memberships" msgid "Only boards"
msgstr "Alleen bestuurslidmaatschappen" msgstr "Alleen besturen"
#: activemembers/admin.py #: admin.py
msgid "No board memberships" msgid "Only committees"
msgstr "Geen bestuurslidmaatschappen" msgstr "Alleen commissies"
#: activemembers/admin.py #: admin.py
msgid "Only societies"
msgstr "Alleen gezelschappen"
#: admin.py
msgid "lecture year" msgid "lecture year"
msgstr "collegejaar" msgstr "collegejaar"
#: activemembers/admin.py #: admin.py
msgid "active memberships" msgid "active memberships"
msgstr "actieve lidmaatschappen" msgstr "actieve lidmaatschappen"
#: activemembers/admin.py #: admin.py
msgid "Active" msgid "Active"
msgstr "Actief" msgstr "Actief"
#: activemembers/admin.py #: admin.py
msgid "Inactive" msgid "Inactive"
msgstr "Inactief" msgstr "Inactief"
#: activemembers/admin.py #: admin.py
msgid "" msgid ""
"Do not edit existing memberships if the chair of a committee has changed, " "Do not edit existing memberships if the chair of a group has changed, add a "
"add a new committeemembership instead." "new membership instead."
msgstr "" msgstr ""
"Pas geen bestaande lidmaatschappen aan als de voorzitter van een commissie " "Pas geen bestaande lidmaatschappen aan als de voorzitter van een groep is "
"is veranderd. Voeg in de plaats daarvan een nieuw commissielidmaatschap toe." "veranderd. Voeg in de plaats daarvan een nieuw commissielidmaatschap toe."
#: activemembers/admin.py #: admin.py
msgid "First name" msgid "First name"
msgstr "Voornaam" msgstr "Voornaam"
#: activemembers/admin.py #: admin.py
msgid "Last name" msgid "Last name"
msgstr "Achernaam" msgstr "Achernaam"
#: activemembers/admin.py #: admin.py
msgid "Email" msgid "Email"
msgstr "Email" msgstr "Email"
#: activemembers/admin.py activemembers/models.py #: admin.py
msgid "Committee" msgid "Group"
msgstr "Commissie" msgstr "Groep"
#: activemembers/admin.py activemembers/models.py #: admin.py models.py
msgid "Committee member since" msgid "Member since"
msgstr "Commissielid sinds" msgstr "Lid sinds"
#: activemembers/admin.py activemembers/models.py #: admin.py models.py
msgid "Committee member until" msgid "Member until"
msgstr "Commissielid tot" msgstr "Lid tot"
#: activemembers/admin.py activemembers/models.py #: admin.py
msgid "Chair of the committee" msgid "Chair of the group"
msgstr "Voorzitter van de commissie" msgstr "Voorzitter van de groep"
#: activemembers/admin.py #: admin.py
msgid "Role" msgid "Role"
msgstr "Rol" msgstr "Rol"
#: activemembers/admin.py #: admin.py
msgid "Export selected memberships" msgid "Export selected memberships"
msgstr "Exporteer de geselecteerde lidmaatschappen" msgstr "Exporteer de geselecteerde lidmaatschappen"
#: activemembers/apps.py #: apps.py
msgid "Active members" msgid "Active members"
msgstr "Actieve leden" msgstr "Actieve leden"
#: activemembers/models.py #: models.py
msgid "Committee name" msgid "Committee name"
msgstr "Commissienaam" msgstr "Commissienaam"
#: activemembers/models.py #: models.py
msgid "Description" msgid "Description"
msgstr "Beschrijving" msgstr "Beschrijving"
#: activemembers/models.py #: models.py
msgid "Image" msgid "Image"
msgstr "Afbeelding" msgstr "Afbeelding"
#: activemembers/models.py #: models.py
msgid "permissions" msgid "permissions"
msgstr "permissies" msgstr "permissies"
#: activemembers/models.py #: models.py
msgid "founded in" msgid "founded in"
msgstr "opgericht in" msgstr "opgericht in"
#: activemembers/models.py #: models.py
msgid "existed until" msgid "existed until"
msgstr "bestond tot" msgstr "bestond tot"
#: activemembers/models.py #: models.py
msgid "contact email address" msgid "contact email address"
msgstr "contact e-mailadres" msgstr "contact e-mailadres"
#: activemembers/models.py #: models.py
msgid "contact mailing list" msgid "contact mailing list"
msgstr "contact mailinglijst" msgstr "contact mailinglijst"
#: activemembers/models.py #: models.py
msgid "Wiki namespace"
msgstr "Wiki namespace"
#: activemembers/models.py
msgid "Please use either the mailing list or email address option." msgid "Please use either the mailing list or email address option."
msgstr "Selecteer een mailinglijst óf vul een e-mailadres in." msgstr "Selecteer een mailinglijst óf vul een e-mailadres in."
#: activemembers/models.py #: models.py
msgid "member group"
msgstr "ledengroep"
#: models.py
msgid "member groups"
msgstr "ledengroepen"
#: models.py
msgid "Wiki namespace"
msgstr "Wiki namespace"
#: models.py
msgid "committee" msgid "committee"
msgstr "commissie" msgstr "commissie"
#: activemembers/models.py #: models.py templates/activemembers/committee_index.html
#: activemembers/templates/activemembers/committee_index.html
msgid "committees" msgid "committees"
msgstr "commissies" msgstr "commissies"
#: activemembers/models.py #: models.py
msgid "Is this a board" msgid "society"
msgstr "Is dit een bestuur" msgstr "gezelschap"
#: models.py
msgid "societies"
msgstr "gezelschappen"
#: models.py
msgid "board"
msgstr "bestuur"
#: activemembers/models.py #: models.py
msgid "boards"
msgstr "besturen"
#: models.py
msgid "Access the board wiki" msgid "Access the board wiki"
msgstr "Toegang tot bestuurswiki" msgstr "Toegang tot bestuurswiki"
#: activemembers/models.py #: models.py
msgid "A board already exists for those years" msgid "A board already exists for those years"
msgstr "Er bestaat al een bestuur voor die jaren" msgstr "Er bestaat al een bestuur voor die jaren"
#: activemembers/models.py #: models.py
msgid "Member" msgid "Member"
msgstr "Lid" msgstr "Lid"
#: activemembers/models.py #: models.py
msgid "The date this member joined the committee in this role" msgid "Committee"
msgstr "De datum waarop deze persoon lid werd deze commissie in deze rol" msgstr "Commissie"
#: models.py
msgid "The date this member joined in this role"
msgstr "De datum waarop deze persoon lid werd in deze rol"
#: activemembers/models.py #: models.py
msgid "A member of this committee until this time (can't be in the future)." msgid "A member until this time (can't be in the future)."
msgstr "" msgstr ""
"De datum waarop deze persoon de commissie verliet (kan niet in de toekomst " "De datum waarop deze persoon de groep verliet (kan niet in de toekomst "
"liggen)" "liggen)"
#: activemembers/models.py #: models.py
msgid "Chair of the committee"
msgstr "Voorzitter van de commissie"
#: models.py
msgid "There can only be one chair at a time!" msgid "There can only be one chair at a time!"
msgstr "Er kan maar één voorzitter tegelijkertijd zijn!" msgstr "Er kan maar één voorzitter tegelijkertijd zijn!"
#: activemembers/models.py #: models.py
msgid "role" msgid "role"
msgstr "rol" msgstr "rol"
#: activemembers/models.py #: models.py
msgid "The role of this member" msgid "The role of this member"
msgstr "De rol van dit lid binnen de commissie" msgstr "De rol van dit lid binnen de commissie"
#: activemembers/models.py #: models.py
msgid "End date can't be before start date" msgid "End date can't be before start date"
msgstr "De einddatum kan niet voor de startdatum liggen" msgstr "De einddatum kan niet voor de startdatum liggen"
#: activemembers/models.py #: models.py
msgid "End date can't be in the future" msgid "End date can't be in the future"
msgstr "De einddatum kan niet in de toekomst liggen" msgstr "De einddatum kan niet in de toekomst liggen"
#: activemembers/models.py #: models.py
msgid "Start date can't be before committee start date" msgid "Start date can't be before committee start date"
msgstr "De begindatum kan niet voor de begindatum van de commissie liggen" msgstr "De begindatum kan niet voor de begindatum van de commissie liggen"
#: activemembers/models.py #: models.py
msgid "Start date can't be after committee end date" msgid "Start date can't be after committee end date"
msgstr "De begindatum kan niet na de einddatum van de commissie liggen" msgstr "De begindatum kan niet na de einddatum van de commissie liggen"
#: activemembers/models.py #: models.py
msgid "End date cannot be set for boards" msgid "End date cannot be set for boards"
msgstr "Voor besturen kan geen einddatum worden opgegeven" msgstr "Voor besturen kan geen einddatum worden opgegeven"
#: activemembers/models.py #: models.py
msgid "There already is a chair for this time period" msgid "There already is a chair for this time period"
msgstr "Er is al een voorzitter voor deze periode" msgstr "Er is al een voorzitter voor deze periode"
#: activemembers/models.py #: models.py
msgid "This member is already in the committee for this period" msgid "This member is already in the group for this period"
msgstr "Deze persoon is al lid van deze commissie in de aangegeven periode" msgstr "Deze persoon is al lid van deze groep in de aangegeven periode"
#: activemembers/models.py
msgid "committee membership"
msgstr "commissielidmaatschap"
#: activemembers/models.py #: models.py
msgid "committee memberships" msgid "group membership"
msgstr "commissielidmaatschappen" msgstr "groepslidmaatschap"
#: activemembers/models.py #: models.py
#, python-brace-format #, python-brace-format
msgid "{name} mentor in {year}" msgid "{name} mentor in {year}"
msgstr "{name} mentor in {year}" msgstr "{name} mentor in {year}"
#: activemembers/templates/activemembers/board_detail.html #: templates/activemembers/board_detail.html
#: activemembers/templates/activemembers/board_index.html #: templates/activemembers/board_index.html
msgid "Board" msgid "Board"
msgstr "Bestuur" msgstr "Bestuur"
#: activemembers/templates/activemembers/board_detail.html #: templates/activemembers/board_detail.html
#: activemembers/templates/activemembers/board_index.html #: templates/activemembers/board_index.html
msgid "Boards" msgid "Boards"
msgstr "Besturen" msgstr "Besturen"
#: activemembers/templates/activemembers/board_detail.html #: templates/activemembers/board_detail.html
#, python-format #, python-format
msgid "About %(name)s" msgid "About %(name)s"
msgstr "Over %(name)s" msgstr "Over %(name)s"
#: activemembers/templates/activemembers/board_detail.html #: templates/activemembers/board_detail.html
msgid "Board members" msgid "Board members"
msgstr "Bestuursleden" msgstr "Bestuursleden"
#: activemembers/templates/activemembers/board_detail.html #: templates/activemembers/board_detail.html
#: activemembers/templates/activemembers/committee_detail.html #: templates/activemembers/committee_detail.html
msgid "Chair" msgid "Chair"
msgstr "Voorzitter" msgstr "Voorzitter"
#: activemembers/templates/activemembers/board_detail.html #: templates/activemembers/board_detail.html
msgid "This board doesn't have any members?" msgid "This board doesn't have any members?"
msgstr "Dit bestuur heeft geen leden?" msgstr "Dit bestuur heeft geen leden?"
#: activemembers/templates/activemembers/board_index.html #: templates/activemembers/board_index.html
msgid "The board" msgid "The board"
msgstr "Het bestuur" msgstr "Het bestuur"
#: activemembers/templates/activemembers/board_index.html #: templates/activemembers/board_index.html
msgid "" msgid ""
"Thalia's board makes sure all operations during the academic year are taken " "Thalia's board makes sure all operations during the academic year are taken "
"care of, in front or behind the scenes. If you have any questions then you " "care of, in front or behind the scenes. If you have any questions then you "
...@@ -267,47 +294,68 @@ msgstr "" ...@@ -267,47 +294,68 @@ msgstr ""
"schermen. Bij vragen en opmerkingen kun je ze altijd persoonlijk aanspreken " "schermen. Bij vragen en opmerkingen kun je ze altijd persoonlijk aanspreken "
"of <a href=\"mailto:info@thalia.nu\">mailen</a>." "of <a href=\"mailto:info@thalia.nu\">mailen</a>."
#: activemembers/templates/activemembers/board_index.html #: templates/activemembers/board_index.html
msgid "Old boards" msgid "Old boards"
msgstr "Oude besturen" msgstr "Oude besturen"
#: activemembers/templates/activemembers/board_index.html #: templates/activemembers/board_index.html
#: activemembers/templates/activemembers/committee_detail.html #: templates/activemembers/committee_detail.html
#, python-format #, python-format
msgid "Photo of %(name)s" msgid "Photo of %(name)s"
msgstr "Foto van %(name)s" msgstr "Foto van %(name)s"
#: activemembers/templates/activemembers/board_index.html #: templates/activemembers/board_index.html
msgid "There are no boards!" msgid "There are no boards!"
msgstr "Er zijn geen besturen!" msgstr "Er zijn geen besturen!"
#: activemembers/templates/activemembers/committee_detail.html #: templates/activemembers/committee_detail.html
#: activemembers/templates/activemembers/committee_index.html #: templates/activemembers/committee_index.html
msgid "Committees" msgid "Committees"
msgstr "Commissies" msgstr "Commissies"
#: activemembers/templates/activemembers/committee_detail.html #: templates/activemembers/committee_detail.html
#, python-format #, python-format
msgid "About the %(name)s" msgid "About the %(name)s"
msgstr "Over de %(name)s" msgstr "Over de %(name)s"
#: activemembers/templates/activemembers/committee_detail.html #: templates/activemembers/committee_detail.html
msgid "Committee members" msgid "Committee members"
msgstr "Commissieleden" msgstr "Commissieleden"
#: activemembers/templates/activemembers/committee_detail.html #: templates/activemembers/committee_detail.html
msgid "Committee member since: ?" msgid "Committee member since: ?"
msgstr "Commissielid sinds: ?" msgstr "Commissielid sinds: ?"
#: activemembers/templates/activemembers/committee_detail.html #: templates/activemembers/committee_detail.html
#, python-format #, python-format
msgid "Committee member since: %(since)s" msgid "Committee member since: %(since)s"
msgstr "Commissielid sinds: %(since)s" msgstr "Commissielid sinds: %(since)s"
#: activemembers/templates/activemembers/committee_detail.html #: templates/activemembers/committee_detail.html
msgid "This committee doesn't have any members?" msgid "This committee doesn't have any members?"
msgstr "Deze commissie heeft geen leden?" msgstr "Deze commissie heeft geen leden?"
#: activemembers/templates/activemembers/committee_index.html #: templates/activemembers/committee_index.html
msgid "There are no committees!" msgid "There are no committees!"
msgstr "Er zijn geen commissies!" msgstr "Er zijn geen commissies!"
#~ msgid "Only board memberships"
#~ msgstr "Alleen bestuurslidmaatschappen"
#~ msgid "No board memberships"
#~ msgstr "Geen bestuurslidmaatschappen"
#~ msgid "Committee member since"
#~ msgstr "Commissielid sinds"
#~ msgid "Committee member until"
#~ msgstr "Commissielid tot"
#~ msgid "Is this a board"
#~ msgstr "Is dit een bestuur"
#~ msgid "committee membership"
#~ msgstr "commissielidmaatschap"
#~ msgid "committee memberships"
#~ msgstr "commissielidmaatschappen"
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment